X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес

Завантажити презентацію

Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес

Слайд 2

Ключові слова: здоров’я , здоров’язбережувальні технології, педагогічні технології, здоров’язбереження, педагогічні дослідження.

Слайд 3

Слайд 4

Внутрішньошкільні фактори, що впливають на здоров'я учнів взаємини з однокласниками  ставлення вчителів  здоров'я вчителів вид навчальної діяльності технології, стиль викладання відмітка, оцінка знань обсяг домашніх завдань режим дня розклад навчальних занять харчування санітарно-гігієнічні умови режим змін Організація занять Режим функціонування школи здоров'я школяра уроки фізкультури спортивні секції та гуртки дозвілля

Слайд 5

Поняття “здоров’язбережувальні технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Слайд 6

сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання) оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог) необхідний достатній та раціонально організований руховий режим Здоров’язбережувальні технології

Слайд 7

Класифікація здоров’язбережувальних технологій (за О. Ващенко): здоров’язбережувальні оздоровчі  технології навчання здоров’ю виховання культури здоров’я

Слайд 8

Слайд 9

Роль педагога в здоров'язберігаючої педагогіки Що педагог повинен уміти: аналізувати педагогічну ситуацію в умовах педагогіки оздоровлення; володіти основами здорового способу життя; встановлювати контакт з колективом учнів; спостерігати й інтерпретувати вербальне і невербальне поведінка; прогнозувати розвиток своїх учнів моделювати систему взаємин в умовах педагогіки оздоровлення; особистим прикладом вчити учнів піклуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих людей

Слайд 10

Критерії здоров’язбереження учнів Оточення та гігієнічні умови в класі Організація навчального процесу Кількість видів навчальної діяльності Наявність, місце, склад І тривалість моментів оздоровлення на уроці Поза учня Наявність мотивації діяльності учнів на уроці Психологічний клімат на уроці Кількість видів викладання Наявність методів, що сприяють активації Емоційні розрядки на уроці

Слайд 11

Здоров’язберігаючий урок повинен: виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровим, вчити їх відчувати радість від кожного пережитого дня; показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку

Слайд 12

Основні вимоги до якісного уроку в умовах здоров'язберігаючої педагогіки. Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу з використанням останніх досягнень передової педагогічної практики з урахуванням питань здоров'язбереження Реалізація, на уроці в оптимальному співвідношенні принципів і методів як загально дидактичних, так і специфічних. Забезпечення необхідних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх стану здоров'я, особливостей розвитку, інтересів, нахилів і потреб. Встановлення міжпредметних зв'язків, усвідомлюваних учнями, здійснення зв'язку з раніше вивченими знаннями й уміннями.

Слайд 13

Активізація розвитку всіх сфер особистості учнів. Логічність і емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності. Ефективне використання педагогічних засобів здоров'язберігаючих освітніх технологій (фізкультхвилинок, рухливих ігор). Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності. Забезпечення варіативного використання правил здорового способу життя в залежності від конкретних умов проведення уроку. Формування вміння вчитися, піклуючись про своє здоров'я. Ретельна діагностика, прогнозування, проектування, планування і контроль кожного урахуванням особливостей розвитку учнів.

Слайд 14

Принципи здоров'язбереження (за М. К. Смирновим) : «Не нашкодь!» Пріоритет турботи про здоров'я вчителя і учня Безперервність та наступність Суб'єкт-суб'єктні взаємини Відповідність змісту та організації навчання віковим особливостям учнів Комплексний, міждисциплінарний підхід Успіх породжує успіх - акцент робиться лише на хороше; в будь-якому вчинку, дії спочатку виділяють позитивне, а тільки потім відзначають недоліки. Активність Відповідальність за своє здоров‘я

Слайд 15

Елементи здоров’язберігаючих технологій на уроках Аромотерапія Арт техніка Кольоротерапія Заняття на свіжому повітрі Звукова гімнастика Використання засобів мультімедіа

Слайд 16

Елементи здоров’язберігаючих технологій на уроках Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка Музичний супровід уроку Сміхотерапія

Слайд 17

Елементи здоров’язберігаючих технологій на уроках Ігри та ігрова терапіята Сюжетно-рольові ігри Режисерська гра Театралізована гра Комп’ютерні ігри Рухливі ігри Розважальні ігри Гра-фантазія Психогімнастичні ігри Народні ігри Розвиваючі ігри

Слайд 18

Елементи здоров’язберігаючих технологій на уроках Пальчикова гімнастика Психогімнастика Аутотренінг Група медіації Релаксація Саморегуляція

Слайд 19

Пам'ятайте! Інтегральним показником ефективності проведеного заняття можна вважати стан і вигляд учнів, що виходять з уроку. Варто звернути увагу і на стан учителя.

Слайд 20

Здоров’язберігаючі технології в системі роботи класного керівника

Слайд 21

— Конвенція ООН про права дитини. Статті 23, 24,25, 26, 27, 28, 29; — Конституція України. Розділ І. Статті 3, 21, 23, 27,49, 50; — Закон України «Про загальну середню освіту».Стаття 5; — Закон України «Про охорону здоров’я». Статті 6, 28,32, 59, 62; — Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002—2011 роки; — Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»; — Національна доктрина розвитку освіти. Розділ VI, пп. 10, 11, 12, 13; — Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи; — Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 08.11.2004 року № 1/9-560 «Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв»; — Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 17.11.2004 року № 1/9-573 «Про організацію медико-педагогічного навчання батьків з питань імунопрофілактики та збереження здоров’я дітей»; — Концепції з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 року № 605). Нормативна база класного керівника

Слайд 22

Роль класного керівника в здоров'язбереження учнів формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я створення психолого-педагогічних умов, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я

Слайд 23

Показники компетентності класного керівника у питаннях здоров’язбереження: уявлення про здоров’я, про чинники, що впливають на здоров’я та про здоровий спосіб життя; значення “здоров’я” як загальнолюдської цінності; вміння відстежувати і фіксувати позитивні і негативні зміни в стані власного здоров’я і здоров’я оточуючих (учні, вчителі); уміння створювати здоров’язберігаюче середовище в навчально-в виховному процесі; володіння способами організації і реалізації діяльності по профілактиці і здоров’язбереженню; володіння різними здоров’язберігаючими технологіями.

Слайд 24

Напрями реалізації здоров'язберігаючої діяльності Спортивно-оздоровча робота з дітьми Формування у школярів та батьків уявлень про здоровий спосіб життя Створення умов, що сприяють збереженнюі зміцненню здоров'я дітей на уроці і в позаурочній діяльності.

Слайд 25

ЗАХОДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Профілактика правопорушень Утвердження здорового способу життя Система виховання здорового способу життя Бесіди, лекції лікарів, участь в акціях, перегляд фільмів Профілактика шкідливих звичок Зустрічі з представниками правоохоронних органів, залучення учнів до цікавих справ, гурткової роботи, бібліотеки, індивідуальна робота Залучення до спортивних змагань, туризму, занять у Спортивних секціях

Слайд 26

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка