X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Світове господарство в період науково – технічної революції

Завантажити презентацію

Світове господарство в період науково – технічної революції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відповідь правильна Дякуємо за увагу

Слайд 2

Науково – технічна революція (НТР) Уся історія людства тісно пов'язана з поступальним взаємозалежним розвитком науки і техніки, що веде до їх постійного вдосконалення. Це явище називається НАУКОВО – ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ. Він був завжди і не припиниться ніколи, поки існує людство, яке прагне поліпшувати все, що було створене минулими поколіннями. Протягом останніх століть не раз винаходи у природничих спричиняли докорінні зміни у виробництві. Такими були промислові перевороти, які докорінно замінили ручну працю машинною.

Слайд 3

Науково – технічна революція (НТР) (з середини ХХ ст.) Головні риси НТР Універсальність (охоплює усі сфери та країни) Прискорення науково – технічних перетворень (моральне зношення техніки випереджає фізичне) Зміна ролі людини у виробництві (інтелектуалізація праці) Військово – технічна революція Складові частини НТР Наука Техніка і технологія Еволюційний шлях розвитку Революційний шлях розвитку Виробництво – напрямки розвитку Електронізація Комплексна автоматизація Нові джерела енергії Нові матеріали Біотехнології Космізація… Управління кібернетизація

Слайд 4

Нерівноправні відносини, низька собівартість продукції в розвинутих державах поступово призвели до перетворення відсталих країн на постачальників сировини та дешевої робочої сили.

Слайд 5

Характерною особливістю розвитку світового господарства з 1920-х до кінця 1980-х рр. було протистояння двох систем.

Слайд 6

Відносини між останніми лише формально вважалися товарно-грошовими, а їхні зв'язки з іншими країнами світу були дуже обмеженими.

Слайд 7

Основними соціально-економічними підсистемами сучасного світового господарства є національні господарства:

Слайд 8

Світове господарство в період НТР На відміну від науково-технічного прогресу, що супроводжує розвиток людської цивілізації, науково-технічна революція — це період часу, протягом якого відбувається якісний стрибок у розвитку науки і техніки, докорінно перетворюючи продуктивні сили суспільства. Початок науково-технічної революції припадав приблизно на середину XX ст. Для НТР характерні такі основні риси: всеосяжність; надзвичайне прискорення науково-технічних перетворень; корінна зміна ролі людини в процесі виробництва.

Слайд 9

Всеосяжність означає, що вона задіяла усі сфери людського життя, але найбільше проявилася у науці, техніці й технології, виробництві, управлінні. Визначальною рисою НТР є винятково прискорений розвиток науки, перетворення її на безпосередню продуктивну силу. Надзвичайно скоротився термін між відкриттями, винаходами у науці та їхнім впровадженням у виробництво. Багато винаходів дуже суттєво впливають на підвищення продуктивності праці, ефективність економіки в цілому. Інтелектуальний розвиток суспільства стає надзвичайно важливою передумовою господарського життя, а саме це життя багато в чому визначається постійними нововведеннями (інноваціями). Підвищена увага до знань, інформації приводить до того, що постіндустріальне суспільство часто називають інформаційним.

Слайд 10

Корінна зміна ролі людини в процесі виробництва полягає в тому, що сучасне виробництво потребує висококваліфікованих робітників, для яких характерне творче ставлення до праці і високі вимоги до людських відносин на роботі. Важлива особливість НТР полягає також у тім, що вона зародилася і продовжує розвиватися значною мірою як військово-технічна революція.

Слайд 11

Сучасна НТР охоплює чотири головні складові частини: науку техніку і технологію виробництво управління

Слайд 12

Виробництво стає усе більше наукоємним. Надзвичайно важливим економічним показником наукоємності в епоху НТР стають витрати на НДДКР. Більша частка (85 %) таких витрат у розвинутих країнах-припадає на США, Японію, Німеччину, Францію і Велику Британію.

Слайд 13

Революційний шлях полягає в переході до принципово нових технік і технологій. Найяскравіший прояв революційний шлях має у виробництві та використанні електронної (передусім, мікро-електронної) техніки.

Слайд 14

Техніка і технологія в епоху НТР розвиваються еволюційним та революційним шляхами. Еволюційний шлях полягає у подальшому удосконалюванні уже відомих технік і технологій. Прикладами можуть слугувати збільшення потужності машин і устаткування (енергоблоків, доменних печей та ін.), вантажопідйомності і швидкості транспортних засобів.

Слайд 15

Але в період наукових звершень та вдосконалення виробництв, всі забувають про головне – про природу. ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОЛОГІЇ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА

Слайд 16

Тестова перевірка знань

Слайд 17

Революційний шлях полягає в переході до принципово нових технік і технологій. Найяскравіший прояв революційний шлях має у виробництві та використанні електронної (передусім, мікро-електронної) техніки.Революційний шлях полягає в переході до принципово нових технік і технологій. Найяскравіший прояв революційний шлях має у виробництві та використанні електронної (передусім, мікро-електронної) техніки.

Слайд 18

Техніка і технологія в епоху НТР розвиваються еволюційним та революційним шляхами. Еволюційний шлях полягає у подальшому удосконалюванні уже відомих технік і технологій. Прикладами можуть слугувати збільшення потужності машин і устаткування (енергоблоків, доменних печей та ін.), вантажопідйомності і швидкості транспортних засобів.Техніка і технологія в епоху НТР розвиваються еволюційним та революційним шляхами. Еволюційний шлях полягає у подальшому удосконалюванні уже відомих технік і технологій. Прикладами можуть слугувати збільшення потужності машин і устаткування (енергоблоків, доменних печей та ін.), вантажопідйомності і швидкості транспортних засобів.

Слайд 19

Але в період наукових звершень та вдосконалення виробництв, всі забувають про головне – про природу.Але в період наукових звершень та вдосконалення виробництв, всі забувають про головне – про природу.ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОЛОГІЇ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА

Слайд 20

Тестова перевірка знань

Слайд 21

Уся історія людства тісно пов'язана з поступальним взаємозалежним розвитком науки і техніки, що веде до їх постійного вдосконалення. Це явище називається…Уся історія людства тісно пов'язана з поступальним взаємозалежним розвитком науки і техніки, що веде до їх постійного вдосконалення. Це явище називається…Науково – технічний прогрес. науково – технічною революцієюНауково – технічне перетворення

Слайд 22

Слайд 23

З другої половини ХХ ст. під впливом визначних відкриттів відбувся новий небувалий сплеск у розвитку науки і техніки, він називався …З другої половини ХХ ст. під впливом визначних відкриттів відбувся новий небувалий сплеск у розвитку науки і техніки, він називався …Науково – технічний прогрес. науково – технічна революціяНауково – технічне перетворення

Слайд 24

Слайд 25

3. Сукупність взаємозв'язаних національних господарств країн світу називають… 3. Сукупність взаємозв'язаних національних господарств країн світу називають… Ринковим господарством. світовою системою господарства Науковим господарством

Слайд 26

Слайд 27

4. Важливу роль у становленні світового ринку відіграв період…4. Важливу роль у становленні світового ринку відіграв період…Формування цілісного господарства Машинного виробництваВеликих географічних відкриттів

Слайд 28

Слайд 29

5. З кінця XIX ст. до 1920-х рр. світове господарство складалося з…5. З кінця XIX ст. до 1920-х рр. світове господарство складалося з…2 підсистем. 3 підсистемБагатьох підсистем

Слайд 30

Слайд 31

6. Сучасна НТР охоплює … головні складові частини6. Сучасна НТР охоплює … головні складові частини4 головні складові частини 2 головні складові частини3 головні складові частини

Слайд 32

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія