X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ефективне використання ІКТ

Завантажити презентацію

Ефективне використання ІКТ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Семінар-практикум заступників директорів з навчально- методичної роботи та методистів ПТНЗ Хмельницької області L/O/G/O

Слайд 2

Задоволення від спілкування з колегами Обмін досвідом учасників семінару Поглиблення знань щодо організації методичної роботи в ПТНЗ Презентація досвіду роботи педагогічного колективу ДПТНЗ “Кам’янець-Подільське ВПУ” над єдиною науково-методичною проблемою “Ефективне використання ІКТ у навчально-виховному процесі в контексті оновлення ПТО” Забезпечення учасників семінару знаннями нових освітніх методик щодо організації методичної роботи у ПТНЗ Завдання «Ми не намагаємось стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас» Очікувані результати

Слайд 3

Чинна система науково-методичної роботи ПТНЗ відіграє важливу роль у розвитку сучасної професійно-технічної освіти Методична робота у ПТНЗ здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», наказу МОН України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі» Київ, 2009 рік, методичних рекомендацій НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

Слайд 4

Структура методичної роботи ДПТНЗ “Кам’янець-Подільське ВПУ”

Слайд 5

Вибір оптимальної науково-методичної проблеми обрана проблема повинна бути актуальною для ПТНЗ; проблема має бути актуальною для конкретного колективу викладачів та співзвучною сучасним педагогічним ідеям; проблема має бути комплексною, охоплювати як навчальну, так і виховну роботу; програму роботи над проблемою має складати колегіально весь педагогічний колектив, усі педагоги мають взяти участь в її реалізації; має бути діалектичний зв’язок єдиної науково-методичної проблеми з проблемами, над вирішенням яких працюють педагогічні колективи області; проблема має пронизувати всі ділянки методичної роботи; однією з умов ефективного вирішення проблеми є тематична самоосвіта викладачів; у ПТНЗ потрібно виробити систему традицій, технологій, спрямованих на вирішення проблеми; у ході роботи над проблемою слід постійно здійснювати аналіз проміжних результатів.

Слайд 6

Головним при обранні науково-методичної проблеми нашого навчального закладу є: 1. Актуальність 2. Співзвучність потребам педколективу 3. Комплексність 4. Проблема - результат колегіальної діяльності методичних комісій методичної ради, адміністрації; 5. Спирання на науково-методичну проблему області; 6. Наскрізність створення системи роботи, спрямованої на вирішення проблеми

Слайд 7

Алгоритм педагогічного аналізу колективу щодо визначення єдиної науково-методичної проблеми закладу Збір інформації про стан діяльності Визначення основних досягнень та їх аналітичне обґрунтування Визначення основних недоліків та їх аналітичне обґрунтування Визначення напрямків перспективного розвитку Визначення заходів щодо усунення недоліків Узагальнення завдань та визначення пріоритетних напрямків розвитку закладу освіти Проектування бажаних результатів

Слайд 8

Форми роботи над науково-методичною проблемою

Слайд 9

Зміст роботи над проблемою включає: аналіз методичних проблем; вивчення різноманітних джерел,; вивчення існуючого досвіду роботи; типологізація засобів вирішення; розробку методичної підтримки; створення картотеки з основних питань методики і дидактики стосовно обраної проблеми; побудова моделі нового виду діяльності; введення нової моделі у повсякденну роботу; вироблення методичних рекомендацій.

Слайд 10

Етапи роботи педколективу над методичною проблемою 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014

Слайд 11

Company Logo Забезпечення ефективного науково-методичного супроводу впровадження ІКТ у навчально-виховний та виробничий процес. Провідні ідеї роботи над проблемою Організація діяльності методичних комісій на пропаганду і практичне освоєння педагогами ІКТ навчання і виховання Створення ефективної системи інформування педагогів про актуальні проблеми модернізації освіти, ІКТ, перспективний педагогічний досвід. Ефективне використання в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ІКТ (створення портфоліо, презентацій, ППЗ, блогів, сайтів та ін.)

Слайд 12

План роботи над методичною проблемою

Слайд 13

Company Logo Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках теоретичного та виробничого навчання Оволодіння сучасними ІКТ навчання для впровадження у навчально- виховний та виробничий процес Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу Науково-методичні проблеми м/к м/к швейних професій Ефективність використання ІКТ при проведенні уроків природничо-математичного циклу м/к електро-технічних професій та інформаційно- комунікаційних технологій м/к суспільно-гуманітарного циклу м/к природничо-математичного циклу

Слайд 14

Алгоритм роботи над реалізацією науково-методичної проблеми І. Попередня підготовка до впровадження нової педагогічної ідеї Заходи: педагогічна рада, засідання методичних комісій, засідання творчої групи ІІ. Забезпечення теоретичної і психологічної готовності педагогів ПТНЗ до впровадження в практику педагогічної ідеї Заходи: засідання методичних комісій, проблемний семінар, теоретична конференція, самоосвіта педагогів, заняття педагогічної майстерності, відкриті уроки, робота творчої групи ІІІ. Формування передового педагогічного досвіду з обраної теми на основі результатів наукових досліджень Заходи: практична робота педагогів за індивідуальними завданнями, робота членів творчої групи за своїми темами, семінар-практикум, школа передового педагогічного досвіду ІV. Впровадження досвіду реалізації педагогічної ідеї та рекомендацій методичних комісій, творчих груп Заходи: творчі звіти педагогів, звіти творчої групи, засідання педагогічної ради, створення методичних розробок, науково-практична конференція, педагогічні читання V. Аналіз результатів впровадження сформованого досвіду та підсумків роботи над науково-методичною проблемою Заходи: вивчення стану викладання і якості знань учнів з предметів і професій, педагогічна рада, об'єднане засідання методичних комісій, звіт творчої групи, підсумкова науково-методична конференція

Слайд 15

Навчально-методичне забезпечення з напрямку роботи Company Logo

Слайд 16

Company Logo Педагогічні ради Тема 2010-2011 Про організацію роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою «Ефективне використання ІКТ у навчально-виховному процесі в контексті оновлення ПТО» Роль та місце індивідуальної, методичної та самоосвітньої роботи майстра в/н у підвищенні якості роботи 2011-2012 Різноманітність форм організації навчання в сучасних умовах роботи ПТНЗ Шляхи впровадження ІКТ на уроках спеціальних дисциплін. Нові підходи у навчанні Використання в практиці роботи особистісно-зорієнтованих методик виховання 2012-2013 Моніторинг діяльності викладачів-предметників у ході підготовки та проведенні учнівських олімпіад. Аналіз підсумків роботи у І півріччі Про підготовку до атестації педагогів

Слайд 17

Результат роботи над проблемною темою Company Logo

Слайд 18

Результати роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою Company Logo № п/п Назва конкурсу, виставки дата досягнення 1. «Педагогічні ідеї і знахідки предметів професійного циклу» 2011-2013н.р. Дипломи І, ІІ ступенів 2. «Педагогічні ідеї і знахідки предметів загальноосвітньої підготовки» 2011-2012н.р. Дипломи ІІ, ІІІ ступенів 3. № п/п Назва конкурсу, виставки дата досягнення 1. «Сучасні заклади освіти 2010» 2010 Диплом 2. «Сучасні заклади освіти 2011» 2011 Диплом 3. «Сучасні заклади освіти 2012» 2012 Диплом

Слайд 19

Результати роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою Company Logo № п/п Тема семінару, конференції і т.д. де(місце проведення) дата 1. «Організація та проведення поетапної та державної кваліфікаційної атестації»;   ДПТНЗ «К-П ВПУ» 2011 2. «Використання ІКТ на уроках виробничого навчання з професії слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» ДПТНЗ «К-П ВПУ» 2011 4. Семінар для майстрів в/н щодо введення навчально-плануючої документації ДПТНЗ «К-П ВПУ» 2011 5. Структура уроку виробничого навчання. Нові підходи ДПТНЗ «К-П ВПУ» 2012 6. Обласний семінар регіонального центру екологічної освіти ДПТНЗ «К-П ВПУ» 2012 7. Застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці як шлях підвищення якості підготовки виробничих кадрів ДПТНЗ «К-П ВПУ» 2013

Слайд 20

Робота інформаційної служби Створення педпрацівниками блогів для поширення педагогічного досвіду Створення та функціонування електронної бібліотеки Проведення на базі училища курсів за програмою Intel Забезпечення доступу педагогічним працівникам до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет

Слайд 21

Блог «Система методичної роботи ДПТНЗ «К-П ВПУ» Company Logo

Слайд 22

Робота сайту

Слайд 23

Поширення передового педагогічного досвіду засобами ІКТ

Слайд 24

Висновки Робота над єдиною методичною проблемою педколективу будь-якого навчального закладу є неодмінним атрибутом навчально-виховного процесу та науково-методичної роботи навчального закладу. Тому особливість даного виду роботи цілком залежить від актуальності проблеми, яка обирається, а також від реалізації шляхів її вирішення, форм і методів роботи.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка