X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік

Завантажити презентацію

Підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік www.univer.kharkov.ua

Слайд 2

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківський державний університет ім. О.М.Горького Харьковский Императорский университет 1804-2011

Слайд 3

Лауреати Нобелівської премії: фізик Л.Ландау, економіст С.Кузнець, біолог І.Мечников Лауреат Філдсовської премії математик В.Дрінфельд Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Слайд 4

370 професорів, докторів наук близько 1000 доцентів, кандидатів наук 31 академік и член-кореспондент НАН України більше 30 всесвітньо відомих наукових шкіл 25 спеціалізованих учених рад Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Слайд 5

Науково-педагогічні кадри

Слайд 6

Постанова Кабінету Міністрів України № 527 від 01.04.1999 р. «Когерентно-оптичний процесор зображень НДІ астрономії університету» Постанова Кабінету Міністрів України № 1709 від 09.12.2001 р. «Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії Університету» Постанова Кабінету Міністрів України №1345-р від 22.10.2008 р. «Гербарій Університету (CWU)» Заснований у 1825 р. Зберігаються 300 тис. зразків рослин світової флори та унікальні колекції XIX-XX ст. Наукові об‘єкти, що становлять національне надбання

Слайд 7

Школи з ядерної фізики: Теоретичної та експериментальної ядерної фізики (акад. А.Вальтер, акад. О.Ахієзер,1946 р.) Фізики плазми та керованого термоядерного синтезу (акад. К.Синельников, 1962 р.) О.І.Ахієзер А.К.Вальтер К.Д.Синельников Всесвітньо визнані наукові школи Державні премії : 1971 р., 1979 р., 1993 р., 1996 р., 1999 р., 2002 р., 2005 р., 2008 р.

Слайд 8

Радіофізична школа (акад. А.Слуцкін, проф. Д.Рожанський,1910 р.) Державні премії: 1984 р., 1990 р., 2005 р., 2008 р. А.О.Слуцкін Д.А.Рожанський О.М.Ляпунов М.В.Остроградський Математична школа (акад. О.Ляпунов, акад.М.Остроградський,1835 р.) Державні премії: 1950 р., 1962 р., 1974 р., 2005 р., 2008 р., 2011 р. Всесвітньо визнані наукові школи

Слайд 9

Школа з теоретичної фізики та фізики твердого тіла (Лауреат Нобелівської премії акад. Л.Ландау, акад. І.Ліфшиць, 1935 р.) Л.Д.Ландау И.М.Лифшиц Л.О.Струве Державні премії: 1958 р., 1967 р., 1974 р., 1980 р., 1986 р., 2011 р. М.П.Барабашов Астрономічна школа (акад. проф. Гут, проф. Л.Струве, 1808 р.) Всесвітньо визнані наукові школи

Слайд 10

Філдсовська премія в області математики (1990 рік) 41 Державна премія СРСР, УРСР і України в області науки і техніки 22 Державні премії України в області науки і техніки за роки незалежності України 68 Лауреатів Державної премії України в області науки і техніки Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Слайд 11

«Програма розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010-2020 роки» Головна мета – розкриття дослідницького потенціалу діяльності університету, максимальне наближення до основних характеристик університету світового класу і створення передумов для входження до 500 кращих університетів світу за визнаними університетськими рейтингами Затверджено Конференцією трудового колективу від 14 жовтня 2010 року як програму дослідницького університету

Слайд 12

Основні складові інноваційного розвитку університету як дослідницького: Наукова діяльність в університеті и її відповідність світовому рівню: взаємодія з НАН України; міжнародні зв‘язки університету; комерціалізація наукових та науково-технічних розробок Залучення студентів до наукової та науково-дослідницької роботи Інформаційно-коммунікаційні технології та інформаційне забезпечення наукових досліджень; навчально-виховного процесу

Слайд 13

Нанофізика; наноелектроніка; наноматеріали; нанотехнології, у тому числі нанобіотехнології; технології одержання наноструктурованих матеріалів; пристрої і системи на їх основі; системи, що забезпечують розвиток цих напрямків Ядерна фізика та енергетика, фізика плазми, фізика матеріалів, фізичні технології, медична фізика Радіофізика та електроніка, біофізика, фізика інформаційно-керуючих систем; пристрої, системи і технології на їх основі; астрономія; космічні дослідження Хімія, біологія, геологія; фізичні, біофізичні, фізико-хімічні технології та технології живих систем, моніторинг навколишнього середовища і екологічна безпека Математика, математична фізика Інформаційні та телекомунікаційні технології, пристрої та системи Гуманітарні технології і моделі розвитку людського капіталу і соціально- економічних товариств Пріоритетні напрямки наукових досліджень:

Слайд 14

2011 рік

Слайд 15

Фінансування НДР (тис. грн.) Обсяг фінансування із загального фонду, усього, з них: 19 053,9 - фундаментальних досліджень 12 565,8 - прикладних досліджень і розробок 6272,1 - наукових об'єктів, що становлять національне надбання 196,0 Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, усього, з них: 1223,3 - за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти під егідою Міністерства) 139,0 - за госпдоговорами (у т.ч. міжнародними) 1084,3 Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020 за грантами ДФФД 600,0 Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки 1446,9 Обсяг надходжень від Міжнародних грантів ≈350000$

Слайд 16

Державні премії України в області науки і техніки /наукові напрями/ 2011 рік 2010 рік 3 премії математика астрономія хімія 2008 рік 3 премії математика біофізика енергетика 2007 рік 1 премія хімія 2006 рік 1 премія мінералогія 2005 рік 3 премії математика фізика плазми радіофізика

Слайд 17

Рейтинг університетів за показниками наукометричної бази даних SCOPUS станом на 27.12.2011 № Університет (обліковий запис у базі даних Scopus) Кількість публікацій у Scopus Кількість цитувань у Scopus Індекс Гірша (h-індекс) 1. Київський нац. університет імені Тараса Шевченка 9009 25838 51 2. Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна 5493 18142 42 3. Львівський нац. університет імені Івана Франка 3806 12879 34 4. Одеський нац. університет імені І.І. Мечникова 2065 6150 33 5. Національний техн. університет України “КПІ” 3468 5345 30

Слайд 18

Наукові публікації у Scopus

Слайд 19

Documents 5 493 Наукові публікації у Scopus за науковими напрямами

Слайд 20

1872 рік Вихід у світ «Записки Імператорского Харьковского университета» («Вісника» університету) Видання, публікації 2011 рік Монографії: 94 видані за кордоном 25 Підручники, посібники: 347 з грифом МОНмолодьспорт України 77 Вісники, наукові збірники, які входять до переліку ВАК 39 Кількість публікацій: 5356 у зарубіжних виданнях 800 у базі даних Scopus 400

Слайд 21

Кількість спеціалізованих учених рад – 25 (за 51 спеціальністю) ■ Докторських – 16 (за 37 спеціальностями) ■ Кандидатских – 9 Кількість захищених дисертацій у спец. радах університету – 154 (докторських – 13, кандидатських – 141) з них працівниками університету – 42 Кількість захищених дисертацій працівниками університету – 74 ■ Докторських – 8 ■ Кандидатських – 66 Кількість докторантів – 21 Кількість аспірантів – 500 • з них з відривом від виробництва – 295 Підготовка наукових кадрів

Слайд 22

Показники результативності за 2011 рік

Слайд 23

У 2011 р. відкрито: Інноваційний центр університету Німецько-Український Центр енергоефективності та альтернативної енергетики (перший в Україні) Україно-Ізраїльський академічний центр науки і культури Українсько-Польський академічний центр науки і культури Центр міжнародного співробітництва Центр інформаційних технологій Відкриття Центру енергоефективності та альтернативної енергетики Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні паном д-р Ганс-Юрген Гаймзьот Усього в університеті функціонують: 3 НДІ, 14 інститутів та центрів, 27 міжвідомчих галузевих науково-дослідних лабораторій, 2 Центри колективного користування унікальним обладнанням Інноваційна діяльність

Слайд 24

Українсько-Російський технологічний парк «СЛОБОЖАНЩИНА» Зареєстровано 20 вересня 2011 р. Мета створення - формування середовища активної взаємодії вчених і підприємців України та Російської Федерації з метою комерціалізації наукових розробок, створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямків виробництва і перетворення їх в основну рушійну силу економічного зростання Слобожанщини Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Харківський національний університет радіоелектроніки Науковий парк «ФЕД» Бєлгородський національний дослідницький університет Російської Федерації Інноваційна діяльність

Слайд 25

Пріоритетні види діяльності Українсько-Російського технологічного парку «Слобожанщина»

Слайд 26

Інноваційна діяльність У стадії створення: Технополіс «П‘ятихатки» (у складі Національного проекту «Місто майбутнього») Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Національний науковий центр «ХФТІ» НАНУ Територіальна наукова громада сел. Черкаська Лозова, Родичі Мета створення – формування ринкових механізмів і відповідної інноваційної інфраструктури, здатних перетворити науково-технічний потенціал регіону в основний ресурс суспільного виробництва і забезпечити випереджаючі темпи економічного розвитку Харківської області Інноваційний кластер «Нові матеріали ядерної енергетики» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАНУ Національний науковий центр «ХФТІ» НАНУ

Слайд 27

Інноваційна діяльність Монографії видавництва Springer Science+Business Media, LLC Створення і програмне забезпечення систем керування та вимірювання характеристик випромінювання електромагнітних хвиль РОСІЯ ВАТ «ВПК «НПО Машинобудування» Створення полігонно-калібрувального комплексу для наземного забезпечення космічної системи 710 КС Обсяг фінансування - 110 640 € УКРАЇНА Науково-технічна робота «Сапсан-Агат» Розробка методів розрахунку та вимірювання радіолокаційних і теплових характеристик об‘єктів Обсяг фінансування - 1.6 млн. грн. Результати фундаментальних НДР в області радіофізики та математики Комерціалізація наукових розробок

Слайд 28

КИТАЙ Компанія з міжнародного економічно-технічного розвитку у митній зоні м. Гуангжоу Договір про співробітництво у сфері виробництва магнітокардіографа. Строк дії договору – 20 років Обсяг фінансування - 60 млн. $ (на 2011-2012 рр. ≈ 750 000 $) Інноваційна діяльність ІЗРАЇЛЬ Міжнародний Українсько-Ізраїльського проект МОН України Хіміко-біологічний сенсор для визначення токсичності води Обсяг фінансування – 157 000 грн. Монографії видавництва Springer Science+Business Media, LLC Результати фундаментальних НДР в області радіофізики та хімії Комерціалізація наукових розробок Методи обробки та збору інформації у магнітокардіографічній системі

Слайд 29

Грант УНТЦ Нові підходи до детектування та модуляції процесів утворення амілоїдних фібрил Обсяг фінансування – 100 000 Eur Інноваційна діяльність Молекулярна біофізика, медична фізика Фундаментальні дослідження з пріоритетних наукових напрямів: Міжнародні наукові гранти і програми Грант УНТЦ Гени, що приймають участь в розвитку пухлин головного мозку, та їх взаємодія з сигнальними шляхами Обсяг фінансування – 100 000 $ Грант УНТЦ Сенсор на основі нанорозмірних структур для діагностики активних форм туберкульозу Обсяг фінансування – 300 000 Eur Біомедична електроніка та нанобіотехнології

Слайд 30

Фундаментальні дослідження з пріоритетних наукових напрямів: Міжнародні наукові гранти і програми Інноваційна діяльність Наноматеріали та нанофізика Грант УНТЦ Методи одержання наночастинок з використанням екстремофілей Обсяг фінансування – 79 000 $ Фізика плазми Грант УНТЦ НВЧ-плазмово-водневі технології знешкодження екологічно небезпечних канцерогенно-мутагенних сполук Обсяг фінансування – 148 000 Eur Грант Фонду О. Гумбольдта Формування нано- та мікрочастинок та їх зарядження в Ar+C2H2 газових розрядах Обсяг фінансування - 39 800 Eur

Слайд 31

Співробітництво з Національною академією наук України Академіки і члени-кореспонденти НАН України: • Випускники університету – 71 • Працюють в університеті – 31 «Меморандум про співробітництво інститутів НАН України, галузевих науково-дослідних інститутів м. Харкова та Харківського державного університету в навчально-дослідницькій та науково-технічній сферах» (1998 р. ) «Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна» (2008 р.) Співробітництво здійснюється зі 100 НДІ, Центрів і наукових установ НАНУ та галузевих АН України

Слайд 32

2011 рік Наукова робота молодих учених Премія Президента України для молодих учених за роботу «Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини» Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 3 - у т.ч. грант Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень 1 Стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених 4 Стипендії для молодих учених регіонального рівня 11

Слайд 33

Наукова робота студентів 1809 р. – Перші публікації наукових робіт студентів 1936 р. – Створено студентське наукове товариство (СНТ), перше в СРСР 2011 р. – Гран-прі за розвиток студентської науково-дослідної роботи на міжнародній виставці “Освіта і кар'єра - 2011», яка проходила під егідою МОНмолодьспорт і НАН України 2011 рік Стипендії Президента України 16 Стипендії Верховної Ради України 3 Стипендії та премії державного та регіонального рівнів 76 Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських НДР 49 Переможці Міжнародних конкурсів та олімпіад 25 Опубліковано статей за участю студентів з них самостійно 540 160

Слайд 34

Формування вуглецевих нанотрубок у присутності плазми Вплив інтерференційних ефектів на конверсію швидких магнитозвукових хвиль при високочастотному нагріванні плазми Застосування: Термоядерна установка JET, м. Калам, Англія Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Наноматеріали. Нанофізика. Фізика плазми

Слайд 35

Методи зменшення радіаційного впливу при поводженні з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом Застосування: Запорізька АЕС, Південно-Українська АЕС Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Слайд 36

Компактний бортовий лазерний газоаналізатор Застосування: Сумісні випробування з фірмою «Scandat», м. Берлін, Німеччина

Слайд 37

Відкриття Сіверсько-Донецького центру різноманіття гібридогенного комплексу зелених жаб РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Біологія. Моніторинг навколишнього середовища Застосування: Спільні дослідження з Glasgow Caledonian University (Велика Британія) з моделювання напівклональних популяційних систем зелених жаб Створення основ для розробки принципово нових технологій управління спадковістю організмів Нові можливості для розвитку системної біології, зокрема вивчення умов стійкості біосистем Особливість – нащадкам передається не суміш генів батьків, а комплекс генів одного з них

Слайд 38

Математична модель «Віртуальна людина. Серцево-судинна система» Інститут загальної та невідкладної хірургії Апробована у St.Mary’s Hospital, London (UK) Гранти Royal Society London Математична модель «Віртуальна людина. Опорно-рухова система» Інститут патологій спини і суглобів Вільнюський технічний університет ім. Гедиминаса РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Інформаційні технології. Технології живих систем. Математична фізика. Застосування:

Слайд 39

Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп отримання трьохвимірних зображень біологічних мікрооб‘єктів і виміру їх геометричних параметрів тримірна морфологія клітин крові Застосування: Харківський національний медичний університет Харківський спеціалізований медико-генетичний центр Пологовий будинок №7 Міська інфекційна лікарня №20

Слайд 40

Чорні діри, кротові нори та темна енергія Астероїд Лютецiя: обробка спектральних даних Радіотелескоп декамтрового діапазону УТР-2 Застосування: Головна астрономічна Обсерваторія НАН України Радiоастрономiчний інститут НАН України Наукові публікації в Physics Letters КА Розетта виявила рідкий тип мінерального складу поверхні

Слайд 41

Визначення антидіабетичних властивостей препаратів із гідробіотів Азовсько-Черноморського басейну Застосування: Інститут проблем ендокринної патології iм. В.Я. Данилевського АМН України Обласна ендокринологічна лікарня Керченський морський технологічний університет Фрагмент мазка крові з еритроцитами

Слайд 42

Новий високоефективний метод тканевої терапії сахарного діабету - ксенотрансплантація острівкових клітин підшлункової залози Застосування: Державний заклад «Дорожня клінічна лікарня ст.Харків Медичні заклади м. Харкова Гальмування розвитку локальної променевої язви

Слайд 43

Конфігурація клітин контрольної біокультури та сироватки пацієнтів Застосування: Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України Клітинний біосенсор для експрес-діагностики патологічних життєвонебезпечних станів організму Отримано патент на винахід

Слайд 44

Сфокусоване джерело іонів для обробки тонких плівок мікроелектроніки Нанокомпозитні керамічні матеріали Застосування: Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Наноматеріали. Нанофізика. Фізика плазми

Слайд 45

Комплексний дезінтегратор з регульованою дією електромагнітних, електростатичних та ультразвукових полів Апаратно-програмний комплекс для отримання антигенних препаратів з мікробної маси, дослідження антигенних препаратів дифтерії та мікробактерії туберкульозу Антенні системи для підводного зв‘язку, літальних апаратів, GSM і GPS апаратури Отримано патенти на винахід

Слайд 46

Пальцевий фотоплетизмограф Комп'ютерний фонокардіограф Програмно-апаратний комплекс для дослідження акустичного спектру серця Експериментальний зразок оптичного пульсографа дозволяє побудувати гістограму варіабельності серцевого ритму, реєструвати форму пульсової хвилі, визначити артеріальний тиск, передінфарктний стан і виміряти концентрацію оксигемоглобіну

Слайд 47

Пульсометр Програмно-апаратний комплекс для виміру частоти серцевих скорочень і рівня оксигемоглобіна в крові Біомедичні електроди нових (активних) типів Програмно-апаратна система для експериментального випромінювання еквівалентних параметрів біомедичних електродів, у т.ч. ємкісних ізольованих

Слайд 48

Атомно-іонно-плазмові технології Методика зміцнення матеріалів на поверхнях складної геометрії, включаючи глухі отвори, внутрішні пустоти та труби (деталі енергетичних установок і апаратури, медичний і фармацевтичний інструмент, хірургічні імплантанти) Застосування: Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»

Слайд 49

Універсальне джерело іонів та електронів з діаметром пучка 250 мм Прискорювач електронів «Надія» - когерентне складання декількох електронних пучків тераватной потужності в один загальний Застосування: Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Науковий фізико-технологічний центр НАН і МОНмолодьспорт України

Слайд 50

Технологія формування багатошарового захисного покриття на робочі поверхні різального інструменту, оснащеного полікристалічними матеріалами на основі кубічного нітриду бору Іонно-плазмова кластерна система для травлення та реактивного синтезу покриттів на базі магнетрона, джерела ВЧ-випромінювання плазми та джерела іонів Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Застосування: Білоруський металургійний завод Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України

Слайд 51

Голографічний макулостимулятор - ефективне лікування амбліопії, у тому числі косоокості у детей Голографічний візоконтрастомер - ефективна діагностика офтальмологічних захворювань і корекції зору Застосування: Офтальмологічна лікарня №14 ім. Гіршмана Медичні заклади м. Харкова

Слайд 52

Вимірювальний комплекс для діагностики газорозрядної плазми та плазмових технологічних процесів Прилад “Плазмометр” для автоматичної діагностики газорозрядної плазми за допомогою зонда Ленгмюра Застосування: Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Науковий фізико-технологічний центр НАН і МОНмолодьспорт України Компактний комп‘ютеризований оптичний спектрометр

Слайд 53

Малогабаритна установка для іонно-плазмової обробки мікро- та наноструктур «ТИТАН-2» Іонно-променева розпилююча система і метод осадження різноманітних покриттів Застосування: Національний науковий центр «ХФТІ» НАН України Науковий фізико-технологічний центр НАН і МОНмолодьспорт України

Слайд 54

Дякую за увагу! Пл. Свободы, 4, Харків 61022, Україна Тел.: +380 57 7051247 Факс: +380 57 7051236 E-mail: rektor@univer.kharkov.ua Контактна інформація:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика