X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика ейдотехніки та її використання словесниками

Завантажити презентацію

Методика ейдотехніки та її використання словесниками

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методика ейдотехніки та її використання словесниками А.І. Богосвятська, кандидат філологічних наук

Слайд 2

Грецьке слово “ейдос” означає “образ”. Ейдетизм – це здатність дуже яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору.

Слайд 3

Образ – одне з основних понять літератури, що визначає природу, форму і функцію художньо-літературної творчості. У словниках зустрічається різне тлумачення терміну «образ»: властива мистецькій творчості форма відтворення, тлумачення та засвоєння життя шляхом створення естетично діючих об’єктів; троп (словесний образ); образна або художня деталь та ін.

Слайд 4

Ейдотехніка задіює резерви правої півкулі головного мозку, сприяє розвиткові образної пам’яті, образного мислення, творчих здібностей. ПІВКУЛЯ права ліва

Слайд 5

Уперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Е.Йєншем, а поширення і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки: мнемотехніка (методи, у основі яких лежить вербально-логічне мислення) ейдетика (методи, засновані на конкретно-уявному мисленні)

Слайд 6

У 90-х роках ХХ століття ейдетика зацікавила російського вченого, доктора педагогічних наук І.Ю.Матюгіна, який з групою дослідників вивчив накопичений людством досвід ефективного запам’ятовування і розробив 27 методів образного розвитку уваги та пам’яті. Ця методика спирається на вміння людини уявляти і фантазувати за допомогою зорових уявлень й відчуттів (тактильних, нюхових, смакових тощо).

Слайд 7

В Україні відкриття І.Ю.Матюгіна впроваджує Є.В.Антощук, керівник „Української Школи Ейдетики”.

Слайд 8

Методи „Школи Ейдетики”

Слайд 9

Метод Цицерона, або метод місць: Доведено, що пригадування інформації пов’язується з місцем її виникнення. Жоден з давніх ораторів і філософів не промовляв із конспектом у руках, бо вони знали і постійно вдосконалювали техніку запам’ятовування. Цицерон для запам’ятовування використовував власний будинок. На стінах, стелі, дверях своєї оселі він розвішував тези промов. Метод місць базується на зорових асоціаціях: потрібно ясно уявити собі предмет, який необхідно запам’ятати, і поєднати його образ з образом певного місця, який легко «виймається» з пам’яті.

Слайд 10

Метод Аткінсона: Це метод запам’ятовування іншомовних слів, заснований на використанні ключових слів або фонетичних асоціацій. Засвоюючи іноземні слова, учні уявляють у зв’язку з їхнім звучанням щось смішне, цікаве, незвичайне. Тому одразу відпадає необхідність у зазубрюванні.

Слайд 11

Метод запам’ятовування цифр та чисел: Цифри та числа треба розфарбувати уявою. Кожну цифру учень перетворює в образ, який вона йому нагадує. Є.В.Антощук пропонує наступні асоціації:

Слайд 12

Ланцюговий метод: будується на ланцюгових асоціативних зв’язках. Асоціації відіграють важливу роль у будь-якому процесі навчання. Одна річ спричиняє іншу, тому асоціації допомагають упорядковувати всі елементи інформації. Свідомо вигадуючи якісь асоціації й відшукуючи їх у заздалегідь передбачених випадках, тим самим ми підсилюємо контроль над записом інформації в пам’яті, тому шанси на спогад зростають. Пошук асоціацій швидко перетворюється на захоплюючу гру.

Слайд 13

Метод поєднання вербального апарату з роботою уяви: Необхідно за 60 секунд назвати 60-100 будь-яких іменників. Потрібно називати ті предмети, що з’являються в уяві; деталізувати їх, розглядаючи; не поспішати, бо це викликає емоційне напруження.

Слайд 14

Метод узгодження фантазії та уяви з умінням чітко висловлювати, промовляти власні думки: Потрібно навчитись, не зупиняючись, говорити на будь-яку тему упродовж 5 хвилин. Для цього знадобиться уся фантазія, яскрава уява та вигадка.

Слайд 15

Метод парадоксальних перетворень: Потрібно написати список будь-яких предметів (близько 30) і до кожного слова вигадати, уявити і записати якість, якої не може бути. Вигадка обов’язково повинна бути веселою, яскравою, анекдотичною. Наприклад: Кішка – з рюкзаком. Папір – шоколадний. Корова – з хоботом. Капелюх – хлібний.

Слайд 16

“Зрощення мотивів”: створення взаємодії між індивідуальною свідомістю та основною ідеєю твору. Виділяючи основний мотив, учитель шукає у свідомості учня пов’язаний з ним архетип, який поєднує індивідуальну свідомість і художню систему на основі активізації відновлюючої уяви. Такі точки зіткнення є завжди. Треба лише віднайти цю спільність, емоційно породнити учнів з книгою. Вивчення «Вишневого саду» А.П.Чехова пробуджує у свідомості учнів образу «свого саду», особистого зв’язку з природою і прекрасним.

Слайд 17

“Діалог з мистецтвом”

Слайд 18

Ейдос-конспекти (ЕК)

Слайд 19

Ейдос-конспект – роздуми, породжені образністю тексту, що супроводжуються створенням власних образів на основі цитат твору. Поєднуючи в собі опорний конспект (теоретичні знання) та ілюстрації до твору, ейдос-конспект задіює логічне і образне мислення.

Слайд 20

Структура ейдос-конспекту: 1 частина: тема, цитатний матеріал, що породжує образ (малюнок, схему, поєднання кольорів, фотографію) – з лицевого боку. 2 частина: коментар з теми (розгорнуте судження, що дає тлумачення свого бачення теми і образів у творі) – зі зворотного боку. Робота з ейдос-конспектами – складова комплексного аналізу тексту художнього твору.

Слайд 21

художні ЕК (в основі – малюнок, фотографія або колаж) “Небо і земля в ліриці М.Лермонтова”

Слайд 22

графічні ЕК (наближені до опорних схем-конспектів, але в основі схеми лежать образи)

Слайд 23

колірні ЕК (в основі – символіка кольору) Малюнок може виконуватися у вигляді кольорограми з поступовою зміною кольорів, їхнім взаємопроникненням і навіть з виходом за межі обмеженого простору (кола, еліпса тощо). Важливо, щоб учень не шукав тлумачення символіки кольору в довідниках чи енциклопедіях, а керувався своїми емоціями, почуттями, прислухався до голосу внутрішнього «я»

Слайд 24

асоціативні ЕК (породжують власні образи) “Істинне кохання у розумінні О.Купріна”

Слайд 25

цифрові ЕК (створені на комп’ютері)

Слайд 26

Достоїнства роботи з ейдос-конспектом: допомагає побачити образ, створений автором, очима учня (зазвичай діалог письменника і учня скритий від учителя); дозволяє перевірити рівень сприйняття твору, а інколи і творчості, адже коментар до ейдос-конспекту розкриває глибину розуміння тексту; потребує від учня самостійної роботи у виборі тем, образів, навчає його пошуковій діяльності; розвиває творчі здібності учня, інтегрує різні види мистецтва: літературу і живопис; для більш непідготовленого читача ейдос-конспект, створений однокласником, є свого роду помічником при читанні: навчає порівнювати різні точки зору.

Слайд 27

Методи ейдотехніки сприяють розвиткові нового життєвого і художньо-естетичного досвіду учнів, дозволяють відтворювати яскравий наочний образ протягом тривалого часу, розширюють не тільки межі пам’яті, але й можливості дитини бачити світ по-іншому – у всій його різноманітності кольорів, запахів, звуків.

Слайд 28

Література: Айзенварг Л.Г., Айзенварг М.Л. Эйдетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do100verno.com.ua/blog/tag/10 Антощук Є.В. Швидка педагогічна допомога від «Української Школи Ейдетики». 8 уроків з техніки ефективного запам’ятовування будь-якої інформації. – Вінниця, 2002. Ардашаева Л.Е. Опорные схемы и конспекты на уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2010/0319-10.htm Бакуревич О.В. Элективный курс «Живая плоть стиха» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2277/Itemid,0/ Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості учня // Рідна школа. – 2009. – № 2-3. – С. 61-62. Гайдаенко М. Эйдетика – удивительная реальность // Психолог. – 2011. – № 28 (июль). Головацкая Н.Ф. Анализ поэтического текста с помощью эйдос-конспекта. 5–7-е классы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/412223/ Мажирина Н. Эйдетика. Мир другими глазами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clck.yandex.ru/redir Тимошенков И. Эйдетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tip-top.sebastopol.ua/ru/tip-top/eidetika Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб’єктному навчання української літератури // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 33-37. Уліщенко В.В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образами. Ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час вивчення української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 28-39. Харьковская Школа Эйдетики Анастасии Никитиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eydetica.kh.ua/ Эйдетика в современных технологиях обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://neuch.org/interest/jejjdetika-v-sovremennykh-tekhnologiyakh-obucheniy Эйдетика: до пяти и старше (Из газеты «Зеркало Недели») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bc-eydetica.narod2.ru/zerkalo_nedeli.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова