X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблемне навчання

Завантажити презентацію

Проблемне навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проблемне навчання Богомолова Юлія Анатоліївна вчитель біології Борівської ЗОШ №1

Слайд 2

Учитись важко, а учить ще важче, Але не мусиш зупинятись ти, Як дітям віддаси усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти. П. Сингаївський

Слайд 3

“Проблемне викладання ґрунтується не на передаванні готової інформації, а на отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем....” В.Оконь

Слайд 4

Засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань; отримання результатів; формування пізнавальної самодіяльності учня ; розвиток творчих здібностей.

Слайд 5

набуття знань, умінь, навичок; засвоєння засобів самостійної діяльності; розвиток пізнавальних і творчих здібностей розвиток мислення, здібностей учнів і творчих умінь; засвоєння учнями знань, умінь, здобутих в ході активного пошуку; самостійне вирішення проблем.

Слайд 6

ПРИНЦИПИ дидактичні завдання Інтеграція і варіативність розвивальний характер навчання самостійність у роботі учнів

Слайд 7

предметна – виникає в межах одного предмета і розв. засобами і методами цього предмета; міжпредметні – виникають в навчальному процесі в результаті міжпредметних зв’язків і зв’язку навчання з життям; урочні – виникають безпосередньо на уроці, вирішуються колективно або індивідуально під керівництвом вчителя; позаурочні – виникають в процесі виконання домашніх завдань, у позакласній роботі, в життєвому досвіді учнів; вирішується переважно індивідуально.

Слайд 8

фронтальна – проблема, яку ставлять перед класом і вирішують зусиллями всіх учнів; групова – вирішується окремою групою учнів. індивідуальна – проблема, яку ставить сам учень або вчитель, але вирішує учень самостійно;

Слайд 9

Зіткнення учнів з життєвими явищами, фактами, які потребують теоретичного обгрунтування. Використання навчальних і життєвих ситуацій. Постановкою дослідницьких завдань учням. Спонуканням учнів до аналізу фактів і явищ дійсності, зіткненнями їх з життєвими уявленнями і науковими поняттями про ці факти. Висуненням гіпотез і організацією їх дослідження. Спонуканням учнів до порівняння, зіставлення, протиставлення фактів, явищ, правил, дій, внаслідок яких виникають проблемні ситуації. Ознайомлення учнів з фактами.

Слайд 10

Проблеми класифікують: за галуззю і місцем виникнення; за роллю в пізнавальному процесі; за способом їх вирішення.

Слайд 11

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ самостійне знаходження способів вирішення конкретні запитання протиріччя практичної діяльності дослідницькі завдання порівняння, узагальнення різні точки зору учнів

Слайд 12

ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ Аналіз даних Формулю- вання гіпотез Висновки Створення проблемних ситуацій

Слайд 13

1) повідомлення учням інформації, яка містить у собі суперечність; 2) сприймання і осмислення різних тлумачень одного і того самого явища; 3) використання сукупності прийомів,під час якого виникає проблемна ситуація; 4) невідповідність між системою знань, навичок та вмінь учнів і новим фактом, явищем.

Слайд 14

відкриття диспути діалог пошук істини дослідження критичне мислення семінари УРОК УРОК

Слайд 15

-активізувати пізнавальну діяльність учнів; -підвищити рівень мотивації; -розвинути вміння самостійно і творчо мислити та застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; -пожвавити мовленнєву активність учнів; -забезпечити міцність набутих знань та вмінь.

Слайд 16

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ -розвиває розумові здібності учнів -складність матеріалу, що вивчається -викликає інтерес до учіння і сприяє виробленню мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності -недостатність базових знань учнів -пробуджує їхні творчі нахили -виховує самостійність, активність і креативність учнів спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві проблеми

Слайд 17

Проблемне навчання – один із засобів розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення. Забезпечує міцне засвоєння знань. робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі

Слайд 18

Успішність залежить від «рівня проблемності», що визначається. Важливо, щоб проблемна ситуація здивувала учня, викликала в нього інтерес, бажання розібратися: «Як вирішити це протиріччя?», «Чим це пояснити?»

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка