X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів”

Завантажити презентацію

“Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” “ Думати глобально – робити локально ” ДЖ. Рензулі. “ Від теорії до визначення конкретної дитини. ” “ Від абстрактного до конкретного ” В.Рибалко.

Слайд 2

План семінару: 1. Актуальність розвитку обдарувань. 2. Визначення понять “обдарованість”, “ види обдарувань ”. 3. Сучасні концепції та підходи до розвитку обдарувань й розкриття творчого, інтелектуального потенціалу дітей та учнівської молоді. 4. З'ясування понять: метод проектів, проект, проектна діяльність, технологія проектування, проектна культура вчителя. 5. Індивідуальна проектна діяльність учнів як умова розвитку обдарувань. 6. Рекомендації семінару.

Слайд 3

Обдарованість – це суб'єкт творіння цінностей. ( Дж.Рензулі) це сукупність здібностей, які визначають досягнення успіху. (Тєплов.) Це те, що ми створюємо.( виявляємо, розвиваємо, формуємо,) ( Дж.Рензулі) Основний підхід до зрозуміння обдарованості – розгляд в континуумі, у процесі практичної діяльності. ( Дж.Рензулі)

Слайд 4

Види обдарованості продуктивно (оціночна). відмінно вчиться креативно – конструктивна. створює новий продукт

Слайд 5

Види обдарованості «Обдаровані діти», «дитяча обдарованість" Обдарованість загальна, спеціальна Актуальна й потенційна Обдарованість як динамічний процес.

Слайд 6

Види обдарованості за видами діяльності Академічна Інтелектуальна Художня Моторна (фізична) Соціальна (лідерська, комунікативна) Духовна

Слайд 7

Модель обдарованого учня за А.М. Матюшкіним Домінування пізнавальної мотивації Дослідницька творча активність Досягнення оригінальних рішень Здібність прогнозувати Здібність створювати еталони,які допомагають формуванню високих естетичних , моральних, інтелектуальних оцінок

Слайд 8

Модель обдарованого учня за Дж. Рензулі Пізнавальні мотивації (відданість задачі) Достатньо високий рівень (вище за середні)інтелектуального розвитку Здібність до творчості (креативності) Зацікавленість, задіяність, задоволення, ентузіазм

Слайд 9

Концепції розвитку обдарувань Модель Блума “ Таксономія цілей навчання” Тріада збагачення за Дж. Рензулі Кластерни угрупування( на підставі диференціації) Вільний клас За спеціальними програмами Гаррі Пасова Структура інтелекту Гилфорда

Слайд 10

Тріада збагачення Дж. Рензулі Теорія розвитку обдарованості Дж.Рензулі, на думку, В. Рибалка передбачає поступове сходження від відносно загального до більш конкретних понять і відносно до них конкретних етапів педагогічної діяльності.

Слайд 11

І Вид збагачення: нові ідеї, нові теми, Поглиблення у програмний матеріал,формування понятійне – інформаційного простору ІІ вид Збагачення: навчання в зонах інтересів: розвиток розумових навичок високого рівня ІІІ вид Збагачення: розвиток креативного мислення(нові стратегії, відкриття нових ідей), Креативна діяльність (продукт)

Слайд 12

Метод проектів - система навчання, за якою учень здобуває знання у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів, які постійно ускладнюються. Проект – цільовий акт діяльності. Вид управлінського документу. Проектна діяльність – форма поєднання теорії з практикою, відпрацювання й демонстрація особистісних умінь й навичок індивідуальній можливості до творчої діяльності. Технологія проектування – вирішення будь – якої проблеми учнями з використанням різних методів, засобів навчання й інтеграція знань, умінь із різних царин науки, техніки , творчості.

Слайд 13

7 ключових питань щодо організації інд. проектної діяльності Визначення інтересу дитини З'ясування з дитиною, що роблять люди, у яких є певний інтерес (вчені, екологи, журналісти, столяри тощо.) Які продукти вони виробляють Які методи вони використовують для виконання роботи Що необхідно для виконання роботи та послуг Кроки виконання (оцінка сильних сторін й його інтересів, безпека, ресурс дитини) Створення портфоліо успіху дитини

Слайд 14

Принципи: Персоналізація інтересів (іти за інтересом учня) Використання методології .(стратегії,інструментарій, як навчати, як і що робити тощо) Управління інд. проектною діяльністю. Співпраця, партнерство Не існує категорично вірних рішень або відповідей Спрямованість діяльності на створення продукту та послуг Принцип самоцінності особистості. Вплив вчителя на учня. Розвиток особистісних якостей.(Теорія піднесення особистості та приниження особистості) Радість, ентузіазм, заглибленість Континуум освітньо – розвивальних послуг (залучення різних спеціалістів)

Слайд 15

Когнітивно- емоційна сфера: Оптимізм, сміливість Чуттєвість Бачення своєї долі. “ Тріумф дії над наміром ” Духовні якості: “ Прибуток над усе, але чесність понад прибутком ”, “ Для людини є найбільша цінність це людина ”

Слайд 16

Функції психолого- педагогічного супроводу проектної діяльності учня Мотивація на проектну діяльність Допомога у вибору проблеми, обґрунтування практичної діяльності і теоретичної значимості, актуальності, унікальності проекту Визначення мети та поетапних завдань. Визначення масштабів роботи, засобів,методів досягнення мети, рамок інтеграції з іншими предметами, передбачуваність термінів, поділ усієї роботи на етапи. Вибір моделі проекту Прогноз декількох можливих варіантів реалізації проекту Ознайомлення з можливими варіантами оцінювання проектної діяльності Рефлексія

Слайд 17

Зміст діяльності учня Вибір теми, визначення своєї позиції. Складання плану дій Вироблення самостійного погляду, шляхів розв'язання проблеми Визначення основні та додаткові інформаційні джерела Визначення та розроблення деталей проекту Визначення стратегій, методів, засобів щодо виконання проекту Рефлексія

Слайд 18

Труднощі , які виникають для учнів Визначення мети й завдань Аргументація вибору Порівняння отриманих результатів з очікуваними Об'єктивна оцінка своєї діяльності

Слайд 19

Індивідуальна проектна діяльність учнів вирішує наступні психолого – педагогічні задачі розвитку Здобування нових знань, їх інтегрування у практичну діяльність Опанування загально – освітніх вмінь, навичок науково – дослідницької діяльності Розвиток креативного мислення Побудування нових відносин Формування особистісних якостей Формування позитивної Я – концепції, соціально значущої ролі Розвиток життєтворчої компетентності Розкриття та реалізація потенціалу дитини

Слайд 20

Портфоліо учня: 1розділ: кредо, мрія, мета саморозвитку, бажаний вид діяльності, задум виконання 2розділ: дані про учня:будь-які прояви дитини (знання, інтереси, досягнення тощо) 3розділ: результати тестів, учбових досягнень тощо 4розділ: що буде змінено (план дій учбовий план тощо), прогноз

Слайд 21

Проект самовдосконалення Учениці 10 А класу Гімназії №6 Краснощок Вікторії

Слайд 22

Полягає в тому, що: “ Хто вважає, що постиг все, той нічого не знає “ (Лао-цзи). Також одним із принципів мого життя є наступні вирази А.Енштейна : “Если А – жизненный успех, то А=В+С+Д, где В – работа, С – юмор, Д – плотно закрытый рот”.А також вислів В.Шекспіра: “Кому не хватает решительной воли – не хватает ума” Моє життєве кредо: Моя мрія: Я хочу досягти у цьому житті чогось надто великого, і не мати на меті такі самі мрії як у багатьох людей, а саме бути самодостатньою людиною і таке інше. Я хочу пізнати усі можливості, які підвладні мозку людини, та побачити усі нації світу та зробити висновки для себе.

Слайд 23

Моя мета: По-перше, досягти великих успіхів в знанні правознавства, як національного так і міжнародного права Побачити, як можна більше країн за своє життя, та взяти з їх культури чогось для себе тому що менталітет української нації дуже низький і культуру необхідно розвивати Навчитися пізнавати почуття людини, лише побачивши її, спробувати оцінити що є у неї душі лише побачивши очі Вивчити філософію усіх століть, та зрозуміти в чому полягає подальший процес розвитку усіх людей Цінувати кожну хвилину свого життя Дарувати радість своїм батькам та своїй сестрі, тому що лише завдяки їм я існую на цьому світі Слідувати усе своє життя наступному принципу: “ Єдина справжня розкіш у цьому житті - це розкіш людського спілкування”.

Слайд 24

Мої завдання: Розширити свої знання з правознавства Вивчити досконально рідну мову Закінчити успішно комп’ютерну академію ШАГ Удосконалити навички спілкування Розвинутися як окрема особистість Прийняти участь у всеукраїнських змаганнях з тенісу Прийняти участь у олімпіадах різного рівня з правознавства Написати науково-дослідницьку роботу Розвинути у собі відкритість до оточуючих

Слайд 25

Завдання:

Слайд 26

Мої досягнення: 1. Закінчую на високий рівень учбовий 2007/2008 навчальний рік 2. Зайняла перше місце в районних турах олімпіад з правознавства та історії, друге місце з олімпіади з WEB-дизайну та прийняла участь в олімпіаді з української мови 3. Посіла третє місце в обласній олімпіаді з історії та зайняла перше місце в олімпіаді з правознавства Прийняла участь у XVI Всеукраїнській олімпіаді з правознавства у м. Києві Зайняла перше місце серед учнів-членів 10-11 класів Малої Академії Наук та третє місце у Всеукраїнському конкурсі МАН у м. Києві Розвинула навички само презентації Вдосконалила лексику та правопис з іспанської, німецької та англійської мов Навчилися готувати страви іспанської кухні, а саме такі як паелью та інші Прочитала твори Сократа, а саме «Діалоги Сократа» , усі філософські думки Леонардо да Вінчі та Лао-Цзи Ознайомилася з комп’ютерними програмами AdobeInDezign, 3DMAX, Maya Розвинула у собі комуніційні навички Зробила висновок для себе на основі вислову Сократа: “Досконалість людини – це стан її душі”

Слайд 27

Рекомендації семінару: Створення розвивального простору для дітей та учнівської молоді на засадах концептуальної моделі “Триада збагачення ” ДЖ.Рензулі та на філософської теорії Мак Ніла, В.Рибалка піднесення особистості ” Забезпечення розвитку обдарувань через організацію індивідуальної проектної діяльності учнів Розширення освітніх послуг щодо реалізації завдань розвитку особистості обдарованої дитини Перенесення акценту у роботі з реалізації районної програми “Обдарованість” на створення розвивального простору, в якому кожен учень буде мати можливість розкрити та реалізувати свій творчий потенціал, розвинути та сформувати систему особистісних цінностей у підставі загальнолюдських, світових.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне