X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року

Завантажити презентацію

Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року Байназарова О.О., начальник відділу нормативності та якості освіти УЗСО ГУОН

Слайд 2

Нормативні документи Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» наказ МОНМСУ від 25.05.2012 № 630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року» лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399

Слайд 3

Наказ ГУОН ХОДА від 15.06.2012 № 316 “Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області”

Слайд 4

Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399 Семестри: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 (25 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня. Канікули: осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

Слайд 5

Навчальні екскурсії та практика Навчальні екскурсії у 1-4 класах - 27-30 травня Навчальні екскурсії та практика у 5-8 і 10 класах - 27 травня – 7 червня

Слайд 6

Лист МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61 Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Слайд 7

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників.

Слайд 8

Навчальна практика Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять. Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.

Слайд 9

Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково.

Слайд 10

Державна підсумкова атестація Початкова школа - 13-21 травня 2013 року Основна школа - 28 травня – 11 червня 2013 року Старша школа - 27-31 травня 2013 року Вручення документів про освіту 9-і класи - 11-12 червня 2013 року, 11-і класи – 1-2 червня 2013

Слайд 11

Нормативно-правові документи, що регламентують стан ведення ділової документації та зміст навчально-виховного процесу Закони України; Постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені чинні положення у галузі освіти; Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Слайд 12

Нормативно-правові документи, що регламентують стан ведення ділової документації та зміст навчально-виховного процесу Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу); Листи (інструктивні; інструктивно-методичні; рекомендаційні) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Слайд 13

Зміст чинних законів з питань розвитку системи загальної середньої освіти 1. Загальні положення (7 статей); 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти (4 статті); 3. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (7 статей); 4. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (11 статей); 5. Державний стандарт загальної середньої освіти (5 статей);

Слайд 14

Державний стандарт Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012) Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013, а в частині повної загальної середньої освіти - з 01.09.2018)

Слайд 15

Зміст чинних законів з питань розвитку системи загальної середньої освіти 6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей); 7. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (2 статті); 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів (3 статті); 9. Міжнародне співробітництво (1 стаття); 10. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти (1 стаття); 11. Прикінцеві положення (1 стаття).

Слайд 16

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 Структура та зміст: Загальні положення; Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування; Організація навчально-виховного процесу; Оцінювання навчальних досягнень учнів; Виховний процес у закладах;

Слайд 17

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 Учасники навчально-виховного процесу; Управління закладом; Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність; Міжнародне співробітництво; Контроль за діяльністю закладу.

Слайд 18

IНСТРУКЦIЯ З ВЕДЕННЯ ДIЛОВОI ДОКУМЕНТАЦII У ЗАГАЛЬНООСВIТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-III СТУПЕНIВ (наказ МОНУ вiд 23.06.2000р. №240)

Слайд 19

Загальні положення Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі - загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження, до відправлення чи передачі в архів

Слайд 20

Загальні положення Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю ділову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК)

Слайд 21

Загальні положення Діловодство в загальноосвітніх навчальних закладах ведеться призначеною для цього відповідальною особою. Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

Слайд 22

Загальні положення Вся ділова документація ведеться державною мовою. У місцях компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством.

Слайд 23

Загальні положення Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткою

Слайд 24

Загальні положення Ділові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу, чи відправляються з нього, реєструються у журналах вхідного і вихідного листування. УВАГА! У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються. Допущені виправлення у поточній діловій документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою

Слайд 25

Документування діяльності ЗНЗ В усіх випадках, документи, що видаються на підставі розпорядчих документів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дати їх підписання та номеру реєстрації

Слайд 26

Складання та оформлення документів Для складання документів повинен використовуватися папір форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм). УВАГА! Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

Слайд 27

Складання та оформлення документів Зміст документів викладається стисло, грамотно, зрозуміло і об'єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження. Довільне скорочення найменувань установ і окремих слів не допускається.

Слайд 28

Складання та оформлення документів Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів покладається на керівника навчального закладу.

Слайд 29

Документи повинні мати встановлені реквізити і сталий порядок їх розміщення: найменування загальноосвітнього навчального закладу; ідентифікаційний код; назва виду документа, заголовок тексту; адресу і дату підписання документа; посвідчення документа (підпис, затвердження, печатка)

Слайд 30

Складання та оформлення документів До кожного виду документа обов'язково складається заголовок (короткий зміст). Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання "про що?", наприклад, "Про вивчення...", "Про розподіл педагогічного навантаження..." тощо.

Слайд 31

Складання та оформлення документів Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати записуються трьома парами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад, 12 січня 2000 року слід писати - 12.01.2000. Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею ставиться 0. Наприклад, 5 січня 2000 року слід писати - 05.01.2000. У документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 30 січня 2000 року

Слайд 32

Дати на документах Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження. Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису, ліворуч.

Слайд 33

Підпис на документах До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала документ.

Слайд 34

Затвердження документа Затвердження документа здійснюється двома способами: грифом "Затверджено", виданням відповідного розпорядчого документа (наказу, розпорядження тощо). Увага! Обидва способи затвердження мають однакову силу

Слайд 35

Гриф затвердження Елементами грифа затвердження є: слово "Затверджено", найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, яка затвердила документ, дата затвердження. Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті документа

Слайд 36

Печатка Увага! На документах, що засвідчують права громадян, юридичних осіб або фіксують факти втрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи завіряється печаткою. Печатка проставляється таким чином, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ

Слайд 37

Накази Накази складаються на підставі ретельного і всебічного вивчення порушених у них питань. Увага! Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними і реальними, відповідати діючому законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами і фінансуванням.

Слайд 38

Накази При оформленні наказів та інших розпорядчих документів необхідно керуватися такими правилами: тексти наказів та інших розпорядчих документів друкуються на бланках формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали; розпорядча частина наказів починається словом “НАКАЗУЮ", яке відокремлюється від попереднього та послідуючого текстів 2 міжрядковими інтервалами, друкують великими буквами без прогалин від межі лівого поля (від нульового положення табулятора) незалежно від повноти попереднього рядка; пропозиції, що містяться в наказі, необхідно узгоджувати з раніше виданими документами з цього питання, щоб уникнути повторів або суперечностей; визначати конкретних виконавців та реальні терміни виконання наказів та інших розпорядчих документів

Слайд 39

Нумерація документів Увага! Всі накази та інші розпорядчі документи, в тому числі протоколи засідання педагогічної ради нумеруються упродовж календарного року, а протоколи виборних органів - у межах їх повноважень

Слайд 40

Протоколи У протоколі вказують такі реквізити: назва виду документа, дату проведення заходу, заголовок до тексту, текст, підписи голови і секретаря засідання

Слайд 41

Протоколи Текст протоколу складається з двох частин: вступної і основної. Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови і секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх на засіданнях, порядку денного засідання з переліком питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів по кожному з них. Основний текст протоколу викладається по розділам: "Слухали", "Виступили", "Постановили". Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов'язковими

Слайд 42

Акт Акт оформляється на стандартному аркуші паперу формату А4 і має такі реквізити: назва документу, місце затвердження, заголовок до тексту, підпис осіб (не менше трьох), які складали акт. У кінці тексту акта записуються дані про кількість екземплярів акта та їх місце знаходження. Акт підписується всіма особами, які брали участь у його складанні.

Слайд 43

Річний план Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план. Річний план складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою. Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі. Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту“. Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи.

Слайд 44

Планування Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо. Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи

Слайд 45

Навчально-виховний процес Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу. Факультативні заняття, роботу гуртків, секцій, позакласні заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занять

Слайд 46

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Слайд 47

Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 №526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області» Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 06.09.2012 №01-12/4668 “Про окремі зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів та ведення записів у класних журналах 1-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області у 2012/2013 навчальному році

Слайд 48

Класні журнали З української літератури – до оцінювання навчальних досягнень учнів 9-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». З російської мови та літератури (інтегрований курс) – до заповнення сторінок класних журналів 1-11(12)-х класів – згідно з рішенням XV сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 30.08.2012 № 480-VІ «Про першочергові засади щодо виконання у Харківській області Закону України «Про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 № 5029-VI». З хімії – до заповнення сторінок класних журналів 7-11(12)-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів».

Слайд 49

Особова справа Містить новий лист, а саме: Зараховано до ____ класу “____”______20__ року ________________________________________ (назва навчального закладу) _____________ (підпис директора) М.П. ________________________________________________ (міста, села, району) Вибув “_____” _______________________20__ року ____________________________________________ (куди) _____________ (підпис директора) М.П ____________________________________________ (причини)

Слайд 50

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка