X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ підхід до забезпечення якості освіти та його запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантажити презентацію

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ підхід до забезпечення якості освіти та його запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

О.М. Рудіна, проректор з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Слайд 2

Навчити жити разом Навчити вчитися Навчити діяти Навчити жити (відповідати за власні вчинки та своє життя) (З доповіді міжнародної комісії ЮНЕСКО “Освіта. Прихований скарб”, проголошеної Ж.Делором у 1996 році)

Слайд 3

Компетентність – ближче до “знаю,як”, ніж “знаю, що” (з доповіді В. Хутмахера на симпозиумі, присвяченому проблемам європейської середньої освіти у 1996 р.)

Слайд 4

Політичні та соціальні компетентності Компетентності, пов'язані з життям у мультикультурному суспільстві Компетентності, які стосуються володіння усним та письмовим спілкуванням Компетентності, пов'язані з розвитком інформаційного суспільства Готовність і здатність учитись протягом усього життя (Міжнародне дослідження “Визначення та відбір компетентностей” 1997-2003 рр.)

Слайд 5

Аналіз експертів з Австрії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Франції, Швеції, Швейцарії, США, Нової Зеландії визначив групи компетентностей, спільні для всіх держав: компетентності щодо використання засобів ефективної взаємодії (рідної та іноземних мов, інформаційних технологій); компетентності щодо взаємодії у гетерогенних (неоднорідних) групах; компетентності щодо автономних дій у широкому соціальному контексті для реалізації особистісного потенціалу

Слайд 6

Корисні як для кожної особистості зокрема, так і для всього суспільства в цілому Надають можливість кожному індивідууму інтегруватись у суспільство, зберігаючи свою незалежність Сприяють постійному вдосконаленню знань і навичок особистості відповідно до потреб часу (дослідження “Ключові компетентності. Концепт, що розвивається в загальній обов'язковій освіті”, організоване Європейським союзом у 2002 році)

Слайд 7

Потрібно формувати в середній школі: 1 група – читання, письмо, арифметика. Грамотність, яка усвідомлюється як здатність розуміти і використовувати друковану інформацію у щоденній діяльності, у побуті, на роботі та в громаді для досягнення цілей і розвитку власних знань і наявного потенціалу, була визначена обов'язковою базою сучасного життя і найважливішою ключовою компетентністю.

Слайд 8

2 група – так звані “загальні навички”, які ще називаються предметно незалежними або трансверсійними, бо вони не формуються конкретними навчальними предметами. До них належать: комунікація, розв'язання проблем, лідерство, здатність навчатися.

Слайд 9

3 група – особистісні компетентності: цікавість, умотивованість, креативність, чесність, скептицизм, самоповага, реалістичність, ініціативність, настирливість (наполегливість)

Слайд 10

4 група – соціальні (міжособистісні) компетенції: повага до традицій і культури різних груп, підтримка професійних стосунків та громадянськість, яка трактується як активна участь особистості в житті громаді

Слайд 11

5 група – компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій як ключ до успішного функціонування знань у суспільстві

Слайд 12

6 група – володіння іноземними мовами

Слайд 13

7 група – компетентності в галузі науки і технологій, які передбачають здатність застосовувати наукові знання, формулювати запитання і робити вмотивовані висновки для розуміння та прийняття рішень щодо світу природи і тих змін, до яких приводить діяльність людини

Слайд 14

Спілкування рідною мовою Спілкування іноземною мовою Математична компетентність та базові компетентності в галузі науки і техніки Цифрова компетентність (сучасні інформаційно-комунікативні технології) Уміння вчитись Міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадська взаємодія Підприємливість Культурна виразність

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка