X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Впровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи

Завантажити презентацію

Впровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ОЧЕРЕТИНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАСІДАННЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ «Формування здоров'язберігаючої компетентності в школярів молодшого шкільного віку» Керівник Валентина Олександрівна Обихвост 2014/2015 н. р.

Слайд 2

Впровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально – виховний процес початкової школи ТЕМА ЗАСІДАННЯ

Слайд 3

Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в'яне, і багатство без користі, і слово безсиле. Герофіл, давньогрецький анатом і хірург, основоположник Александрійської медичної школи

Слайд 4

За останні роки значно погіршилося екологічне становище, що впливає на фізичний стан та ступінь захворюваності учнів Вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ Зросло навчальне навантаження учнів

Слайд 5

У більшості випадків виявляється, що ми маємо справу з тим порушенням обміну речовин, яке виникає внаслідок тривалого перебування в кімнаті. При цьому порушенні дитина втрачає здатність до зосередженої розумової праці. Особливо зростає кількість недуг у період бурхливого росту організму дитини. Єдиним радикальним лікуванням у таких випадках є зміна режиму праці і відпочинку… В.О. Сухомлинський

Слайд 6

Допомогти учневі зберегти та зміцнити здоров'я ЗАВДАННЯ Викликати бажання бути здоровим Формувати свідоме ставлення до свого здоров'я

Слайд 7

Сформувати в учнів необхідні знання та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отриманий досвід у повсякденному житті Створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально – етичного, естетичного, фізичного розвитку учнів та формувати фізично здорового, психологічно стійкого та духовно багатого громадянина України МЕТА

Слайд 8

є шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої культури (Державний стандарт початкової загальної освіти) ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Слайд 9

Психологічне здоров’я – здібність людини і суспільства адекватно спілкуватись Духовне здоров’я – вміння справлятися зі стресом, некомфортним станом Фізичне здоров’я - зріст, вік. Залежить від харчування, від умов життя Соціальне здоров’я – комфортність в суспільстві. Залежить від відношень між людьми. Здоров’я – стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя,а не тільки відсутність хвороб або фізичних недоліків

Слайд 10

Демокріт вважав, що духовне здоров’я – це благий стан духу, коли душа перебуває у спокої і рівновазі та не хвилюється через будь-які страхи, забобони й інші переживання ІСТОРІЯ ЗДОРОВ'Я Гіппократ писав: «Відповідно до віку, пори року, звички, країни, місцевості, будови тіла слід влаштовувати і спосіб життя так, щоб ми могли протистояти і холодам, і спекам, бо тільки таким чином досягається найкраще здоров’я »

Слайд 11

ФІЗИЧНА СКЛАДОВА

Слайд 12

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА створення умов для самовираження використання засобів, що викликають інтерес, та різних видів навчання стимулювання аргументацій відповідей розвиток інтуіції, творчої уяви демонстрація правильного мовлення заохочування ініціативи своєчасність закінчення уроку міжпредметні зв’язки використання дидактичного матеріалу різнорівневі домашні завдання різноманітні види діяльності взаємоконтроль навчання правил спілкування навчання гуманному ставленню до людей з фізичними вадами навчання вмінню уникати конфліктних ситуацій

Слайд 13

створення сприятливого психологічного клімату на уроці дотримання позитивного мислення демонстрація ненасильницьких засобів навчання навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях, задатків здійснення самооцінки, самоконтролю здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях навчання підтримувати дружні стосунки з усіма учнями класу музикотерапія кольоротерапія ПСИХІЧНА СКЛАДОВА

Слайд 14

ДУХОВНА СКЛАДОВА навчання : доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи, до дорослих відповідальності за власні дії та вчинки висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі, мистецтві, літературі вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати прояви зла в собі усвідомленню життєвих цінностей вироблення навичок самообслуговування

Слайд 15

Внутрішньошкільні фактори, що впливають на здоров'я учнів взаємини з однокласниками  ставлення вчителів  здоров'я вчителів Режим функціонування школи режим дня розклад навчальних занять харчування санітарно-гігієнічні умови режим змін вид навчальної діяльності технології, стиль викладання відмітка, оцінка знань обсяг домашніх завдань Організація занять здоров'я школяра дозвілля уроки фізкультури спортивні секції та гуртки

Слайд 16

Поняття «здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів

Слайд 17

Здоров’язбережувальні технології сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання) оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог) необхідний достатній та раціонально організований руховий режим

Слайд 18

Класифікація здоров’язбережувальних технологій (за О. Ващенко): здоров’язбережувальні оздоровчі  технології навчання здоров’ю виховання культури здоров’я

Слайд 19

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЗДОРОВ'Ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, профілактика травматизму ОЗДОРОВЧІ – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров'я учнів, підвищення потенціалу здоров'я ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я - виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формуванню уявлень про здоров'я

Слайд 20

Слайд 21

Здоровязберігаючі освітні технології (ЗОТ) Організаційно – педагогічні технології (ОПТ) Лікувально – оздоровчі технології (ЛОТ) Психолого – педагогічні технології (ППТ) Навчально – виховні технології (НВТ) Соціально – адаптаційні та особистісно розвивальні технології (САОРТ)

Слайд 22

Організаційний етап уроку

Слайд 23

Активізація знань учнів

Слайд 24

Мотивація навчальних досягнень учнів

Слайд 25

Ознайомлення з новим матеріалом

Слайд 26

Засвоєння знань Пальчикова гімнастика ЛОТ Вправи на зняття втоми рук ППТ Психічна, духовна Релаксаційна музика Звуки природи або класична музика Психічна

Слайд 27

Підсумок уроку

Слайд 28

Здоров’язберігаючий урок повинен виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровим, вчити їх відчувати радість від кожного пережитого дня; показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку

Слайд 29

Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу з використанням останніх досягнень передової педагогічної практики з урахуванням питань здоров'язбереження Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні принципів і методів, як загально дидактичних, так і специфічних Забезпечення необхідних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх стану здоров'я, особливостей розвитку, інтересів, нахилів і потреб Встановлення міжпредметних зв'язків, усвідомлюваних учнями, здійснення зв'язку з раніше вивченими знаннями й уміннями Основні вимоги до якісного уроку в умовах здоров'язберігаючої педагогіки

Слайд 30

Активізація розвитку всіх сфер особистості учнів Логічність і емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності Ефективне використання педагогічних засобів здоров'язберігаючих освітніх технологій (фізкультхвилинок, рухливих ігор) Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності Забезпечення варіативного використання правил здорового способу життя в залежності від конкретних умов проведення уроку Формування вміння вчитися, піклуючись про своє здоров'я Ретельна діагностика, прогнозування, проектування, планування і контроль кожного з урахуванням особливостей розвитку учнів

Слайд 31

Інтегральним показником ефективності проведеного заняття можна вважати стан і вигляд учнів, що виходять з уроку Варто звернути увагу і на стан учителя ПАМЯТАЙТЕ !

Слайд 32

Принципи здоров'язбереження «Не нашкодь!» Пріоритет турботи про здоров'я вчителя і учня Безперервність та наступність Суб'єкт-суб'єктні взаємини Відповідність змісту та організації навчання віковим особливостям учнів Комплексний, міждисциплінарний підхід Успіх породжує успіх - акцент робиться лише на хороше; в будь-якому вчинку, дії спочатку виділяють позитивне, а тільки потім відзначають недоліки Активність Відповідальність за своє здоров'я

Слайд 33

Знання, володіння і застосування здоров’язбережувальних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, вчителем фізкультури, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище

Слайд 34

1.Волкова І.В.,Марнушкіна О. Є., Покроєва Л. Д., Рябова З. В. Становлення шкіл сприяння здоров’ю. -Харків: ХОНМІБО, 2007.-40 с. 2. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим // Здоров’я та фізична культура. -2005. - №2. -с. 1-4. 3.Ващенко О., Свириденко С. Готовність учителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. -2006. -№8. –с.1-6. 4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід, метод. Посібник авт.. -укл.: О.Пометун, Л. Пироженко. –К.:А.П.Н.;2002. -136 с. 5.Освітні технології: Навчально – методичний посібник / О.М.Пєхоти. – К.:А.С.К.,2001. -256 с. 6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології начання. –К.:А.С.К.,2004. -192 с. 7.Державна Національна програма « Освіта» ( « Україна ХХІ століття»), затверджена Кабінетом міністрів України в 1993 р. 8.Конвенція про права дитини, 1991 р. 9. Ґудзик Н.В. Десять ключових компетентностей, які обслуговують особистість та її природничий талант: реалізація в умовах шкільного навчання. Науково-методичний посібник. –К.,2006. -148 с. 10. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом МОН України від 21. 07. 04 року за №605. 11. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст.., затверджена 17.04.02 року за № 347. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка