X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Дослідження-спостереження 1.Прочитати текст. Пояснити, чому автор дав таку назву текстові. 2.Назвати його стилістичні особливості. Довести свою думку. 3.Записати текст. Пояснити орфограми й пунктограми. 4.Дослідити синтаксичну структуру речень.

Слайд 3

Пояснювальний диктант 1.Переписати, розставляючи розділові знаки. 2.Зробити синтаксичний і пунктуаційний розбір речень (усно). 3.Виділити в реченнях відокремлені члени, схарактеризувати їх і визначити спосіб вираження. 4.Перше речення використати як зачин для власного твору-роздуму.

Слайд 4

Творчий диктант на доповнення синтаксичних одиниць 1.Відновити текст: уставити на місці крапок однорідні члени речення з довідки. Пояснити пунктограми. Довідка: миготіло, грало, лилося; поля, садки; вербами та садами; чистим, прозорим, білим; тонких золотих; і фабрика, і ліс, і небо; бур’яни та бузина; захиталось і закрутилось. 2.Визначити види однорідних членів речення

Слайд 5

Розвиток комунікативних умінь Пригадати вивчене раніше про однорідні члени речення й побудувати зв’язну розповідь на тему «Однорідні члени речення у висловлюваннях різних стилів». Навести приклади.

Слайд 6

Дослідження-відтворення Варіант 1 1.Пригадати теоретичні відомості про вставні слова і словосполучення. Заповнити таблицю. Приклади дібрати з творів, що вивчалися на уроках української літератури. 2.Здійснити взаємоперевірку. Указати на недоліки у виконаній роботі. Групи вставних слів і словосполучень за значенням Що виражають Вставні слова і словосполучення Приклади речень зі вставними словами і словосполученнями

Слайд 7

Варіант 2 1.Пригадати теоретичні відомості про звертання і скласти опорний конспект, з’ясувавши, що таке звертання, які бувають види звертань за будовою, способи їх вираження, роль у висловлюваннях тощо. Приклади дібрати з творів, що вивчалися на уроках української літератури. 2.Здійснити взаємоперевірку. Указати на недоліки у виконаній роботі.

Слайд 8

Творче дослідження на відновлення синтаксичних одиниць 1.Відновити речення, уставляючи замість крапок звертання і вставні слова з довідки. Як вони впливають на зміст речень? Довідка: ясеню, мабуть, парубоче, на жаль, дівко, даруйте, руто, (Леся Українка), моя мила, (од сонця), мої Голуб’ятка. 2.Схарактеризувати звертання і вставні слова. Пояснити розділові знаки при них.

Слайд 9

Комунікативний практикум 1.Поширити подані речення уточнювальними або відокремленими членами. Пояснити розділові знаки. 2.Зробити синтаксичний розбір трьох речень (на вибір).

Слайд 10

Подумати і дати відповіді на запитання 1.Чим можуть ускладнюватися прості речення? 2.Розказати про однорідні члени речення з різними видами зв’язку. Навести приклади. 3.Які звертання називаються поширеними й непоширеними? Навести приклади речень зі звертаннями і пояснити розділові знаки. 4.Скласти речення зі вставним словом, словосполученням і реченням. Записати їх і пояснити розділові знаки. 5.Розказати про відокремлені члени речення та способи їх вираження. Навести приклади. 6.Які розділові знаки ставляться при відокремлених уточнювальних членах речення? Правила проілюструвати прикладами.

Слайд 11

Домашнє завдання Скласти діалог на тему «Розділові знаки в простому ускладненому реченні». Схарактеризувати теоретичні відомості, одержані у восьмому класі з цього розділу, з’ясувати їх роль для розвитку мовної особистості.

Слайд 12

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова