X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проектна технологія навчання

Завантажити презентацію

Проектна технологія навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проектна технологія навчання

Слайд 2

План Історія виникнення проектної технології. Функції вчителя у проектній діяльності. Відносини “учитель-учень” у проектній діяльності. Цілі і завдання проекту. Класифікація проектів. Етапи реалізації проекту. Позитивні та негативні риси проектної технології.

Слайд 3

Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня. Проект – це намір, який буде здійснено у майбутньому.

Слайд 4

Учитель виконує функції консультанта: допомагає учням у пошуку джерел інформації; сам є джерелом інформації; координує процес роботи над проектом; підтримує, заохочує учнів; підтримує неперервний рух учнів у роботі над проектом; допомагає учневі в усьому, не виконуючи роботи замість нього.

Слайд 5

Відносини «учитель – учень» у проектній діяльності Учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому Учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань Учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність Учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору Учень активний – учитель створює умови для розвитку активності Учень – суб’єкт навчання, учитель – партнер Учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності

Слайд 6

Цілі і завдання проекту: не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок; прищепити учням вміння користуватися дослідницькими прийомами збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.

Слайд 7

Класифікація проектів: За метою та характером проектної діяльності: дослідницькі пошукові інформаційні творчі ігрові практично-орієнтовані

Слайд 8

2. За рівнем реалізації міжпредметних зв’язків: монопроект (у межах однієї галузі знань) міжпредметний проект 3. За характером координації проекту: безпосередній (жорсткий чи гнучкий) опосередкований (імітує учасника проекту)

Слайд 9

4. За характером контактів: кооперативні змагальні Конкурсні 5. За кількістю учасників проекту: індивідуальні (особистісні) колективні (парні, групові)

Слайд 10

6. За тривалістю виконання проекту: короткотермінові середньої тривалості довготривалі

Слайд 11

Етапи реалізації проекту: Підготовчий Діяльнісний Аналіз результатів Подання або звіт Рефлексія

Слайд 12

Негативні риси проектної технології: Проектна діяльність вимагає: наявності мультимедійних засобів; великих затрат часу; великих матеріальних затрат. Під час неї відбувається: відволікання від вивчення інших предметів; відсутність контролю на окремих етапах реалізації; глибоке опрацювання лише окремих питань теми; необ’єктивне виставлення оцінок; діяльність тільки сильних учнів; перевантаженість вчителя. Проектна діяльність не дає: можливості розв’язувати фізичні задачі.

Слайд 13

Позитивні риси проектної технології: Проект дає можливість: подання великого обсягу інформації за короткий час; швидкого та чіткого подання інформації; візуального сприйняття інформації; практичного використання знання фізики; виховання почуття обов’язку та відповідальності учнів. Учні: проявляють ініціативу; намагаються самостійно вирішити сформульовану проблему; самостійно шукають опрацьовують, аналізують і систематизують інформацію; вчаться робити висновки самостійно; вчаться представляти результати своїх досліджень; розвивають практичні навики роботи з комп’ютером та мультимедійним проектором;

Слайд 14

поглиблено вивчають матеріал; ведуть активну діяльність; розвивають життєві компетентності; творчо розвиваються; розширюють свій кругозір; встановлюють між предметні зв’язки. Вчитель: підвищує свій фаховий рівень; зацікавлює учнів своїм предметом; спонукає до науково-пошукової роботи; згуртовує учнів; виховує взаємоповагу та здатність до взаємодопомоги; створює умови тісної співпраці з учнями.

Слайд 15

Висновки: Проектна технологія в свою чергу забезпечує перехід від традиційних освітніх технологій до нового типу навчання. Вона посилює його розвивальний характер, передбачає спільну, обґрунтовану, сплановану й усвідомлену діяльність партнерів, що вчаться. В свою чергу проектна технологія спрямована на формування в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь, орієнтована на виконання соціальних ролей та удосконалення особистості. Метод проектів завжди припускає рішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.

Слайд 16

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка