X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Складання навчально-методичного забезпечення

Завантажити презентацію

Складання навчально-методичного забезпечення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Складання навчально-методичного забезпечення. Практична робота №1 Вища освіта України і Болонський процес

Слайд 2

Мета роботи: Навчити магістрантів складати структурно-логічні схеми спеціальності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Слайд 3

Основна література: Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник/За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004.- C. 230-260. Допоміжна література Гончаров С.М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у світлі Болонської декларації: документи, матеріали, факти. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 39с. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Європейська система накопичення і перезарахування кредитів: кредитно-модульна система організації навчального процесу.-Рівне: УДУВГП, 2004.-33с. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес:Навчально-м етодичний посібник.-Рівне:НУВГП, 2005.-145 с. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система.

Слайд 4

Структурно-логічна схема (СЛС) програми підготовки є необхідною умовою впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу. СЛС є складовою інформаційного пакету факультету (інституту) і забезпечує можливість реалізації гнучкої індивідуальної траєкторії навчання окремим студентом за умови забезпечення необхідної послідовності вивчення навчальних дисциплін. На підставі СЛС розробляється навчальний план підготовки.

Слайд 5

Вихідною інформацією щодо розробки СЛС є перелік дисциплін із зазначенням їх обсягів у кредитах ECTS 

Слайд 6

Усі кредитні модулі мають бути розподілені: за статусом – обов’язкові (нормативні або за вибором ВНЗ) та за вільним вибором студентів на відповідні цикли (гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки);

Слайд 7

Код дисципліни визначається: її статусом (перша літера) циклом (друга літера) порядковим номером Після коду обов'язково вказується кількість кредитів ECTS

Слайд 8

За статусом: Н – нормативна дисципліна; перша літера відсутня – за вибором ВНЗ; В – за вільним вибором студентів

Слайд 9

За циклами: Г – гуманітарна та соціально- економічна підготовка; Ф – природничо-наукова (фундаментальна) підготовка; П – професійна та практична підготовка

Слайд 10

Наприклад: НГ1/5 – нормативна дисципліна циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1 за переліком, 5 кредитів ECTS); ВП2/2 – дисципліна професійної та практичної підготовки (2 за переліком, 2 кредити) НФ5/2,5 – дисципліна (5 за переліком, 2,5 кредити) циклу природничо-наукової (фундаментальної) підготовки; НП-17/3 – нормативна дисципліна (17 за переліком, 3 кредити) циклу професійної та практичної підготовки; П-06/2 – дисципліна (06 за переліком 3 кредита) циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ.

Слайд 11

На структурно-логічній схемі певні дисципліни відображаються різними фігурами:

Слайд 12

У фігурах, крім коду модуля, через риску зазначається обсяг дисципліни в кредитах ECTS На СЛС жорстка послідовність вивчення модулів (дисциплін) зазначається суцільними стрілками, а модулі з рекомендованою послідовністю зв'язуються пунктирними стрілками. Модулі, послідовність вивчення яких не визначено, стрілками не зв'язані

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка