X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компетентність учителя словесника

Завантажити презентацію

Компетентність учителя словесника

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інтерес виникає із цікавих предметів та занять. І.Ф Гербарт Компетентність вчителя словесності

Слайд 2

Складова технологія уроку

Слайд 3

Проведення уроків мови та літератури вимагає від учителя: Психологічної готовності; Ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки; Вміння швидко пристосовуватися до змін у перебігу уроку; Раціонально розподіляти час; Послідовно й логічно конструювати кожен з етапів уроку, мотивувати їх; У співпраці та співтворчості з учнями досягати поставлених завдань. Вчитель стає режисером, творцем уроку, а учні є співтворцями, співавторами уроку. Компетентний – [лат.competens- відповідний, здібний]. Який має ґрунтовні знання в певній галузі; тямущий.

Слайд 4

На шляху до успіху

Слайд 5

Використання різних методів навчання

Слайд 6

Найголовніші риси техн.,моделювання уроку Сучасність Оптимальність Науковість Використання ТЗН Відтворення процесу навчання,його результат Якісна і кількісна оцінка результату уроку

Слайд 7

Навчання має бути приспособлене до індивідуалних потреб різних учнів. Від уроків, де в центрі уваги знаходиться вчитель, слід переходити до уроків, де учні самі доходять до висновків з допомогою вчителя.

Слайд 8

Граматичні мікросхеми на уроках мови Мнемоніка – це мистецтво запам’ятовування. Прикладом мнемонічного прийому може бути запам’ятовування губних приголосних (МаВПа БоФі). Графічні мікросхеми як опори для запам’ятовування можна використовувати на всіх мовних рівнях Наприклад Мікросхема “Чергування” Г Ж З К Ч Ц Х Ш С Цю мікросхему ми можемо примінити до різних орфографічних правил.

Слайд 9

Слово інтерактив означає взаємодіючий , тобто у підготовці до заняття і його проведення беруть участь учні. Особливістю інтерактивного навчання на уроках літератури є випереджальні домашні завдання( вивчення біографії письменника, прочитання твору, підготовка відповідей на заздалегідь оголошені проблеми твору) Під час читання тексту учні повинні робити закладки, виписувати цитати, тези, опрацьовувати наукову літературу з даної теми, аргументувати свої думки, робити певні висновки Часто для вивчення творчості поета відводиться мало годин. Тому в таких випадках доцільно використовувати об’єднання учнів у малі групи. Інтерактивні технології

Слайд 10

Інтерактивні методи дають змогу Полегшити процес засвоєння матеріалу Активізувати навчальну діяльність учнів Формулювати власну думку, аргументувати й дискутувати Вчитися слухати іншу людину, прагнути до діалогу,поважати чужу думку Налагоджувати конструктивні стосунки в групі,уникати конфліктів,шукати компроміси Знаходити раціональні шляхи розв’язання проблем,формувати навички самостійної роботи, виконання творчих робіт

Слайд 11

Переваги застосування ІКТ на кожному конкретному уроці. Відбувається економія часу як уроку, так і підготовки до нього; обсяг та технологічні можливості дозволяють будувати будь- які типи уроків та у більшому обсязі використовувати різні види навчальної діяльності учнів. Додаткові можливості наочності ( правила, ілюстрації, малюнки, схеми, різні типи завдань, відео – та аудіо ефекти) Перерозподіл функцій вчителя за рахунок залучення можливостей ІКТ (повідомлення теми, мети може бути “передоручене” технічному засобу, наявна технічна база.) Застосування ІКТ

Слайд 12

Дають можливість вчителю показати різні точки зору на мовне явище, дію; Дозволяють успішно керувати навчальною діяльністю учнів; Враховувати різнорівневі можливості школярів; Формувати риси творчої особистості. Інноваційні методи:гронування, сенкант Методи диференційованого навчання

Слайд 13

Проектування – особливий вид інтелектуальної діяльності, спосіб планування, що пов'язує ідею з її втіленням. Це діяльність, яка сприяє розвитку творчих здібностей учня, перетворює його на суб'єкт педагогічного процесу. Під час проектної діяльності учні навчаються: Планувати свою роботу; Використовувати багато джерел інформації; Самостійно відбирати й накопичувати матеріал; Аналізувати факти; Аргументувати думки. Проектна технологія

Слайд 14

Побільше писати власних текстів різних типів – роздумів, описів, розповідей, акцентуючи якість, а не кількість написаного. Формувати теоретичні поняття в учнів та вміти застосовувати свої знання на практиці. Вчити аналізувати поставлену проблему, давати свій варіант її бачення та розуміння. Вміти логічно структурувати повідомлення, дотримуючись правил композиційної побудови тексту і відтворюючи всі її рівні. Застосовувати знання з історії, літератури, мистецтва для написання грамотного, логічного, цікавого, оригінального за ходом думок власного тексту. Підготовка дітей до написання власного висловлення

Слайд 15

Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. Д.Дідро Вчитель Пологівської гімназії «Основа» Маркітан Л.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова