X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Упровадження елементів дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва”

Завантажити презентацію

«Упровадження елементів дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Експеримент «Упровадження елементів дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва” Виступ Юрія Миколайовича Богачкова, наукового керівника проекту, завідувача відділу дослідження і проектування навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, кандидата технічних наук, на засіданні міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в ЗНЗ м. Києва 25.12.2009 ebogun@gmail.com

Слайд 2

Зв’язок Експерименту та НДР ЕКСПЕРИМЕНТ «Упровадження елементів дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва» виконується в рамках НДР ДР № 0109U000175 “Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах”

Слайд 3

Мета експерименту відпрацювання сучасних дистанційних технологій навчання школярів; формування навчального середовища для ефективної підготовки вчителів (тьюторів) дистанційного навчання в системі ППО (очно-дистанційна форма), експериментальна апробація створеного технологічного, навчального, методичного забезпечення в умовах реального НВП.

Слайд 4

Предмет дослідження Вивчення практичної можливості, способів ефективної організації навчального середовища з елементами дистанційного навчання (ДН) школярів середньої та старшої школи предметів відповідно до затверджених МОН програм. У рамках проекту можуть окремо досліджуватись особливості дистанційного навчання школярів на підготовчих курсах та в профільній школі.

Слайд 5

Терміни та етапи Терміни проведення експерименту грудень 2009 р.- грудень 2011 р. Етапи проектної діяльності Підготовчий: грудень 2009 р. - січень 2010 р. Навчальний: лютий 2009 р. – березень 2010 р. Пробний: березень 2010 р. - червень 2010 р. Експериментальний: вересень 2010 р. – червень 2011 р. Завершальний: серпень 2011р. – грудень 2011р.

Слайд 6

Підготовчий (грудень 2009р.- січень 2010р.) формування мережі ЗНЗ м. Києва учасників експерименту; формування дистанційного навчального середовища; налаштування адміністративної системи керування експериментом; проведення установчого семінару із заступниками директорів шкіл-учасників експерименту; визначення та реєстрація учасників (учителів, учнів) експерименту; визначення переліку предметів та класів для участі у експерименті.

Слайд 7

Навчальний (січень 2010р.- березень 2010р.) організація постійно діючого семінару з питань підготовки користувачів дистанційного навчання; формування навчальних груп (учителів інформатики); проведення навчання роботи в дистанційному середовищі вчителів інформатики як майбутніх консультантів для вчителів-предметників; проведення навчання роботи в дистанційному середовищі вчителів-предметників з кожного предмета окремо; організація навчання школярів-учасників експерименту роботи в дистанційному середовищі (навчання проводиться вчителями інформатики у своїх ЗНЗ); розробка та адаптація методичних матеріалів (пам‘яток, відеоуроків, довідників тощо); формування дистанційних навчальних груп з предметів (викладач, предмет, тема, учні).

Слайд 8

Пробний (формуючий) (березень 2010р.- червень 2010р.) пробне дистанційне навчання школярів у дистанційних навчальних групах; збирання експериментальних даних (інформації про діяльність та результати); моніторинг та усунення поточних проблем; розроблення та доопрацювання технологічного та методичного забезпечення; доопрацювання навчальних матеріалів; анкетування прямих та опосередкованих (батьки, куратори,…) учасників експерименту; формування експериментальних дистанційних навчальних груп з предметів (викладач, предмет, тема, учні) для участі в експериметалному етапі; навчання учасників експериментальних дистанційних навчальних груп.

Слайд 9

Експериментальний (вересень 2010р.- червень 2011р.) експериментальне дистанційне навчання школярів у дистанційних навчальних групах; збірання експериментальних даних (інформації про діяльність та її результати); моніторинг та усунення поточних проблем; розроблення та доопрацювання технологічного та методичного забезпечення; доопрацювання навчальних матеріалів; анкетування прямих та опосередкованих (батьки, куратори,…) учасників експерименту.

Слайд 10

Завершальний (серпень 2011р.- грудень 2011р.) збирання всіх експериментальних даних для єдиної бази експерименту; обробка даних; фінальне анкетування учасників, викладацького складу та керівників ЗНЗ; проведення конференції учасників експерименту; підготовка звіту про експеримент.

Слайд 11

До участі у проекті планується залучити ЗНЗ, що виявили бажання та за рекомендацією МОН, АПН, обласних управлінь освіти і науки; ВНЗ, що виявили бажання та можуть здійснювати довузівську підготовку в дистанційній формі; учителів, що виявили бажання взяти участь у проекті; методистів, що виявили бажання взяти участь у проекті; авторів навчальних матеріалів (дистанційних курсів, тестів тощо), що виявили бажання взяти участь у проекті; учнів з особливими потребами, які виявили бажання, та інших учнів 5-11 класів ЗНЗ.

Слайд 12

Реєстрація учасників проекту Реєстрація учасників виконується самостійно на сайті проекту http://www.testportal.org.ua Передбачено реєстрацію навчальних закладів, учителів/тьюторів, учнів, фахівців. У кожному навчальному закладі призначається АДМІНІСТРАТОР участі закладу в експерименті.

Слайд 13

Діяльність у проекті Тьютор обирає школярів з класів, у яких він працює, або інших класів чи шкіл. Мінімальний термін дистанційного пробного навчання - 4-6 тижнів (1 тема). Після завершення вивчення теми школяру видається сертифікат з рекомендованою тематичною оцінкою. Тьютору – сертифікат, який засвідчує, що він провів дистанційне навчання.

Слайд 14

Діяльність у проекті (2) Ресурси для навчання (дистанційні курси) учасники обирають самостійно з числа наявних у проекті, або використовують власні. Усі учасники проекту повинні надавати необхідні експериментальні дані (заповнення анкет, психологічне тестування, інформація про витрати часу на навчальну діяльність, трудомісткість окремих видів роботи тощо).

Слайд 15

Навчальні ресурси http://2.ukrintschool.org.ua Проект "Дистанційне навчання школярів"   Дані проекту "Дистанційне навчання школярів"   Тьютор – організатор і керівник дистанційного курсу   Методичні вказівки Інтернет-засоби Позашкільні курси   Тренуємось мислити ефективно!   Kaр'єрне консультування Как стать эффективным в общении   Основи інтернет-безпеки Ділове українське мовлення та культура спілкування, Компетентність викладача щодо інформаційної безпеки Основи інтернет-безпеки для дітей Ділова українська мова

Слайд 16

Навчальні ресурси http://2.ukrintschool.org.ua 5 клас (12 річна школа) Математика Рідна мова Українська література Зарубіжна література Історія України Природознавство 6 клас (12-річна школа) Математика Рідна мова Українська література Зарубіжна література Всесвітня історія Природознавство Географія

Слайд 17

Навчальні ресурси http://2.ukrintschool.org.ua 7 клас (12-річна школа) Алгебра Геометрія Рідна мова Українська література Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Біологія Географія Фізика Хімія 8 клас (12-річна школа) Алгебра Геометрія Рідна мова Українська література Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Біологія Географія Фізика Хімія

Слайд 18

Навчальні ресурси http://2.ukrintschool.org.ua 9 клас (12-річна школа) Алгебра Геометрія Рідна мова Українська література Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Біологія Географія Правознавство Фізика Хімія 10 клас Алгебра Геометрія Рідна мова Українська література Зарубіжна література Історія України Всесвітня історія Біологія Географія Фізика Хімія

Слайд 19

Навчальні ресурси http://2.ukrintschool.org.ua 11 клас Алгебра Геометрія Рідна мова Українська література Зарубіжна література Зарубіжна література - хрестоматія Історія України Всесвітня історія Біологія Географія Фізика Хімія Дистанційний курс з фізики – підготовка до вступу у НТУУ “КПІ”

Слайд 20

Навчальні ресурси Тематичні та тренувальні тести з предметів ЗНО http://testportal.org.ua Національний технічний університет НТУУ «КПІ», НМК Інститут післядипломної освіти. http://www.udec.ntu-kpi.kiev.ua/ Проблемна лабораторія дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» http://dl.kpi.kharkov.ua Лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій ФМГ№17 м. Вінниці, http://disted.edu.vn.ua, http://test.edu.vn.ua)

Слайд 21

Очікувані результати експерименту формування мережі закладів м. Києва з досвідом використання дистанційних форм навчання у НВП; створення осередку підготовлених фахівців дистанційного навчання у ЗНЗ; створення та апробація авторських навчальних ресурсів; формування міської спільноти дистанційного навчання школярів; розроблення та апробація методичних матеріалів супроводу дистанційного навчання школярів.

Слайд 22

Корисні для ЗНЗ результати Можливість організації та проведення власного експерименту в рамках проекту. Практичне впровадження в школі технологій дистанційного навчання. Отримання додаткових методичних та навчальних ресурсів.

Слайд 23

Корисні результати для вчителів Можливість проведення власного індивідуального експерименту в рамках проекту. Практичне опанування технологій дистанційного навчання. Публікація наукових статей у фаховому виданні Інформаційні технології і засоби навчання. http://www.ime.edu-ua.net/em.html Доступ до фахових ресурсів з тестових технологій та дистанційного навчання. Доступ до навчальних ресурсів (тести всіх рівнів, дистанційні курси зі шкільних предметів).

Слайд 24

Корисні для школярів результати Практичне опанування технологій дистанційного навчання. Можливість навчатись у власному темпі та за індивідуальною програмою. Отримання сервісів тренінгового тестування та підготовки до ЗНО. Профорієнтація – сервіси системного обрання напрямків навчання та вибору професії.

Слайд 25

Дякую за увагу! Богачков Юрій Миколайович. ebogun@gmail.com Т. 066-0498-334

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка