X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Завантажити презентацію

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДАНИК Ю.Г. ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ КИЇВ 2010

Слайд 2

Основою поступального розвитку суспільства є зміна різних технологічних епох, продуктивних сил і виробничих відносин, а також галузевого та професійного поділу праці

Слайд 3

В 19 ст. Сен-Сімоном був введенний в науковий обіг термін індустріальне суспільство. До 50-60-х 20 ст., теорія індустріального суспільства сформувалася і стала однією з превалюючих в провідних країнах світу. Нового, ширшого і конкретнішого наповнення ця теорія отримала в лекціях Арона в Сорбонні в 1956-1959 і в книзі Ростоу "Стадії економічного зростання. Некомуністичний маніфест". Основу теорії складають принципи технологічного детермінізму.

Слайд 4

Трансформація "традиційних" аграрних суспільств до “індустріальних", відбулася в результаті промислової революції та пов'язаного з нею швидкого та великомасштабного вторгнення техніки в усі сфери соціуму. Індустріальне суспільство: крупне машинне виробництво (Ростоу); національна система економіки з вільною торгівлею та спільним ринком (Арон); фабрична організація праці (Тоффлер).

Слайд 5

* Майбутнє за інтелектом та високими технологіями У. ЧЕРЧІЛЛЬ

Слайд 6

В ЯКІЙ СТАДІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗНАХОДИТЬСЯ ЛЮДСТВО? “постіндустріальне суспільство” (Д.Белл, Т.Стоунєр) “посткапіталістичне суспільство” (Д.Дарендорф, П.Друкер) “постекономічне суспільство” (В.Іноземцев, І.Канн) “технотронне суспільство” (3.Бжезинській) “постмодернізм” (Б.Турен, Б.Старт) “інтелектуальне суспільство”, “суспільство знань”, “цифрове суспільство”, “суспільство мережевого інтелекту” тощо. ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО?

Слайд 7

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО - СУСПІЛЬСТВО, В ЯКОМУ: основним предметом праці переважної більшості людей є високі технології; знаряддям праці є продукти високих технологій; засобами - високотехнологічна техніка; основним видом діяльності переважної більшості людей є управління. У розвинутих країнах вже сьогодні існуючі суспільні відносини багато в чому визначаються саме цією обставиною. Відповідно економіка і суспільство орієнтовані на виробництво, насамперед, інноваційних високотехнологічних продуктів та їх продаж, як товару.

Слайд 8

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ: До високих технологій (англ. high technology, hi-tech) традиційно відносять найбільш нові і прогресивні технології сучасності: напівпровідникові технології; космічні технології; інформаційні технології; інноваційні електромеханіку та електроніку; нано- та біотехнології; нові матеріали, «чисті» та енергозберігаючі технології (cleantech); телекомунікаційні технології та технології управління і автоматизації; інноваційні суто оборонні технології і технології подвійного призначення

Слайд 9

* високотехнологічна відсталість і суттєва нерівність в цій сфері сприяють породженню нових загроз кібернетичні технології можливість контролю матеріальних структур на мікро-, нано- і молекулярному рівні Революційні досягнення людства у високих технологіях приносять йому користь та сприяють розвитку прогрес у генетиці, біотехнологіях й їхньому спільному застосуванні з інформаційними технологіями й нанотехнологіями створення надійної системи національної та міжнародної безпеки ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОРОДЖЕНИХ РЕВОЛЮЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Слайд 10

* зміни у русі капіталів ІННОВАЦІЙНІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ руйнуванні існуючих ринків і формуванні нових, недоступних для більшості гравців економічні кризи, крах компаній, породжених попередньою епохою, суттєве поглиблення проблем зайнятості і зубожіння населення багатьох країн світу

Слайд 11

Управління Об'єкти управління Суб'єкти управління комунікації Без сталого розвитку телекомунікацій неможливо забезпечити ефективне управління в будь-якій сфері

Слайд 12

Спрямованість всіх деструктивних впливів в першу чергу на порушення управління у противника в усіх сферах Забезпечення високої ефективності управління у себе. Суттєве зростання ролі кібернетичної розвідки та кібернетичної безпеки.

Слайд 13

* КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА КІБЕРНЕТИКА - наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в живих організмах, суспільстві та машинах. Кібернетична безпека - стан захищеності управління в усіх сферах (соціальній, технічній, соціотехнічній) за якого забезпечується його ефективне здійснення Об'єкт кібернетичної безпеки - управління

Слайд 14

КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА кібернетична протидія кібернетичні впливи кібернетична розвідка Кібернетична розвідка - добування інформації наявної в кібернетичному просторі, моніторинг кібернетичних систем та процесів, які в них протікають під час їх функціонування. Кібернетичний простір – простір в якому готуються і відбуваються процеси управління та здійснюються управлінські відносини.

Слайд 15

Кібернетичні впливи можуть бути спрямовані на будь-які об’єкти кібернетичного простору, включаючи соціум, соціотехнічні системи, технічні системи (комп'ютерні системи та мережі, системи зв’язку та АСУ, управляючі елементи систем ОВТ та небезпечних і критичних об’єктів, програмне забезпечення, бази даних тощо), у вигляді інформаційних, психологічних та різноманітних фізичних деструктивних впливів.

Слайд 16

Основними загрозами інтересам громадян, суспільства і держави в сфері телекомунікацій є: можливість глобального контролю державних і світових інформаційних та телекомунікаційних мереж, систем управління, мереж енергопостачання, транспортування та їх руйнування; можливість здійснення деструктивних дій у кібернетичному просторі; нераціональний розподіл та використання ресурсів; недостатній рівень захисту телекомунікаційних мереж та інформаційно-комп'ютерних систем особливо в сферах державного управління, фінансовій і банківській, енергетики, транспорту, внутрішніх та міжнародних комунікацій тощо;

Слайд 17

недосконалість механізмів захисту внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції з боку імпортної продукції, неефективність боротьби з контрабандою; монополізація іноземним капіталом стратегічно важливої галузі телекомунікацій, що загрожує стабільності національного ринку в сфері телекомунікацій; стагнація існуючих ринків в сфері телекомунікацій; надмірна ліберезація національного ринку в сфері телекомунікацій; недосконалість аналізу та прогнозу ринків в сфері телекомунікацій; недосконала тарифна політика;

Слайд 18

дефіцит висококваліфікованих кадрів здатних ефективно працювати в сучасних умовах та необхідність постійно, зважаючи на лавиноподібний розвиток високих технологій, удосконалювати систему підготовки кадрів для галузі; деградація науково-технічного потенціалу, нерозвиненість національної інноваційної системи в сфері телекомунікацій, низька інноваційна активність та низький рівень конкурентності в ній при інтенсивному розвитку та впровадженні новітніх ІТ-технологій закордонного виробництва; суттєве відставання у розробці новітніх телекомунікаційних технологій та несвоєчасність або недостатність їх впровадження; трансфер технологій та надмірна залежність від імпорту.

Слайд 19

* Реалізація загроз національним інтересам в галузі телекомунікацій є каталізатором для реалізації загроз в кібернитичній сфері, результатом чого може бути: порушення управління державою та її інституціями шляхом здійснення деструктивних впливів на соціум (населення та тих хто працює в органах державного управління, усунення та дискредитація осіб, які приймають рішення, формування негативної громадської думки про дії державних органів влади тощо);

Слайд 20

* порушення державного управління та спонукання населення до деструктивних дій шляхом впливу на ключові елементи в технічній і соціотехнічній сферах. До таких результатів можуть привести впливи на системи забезпечення життєдіяльності суспільства, та такі системи, які призводять до виникнення критичних ситуацій (у тому числі техногенних катастроф на атомних електростанціях, підприємствах хімічної, нафто - і газопереробних й інших галузей) за рахунок пошкодження систем управління ними, програм, баз даних, мікропроцесорів, комп'ютерів, відомчих та загальних комп'ютерних мереж, апаратури систем зв'язку тощо;

Слайд 21

* отримання доступу до ключових, для забезпечення стійкого і ефективного управління, об’єктів шляхом зламу кодів і алгоритмів шифрування, перехоплення переговорів ключових осіб, проникнення у найважливіші бази даних, та здійснення розкрадання, навмисного спотворення або знищення інформації в них (особливо в базах даних спецслужб, силових міністерств, органів влади на всіх рівнях, банків тощо); здійснення деструктивних впливів на системи управління зброєю та виведення їх з ладу.

Слайд 22

* ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ БУРХЛИВОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НЕОБХІДНО: провести аналіз телекомунікаційних ринків; організувати взаємодію телекомунікаційних мереж; визначити шляхи тарифного регулювання та контролю якості телекомунікаційних послуг; проаналізувати проблеми антимонопольного регулювання телекомуникаційної галузі та використання радіочастотного ресурсу; впровадити міжнародні регуляторні практики, стосовно незалежності і підпорядкованості національних регуляторних органів в рамках регуляторної структури ЄС, реализации функций электронного правительства на уровне национального регулятора.

Слайд 23

* ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ БУРХЛИВОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НЕОБХІДНО: створити міжнародний експертний центр з питань регулювання в галузі звязку, в рамках діяльності якого вчені, експерти та фахівці галузі отримають можливість для практичної реалізації свого потенціалу

Слайд 24

* ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ БУРХЛИВОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НЕОБХІДНО: Удосконалити та систематизувати законодавство. Забезпечити участь міжнародних експертів у розвитку нормативно-правових аспектів доступу на ринки телекомунікацій, їх аналізу та здійснення державного нагляду в галузі зв'язку.

Слайд 25

* ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ БУРХЛИВОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НЕОБХІДНО: Забезпечити доступ на ринки телекомунікацій і здійснення державного нагляду, контролю якості телекомунікаційних послуг, конвергенції телекомунікаційних послуг та мереж, підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу та впровадження інноваційних технологій, провести аналіз ринків телекомуникацій, регулювання номерного ресурсу, тарифної політики, впровадження информаційно-аналітичних систем в сфері регулювання зв'язку та створення елементів функцій електронного уряду на рівні національного регулятора.

Слайд 26

* ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне