X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інтерактивні технології навчання

Завантажити презентацію

Інтерактивні технології навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів ШДС І ступеня «Турбота» м. Києва вчителя початкових класів Нестеренко Ольги Петрівни

Слайд 2

Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. Д. Дідро Визначною ознакою сучасної освіти є розвиваюча, культуротворча, здатна до самоосвіти і саморозвитку особистість, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити своє життя.

Слайд 3

Пасивна модель навчання модель “Монолог”

Слайд 4

модель “Діалог” Активна модель навчання

Слайд 5

модель “Полілог” Інтерактивна модель навчання

Слайд 6

Ознаки інтерактивної моделі навчання Позитивне Негативне На вивчення певної інформації потрібен значний час; потребує інших підходів в оцінюванні знань учнів; учитель немає певного досвіду щодо такого виду організації навчального процесу; недостатньо методичних розробок уроків з різних предметів. Розширення пізнавальних можливостей учнів; високий рівень засвоєння знань; контроль за рівнем знань; учитель виступає в ролі організатора, консультанта; між учителем і учнями в колективі відбувається співпраця.

Слайд 7

Інтерактивне навчання це специфічна форма організації пізнавальної діяльності учнів мета

Слайд 8

Інтерактивні технології це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально–пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату

Слайд 9

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Слайд 10

Принципи інтерактивного навчання Сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу

Слайд 11

Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

Слайд 12

Технології інтерактивного навчання 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою.   навчання в парах;   ротаційні (змінювані) трійки;   два - чотири - всі разом;   "карусель";    робота в малих групах; акваріум.

Слайд 13

2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу. -  обговорення проблеми в загальному колі; -   мікрофон; -   незакінчені речення; -   мозковий штурм; -   навчаючи – вчусь («Кожен навчає кожного»); -   кейс - метод; -   вирішення проблеми; - ажурна пилка.

Слайд 14

3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). -   імітації; -   спрощене судове слухання; -   розігрування ситуацій за ролями („рольова гра", „програвання сценки", „драматизація").

Слайд 15

4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення спірного питання.   - метод - прес;   - займи позицію";    - зміни позицію";    - неперервна шкала думок; - дебати;   - дискусія; - дискусія у стилі телевізійного ток-шоу; - оцінювальна дискусія.   

Слайд 16

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них навчальні мотивації, навчати самостійному мисленню та діям. Ефект впливу на емоції та свідомість учнів значною мірою залежить від стилю роботи конкретного вчителя.   Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку: визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці; ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо); планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді; вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття; мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо; забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми; надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час; забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя); рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо.

Слайд 17

Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці: 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів. Корисним є різноманітне та постійне стимулювання учнів за активну участь у роботі; надання можливості для самоорганізації та ін. 3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато. Продуктивна робота в малих групах. Кожен має бути почутий. 4. Приміщення має бути спеціально підготовленим. Учні повинні мати змогу легко пересуватись під час роботи в малих групах. Усі матеріали для роботи малих груп готуються заздалегідь. 5. Під час уроку необхідно дотримуватись регламенту та проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх. 6. Уважно ставитись до учнів під час формування груп. 7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи. 8. Під час підготовки запитань учителю необхідно продумувати варіанти можливих відповідей і заздалегідь виробляти критерії оцінки ефективності уроку.

Слайд 18

Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше чужих школярам правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, вислухав; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

Слайд 19

У процесі застосування інтерактивних методів постійно виникають різні проблеми та труднощі: Головна проблема: учень часто не має (!) власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати її відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють це так: “В нас рідко запитують власну думку”, “Чи цінна моя думка?”, “А раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?”, “Вона суперечить думці учня, що має в класі авторитет з цього предмету” тощо. Часто школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення. Учень не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. Труднощі в малих групах: лідери намагаються “тягнути” групу, а слабші учні відразу стають пасивними. Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з метою завоювання “авторитету”, привертання уваги. При обговоренні замість аргументувати свою думку, учень починає демагогію: “Ви ж самі сказали, цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не переконаєте!”

Слайд 20

За умови вмілого впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес можна констатувати такі ЗРУШЕННЯ: учні набули культури дискусії; виробилося вміння приймати спільні рішення; поліпшились вміння спілкуватися, доповідати; якісно змінився рівень сприйняття учнями навчального матеріалу – він набув особистісного сенсу, замість “вивчити”, “запам’ятати” стало “обдумати”, “застосувати”; якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.

Слайд 21

Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити того, що сам якнайкраще знаєш. Квинтиліан, давньоримський оратор Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка