X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Для мене багато не треба, Щоб серце забилось раптово… Д. Луценко

Слайд 3

Колективна робота з текстом 1.Прочитати текст мовчки. З’ясувати стиль і тип мовлення. 2.Поміркувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку. 3.Аргументувати відповідь. Чи бували ви коли-небудь в українському селі? Поділитися спогадами і враженнями, продовжуючи текст і зберігаючи авторський задум (усно). 4.Пояснити лексичне значення виділеного слова (канделябр — свічник для кількох свічок або електричних ламп). Скласти з ним речення, щоб воно виступало в ролі головного члена. 5.Складні речення перебудувати у прості та назвати у кожному простому реченні граматичну основу. З’ясувати спосіб вираження головних членів речення. 6.Із першого речення виписати словосполучення і зробити їх синтаксичний розбір.

Слайд 4

Лінгвістичне дослідження 1.Прочитати текст. Визначити тип мовлення. Дібрати заголовок. Порівняти із заголовками, дібраними однокласниками, найкращий — записати. Визначити вид тексту за емоційним забарвленням. Який настрій створює він у читача? 2.Погрупувати речення й записати в такій послідовності: 1) означено-особові; 2) узагальнено-особові; 3) безособові; 4) називні. Визначити в кожному реченні граматичну основу і пояснити, чим вона виражена. 3.Виділені слова розібрати як частину мови. 4.Схарактеризувати речення за метою висловлювання. Записати у таблицю приклади речень. Розказати, за якими ознаками вони класифікуються.

Слайд 5

Види речень За метою висловлювання За емоційним забарвленням розповідні питальні спонукальні неокличні окличні

Слайд 6

Творча робота (за варіантами) 1.Скласти й записати різні за метою висловлювання речення, у яких підметами були б подані слова і словосполучення. Варіант 1 — знайомий, багато школярів, шість восьмикласників, дві деревини, стадо кіз, кожний із нас, один із хлопців, кілометрів з двадцять, служити. Варіант 2 — багато сіна, мати з дитиною, три танкісти, дехто з відсутніх, уповноважений, одна з учениць, сім хлопців, творити, метрів з тридцять. 2.З’ясувати розділові знаки в реченнях. 3.Зробити синтаксичний розбір одного речення (за вибором).

Слайд 7

Вибіркове письмо 1.Виписати спочатку речення зі складеним іменним присудком, а потім — зі складеним дієслівним присудком. Пояснити, як вони утворюються. 2.Підкреслити другорядні члени речення і з’ясувати, чим вони виражені. 3.Зробити фонетичний розбір виділених слів.

Слайд 8

Самостійна робота з творчим завданням 1.Переписати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. 2.Підкреслити підмет і присудок у кожному реченні. 3.Скласти зв’язну розповідь на тему «Тире між підметом і присудком». 4.Приклади дібрати з художніх творів, вивчених на уроках української літератури.

Слайд 9

Ситуативне завдання Уявити, що вам доручено розмістити на сайті інформацію про відпочинок учнів вашої школи під час літніх канікул (оздоровчі табори (шкільний та позашкільні), екскурсії, подорожі цікавими місцями України, різноманітні поїздки тощо).

Слайд 10

Розвиток мовних і мовленнєвих навичок учнів 1.У поданому тексті знайти неповне речення. З’ясувати роль таких речень у мовленні. 2.Розпитати свого товариша по парті про неповні речення, з’ясувавши, які ознаки вони мають, де вживаються і з якою метою. 3.Якою формою мовлення ви скористаєтеся?

Слайд 11

Подумати і дати відповіді на запитання 1. Які ознаки має просте двоскладне речення? Навести приклади двоскладних речень. 2.Схарактеризувати прості односкладні речення. Навести приклади. 3.Які речення називаються неповними? 4. Розказати про другорядні речення. 5. Сформулювати правила написання прикладок. 6. Назвати види обставин і навести приклади речень з їх використанням. 7. Скласти речення з порівняльним зворотом і з’ясувати його роль у реченні.

Слайд 12

Домашнє завдання Скласти розповідь у науковому стилі на тему «Просте неускладнене речення. Розділові знаки в ньому». Схарактеризувати теоретичні відомості, одержані у восьмому класі з цього розділу, з’ясувати їх роль та значення для розвитку мовлення кожної людини.

Слайд 13

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова