X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зміни до державного стандарту викладання англійської мови

Завантажити презентацію

Зміни до державного стандарту викладання англійської мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гора Тетяна Володимирівна старший викл. кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін

Слайд 2

Іноземна мова - з першого класу

Слайд 3

Головна мета нововведення Зацікавити дітей іноземною культурою, розвивати лінгвістичні задатки дитини, виховувати любов до навчання загалом

Слайд 4

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Слайд 5

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень; оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування; розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

Слайд 6

отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування; участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

Слайд 7

уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам'ять римовані твори дитячого фольклору; оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

Слайд 8

правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів; засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

Слайд 9

мовна соціокультурна З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва діяльнісна

Слайд 10

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів розуміти окремі знайомі слова і прості найбільш уживані фрази в ситуаціях повсякденного спілкування, а також невеликі за обсягом повідомлення та інструкції розуміти зміст повідомлення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери розуміти інструкції і виконувати їх Зміст освіти Сфери спілкування Особистісна Тематичні блоки: Про себе, родина, друзі, одяг, місце проживання, відпочинок дозвілля Їжа; основні продукти харчування; природа і погода; тварини; свята Мовленнєва лінія

Слайд 11

розуміти короткі прості пояснення, усне спілкування двох і більше людей; опис, сюжетні тексти, розповідь, повідомлення, пояснення, запрошення, оголошення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери спілкування читання читати і розуміти навчальні та нескладні адаптовані автентичні тексти, що стосуються особистісної, суспільної та освітньої сфери, а також тексти, що відображають особливості Публічна Тематичні блоки: Подорожі, враження від подорожей, короткі відомості про країну (країни), мова якої (яких) вивчається Освітня Тематичні блоки: Навчання у школі, розпорядок дня, шкільні предмети, однокласники, види навчальної діяльності

Слайд 12

побуту, життя, культури країни, мова якої вивчається, та тексти з незнайомих мовних одиниць, значення яких можна визначити за допомогою здогадки і словника, відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів говоріння монологічне мовлення Уміти висловлювати коротке повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого. Коротко висловлювти своє ставлення до осіб, подій,

Слайд 13

явищ; описувати малюнок, використовувати вербальні та невербальні опори діалогічне мовлення Уміти спілкуватися із співрозмовником у межах відповідної сфери спілкування; будувати діалог з використанням основних зразків мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мова якої вивчається Робити запит нової інформації, використовуючи для цього запитання різних типів; Висловлювати емоції у звязку з почутим від співрозмовника;

Слайд 14

ставити запитання співрозмовникові з метою з’ясування певної інформації, відповідати на подібні запитання Обмінюватися реплікам із співрозмовником Уточнювати зміст почутого в разі нерозуміння його письмо Уміти правильно у письмовій формі з викоританням у разі необхідност вербальни або невербальних опор, передати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлювати своє ставлення до осіб, подій, явищ; описувати малюнок

Слайд 15

знати достатню ількість лексичних одиниць і уміти використовувати їх для вираження основних комунікативних потреб Уміти правильно вживати граматичні структури та явища у простих реченнях для задоволення простих повсякденних потреб у межах відповідної сфери спілкування Лексичні одиниці: однослівні форми та стійкі словосполучення у значеннях, визначених сферами спілкування граматичні структури та явища, що використовуються у простих реченнях для задоволення повсякденних потреб у межах відповідної сфери спілкування Мовна лінія

Слайд 16

Уміти обмінюватися інформацією і висловлювати свої погляди простими мовними засобами; встановлювати соціальний контакт (вітання і прощання; знайомство; висловлювання вдячності, вибачення) Відомості, що належать до культурних цінностей свого та інших народів, морально-етичних норм, особливостей вербальної та невербальної поведінки, що сприяє формуванню умінь міжкультурного спілкування Соціокультурна лінія

Слайд 17

Уміти орієнтуватися в навколишньому середовищі та встановлювати соціальний контакт Використовувати набуті знання, уміння та навички; оцінювати свої досягнення Стратегії мовленнєвої діяльності, що спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем Діяльнісна лінія

Слайд 18

Primary English Teacher Training Online (0-3 years of work)

Слайд 19

Approaches: Reflective Experiential Practical Modes: Online (moderated) Online + face-to-face Learning Technologies for the Classroom Language A2 → B1 Methodology

Слайд 20

Слайд 21

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка