X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Результати наукової та науково-технічної діяльності Херсонського державного університету за 2011 рік

Завантажити презентацію

Результати наукової та науково-технічної діяльності Херсонського державного університету за 2011 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

LOGO

Слайд 2

1917 рік – Херсонський інститут народної освіти, 1998 рік – Херсонський державний педагогічний університет, 2002 рік – Херсонський державний університет Херсонський державний університет

Слайд 3

факультети - 14, загальна кількість кафедр – 54, загальна чисельність викладачів - 476, докторів наук, професорів – 37, кандидатів наук, доцентів – 252. Херсонський державний університет

Слайд 4

Факультети Херсонського державного університету Природознавства, здоров'я людини і туризму Біології, географії і екології Іноземної філології Перекладознавства Психології, історії та соціології Філології та журналістики Економіки та менеджменту Технологій та сфери обслуговування Фізики, математики та інформатики Дошкільної та початкової освіти Культури та мистецтв Фізичного виховання та спорту Довузівської підготовки Юридичний

Слайд 5

8 заслужених працівників освіти України, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 1 заслужений діяч мистецтв України, 8 заслужених працівників культури України, 2 заслужені артисти України, 2 заслужених юриста України, 3 заслужені тренери України, 1 народний художник України, 1 заслужений художник України, 3 дійсні члени Академії безпеки життєдіяльності та основ здоров’я, 2 дійсні члени Академії педагогічних і соціальних наук (Росія), 1 дійсний член Академії зв’язку України та Міжнародної Академії екології та безпеки життєдіяльності, 1 дійсний член Української Академії економічної кібернетики, 1 дійсний член Академії економічних наук України. Херсонський державний університет

Слайд 6

Спеціалізовані вчені ради ХДУ

Слайд 7

Підготовка наукових кадрів у ХДУ Докторантура з 5 наукових спеціальностей. Аспірантура з 32 наукових спеціальностей. Захищено дисертацій у 2011 році: докторських – 5, кандидатських – 28.

Слайд 8

Розподіл захищених докторських дисертацій за спеціальностями Біологічні науки: 03.00.05 – ботаніка Економічні науки: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит Педагогічні науки: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Психологічні науки: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Слайд 9

Розподіл захищених кандидатських дисертацій за спеціальностями Біологічні науки 03.00.05 Ботаніка 1 03.00.13 Фізіологія людини і тварин 1 Технічні науки 05.05.10 Машини легкої промисловості 1 05.13.06 Інформаційні технології 1 Філологічні науки 10.01.01 Українська література 1 10.01.02 Російська література 1 10.02.01 Українська мова 2 10.02.16 Перекладознавство 4 Географічні науки 11.00.02 Економічна та соціальна географія 1 Юридичні науки 12.00.00 Кримінальне право та кримінологія; 1 кримінально-виконавче право

Слайд 10

Розподіл захищених кандидатських дисертацій за спеціальностями Педагогічні науки 13.00.02 Теорія та методика навчання 2 13.00.03 Корекційна педагогіка 2 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти 5 13.00.05 Соціальна педагогіка 1 Соціологічні науки 22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології 1 Фізичне виховання та спорт 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт 2 Мистецтвознавство 26.00.01 Теорія та історія культури 1

Слайд 11

Фахові наукові видання ХДУ Збірник наукових праць “Педагогічні науки”, “Південний архів” (філологічні науки)”, “Чорноморський ботанічний журнал”, “Природничий альманах. Серія: “Біологічні науки”, Науковий вісник ХДУ. Серія: “Лінгвістика”, “Інформаційні технології в освіті”.

Слайд 12

Наукові публікації

Слайд 13

Основні пріоритетні наукові напрями Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.11р. до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок Херсонського державного університету включено: Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів. Зміст, форми і технології вищої освіти. Формування регіональної екологічної мережі та збереження біорізноманіття півдня України. Вивчення властивостей окремих тканин і органів, закономірностей їх об’єднання в функціональні системи.

Слайд 14

Фундаментальні дослідження «Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу» Науковий керівник: д.пед.н. В.Л. Федяєва «Роль “біологічної кірки” в постпірогенних стадіях демутації псамофітних ландшафтів нижньодніпровських арен» Науковий керівник: д.біол.н. О.Є. Ходосовцев

Слайд 15

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності «Впровадження європейської тематики у навчальний процес вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації» Науковий керівник: д.філол.н. О.В. Мішуков «Сучасні технології управління науково-дослідною роботою студентів вищого навчального закладу» Науковий керівник: професор Ю.І. Бєляєв «Технологія підвищення імунокомпетентності дітей з вадами сенсорних систем» Науковий керівник: д.біол.н. В.П.Завьялов

Слайд 16

Госпдоговірні теми “Наукове обґрунтування використання запасів природного ресурсу місцевого значення – ромашки лікарської на території Краснознам’янської сільської ради Голопристанського району Херсонської області” Науковий керівник: професор О.Є. Ходосовцев “Наукове обґрунтування використання запасів природного ресурсу місцевого значення – ромашки лікарської на території Садівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області” Науковий керівник: професор О.Є. Ходосовцев “Наукове обґрунтування використання запасів природного ресурсу місцевого значення – ромашки лікарської на території Приморської сільської ради Скадовського району Херсонської області“ Науковий керівник: професор О.Є. Ходосовцев “Наукове обґрунтування доцільності заготівлі технічної сировини очерету звичайного на території Токарівського лісництва державного підприємства “Херсонське лісомисливське господарство” Науковий керівник: професор М.Ф.Бойко “Контроль складу стічних вод підприємств та організацій м.Херсона, що скидаються у міську комунальну систему каналізації” Науковий керівник: доцент С.М. Іванищук

Слайд 17

Ініціативні науково-дослідні теми “Сучасні стратегії та креативні технології корпоративного управління” (№державної реєстрації 0108U010879; керівник –доц.К.С.Шапошников); “Актуальні проблеми регіональної екологічної освіти учнівської молоді” (№ державної реєстрації 0110U002000; керівник – проф. С.В.Шмалєй); “Сучасна дискурсологія в перекладознавстві та міжкультурній комунікації” (№ державної реєстрації 0110U002452; керівник – проф.В.В.Демецька); “Лінгвокогнітивні і комунікативно-прагматичні аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної англійської мови” (№ державної реєстрації 0110U002453; керівник – проф. Л.І.Бєлєхова); “Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку і планування території Херсонської області” (№ державної реєстрації 0111U007781; керівник – доц.І.О.Пилипенко); “Дослідження впливу сенсоневральної туговухості на імунну та ендокринну систему дітей” (№ державної реєстрації 0111U007782; керівник – доц. О.М.Гасюк ); “Дія гетероциклічних сполук на систему імунітету та морфологію внутрішніх органів лабораторних мишей” (№ державної реєстрації 0111U007783; керівник – доц. О.М.Гасюк); “Інноваційні технології сервісної та проектувальної діяльності готельно-ресторанних господарств” (№ державної реєстрації 0111U007784; керівник – доц. І.О.Носова);

Слайд 18

Ініціативні науково-дослідні теми “Корпоративне управління організаційним розвитком: теорія, методологія, стратегія” (№ державної реєстрації 0111U007785 керівник – доц.К.С.Шапошников); “Нові технології в шкільній і вузівський дидактиці фізики” (№ державної реєстрації 0111U007786; керівник – проф. В.Д.Шарко); “Біоісторіографія. Історія історичної науки в особах” (№ державної реєстрації 0111U007787; керівник – доц. В.М.Андрєєв); “Дослідження психофізіологічних та педагогічних основ навчання та виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку”; (№ державної реєстрації 0111U007788; керівник – доц. С.Д.Яковлева); “Цитоекологічні дослідження в модельних системах” (№ державної реєстрації 0111U007789; керівник – проф. М.М.Сидорович); “Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості” (№ державної реєстрації 0111U008736; керівник – доц. Н.І.Тавровецька); “Теоретичні і методичні засади професійного становлення фахівця в галузі соціальної роботи” (№ державної реєстрації 0111U008735; керівник – доц. С.М. Копилова).

Слайд 19

Патентна діяльність Отримано патент на корисну модель № 58048 “Привідний ланцюг для просторових конвеєрів”, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2011 р. Подано матеріали заявки на винахід “Зірочка привідного ланцюга просторового конвеєра”

Слайд 20

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір Монографія “Екологічна особистість”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36996 від 18.02.11 р.); монографія “Основы наркологии”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36997 від 18.02.11р.); практичний посібник з оздоровлення “Диагностика здоровья”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36998 від 18.02.11 р.); науковий твір “Навчальна програма “Фізіологія вищої нервової діяльності”, автори Шмалєй С.В., Редька І.В. (свідоцтво №38683 від 21.06.11 р.); книга “Макроекономіка”, автори Тюхтенко Н.А., Синякова К.М. (свідоцтво №39810 від 29.08.11 р.); монографія “Русская мемуаристика первой половины ХІХ века: проблемы жанра и стиля”, автор Мішуков О.В. (свідоцтво №39835 від 30.08.11 р.); книга “Евразия: транскультурній дискурс. Культурологические студии”, автор Мішуков О.В. (свідоцтво №39811 від 29.08.11 р.); книга “Методика викладання креслення: Навчальний посібник (для студентів напряму підготовки 6.010.103 Технологічна освіта)”, автори Дубовик Л.П., Чепок В.І., Чепок Р.В. (свідоцтво №41570 від 28.12.11р.).

Слайд 21

Слайд 22

Міжнародні заходи ІV міжнародний симпозіум «Література - театр - суспільство»; V міжнародна конференція молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи»; VIІ міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти»; VІI міжнародна наукова конференція «Фальцфейнівські читання»; Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми, теорії і практики».

Слайд 23

Напрями наукової та науково-просвітницької діяльності ХДУ Експериментально-фізіологічні дослідження, систематика, географія та охорона рослинного та грибного світу, підвищення якості освіти у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах України, інформаційні технології в освіті, соціально-правове та економічне обґрунтування регіональних змін; соціальний захист населення; екотуризм.

Слайд 24

Експериментально-фізіологічні дослідження

Слайд 25

Дослідження фізіологічних показників функціональних систем людей з особливими потребами Керівник теми: д.п.н., професор Шмалєй С.В. Досліджується: особливості психофізіологічних функцій осіб з особливими потребами; особливості функціонального стану вісцеральних систем (серцево-судинної, респіраторної, ендокринної) осіб зі слуховою та зоровою депривацією; особливості електричної активності мозку осіб з особливими потребами; особливості антропометричних показників депривованих осіб; особливості електричної активності та стан судин головного мозку хлопчиків із логоневрозом. Виявлено: особи з певним видом депривації мають психофізіологічні та фізіологічні особливості на функціональному та системному рівнях.

Слайд 26

Технологія підвищення імунокомпетентності дітей з вадами сенсорних систем Керівник теми: д.б.н., професор Зав’ялов В.П. Напрямок досліджень: вивчення засобів та методів підвищення імунокомпетентності дітей з вадами сенсорних систем.

Слайд 27

Функціональний статус лейкоцитів периферичної крові та рівень секреторних імуноглобулінів у дітей з вадами слуху Керівник теми: к.б.н., доцент Гасюк О.М. Досліджується: рівень пероксидазної активності (мієлопероксидази КФ 1.11.1.7), лужної фосфатази (КФ 3.1.3.1), рівень катіонного білку, ліпідв, глікогену нейтрофілів периферичної крові у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та дітей з контрольної групи; визначається вплив сенсорної депривації на фагоцитарну активність лейкоцитів периферичної крові; методом імуноферментного аналізу (ELISA) досліджується рівень секреторних імуноглобулінів слини у дітей із сенсорною депривацією. Виявлено: статистично достовірне збільшення рівня саліварного IgG та зниження саліварного IgМ у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку у порівнянні з контрольною групою.

Слайд 28

Вплив деяких похідних дигідропіримідиндіонів (спірокарбон) на систему імунітету та морфологію внутрішніх органів білих мишей Керівник теми: к.б.н., доцент Гасюк О.М. Досліджується: вплив спірокарбону на рівень пероксидазної активності (мієлопероксидази КФ 1.11.1.7), лужної фосфатази (КФ 3.1.3.1), рівень катіонного білку, ліпідв, глікогену та токсигенну зернистість (по Фреінфельд) нейтрофілів периферичної крові у білих мишей; вплив спірокарбону на фагоцитарну активність нейтрофілів, стан мембрани еритроцитів та лейкоцитів білих мишей. Частина даних знаходиться у стані обробки. З'ясовано: гідрофобні ліганди впливають на неспецифічну взаємодію імуноглобулінів з антигенами. Спірокарбон, який є конденсованою гетероциклічною сполукою і містить чотири метильні гідрофобні групи може впливати на метаболічну активність лейкоцитів мієлоїдного ряду, зменшуючи їх пероксидазну активність

Слайд 29

Систематика, географія та охорона рослинного та грибного світу

Слайд 30

Наукове обґрунтування створення національного природного парку «Нижньодніпровський» Національний природний парк площею 105700,06 га, планується створити на півдні України в Херсонській області в межах 26 селищних та сільських рад. Науковий керівник теми: проф. О.Є. Ходосовцев

Слайд 31

Спільні українсько-польські (Варшавський університет) проекти: Кургани як рефугіум степової флори в агроландшафті півдня України Дослідження підтримані Польським Комітетом Наукових Досліджень – грант NN 2 P04G 046 27 (2004-2007) – грант NN 304 081835 (2008-2011) Загалом досліджено 106 курганів в Лісостепу та Степу України на яких виявлено 721 вид судинних рослин, в тому числі 69 созофітів. Доцент Іван Мойсієнко (Херсонський державний університет) Професор Барбара Суднік-Войциковська (Варшавський університет)

Слайд 32

Arid lichens from the Red Data Book of Ukraine: studying, conservation and perspectives” Дослідження підтримані: Small Grant Foundation, Ruffor found, 2010-2011 Agrestia hispida Xanthoparmelia camtschadales Allocetraria madreporifomis Обґрунтовано вибір групи видів лишайників, пріоритетних для оцінки за категоріями МСОП. Спільний українсько-голандський проект Учасник від ХДУ: проф. О.Є. Ходосовцев

Слайд 33

Two new European species from the heterogeneous Caloplaca holocarpa group Описані нові для науки види лишайників. Caloplaca skii Khodosovtsev, Vondrak et Soun sp. nova Українсько-чеські дослідження Caloplaca syvashica Khodosovtsev, Vondrak et Soun sp. nova Виконавець від ХДУ: проф. О.Є. Ходосовцев

Слайд 34

Участь у підготовці ІІІ видання Червоної книги України В роботі над Червоною книгою України брали участь 5 співробітників кафедри ботаніки, які є авторами обробок 35 видів 4 груп організмів: судинних рослин, мохоподібних, лишайників, грибів. Зморшок степовий Волошка короткоголова Aspicilia fruticulosa Nephroma resupinatum

Слайд 35

Роль «біологічної кірки» в постпірогенних стадіях демутації псамофітних ландшафтів нижньодніпровських арен Наук. керівник: Проф. О.Є. Ходосовцев Вперше для науки описано 4 угруповання Лишайників та мохоподібних, встановлено 10 типів біологічної кірки, запропоновано фітоіндикаційні методи інтенсивності дефляційних процесів та альтернативні біологічні заходи щодо стабілізації піщаних дюн.

Слайд 36

Підвищення якості освіти у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах України

Слайд 37

Впровадження європейської тематики у навчально-виховний процес ВНЗ Керівник: д.філол.н., проф., заслужений діяч мистецтв України О.В.Мішуков

Слайд 38

Технології навчання державної мови в освітніх закладах Керівник: д.п.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України М.І.Пентилюк

Слайд 39

Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти Керівник: д.п.н., проф. В.Д. Шарко

Слайд 40

Науково-методичні засади формування в школярів теоретичних знань про живу природу Керівник: д.п.н., доц. М.М. Сидорович

Слайд 41

Проведення майстер-класів для вчителів шкіл та працівників системи післядипломної освіти

Слайд 42

Основними завданнями курсу є: Розкриття якісних змін в розвитку педагогічної думки та шкільної практики. Цілісна характеристика виховання, як світового процесу, в основі якого знаходяться загальнолюдські цінності та досягнення цивілізації. Довести, як школа і педагогіка відповідали потребам суспільного розвитку, як процес розвитку науки впливав на теорію і практику. * Web-мультимедійний сайт з курсу «Історія педагогіки» Адреса сайту: webhp.ksu.ks.ua Керівники: проф. О.В. Співаковський, д.п.н. Л. Є. Петухова

Слайд 43

Web-мультимедіа енциклопедія «Історія загальної та дошкільної педагогіки» Були розроблені архітектура та змістове наповнення Web-мультимедіа енциклопедії для ефективної організації самоосвітньої діяльності майбутніх вихователів дошкільних закладів. Адреса сайту: http://izdp.ksu.ks.ua Керівники: проф. О.В. Співаковський, д.п.н. Л. Є. Петухова

Слайд 44

Web-мультимедіа енциклопедія «Дискретна математика» Середовище дистанційного навчання «Дискретна математика» призначене для комп’ютерної підтримки курсу дискретної математики у ВНЗ. Система «Дискретна математика» є персоніфікованою системою: кожен користувач має свій власний робочий простір та можливість віддаленого доступу до свого робочого місця. * Адреса сайту: http://dmath.ksu.ks.ua Керівник: проф. О.В. Співаковський

Слайд 45

Система дистанційного навчання «KSU Online» СДН KSU Online побудована на платформі moodle та задовольняє багатьом вимогам організації дистанційного навчання в мережі Internet. * Адреса сайту: ksuonline.ksu.ks.ua Керівник: проф. О.В. Співаковський

Слайд 46

Web-сервіс для побудови зворотного зв'язку «KSU Feedback» Сервіс «KSU Feedback» призначений для проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними критеріями серед суворо визначеної множини респондентів. * Адреса сайту: feedback.ksu.ks.ua Керівник: проф. О.В. Співаковський

Слайд 47

Міжнародні зв'язки ХДУ ccvcv ccvcv Академія імені Яна Длугоша Краківська педагогічна академія Познанський університет ім. А. Міцкевича Польща Тракійський університет міста Едірне Туреччина США Державний університет штату Нью-Йорк Іспанія Університет м. Гранада Університет м. Кордоба Канада Університет Манітоби Португалія Університет Коімбри Німеччина Фундація Санкт Елізабет м. Марбург. Співпраця з Німецькою службою академічних обмінів DAAD Росія Санкт-Петербурзький державний університет технології і дизайну Франція Університет Ніцци Софія – Антиполіс

Слайд 48

Інформаційно-аналітична система управління ХДУ «IAS» Модуль адміністрування Користувач Користувач Користувач ІАС середовище Зовнішній облік Облік проживаючих у гуртожитку Структура університету Контроль успішності студентів Облік персоналу Штатний розпис Навчальне планування БАЗА ДАНИХ Wi-Fi управління Керівник: проф. О.В. Співаковський

Слайд 49

Соціально-правове та економічне обґрунтування регіональних змін Розроблена стратегія складається з визначення стратегічних завдань розвитку Херсонської області, зокрема: забезпечення комплексного розвитку соціальної політики; збереження та використання природних ресурсів у контексті сталого розвитку; розвиток видів економічної діяльності області; удосконалення систем регіонального управління, інноваційної та інвестиційної діяльності.

Слайд 50

Регіональна програма розвитку малого підприємництва в Херсонській області на 2011 - 2012 роки дерегуляція підприємницької діяльності; фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва, інфраструктура підтримки малого підприємництва; профорієнтаційна підготовка, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.

Слайд 51

Напрями роботи студентського наукового товариства Робота у складі науково-дослідних лабораторій, студентських наукових об’єднань; Участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт; Підготовка одноосібних наукових публікацій; Апробація результатів досліджень на студентських науково-практичних конференціях.

Слайд 52

У 2011 році в університеті працювали 135 наукових об’єднань студентів, науково-дослідною роботою у них було зайнято 1835 вихованців ВНЗ У виконанні науково-дослідних тем кафедр взяли участь 1968 студентів У складі науково-дослідних лабораторій дослідження здійснювали 719 студентів Науково-дослідною робота

Слайд 53

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді Призові місця посіли у змаганнях з педагогіки, соціальної педагогіки, хімії, журналістики, дефектології, трудового навчання І етап - 2495 студентів, ІІ етап - 56 студентів Переможці олімпіад - 6 студентів

Слайд 54

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Лауреати конкурсу - 14 студентів вибороли дипломи 1-3 ступеня: з історії української мови та літератури соціолінгвістики біології вікової та педагогічної психології педагогіки корекційної педагогіки фізичного виховання олімпійського та професійного спорту економіки підприємства ХДУ – базовий заклад Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Історія” Прорецензовано 136 конкурсних робіт, 23-24 березня 2011 р. проведено підсумкову науково-практичну конференцію І місце на І Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка І тур - 56 наукових робіт ІІ тур - 30 наукових робіт

Слайд 55

У 2011 році проведено 12 студентських науково-практичних конференцій Студенти доповідали на науково-практичних конференціях та семінарах. Всього доповідей - 1286, з них на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях - 631 За результатами наукових досліджень студентів опубліковано 976 статей, з них одноосібних - 704 Науково-практичні конференції та семінари

Слайд 56

Проведено I Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів “Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи” Підведені підсумки науково-дослідної роботи студентів; оцінено роботу наукових товариств інститутів та факультетів; визначені найкращі структурні підрозділи з організації наукової роботи студентів; окреслено пріоритетні напрями і завдання студентського наукового товариства.

Слайд 57

LOGO

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика