X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу на Волині

Завантажити презентацію

Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу на Волині

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу на Волині

Слайд 2

Слайд 3

Що таке інклюзія? Інклюзивна школа - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі. (Саламанкська декларація. Програма дій)

Слайд 4

Слайд 5

Особлива дитина Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. В.О.Сухомлинський

Слайд 6

Нормативно-правова база На виконання наказу МОН № 855 від 11.09.2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки. На виконання наказу МОН № 1224 від 09.12.2010 р. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. На виконання Постанови КМУ № 872 від 15.08.2011 р. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Лист від 26.07.2012 р. N 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання

Слайд 7

Включення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний заклад Школа Батьки Обласне, міське управління освіти Засоби масової інформації Громадські об’єднання та організації Управлінські рішення Співпраця З батьками Моніторинг Педагогічна, психологічна підтримка Програмове забезпечення Особистісно- орієнтований підхід Формування інформаційної культури Благодійність Волонтерство

Слайд 8

Слайд 9

Реалізація інклюзивної моделі освіти потребує роз’язання низки завдань: Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей. Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами.

Слайд 10

Інклюзивна модель освіти охоплює: систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, використання існуючих у громаді ресурсів, залучення батьків; співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб дітей; створення сприятливої атмосфери у дитячому колективі.

Слайд 11

Інклюзивна освіта ґрунтується на 8 основних принципах: 1. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень. 2. Кожна дитина здатна відчувати і думати. 3. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим. 4. Усі діти мають потребу один в одному. 5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин. 6. Усі діти потребують підтримки і дружби ровесників. 7. Для всіх дітей досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть. 8. Різноманітність посилює всі сторони життя дитини.

Слайд 12

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку поєднує такі взаємопов’язані компоненти: Систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини (відповідність таких вимог, які ставить перед нею школа, особливостям розвитку школяра), динаміки її психічного розвитку у процесі шкільного навчання. Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості учнів та їхнього успішного навчання. Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги дітям, які мають проблеми в розвитку та навчанні.

Слайд 13

Супровід навчання та виховання дітей з особливими потребами ґрунтується на таких засадах: Доступність усіх форм навчання та освітніх послуг. Запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання. Індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини. Поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з особливими потребами. Створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації школярів. Професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії.

Слайд 14

Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає: Психологічну діагностику дітей (первинне діагностування на етапі вступу дитини до школи, проведення діагностичних мінімумів на різних етапах навчання з метою вивчення динаміки її розвитку та подолання можливих труднощів під час кризових періодів). Надання психологічної підтримки педагогам (створення на основі отриманих даних індивідуальних карт учнів і розробка індивідуальних навчальних планів, здійснення адаптацій і модифікацій для дітей з особливостями психофізичного розвитку). Психологічну підтримку батьків.

Слайд 15

Етапи реалізації інклюзивного навчання Підготовчий етап – підготовка керівників ЗНЗ, педагогів, спеціалістів до прийому дітей з особливими освітніми потребами. Основний етап – навчання дітей інклюзивного класу в умовах початкової школи та адаптація їх до навчання в основній школі. Підсумковий етап – узагальнення та розповсюдження досвіду, набутого під час роботи з особливими дітьми в умовах інклюзивної освіти.

Слайд 16

Система роботи впровадження інклюзивної освіти Підготовка шкільних приміщень, класних кімнат, щоб вони відповідали потребам дітей з обмеженими можливостями. Визначення контингенту дітей з обмеженими фізичними можливостями. Проведення аналізу нормативно-правової бази та стану організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Розробка моделі та складання проекту інтеграції дітей в умовах загальноосвітньої школи. Відкриття класу для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Слайд 17

Організація навчально-виховного процесу в інклюзивному класі I. До інклюзивного класу школи зараховуються діти 6-7 років за направленням обласної, міської медико-психолого-педагогічної комісії. II . До інклюзивного класу зараховуються діти із діагнозом: порушення слуху, порушення зору, порушення ОРП, порушення інтелекту, ЗПР, з важкими вадами мовлення, ПЕВС, РСА: а) які підлягають навчанню за загальноосвітніми програмами та спеціальними; б) які мали певний рівень підготовки: пройшли підготовчі курси, виховувалися у ДНЗ, можуть пересуватися за допомогою дорослих.

Слайд 18

III. Набір учнів до інклюзивного класу є виключно добровільним. Навчання дітей проводиться від 1 до 4 класу. IV. На етапі запровадження інклюзивного навчання відкривається спеціальний клас. V. Проводиться постійна консультативна робота з фахівцями, батьками щодо запровадження інклюзивного навчання VI. Кількість учнів у класі обмежуватиметься трьома особами, але з перспективою до шести з вадами опорно-рухової системи.

Слайд 19

VII. Для інклюзивного класу (школи з інклюзивними класами) від 18 липня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963" (Постанова № 635), якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. VIII. Школа організовує навчально-виховний процес на основі навчальних планів і програм для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціальних, індивідуальну програму розвитку особливої дитини, індивідуальну навчальну програму та, за потреби, індивідуальний навчальний план. IX. Під час проведення уроків працюють педагоги: асистент учителя, шкільний психолог, логопед, дефектолог, соціальний педагог.

Слайд 20

Організація навчально-виховного процесу в другій половині дня Індивідуальна корекційно-компенсаторна робота, яку проводитиме логопед, дефектолог та практичний психолог. Заняття з лікувальної фізкультури за індивідуальним планом, робота на тренажерах та корекція вад розвитку. Підготовка домашніх завдань здійснюється із учителем - вихователем ГПД разом з іншими дітьми інклюзивного класу. Різноманітні заняття інтелектуального, фізичного, естетичного спрямування (виховні заходи початкової школи) проходять разом з іншими дітьми паралельних класів або всієї початкової школи.

Слайд 21

Освітні послуги та соціальне забезпечення Безкоштовне забезпечення підручниками. Безкоштовне харчування. Разом з медичними установами проведення моніторингу дітей-інвалідів та їх сімей, що потребують соціальної реабілітації. Організоване дозвілля. Медична допомога, постійний медичний догляд педіатра. Лікувальна фізкультура для дітей з ускладненими дефектами.

Слайд 22

Очікувані результати від запровадження інклюзивного навчання для дітей із особливими освітніми потребами: Дає змогу покращувати навчальні результати; Забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків; Створює можливості для навчання в реалістичному природному середовищі; Допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички; Забезпечує рівний доступ до навчання; Дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частинкою цілого; Розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків; Допомагає розвинути в собі такі риси, як творчість і винахідливість; Забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи.

Слайд 23

Позитивний вплив упровадження інклюзивного навчання для здорових дітей: Діти інклюзивного класу отримають переваги від навчання та розвитку на відміну від дітей, які вчаться з дітьми, що навчаються на дому. Здобудеться досвід для педагогів, учнів школи та їх батьків у спілкуванні з дітьми з особливими потребами, що дасть можливість опосередкованого виховання доброти та милосердя, формування гуманістичного світогляду. Діти підвищать самоповагу, навчаться цінувати і поважати людей із фізичними вадами, бачити людину, а не їх фізичні вади. Формуватиметься потреба саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення.

Слайд 24

Очікувані результати від запровадження інклюзивної освіти для педагогів та спеціалістів: - допомагає налагодити співпрацю й застосувати командний підхід до вирішення проблем та визначити шляхи подолання труднощів; - забезпечує можливості для професійного розвитку; - допомагає усвідомити важливість розроблення індивідуального навчального плану для дітей із різноманітними потребами; - дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання, навчальних стратегій.

Слайд 25

Для адміністрації навчального закладу інклюзивна освіта: Допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами; Забезпечує можливість користуватися широким набором ресурсів і видів підтримки та обирати оптимальні їх варіанти; Допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збагаченню людської спільноти; Надає стимули, що надихають до здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на краще; Допомагає зміцнити відчуття громади.

Слайд 26

Для батьків інклюзивна освіта: Надає можливості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади; Забезпечує можливість вибору в їхньої прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині; Допомагає краще усвідомити розмаїття шкільної та загальної громади; Надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки й інформації; Допомагає сформувати чітку мету й створювати реальне майбутнє для своєї дитини.

Слайд 27

Для громади, суспільства інклюзивна освіта Дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх учнів; Забезпечує відображення школою істинного розмаїття громади; Демонструє соціальну цінність рівності; Сприяє утвердженню громадянських прав усіх дітей.

Слайд 28

Пілотні ЗНЗ із впровадження інклюзивного навчання Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Луцька (категорія: діти з порушенням слуху) Навчально-виховний комплекс № 20 м. Луцька (категорія: діти з порушенням емоційно-вольової сфери) Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 м. Володимира-Волинського (категорія: діти з порушенням ОРА) Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 м. Нововолинська (категорія: діти з важкими порушеннями мовлення) Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Ковеля (категорія: діти з порушенням ОРА)

Слайд 29

Інклюзивна школа – школа, яка дарує надію Хочеться висловити впевненість у тому, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в ЗНЗ набудуть значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення суспільства до цих дітей.

Слайд 30

Дякую за увагу!!! Бажаю всім здоров’я, успіхів і творчого натхнення!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка