X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інклюзивна освіта для дітей

Завантажити презентацію

Інклюзивна освіта для дітей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» (2008 – 2013 рр.) за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) Проектом передбачено аналіз вітчизняного законодавства та створення нормативно-правової бази щодо запровадження інклюзивного навчання; апробація моделі інклюзивного навчання та поширення досвіду в Україні; підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзії; формування громадської думки стосовно осіб з особливими потребами.

Слайд 2

* Конвенція ООН про права інвалідів Стаття 24. Освіта 1. Держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту. Для цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя, прагнучи при цьому: a) до повного розвитку людського потенціалу, а також почуття достоїнства та самоповаги та до посилення поваги до прав людини, основоположних свобод і людської багатоманітності; b) до розвитку особистості, талантів і творчості інвалідів, а також їхніх розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі; c) до надання інвалідам можливості брати ефективну участь у житті вільного суспільства;

Слайд 3

* ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ система освітніх послуг, що ґрунтується на забезпеченні основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. є динамічним процесом, що розвивається ПОСТІЙНО

Слайд 4

* ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2001 р.) № 586 Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.12.2008 р. № 1087)

Слайд 5

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» Наказ Міністерства освіти і науки від 21.12.2009 р. № 1153

Слайд 6

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» Указ Президента України від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»

Слайд 7

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання Розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872

Слайд 8

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІ

Слайд 9

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІ

Слайд 10

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707 доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327

Слайд 11

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603. Наказом 23.06.2011 № 623/61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за № 1407/20145 Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Слайд 12

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ підготовлено та видано «Український жестівник для батьків», заплановано розробити жестівник «Українська жестова мова» та комп’ютерне забезпечення відео супроводу жестових одиниць для широкого загалу користувачів, провести трирівневі курси з вивчення української жестової мови на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, започаткувати у системі ВНЗ підготовку фахівців для викладання предмету «жестова мова» - вчитель української жестової мови.

Слайд 13

* ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ наказом Міністерства від 24.12.2010 № 1285 створено робочу групу для розроблення програм розвитку дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за нозологіями

Слайд 14

* НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «Вступ до інклюзивної освіти» та навчально-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання», «Основи інклюзивної освіти», «Лідерство в інклюзивній школі», практичні посібники «Інклюзивна освіта», «Як зробити школу інклюзивною» навчально-методичні посібники «Путівник для вчителів» «Путівник для батьків дітей з особливими потребами».

Слайд 15

* НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «Вступ до інклюзивної освіти» та навчально-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання», «Основи інклюзивної освіти», «Лідерство в інклюзивній школі», практичні посібники «Інклюзивна освіта», «Як зробити школу інклюзивною» навчально-методичні посібники «Путівник для вчителів» «Путівник для батьків дітей з особливими потребами».

Слайд 16

* ШКОЛА ВІДКРИТА ДЛЯ ВСІХ заклад освіти, який забезпечує інклюзивний підхід через систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання; використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків; співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

Слайд 17

* Складові інклюзивної моделі освіти Командний підхід Ефективне залучення членів родини Індивідуалізація навчального процесу Адаптація та модифікація Створення позитивної атмосфери Підготовка педагогів ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПІДХОДУ

Слайд 18

* СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ Створення позитивної атмосфери в шкільному середовищі Визнання та підтримка унікальності кожного (і педагога, і учнів) Батьки залучаються до навчально-виховного процесу. Можливості для соціальної взаємодії. Вчителі мають цілеспрямовано сприяти спілкуванню та взаємодії між учнями. Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує учнів, виробляє емпатію, прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності кожного, відчуття захищеності.

Слайд 19

* СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ Ефективне залучення членів родини ґрунтується на: визнанні того, що батьки є першими і головними вчителями дитини; врахуванні індивідуальності, культури, інтересів, пріоритетів й потреб сімей; регулярному обміні з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей; урахуванні потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм; турботі про те, щоб послуги, які надаються сім'ям, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини.

Слайд 20

* СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ Командний підхід

Слайд 21

* АДАПТАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчальної задачі (середовища, характеру навчання, вказівок, матеріалу, поведінки, організаційних навичок, сенсорних потреб) МОДИФІКАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчальної задачі (скорочення змісту, зменшення вимог до участі в роботі) СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ адаптація та модифікація

Слайд 22

* СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ Індивідуалізація навчального процесу Складові індивідуального плану: Ідентифікуюча інформація Поточний рівень знань і вмінь дитини Цілі та завдання Спеціальні та додаткові послуги Адаптація класного середовища та організації роботи Строки дії Інформація про прогрес дитини

Слайд 23

*

Слайд 24

*

Слайд 25

*

Слайд 26

*

Слайд 27

* СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ Підготовка педагогів Методичні посібники Курс “Вступ до інклюзивного навчання” Консультації Система наставництва Програми з обміну досвідом

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія