X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стратегічне планування на рівні корпорації

Завантажити презентацію

Стратегічне планування на рівні корпорації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стратегічне планування на рівні корпорації Вдовенко Ю.С.

Слайд 2

Стратегічне планування на рівні корпорації 1. Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ. 2. Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 3

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Корпоративну стратегію називають портфельною, оскільки вона формує склад і структуру портфеля організації: визначає рівень і характер інвестицій підприємства, встановлює розміри капіталовкладень у кожну його СОБ.

Слайд 4

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Найбільш використовуваними методами портфельного аналізу є: матриця Бостонської консультативної групи (матриця БКГ); матриця «привабливість-конкурентоспроможність», розроблена фірмами „Дженерал Електрик” і „Мак Кінсі”.

Слайд 5

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Матриця портфельного аналізу БКГ, одна із найвідоміших та найпростіших, розроблена в 60-х роках ΧΧ ст. В ній розглядаються лише два чинники, дві змінні: відносна частка ринку і темп зростання ринку.

Слайд 6

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Відносна частка ринку – це відношення між часткою ринку, яку займає кожен продукт підприємства (СОБ) і загальним обсягом ринку, на якому він представлений.

Слайд 7

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Відкладається на горизонтальній осі і свідчить про рівень конкурентоспроможності або рентабельності. Частка ринку вимірюється обсягом аналогічної продукції, реалізованої лідером.

Слайд 8

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Якщо підприємство продає даного товару менше лідера, то його бізнес потрапить у праву половину матриці (1).

Слайд 9

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Темп зростання ринку – це його динаміка, річний темп зростання продукції даної галузі, можливість дальшого розширення ринку. Відкладається на вертикальній осі, варіює від 0 до 20 % і більше; 10 % розділяє на осі швидкий і повільний ріст.

Слайд 10

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Якщо частка ринку (горизонтальна вісь) свідчить про отримання підприємством грошей, то темп зростання ринку (вертикальна вісь) вимагає від підприємства грошових витрат на його освоєння.

Слайд 11

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Матриця БКГ визначає чотири основні позиції бізнесу (товарів) підприємства, які отримали загальновизнані маркетингові назви: „знаки питання», „зірки», „дійні корови», „собаки».

Слайд 12

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ 1) висококонкурентний бізнес на швидко зростаючих ринках – ідеальний стан для фірми – „зірки”; 2) висококонкурентний бізнес на зрілих, насичених, схильних до застою ринках – стабільне джерело коштів для підприємства – „дійні корови”;

Слайд 13

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ 3) бізнес, що не має стійких конкурентних позицій, але діє на перспективних ринках – майбутнє бізнесу не визначене – „знак запитання” або „дикі кішки” або „темні конячки”; 4) поєднання слабких конкурентних позицій з ринками, що перебувають у стані застою – відкинуті від світу бізнесу – „собаки” або „важкі діти”.

Слайд 14

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ

Слайд 15

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Стратегії в межах БКГ: Стратегія 1. «Збільшення частки ринку» – перетворення „знаків питання» на „зірок», а для „зірок» – утримання, збільшення і оптимізація частки ринку. Стратегія потребує значних інвестицій, особливо бізнес, що займає позицію „знак питання».

Слайд 16

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Стратегія 2. „Збереження частки ринку» - СОБ, які перебувають в позиції „дійні корови», причому сильні „дійні корови», що знаходяться на ринках, які ще розвиваються хоч і не швидкими темпами. Зберігаючи частку ринку, кошти від „доїння» направляються в СОБ з товаром, що виходить на ринок і розвивається („знаки запитання»), а також на інновації.

Слайд 17

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Стратегія 3. „Збирання врожаю» – отримання короткострокового прибутку в максимально можливих розмірах навіть за рахунок скорочення частки ринку. Стратегію застосовують в першу чергу для слабких „корів», що не мають майбутнього і для таких же „знаків питання» та „собак».

Слайд 18

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Стратегія 4. „Ліквідація бізнесу» – застосовується для СОБ, що перебувають в позиції „собак» і „знаків питання», не приносять доходу і немає надії, що колись будуть його приносити. Кошти від ліквідації направляються в СОБ, які розвиваються („знаки питання», „зірки»).

Слайд 19

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ В основі матриці БКГ лежать дві гіпотези: Висока частка ринку означає наявність конкурентної переваги, пов’язаної з низькими витратами виробництва, тобто високою його рентабельністю. Присутність на зростаючому ринку вимагає певних інвестицій для оновлення і розширення виробництва.

Слайд 20

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Переваги матриці: можливість структурування та наочної демонстрації стратегічних проблем підприємства; придатність як моделі для генерування стратегій; простота використання.

Слайд 21

Модель БКГ: структура моделі, її сильні та слабкі сторони. Удосконалена модель БКГ Недоліки: продукти оцінюються лише за двома критеріями, а інші не враховуються; складність оцінки товарів, що знаходяться всередині матриці.

Слайд 22

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Більш складним варіантом портфельної моделі є багатофакторна матриця компанії Мак-Кінсі , яку було розроблено на замовлення фірми „Дженерал Електрик”.

Слайд 23

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони В матриці Мак-Кінсі: Фактор „Відносна частка ринку» матриці БКГ, перетворюється на багатофакторне поняття „Конкурентоспроможність (стратегічне становище) підприємства» (горизонтальна вісь). А фактор „Темп зростання ринку» – на „Привабливість галузі (ринку)» (вертикальна вісь).

Слайд 24

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Матриця складається з дев’яти квадрантів і характеризує довгострокову привабливість ринку (галузі) та конкурентну позицію СОБ підприємства на ньому.

Слайд 25

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони За основні оціночні показники у матриці беруть конкурентну позицію (стратегічне становище підприємства) та привабливість ринку.

Слайд 26

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони За цим методом вивчають та аналізують специфічну дію на кожному ринку певної сукупності чинників.

Слайд 27

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони До них належать: місткість та темпи зростання ринку; динаміка рівня цін; частка контрольованого підприємством ринку; циклічність попиту;

Слайд 28

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони тенденція зміни кількості конкурентів; концентрація; переваги лідерів у галузі; темпи зростання прибутків у лідера; стан трудових ресурсів.

Слайд 29

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Підприємство має оцінити своє становище за всіма факторами і визначити його виходячи з трьох можливих рівнів: низького, середнього та високого. Самооцінка має бути максимально об’єктивною.

Слайд 30

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 31

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Чіткі характеристики можна дати позиціям бізнесу підприємства, які знаходяться в кутових квадрантах матриці (АБВГ). Вони нагадують за характеристиками і стратегіями квадранти матриці БКГ: „Знаки питання», „Зірки», „Корови», „Собаки».

Слайд 32

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Проміжні позиції середніх квадрантів інтерпретувати важче, оскільки частина ознак квадранту можуть наближатися до вищих показників привабливості чи конкурентоспроможності, а частина – до нижчих.

Слайд 33

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Верхній правий кут означає сприятливі перспективи для зростання, діагональ, що поділяє нижній правий і верхній лівий кут – подвійне становище і обмежене зростання, нижній лівий кут – відсутність реальних можливостей для майбутнього розвитку.

Слайд 34

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Порядок (етапи) побудови матриці „Мак-Кінсі» На першому етапі оцінюють привабливість галузі (ринку). Для цього виконують такі процедури:

Слайд 35

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони 1. Вибирають найбільш істотні критерії оцінки даного галузевого ринку (індикатори, чинники, КФУ) 2. Відібрані чинники поміщають в окрему таблицю і кожному надають певну вагу, яка відповідає його значущості у дыяльності підприємства. В сумі вага всіх чинників рівна одиниці.

Слайд 36

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони 3. Дають оцінку галузевому ринку по кожному з вибраних критеріїв від одиниці (непривабливий) до п’яти (дуже привабливий). 4. Перемножують вагу на оцінку по кожному критерію і в сумі отримують зважену оцінку галузі даної СОБ, або рейтинг привабливості даного ринку як стратегічної зони господарювання (СЗГ).

Слайд 37

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Такі рейтинги розраховують для ринку (СЗГ) кожного підрозділу підприємства (СОБ). Рейтинги рангуються від одиниці (дуже низька привабливість) до п’яти (дуже висока привабливість). Рангування у даному випадку відкладається на вертикальній осі матриці.

Слайд 38

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 39

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 40

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 41

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони На другому етапі оцінюють конкурентну позицію (конкурентоспроможність) СОБ підприємства. При цьому можна скористатись методикою першого етапу. Отримують рейтинги конкурентоспроможності кожної СОБ підприємства, які рангуються на горизонтальній осі матриці.

Слайд 42

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Привабливість ринку підприємства визначають за формулою: де Пр – інтегральний показник привабливості ринку; m – число критеріїв оцінки; b – вага j -го критерію оцінки, E – експертна оцінка – j-го критерію оцінки привабливості.

Слайд 43

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони При розрахунку Еj і Еi (оцінка привабливості і конкурентноздатності) зручно скористатись решітками експертних оцінок.

Слайд 44

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 45

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 46

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони На третьому етапі всі СОБ, що складають корпоративний портфель і проранговані на попередніх двох етапах позиціонують по квадрантах матриці. Кожну СОБ позначають на матриці колом різного діаметру залежно від обсягів продаж. Побудована матриця характеризує поточний стан корпоративного портфеля і його аналіз можна вважати завершеним.

Слайд 47

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони На четвертому етапі порівнюють стан портфеля з місією і цілями підприємства, оцінюють і враховують вплив можливих змін середовища на майбутню привабливість галузі і конкурентоспроможність кожної СОБ.

Слайд 48

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Якщо розриви не вимагають коректування чи перегляду місії та цілей підприємства, то для кожної СОБ вибирають певну стратегію залежно від її позиції на матриці Мак-Кінсі.

Слайд 49

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Квадрант А (висока привабливість ринку – слабка конкурентоспроможність) - відповідає „знакам запитання» на матриці БКГ - СОБ, які виходять на ринок з новим товаром. Застосовують стратегію селективного зростання (інвестування перспективного бізнесу), чи виходу з ринку, якщо товар не має майбутнього з точки зору конкурентоспроможності.

Слайд 50

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Квадрант Б (висока привабливість ринку – сильна конкурентоспроможність) - найвигідніше становище бізнесу, яке відповідає „зіркам». Стратегія – агресивне зростання, тобто інвестування та оптимізація бізнесу.

Слайд 51

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Квадрант В (низька привабливість ринку – висока конкурентоспроможність) відповідає „дійним коровам». Стратегія низької активності, „збирання врожаю», захист своєї позиції без додаткових витрат.

Слайд 52

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Квадрант Г (низька привабливість ринку – низька конкурентоспроможність) - найгірше становище бізнесу, відповідає „собакам». Стратегія деінвестування, продовження діяльності у формі „збирання врожаю» без інвестицій або ліквідації бізнесу, якщо він стає збитковим.

Слайд 53

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони З меншою точністю обирають наступні стратегії для наступних квадрантів: а) 2,3,6 – інвестувати, зростати; б) 4,7,8 – не інвестувати, „збирати врожай» або відмовитись від бізнесу; в) 1,5,9 – інвестувати обмежено.

Слайд 54

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Зокрема для бізнесу в квадрантах: 1 – закріпити стратегічні позиції, 5 – захищати і використовувати досягнутий стан, 9 – використовувати досягнутий стан.

Слайд 55

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Перевагою цієї моделі є врахування більшої кількості значущих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.

Слайд 56

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Обмеження використання моделі: відсутність конкретних рекомендацій щодо поведінки на тому чи іншому ринку; можливість суб’єктивної, неточної оцінки підприємством власних позицій на ринку.

Слайд 57

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Модель „Мак-Кінсі „7S” сприяє осмисленню внутрішніх факторів підприємства, які впливають на його майбутнє.

Слайд 58

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони До цих факторів належать: стратегія (strategy) навички (skills) загальновизнані цінності (shared values) структура організації (structure) системи (systems) кадри (staff) стиль (style).

Слайд 59

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони

Слайд 60

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Модель розкриває важливість для планування не лише фінансових показників, а й поняття „цінності і культура організації”, тобто якості роботи і кваліфікації персоналу (навичок, стосунків, особистих потреб учасників організації).

Слайд 61

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Модель „7S” визначає послідовність внутрішніх дій після прийняття стратегії: планування двох основних внутрішніх факторів: необхідних навичок і культури, що відповідають обраній стратегії;

Слайд 62

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони встановлення вторинних елементів: структура – організаційні схеми, лінії субординації, описання робіт; система – потоки робіт, процедури виконання, облік і контроль; персонал – які працівники і в якій кількості необхідні; стиль – особистий стиль керівництва, характер поведінки працівників.

Слайд 63

Порівняння привабливості і стратегічної позиції за допомогою моделі МакКінсі: структура моделі, її сильні і слабкі сторони Модель 7S” не претендує на керівництво з розвитку бізнесу чи розробки стратегії. Ця модель – цілісний погляд на розвиток підприємства.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне