X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оперативне планування

Завантажити презентацію

Оперативне планування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оперативне планування Білик Богдан Іванович начальник управління економічного та інтеграційного розвитку Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Слайд 2

Оперативний план – це план впровадження стратегічних цілей, визначених у процесі стратегічного планування. Оперативний план має бути відображений у бюджеті. Традиційний оперативний план - в основному це список заходів, які слід провести протягом бюджетного року. План повинен охоплювати цілу організацію, замість того, щоб зупинятися на окремих одиницях чи відділах. Відповідно до відсутності результатів/цілей та індикаторів, окрім використання бюджету, який охоплює декілька пунктів, традиційний оперативний план є складним для моніторингу та управління. Окрім людей, які його впроваджують, цей план видається нехарактерним, і відтак його не використовують як робоче знаряддя. Відповідно до відсутності єдиного підходу, існує великий ризик для окремих людей чи груп осіб тільки зосередитися на їх власній частині роботи, і відтак, не охопити всієї картини.

Слайд 3

Підготувавши стратегічний аналіз, належить визначити стратегічні напрямки, програми та проекти. У стратегічних завданнях, які вказують напрямки, формулюють стратегічні та оперативні цілі: - задля чого потрібно домагатися поліпшень в основних стратегічних пріоритетах. Цілі мають бути реалістичними ( а не переліком побажань), проте й досить перспективними як для міської ради, так і для виконкому і її окремих працівників. Іншими словами, цілі мають бути: - конкретними - вимірюваними - досяжними - відповідними - вчасними

Слайд 4

На практиці стратегічні завдання виконують у рамках програм та проектів. Програми є не лише важливими ієрархічними конструкціями для впровадження стратегії в органах місцевого самоврядування, а й засобом комунікації з персоналом, журналістами, зацікавленими сторонами та населенням. Ухвалюючи рішення про затвердження програм, необхідно зважати на такий важливий чинник, як фінансові ресурси. Багато програм та проектів передбачається реалізовувати протягом тривалого часу, тому головною запорукою успіху стратегії стає планування багаторічного бюджету. Основну роль у втіленні стратегії відіграє управління проектами. Кожний проект складається з таких чотирьох головних етапів: визначення суті проекту планування проекту здійснення проекту завершення і фінансове закриття проекту. Неодмінними передумовами успіху в реалізації проекту є глибокі знання у сфері управління проектами і вчасне управлінське вміння.

Слайд 5

Структура органів місцевого самоврядування складається з багатьох рівнів, для кожного з яких визначено певний обсяг функцій. Найвищим є корпоративний рівень, де формують стратегічні цілі. На цьому рівні усю відповідальність бере на себе керівництво ОМС. Щоб оцінити результативність стратегії загалом, керівництво потребує даних про конкретні показники та їх значення. Наступний рівень – рівень програм – часом називають рівнем підрозділів (управлінь, відділів) або середнім рівнем. Менеджери середньої ланки також потребують чіткої інформації про цілі та показники – щоб оцінити результативність у досягненні цілей програми чи підрозділу (оперативних цілей). На цьому рівні вирішальне значення мають показники вимірювання ефективності програми, які, наприклад, відображають покращення в роботі органів самоврядування щодо надання конкретних послуг. Ще один рівень цілей – рівень індивідуальних цілей працівників ОМС. Індивідуальні цілі мусять бути безпосередньо пов’язаними з цілями, яких треба досягнути в процесі надання послуг (виконання програм).

Слайд 6

Стратегічне та оперативне планування Відповідальні План Показники результативності Міська рада Цілі Показники міський голова організаційної стратегічних цілей стратегії Члени виконавчого Програми Показники комітету виконавчого комітету програм Керівники підрозділів, Стратегія підрозділів Показники координатори проектів Реалізація програм стратегії підрозділів та програм Керівники у сфері Плани надання Показники надання послуг послуг ефективності послуг Працівники Виконання на Успіх у досягненні індивідуальному рівні цілей Перевірка розвитку

Слайд 7

При розробці стратегічного плану місто Івано-Франківськ для кожної стратегічної цілі окреслили набір оперативних цілей. Остаточна логічна структура передбачає: досягнення кожної оперативної цілі забезпечують програми та завдання, що їх фінансують з бюджету, сформованого програмно-цільовим методом. Логіка “дерева стратегії” (знизу вгору) полягає в тому, що завдяки виконанню завдань, проектів і програм (фінансованих через програмно-цільовий бюджет, проектів МТД, кредитних ресурсів Світового банку та ЄБРР) місто може досягнути оперативних цілей. А після досягнення всіх оперативних цілей за конкретними напрямками функціонування місто впритул підійде до стратегічного пріоритету. Коли будуть досягнуті всі стратегічні цілі за трьома стратегічними пріоритетами, місто зможе реалізувати й стратегічний план.

Слайд 8

Стратегічний план (розвиток) міста Івано-Франківська на 2006-2010 роки Стратегічний пріоритет (А) Розвиток бізнесу Стратегічний пріоритет (В) Розвиток людських ресурсів Стратегічна ціль А.1 СЦ А.2 СЦ А.3 СЦ В.2 Стратегічна ціль В.1 СЦ В.3 Програмно-цільовий бюджет Програмно-цільовий бюджет Програмно-цільовий бюджет СЦ А.4 Стратегічний пріоритет (С) Розвиток комунальної інфраструктури Оперативна ціль А.1.1 Оперативна ціль А.1.2 Програма 1,2, 3,4,5,6 Проект 1,2 Завдання 1-4 Оперативна ціль В.1.1 Оперативна ціль В.1.2 Оперативна ціль В.1.3 Програма 1,2 Завдання 1-3 Стратегічна ціль С.1 СЦ С.2 СЦ С.3 Оперативна ціль С.1.1 Оперативна ціль С.1.2 Оперативна ціль С.1.3 Оперативна ціль С.1.4 Програма 1 Проекти 1,.2,.3,4 Завдання 1-3 Проект 1,2,3 Система управління якістю

Слайд 9

Стратегічний пріоритет (А) Розвиток бізнесу Стратегічна ціль (А.1) Створити в місті бізнес-клімат, сприятливий для залучення інвестицій Стратегічна ціль (А.2) Вдосконалити і розвинути інфраструктуру, необхідну для підтримки сталого розвитку малих та середніх підприємств Оперативна ціль(А.1.1) Створити реєстр (банк) земельних ділянок та виробничих площ, придатних для придбання чи взяття в оренду інвесторами ОЦ (А.1.2) Створити постійно діючу систему маркетингу інвестиційних можливостей міста Проект “Запровадження ефективної системи маркетингу інвестиційних можливостей міста Івано-Франківська з метою залучення потенційних інвесторів” ОЦ (А.2.2) Створення умов для належного функціонування бізнес-інкубатора ОЦ (А.2.1) Створення дозвільного центру за принципом єдиного вікна ОЦ (А.2.3) Проаналізувати систему діючих в місті місцевих податків і зборів Комплексна програма розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони Стратегічна ціль (А.4) Забезпечити гідний внесок туризму в економіку міста Стратегічна ціль (А.3) Створити ефективну систему промоції міста Проект МПВСР ПРООН Програма підтримки малого підприємництва Програма економічного і соціального розвитку міста ОЦ (А.3.1) Розробити і впровадити маркетинговий план для промоції виробничих можливостей підприємств міста ОЦ (А.3.2) Створити виставковий комплекс регіонально-го значення як комуна-льне під-приємство Комплекесна Програма інвестиційної діяльності, міжнародного співробітниц-тва та європейської інтеграції міста Івано-Франківська Концепція енергозбереження м.Івано-Франківська ОЦ (А.4.1) Комплексне дослідження туристичного потенціалу міста ОЦ (А.4.2) Впорядкування рекреаційних територій ОЦ (А.4.3) Впровадження нового туристичного продукту ОЦ (А.4.5) Відкриття нових міжнародних прямих рейсів до м.Івано-Франківська ОЦ (А.4.4) Забезпечення функціонування системи інформаційно-довідкових центрів Програма розвитку туристичної інфраструктури міста Івано-Франківська Проект МТД «Торгівля, інвестування та розвиток підприємництва» (ТІВА) Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету Проект ЄС «Створення транскордонної мережі розвитку та просування туризму

Слайд 10

Стратегічний пріоритет (С) Комунальна інфраструктура Стратегічна ціль (С.1) Забезпечити регулярне надання комунальних послуг Стратегічна ціль (С.2) Забезпечити рівні тарифів на електроенергію та комунальні послуги не вищі або нижчі, ніж у міст-конкурентів Оперативна ціль (С.1.1) Здійснення реконструкції мереж холодного і гарячого водопостачання Стратегічна ціль (С.3) Гарантувати якість і комфортність внутрішньоміських перевезень ОЦ (С.1.2) Переобладнання насосних станцій сучасними насосами з автоматизованим регулюванням подачі води ОЦ (С.1.3) Запровадження регулярного сортування відходів, стимулювання виробництва комунальної техніки місцевими підприємствами ОЦ (С.1.4) Модернізація ліній освітлення вулиць Стратегічний план розвитку КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Проект ПАДКО кредит Світового банку в розмірі 7,2 млн.дол. ОЦ (С.3.1) Врегулювання схеми руху в місті з виведенням транзитного транспорту за межі міста ОЦ (С.2.1) Забезпечення когенерації теплової та електричної енергії на котельнях міста ОЦ (С.2.2) Запровадження надання ліцензій на вивезення сміття на умовах тендеру Стратегічний план розвитку ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” Проект ПАДКО кредит ЄБРР в розмірі 17,7 млн.євро Проект ЄС “Запровадження збору та сортування ТПВ” Програма запровадження схеми руху в місті Кредит Німецького банку KFW 80 млн.грн. Проект Всеукраїнського конкурсу «Вдосконалення ефективного управління ТПВ» ОЦ (С.2.3) Створення конкуренції в системі надання послуг з опалення та гарячого водопостачання Проект GTZ “Енергоефективність в будівлях” Програма “Модернізація зовніш-нього освіт-лення“ Випуск му-ніципальних облігацій на 5,5 млн.грн. Проект USAID “Реформа міського теплозабезпечення” Проект ЄС “Запровад-ження збору та сортування ТПВ”

Слайд 11

Назва програми Затверджено на 2009р. тис.грн. Комплексна програма розвитку Хриплинської Інвестиційно-промислової зони в місті 9436,0 Комплексна програма розвитку інвестиційної 229,6 діяльності, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міста Івано-Франківська на 2007-2010 рр. Програма розвитку туристичної інфраструктури 146,4 м.Івано-Франківська на 2007- 2011 рр. Концепція енергозбереження м.Івано- Франківська 59,5 Програма економічного і соціального розвитку 300,5 міста на 2007-2009 рр. Програма підтримки малого підприємництва 150,0 в м.Івано-Франківську на 2009-2010 рр. Програма оптимізації процесів оподаткування та 250,0 збільшення надходжень до місцевого бюджету Програма енергозбереження в м.Івано-Франківську (розробляється) Всього вісім програм понад 10572,0

Слайд 12

Фінансування Програм в Україні на 2009р: 1.Інвестиційні проекти із Швецією у сфері диверсифікації енергетичних ресурсів. Шведські компанії готові реалізувати в Украіні проекти з енергозбереження та будівництва підприємств з виробництва відновлювальних джерел енергії, зокрема, біогазу та підприємств з переробки побутового сміття – «жовто-блакитний проект». Швеція готова інвестувати протягом двох років 20 млрд євро. 2.Уряд Швеції затвердив стратегію підтримки Укрвїни з двох напрямків – енергоефективність та захист довкілля. В рамках цієї стратегії Швеція протягом чотирьох років щороку надаватиме Україні 20 млн. євро з метою підтримки зусиль приватних інвесторів. 3.Стабілізаційний фонд: -реалізація інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві-500 млн. грн. -реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів -1.5млрд. грн. -реалізація інвестиційних проектів в енергетичній галузі – 600 млн.грн. 4.Бюджет-2009 «Відшкодування відсоткової ставки по кредитах, спрямованих на реалізацію проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві» -25 млн. грн. 5.Європейський Союз виділить Укаїні 138 млн.євро на Програми в основному пов’язаних з енергетикою, захистом навколишнього середовища, лібералізацією торгівлі і модернізацією границь. 5.Новий фонд ЄС з допомогою якого країни ЄС зможуть надавати додаткове фінансування країнам-сусідам, в т.ч. і Україні. Фінансуватися будуть великі інфраструктурні проекти в країнах, які являються учасниками європейської політики добросусідства. Пріоритетними будуть рахуватися проекти транспорту, енергетики і захисту навколишнього середовища. А також соціальні проекти і проекти в сфері підприємництва. При цьому ЄС буде надавати як позики, так і гранти. На ці цілі вже виділено 100 млн.євро, а окремі країни ЄС заявили про своє бажання надати ще 37 млн.євро. 6.ЄБРР виділяє 160 млн.євро для реформування транспортної і комунальної інфраструктур семи українських міст в т.ч. Івано-Франківську -12млн.євро.

Слайд 13

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Білик Богдан Іванович начальник управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради т./ф. 8 (342) 55-18-42

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка