X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Унормування надання адміністративних послуг як пріоритетний напрям вдосконалення державного управління

Завантажити презентацію

Унормування надання адміністративних послуг як пріоритетний напрям вдосконалення державного управління

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Назва НДР Унормування надання адміністративних послуг як пріоритетний напрям вдосконалення державного управління Початок: I кв. 2008 Завершення: IV кв. 2009 Науковий керівник: С.Д.Дубенко, к.ю.н., доцент Відповідальний виконавець: Н.Г.Плахотнюк, к.ю.н., доцент

Слайд 2

Актуальність дослідження обумовлюється 1. Зв’язком НДР з важливими науково-теоретичними й практичними завданнями реформування Національної академії та модернізації системи підвищення кваліфікації: в напрямі “Запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” виконавці по темі розробили Методичні рекомендації з питань запровадження системи управління якістю в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; в напрямі “Розробка та запровадження підготовки професійного магістра публічного адміністрування” є розробниками методичних рекомендацій з навчальних дисциплін “Нормотворчість та аналіз норм”, “Правові засади службової діяльності” та “Основи права в управлінні”; в напрямі “Впровадження регулярного підвищення кваліфікації державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування України” є авторами наукової розробки “Адміністративні послуги органів виконавчої влади: теоретичні підходи до вирішення практичних завдань (на допомогу слухачам системи підвищення кваліфікації державних службовців)”. 2. Потребою надання науково обґрунтованих пропозицій (створення теоретичної моделі) органам державної влади, що здійснюють правове регулювання у сфері надання адміністративних послуг.

Слайд 3

Основні наукові результати методика запровадження системи управління якістю в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; проект регламенту надання адміністративної послуги.

Слайд 4

Апробація одержаних результатів Сагайдак М.В. у шостій міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в 20 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (26-27 лютого 2009 року, м. Тернопіль). Виступ з доповіддю на тему «Запровадження системи управління якістю на основі стандарту ISO в діяльність місцевого органу виконавчої влади» Плахотнюк Н.Г., Грай М.П., Гринько-Гузевська А.В., Сагайдак М.В. у науково-практичній конференції за міжнародною участю «Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій», що відбулася 3 квітня 2009 р. у Львівському регіональному інституту НАДУ при Президентові України. Мельниченко В.І., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г., Яцук В.А., Фещенко М. М., Сагайдак М.В., Грай М.П., Гришко Є.М., Кривонос Т.І., Герман Г.Ю., Ромат Т.Є. прийняли участь у науково-практичній конференції за міжнародною участю «Демократичне врядування: наука, освіта, практика» (Київ, НАДУ при Президентові України, 29 травня 2009 р.). Мельниченко В.І., Плахотнюк Н.Г. у навчальному семінарі «Правила професійної етики публічних службовців як засіб протидії корупції» (м.Алушта, 15-19 червня). Дубенко С.Д., Мельниченко В.І., Плахотнюк Н.Г. у науковому семінарі «Стан реформи публічного управління в Україні: виклики, стратегії та програми на майбутнє» (м. Київ, НАДУ при Президентові України, Німецьке товариство технічної співпраці (GTZ) 25-26 червня). Дубенко С.Д. у засіданні Круглого столу з обговорення проекту Закону України “Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів” (Київ, 12 жовтня 2009 р.).

Слайд 5

Практичне впровадження результатів НДР експертиза проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (реєстр. 2789 від 18.07.2008) та проекту Закону України «Про послуги, що надаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та бюджетними установами» (реєстр. № 4176 від 06.03.2009 р.): довідка про впровадження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України; Методичні рекомендації з питань запровадження системи управління якістю в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (Тернопіль, 2009) використовуються в діяльності територіальних органів ГУДС Наукова розробка “Адміністративні послуги органів виконавчої влади: теоретичні підходи до вирішення практичних завдань (на допомогу слухачам системи підвищення кваліфікації державних службовців)” використовується в навчальній діяльності кафедри в межах навчальної дисципліни “Право, Конституція, врядування” та в Інституті підвищення кваліфікації НАДУ.

Слайд 6

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань на 2009 рік Кількість запланованих наукових продуктів - остаточний варіант монографії; 4 навчально-методичні розробки; публікації Кількість виданих або поданих до друку наукових праць: - опубліковано 21 працю, з яких 4 начально-методичні розробки; 4 статті; 13 тез виступів на науково-практичних конференціях; - передано до друку 9 праць, з яких 1 навчальний посібник; 3 статті; 5 тез виступів на науково-практичних конференціях.

Слайд 7

Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2010 рік Відповідальність публічної влади: теоретичні засади, правове регулювання, практика застосування

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика