X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантажити презентацію

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Навчальна дисципліна циклу “Освітні вимірювання” Кухар Л.О. Сергієнко В.П. НПУ ім. М.П. Драгоманова

Слайд 2

Дистанційне навчання, яке визнане одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи, сприяє створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної якості освіти, а також отримання можливості неперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності.

Слайд 3

Дистанційна освіта - це освітня система, яка забезпечує отримання комплексу знань, умінь, навичок за допомогою дистанційних технологій навчання. Це поняття включає в себе: кадровий склад адміністрації і технічних спеціалістів, професорсько-викладацький склад, навчальні матеріали й продукти, методики навчання і засоби доставки знань тим, хто навчається. Дистанційне навчання - це навчальний процес, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості викладача й учнів.

Слайд 4

Навчальний процес при дистанційному навчанні містить у собі всі основні форми традиційної організації освітнього процесу та поєднує дослідницьку й самостійну роботу учнів; при цьому реалізація цих форм значно змінюється. Дистанційне навчання характеризується високим професіоналізмом, прагненням до співробітництва, самоствердженням і високим рівнем комунікації з колегами. Йому властиве значне посилення соціально значущих мотивів: ділового, пізнавального, співробітництва, самореалізації та розвитку, самоствердження й комунікативності.

Слайд 5

Слайд 6

Мета вивчення дисципліни: знайомство з теоретичними та практичними аспектами використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та дистанційних форм навчання у професійній педагогічній діяльності: самонавчання, самоосвіта в підготовці; формування фахових компетентностей майбутніх учителів в області дистанційного навчання; формування базових знань у сфері організації дистанційного навчання у навчальному закладі; оволодіння принципами створення та функціонування дистанційних курсів; набуття вмінь для роботи із електронними підручниками, дистанційними уроками та курсами.

Слайд 7

Завдання дисципліни: розкрити значення основ дистанційних форм навчання в загальній та професійній освіті людини; розкрити вплив засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційних форм навчання на науково-технічний та соціально-економічний розвиток суспільства; формування знань та умінь в галузі об’єктивного оцінювання, аналіз переваг і недоліків дистанційної освіти; оволодіння методикою дистанційного навчання,

Слайд 8

ознайомити студентів із основними принципами побудови, типами дистанційних курсів та моделями дистанційної освіти; навчити студентів створювати власні дистанційні уроки та курси; забезпечити підготовку студентів для подальшої роботи з адміністрування та забезпечення коректної роботи дистанційних курсів. Завдання дисципліни:

Слайд 9

Після вивчення дисципліни, студент повинен знати: понятійний апарат дистанційної освіти; основні принципи та моделі дистанційної освіти; організаційні форми дистанційної освіти; стратегії організації дистанційної освіти в навчальних закладах; технології створення та адміністрування дистанційних курсів; характеристики, особливості та технології роботи із електронними посібниками та підручниками.

Слайд 10

Після вивчення дисципліни, студент повинен вміти: працювати із дистанційними курсами; працювати із електронними підручниками; працювати із програмними засобами, призначеними для конструювання дистанційних курсів; створювати дистанційні уроки та курси; організовувати дистанційне навчання у навчальному закладі.

Слайд 11

Тематичний план навчального курсу Назва дисципліни Кількість годин Всього годин Аудиторні години Самостійна робота Всього аудиторних Лекції Лабораторні Організація дистанційної освіти в навчальному закладі 108 34 18 16 74

Слайд 12

МОДУЛЬ 1. № з/п Назва модулів і тем Кількість годин Всього годин Аудиторні години Самостійнаробота Всього аудиторних Лекції Лабораторні Модуль 1.Теоретичніоснови дистанційного навчання. 26 8 6 2 18 1 Тема 1.Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання. 6 2 2 4 2 Тема 2.Понятійний апарат дистанційної освіти. 9 3 2 1 6 3 Тема 3.Педагогічні технології в системі дистанційної освіти. 11 3 2 1 8

Слайд 13

Модуль 1. Теоретичні основи дистанційного навчання Зміст та концептуальні засади відкритої освіти. Психологічні особливості взаємодії у дистанційному навчанні. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання. Інновації та конфлікти в освіті. Понятійний апарат дистанційної освіти. Історичні аспекти дистанційного навчання. Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті. Основні принципи та моделі дистанційної освіти. Переваги та недоліки дистанційної освіти. Соціокультурні передумови та організаційні форми дистанційного навчання: західний досвід та перспективи вітчизняної вищої школи. Педагогічні технології в системі дистанційної освіти. Вимоги до знань та умінь викладача дистанційного навчання. Компетентності викладача дистанційного навчання.

Слайд 14

МОДУЛЬ 2. № з/п Назва модулів і тем Кількість годин Всього годин Аудиторні години Самостійнаробота Всього аудиторних Лекції Лабораторні Модуль 2. Практичне впровадження дистанційного навчання. Інтернет – технології в дистанційній освіті. 44 14 6 8 30 4 Тема 4.Організації дистанційного навчання в закладах освіти. 12 4 2 2 8 5 Тема5.Програмні засоби для створення курсів дистанційного навчання. 18 6 2 4 12 6 Тема 6.Освітні ресурси мережіInternet. Управління комунікативною діяльністю студентів в дистанційній освіті. 14 4 2 2 10

Слайд 15

Модуль 2. Практичне впровадження дистанційного навчання. Інтернет – технології в дистанційній освіті Стратегія організації дистанційного навчання в закладах освіти. Нормативна документація та економічна схема організації дистанційної освіти в установі. Програмні засоби та оболонки для створення курсів дистанційного навчання. Використання сучасних електронних засобів навчання на базі інтерактивної дошки. Якість дистанційної освіти. Умови ефективності дистанційного навчання. Інформаційна безпека в освіті. Педагогічні та технічні аспекти вибору платформи дистанційної освіти. Аналіз світового досвіду. Освітні ресурси мережі Internet. Проектна діяльність, конкурси та олімпіади для студентів в мережі Internet. Internet - спільнота учителів. Мережевий етикет в дистанційній освіті. Управління комунікативною діяльністю студентів в дистанційній освіті.

Слайд 16

МОДУЛЬ 3. № з/п Назва модулів і тем Кількість годин Всього годин Аудиторні години Самостійнаробота Всього аудиторних Лекції Лабораторні Модуль3. Підготовка навчальних та методичних матеріалів для дистанційної освіти 38 12 6 6 26 7 Тема7.Електронні підручники та посібники 10 4 2 2 6 8 Тема8.Побудова дистанційного курсу. 20 6 2 4 14 9 Тема 9.Проблеми організації дистанційної освіти в освітніх закладах України. 8 2 2 6

Слайд 17

Модуль 3. Підготовка навчальних та методичних матеріалів для дистанційної освіти Електронний підручник: основні характеристики, особливості та технології. Експертиза електронних навчальних матеріалів. Авторське право в дистанційному навчанні. Керування та адміністрування навчальною діяльністю в дистанційній освіті. Системи контролю та тестування в дистанційній освіті. Побудова дистанційного курсу. Методичні аспекти створення Інтернет - курсів. Структура дистанційного курсу. Створення проекту дистанційного уроку. Аналіз деяких систем підтримки дистанційного навчання: Moodle, Claroline, Dokeos, Рефлексія в дистанційному навчанні. Форми аналізу дистанційних занять. Дистанційний урок. Система дистанційної освіти в умовах навчального закладу. Проблеми організації дистанційної освіти в освітніх закладах України.

Слайд 18

www.themegallery.com Thank You !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка