X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВНЗ

Завантажити презентацію

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВНЗ

Слайд 2

Короткий огляд законодавства України у галузі інтелектуальної власності. Об'єкти авторського права: виникнення авторських прав, реєстрація авторських прав, розподіл прав, управління правами. Авторське право при створенні електронних ресурсів вузу (репозитарії, електронні бібліотеки, електронні архіви, портали) Об'єкти промислової власності: виявлення об'єктів промислової власності, визначення доцільності одержання охоронних документів, особливості патентування у вузі, розподіл прав, управління правами. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Охорона об’єктів промислової власності за кордоном Інформаційне забезпечення процесів патентування: джерела патентної інформації, патентний пошук

Слайд 3

Короткий огляд

Слайд 4

Офіційний ВЕБ-портал Державної служби інтелектуальної власності України http://www.sdip.gov.ua Державне підприємство "Український інститут промислової власності« (Укрпатент) http://www.ukrpatent.org

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Нормативні і правові акти Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності Конституція України Кодекси України Закони України Укази Президента України Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України Відомчі нормативно-правові акти Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності Cпеціальне законодавство України у сфері промислової власності Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності

Слайд 8

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності Закони України Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" … Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України … Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності Відомчі нормативно-правові акти Винаходи Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель … Промислові зразки Знаки для товарів і послуг Зазначення походження товарів Топографії інтегральних мікросхем Інші

Слайд 9

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав Закони України Про авторське право i сумiжнi права … Укази Президента України Про деякi питання державної пiдтримки книговидавничої справи … Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав … Відомчі нормативно-правові акти Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах …

Слайд 10

Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності Всесвітня конвенція про авторське право Паризька конвенція про охорону промислової власності Договір про патентну кооперацію Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків … Міжнародні угоди держав-учасниць СНД Міжурядові угоди

Слайд 11

Цивільний кодекс України Введений в дію з 1.01.2004 р. Книга 4. Право інтелектуальної власності Книга 5. Зобовязальне право Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Слайд 12

Цивільний кодекс України Глава 35. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Слайд 13

ЦКУ: Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності   1. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.   2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.   3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Слайд 14

ЦКУ: Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності   1. Майновими правами інтелектуальної власності є:   1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;   2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.   2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав. …

Слайд 15

ЦКУ: Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам  1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Слайд 16

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору  1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.   2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.   3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.

Слайд 17

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням  1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.   У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові.   2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Слайд 18

об’єкти авторського права виникнення авторських прав реєстрація авторських прав розподіл прав управління правами

Слайд 19

Закон України «Про авторське право і суміжні права» Введений в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93 р. Зміни: Законом N 75/95-ВР від 28.02.95 Законом N 998-XIV від 16.07.99 Редакція закону N 2627-III від 11.07.2001 Законом N 850-IV від 22.05.2003 Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Слайд 20

Об'єкти авторського права ЦКУ: Стаття 433. Закон: Стаття 8.

Слайд 21

ЦКУ: Стаття 433. Об'єкти авторського права 1. Об'єктами авторського права є твори, а саме: 1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп'ютерні програми; 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 4) інші твори.

Слайд 22

Закон: Стаття 8. Об'єкти авторського права Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп'ютерні програми; 4) бази даних; 5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; 13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похідні твори; 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини; 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 17) інші твори.

Слайд 23

ЦКУ Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права Не є об'єктами авторського права: акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади; повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації; інші твори, встановлені законом. Закон Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються Не є об'єктом авторського права: а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості (фольклор); в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; д) грошові знаки; е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Слайд 24

ЦКУ: Стаття 435. Суб'єкти авторського права   1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).   2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Слайд 25

Виникнення авторського права ЦКУ: Стаття 437. Виникнення авторського права 1. Авторське право виникає з моменту створення твору. 2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом. Закон: Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Слайд 26

ЦКУ Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір Майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом. Закон Стаття 15. Майнові права автора До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Слайд 27

Використанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом. ЦКУ: Стаття 441. Використання твору

Слайд 28

Закон: Стаття 15. Майнові права автора 3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.

Слайд 29

Закон: Стаття 16. Авторське право на службові твори 1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. 2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. 3. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Слайд 30

ЦКУ: Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору … 2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. …

Слайд 31

ЦКУ Стаття 443. Використання твору за згодою автора 1. Використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом. Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору 1. Автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом. Закон Стаття 15. Майнові права автора 5. За винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. … Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування. 6. Обмеження майнових прав, встановлені статтями 21-25 цього Закону, здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора.

Слайд 32

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Стаття 24. Вільне копіювання, кодифікація і декомпіляція комп'ютерних програм Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

Слайд 33

Закон: Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов: у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру; у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

Слайд 34

Закон: Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

Слайд 35

репозитарії електронні бібліотеки електронні архіви портали

Слайд 36

Коли виникають питання та проблеми? Створення електронних ресурсів Надання доступу до власних ресурсів Використання “чужих” електронних ресурсів Обслуговування користувачів Авторське право та службові обов’язки Договори …

Слайд 37

Створення електронних ресурсів Повнотекстові електронні бібліотеки, репозитарії, архіви тощо – отримання дозволу на використання творів (оцифрування, зберігання, надання доступу…) Бази даних, каталоги тощо – добір контенту, розробник, програміст … Веб-сайти – права на контент, права на сайт … …

Слайд 38

Документи в залежності від ступеня юридичної захищеності: Документи, вільно доступні для відтворення об’єкти що не охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права” (ст. 10: твори народної творчості, офіційні документи – закони, укази, постанови та ін., державні символи України, повідомлення про новини або поточні події) твори, на які закінчився строк дії авторського права і які перейшли у суспільне надбання (ст. 28, 30) Документи, доступні для використання виключно на основі укладеного з автором чи іншим правовласником договору на використання

Слайд 39

Організація взаємовідносин з власником майнових авторських прав Для включення до складу ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ твору автора, що не підпадає під режим вільного використання, необхідно одержати ЗГОДУ власника майнових авторських прав – укласти договір про використання

Слайд 40

ХТО МАЄ ОТРИМАТИ ЗГОДУ (одна сторона договору)? Творець, держатель, власник ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ Бібліотека Бібліотека навчального закладу Університет Академічний інститут тощо

Слайд 41

ХТО МАЄ ДАТИ ЗГОДУ (друга сторона договору)? ВЛАСНИК МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ: Автор Колектив авторів (співавтори) Установа-роботодавець, де працює автор Автор і Установа (роботодавець) спільно Інше (видавництво, інша особа чи організація, що профінансувала створення твору)

Слайд 42

Надання доступу до власних ресурсів Правила використання (ліцензія) власних ресурсів Надання доступу до передплачених університетом ресурсів

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Використання “чужих” електронних ресурсів Визначення можливості використання “Глибокі” посилання Отримання дозволів (ліцензій) …

Слайд 46

Умови користування ресурсами: Всі ресурси та послуги Ви використовуєте не з комерційною метою; Ви не передаєте свій логін та пароль третім особам; Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте спеціальних програм для скачування та послідовних скачувань архіву (цілого журналу, або окремих його випусків).

Слайд 47

Обслуговування користувачів Територія (в стінах бібліотеки, віддалений доступ…) Правила Читач з камерою Відповідальність бібліотеки і бібліотекаря …

Слайд 48

Договори З авторами З власниками прав З працівниками З видавцями, агрегаторами, … Основні умови договору

Слайд 49

виявлення об'єктів промислової власності, визначення доцільності одержання охоронних документів, особливості патентування у вузі, розподіл прав, управління правами

Слайд 50

наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Слайд 51

З А К О Н И У К Р А Ї Н И Про охорону прав на винаходи і корисні моделі Про охорону прав на промислові зразки Про охорону прав на знаки для товарів і послуг Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем …

Слайд 52

Стаття 9. Право роботодавця (З-н Про охорону прав на винаходи та корисні моделі) 1. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. 2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. 3. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Слайд 53

Стаття 9. Право роботодавця (З-н Про охорону прав на винаходи та корисні моделі) 4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. 5. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника. 6. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

Слайд 54

Стаття 8. Право роботодавця (З-н Про охорону прав на промислові зразки) 1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка. Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку. 2. Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно. Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то право на одержання патенту переходить до автора.

Слайд 55

Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав (З-н Про охорону прав на винаходи та корисні моделі) 1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. …

Слайд 56

Слайд 57

Цивільний кодекс України Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

Слайд 58

Закон України «Про авторське право і суміжні права» Стаття 33. Договори на право використання творів Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору. Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти примірні авторські договори (зразки авторських договорів).

Слайд 59

Закон України «Про авторське право і суміжні права» Стаття 33. Договори на право використання творів … Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними. За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди. Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, є недійсними. Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

Слайд 60

Слайд 61

З-н Про охорону прав на винаходи та корисні моделі Стаття 28. Права, що випливають з патенту 2. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. … 5. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. 6. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. 7. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. 8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Слайд 62

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З 28.12.2004 N 986 Про затвердження зразків документів Повідомлення про створення об'єкта промислової власності; Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця; Договір між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержаний охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору; Договір між роботодавцем і творцем про винагороду; Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці; Договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди; Договір про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції.

Слайд 63

Слайд 64

КОНЦЕПЦІЯ (ПОЛІТИКА) Підрозділ з питань інтелектуальної власності або спеціаліст у сфері інтелектуальної власності (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 1 листопада 2005 року N 631 «Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності») Розробка положення про захист інтелектуальної власності в університеті Розробка комплекту типових договорів (авторські договори, ліцензійні договори, договори передачі прав тощо)

Слайд 65

Інформування викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів щодо прав інтелектуальної власності на результати їх діяльності Аудит існуючих об’єктів промислової власності Визначення об’єктів, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки університету Аналіз наукових та науково-дослідних робіт, що виконуються чи плануються до виконання у університеті, виявлення патентоздатних об’єктів та визначення доцільності їх правової охорони

Слайд 66

Слайд 67

Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) http://www.ukrpatent.org Всесвітня організація інтелектуальної власності http://www.wipo.int

Слайд 68

З-н Про охорону прав на винаходи та корисні моделі Стаття 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах 1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір. 2. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Установи.

Слайд 69

ВАШІ ЗАПИТАННЯ?

Слайд 70

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Вікторія Чьочь к.т.н., патентний повірений Асоціація “Інформатіо-Консорціум” ТОВ «ІММ «Фраксім» Тел. +380 44 5011295 victoria.choch@gmail.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка