X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гармонізація науково-технологічної, інноваційної та промислової політики в контексті державного стратегічного планування

Завантажити презентацію

Гармонізація науково-технологічної, інноваційної та промислової політики в контексті державного стратегічного планування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гармонізація науково-технологічної, інноваційної та промислової політики в контексті державного стратегічного планування Людмила Мусіна Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ІІІ Міжнародний форум “ Проблеми розвитку інформаційного суспільства ” м. Київ, УкрІНТЕІ, 20-23 листопада 2012 р.

Слайд 2

Політика нового покоління – у відповідь на глобальні виклики ХХІ століття Пошук відповідей політики: формування нової парадигми розвитку: інклюзивне зростання і сталий розвиток підвищення вимог до ефективності розроблення і реалізації політики, зростання координуючої ролі урядів забезпечення синергізму між різними напрямами політики Екологічна криза, ресурсні обмеження: 28% біоресурсів землі з 1970 р. населення до 9 млрд. у 2050 р. 36% світового попиту на енергію протягом 2008-2035 років Фінансова криза і рецесія в розвинутих економіках: хронічні глобальні дисбаланси; нерівності між країнами; розшарування населення; безробіття

Слайд 3

…. інтеграція політики зеленого зростання в програми структурних реформ, нарощування потенціалу для розроблення та запровадження стратегій і національних планів, звітування про прогрес … Пакети структурних реформ: реформування структури податків і зборів для сприяння зеленому зростанню, шкідливих субсидій на викопне паливо… розвиток екологічно-ефективної інфраструктури; зменшення бар’єрів для розповсюдження зелених товарів, послуг і технологій; стимулювання інновацій для екологізації зростання; сприяння створенню робочих місць та справедливості; регуляторна й інформаційна політика екологізації поведінки; мобілізація інвестицій міжнародними корпоративними гравцями Декларація “Г-20”, Лос-Кабос, 19 червня 2012

Слайд 4

Зелене зростання - виявлення більш екологічно чистих джерел зростання, управління структурними змінами для переходу до зеленої економіки, створення нових виробництв, технологій і робочих місць (ОЕСР) Інклюзивне зелене зростання – впровадження сталого розвитку шляхом узгодження нагальних потреб у швидкому зростанні та скороченні масштабів бідності з необхідністю уникнути незворотних і дорогих екологічних збитків (Світовий банк) Зелена економіка - покращання добробуту і соціальної рівності за одночасного зменшення ризиків для довкілля і екологічного дефіциту (ЮНЕП) Зелена промисловість – діяльність бізнесу за принципом “виробляти більше, використовуючи менше ресурсів і створюючи менший негативний вплив на довкілля“ (ЮНІДО) Зелене зростання – концепція сталого розвитку в дії Зміна клімату Економічна рецесія Енергетичні обмеження Зелене зростання

Слайд 5

Зелена промисловість, еко-інновації та чисті технології Створення розумної інфраструктури Еко-податкова реформа Реальна оцінка природного капіталу та екосистемних послуг Сприятливе регуляторне середовище Ресурсозберігаюче споживання Складові політики зеленого зростання

Слайд 6

Впровадження ресурсно-ефективного та більш чистого виробництва (РЕБЧВ); Підвищення енергоефективності, розвиток ВДЕ та АВП, впровадження енергетичних стандартів (50001); Створення регуляторного середовища для зеленого бізнесу; Інвестування у дослідження, розвиток та впровадження чистих технологій, створення нових виробництв, оновлення інфраструктури; Сприяння еко-інноваціям: удосконалення виробничих процесів та організація бізнесу з метою економії матеріальних ресурсів (нетехнологічні інновації); комерціалізація та вихід на ринки чистих технологій (технологічні); Розвиток сектору послуг для зеленої економіки Зелена індустрія: секторальна стратегія впровадження засад зеленої економіки

Слайд 7

Наступний цикл М. Кондратьєва має бути зеленим Джерело: The Future of Industry in Asia ©NCS 2009/ Manila International Conference on Green Industry Asia. Sept. 2009 Хвилі інновацій Ресурсна продуктивність Дизайн систем Біоніка Зелена хімія Відновлювана енергетика Зелені нанотехнології Цифрові мережі Біотехнлогії Інформаційно-комунікаційні технології Нафтохімія Електроніка Авіація Космос Електрика Хімія Двигун внутрішнього згорання Паровий двигун Залізниці Сталь Бавовна Залізо Механізація Енергія води Торгівля

Слайд 8

Мета: – керований розвиток і освоєння технологій, які взмозі забезпечити найбільшу ресурсну продуктивність і задоволення попиту на ресурси без деструктивного впливу на довкілля (ООН). Вимоги: провести за 3-4 десятиліття - з урахуванням тиску на екосистему; ключова роль урядів у прискоренні технологічних інновацій і розповсюдженні технологій, сприянні еко-інноваціям та НДДКР; модернізація і заміна значної частини існуючої інфраструктури, на міжнародному рівні - узгодження правил торгівлі, інвестицій і режимів захисту прав інтелектуальної власності, трансферу ТТ. На національному рівні: Стратегічне планування, довгострокові цілі сталого розвитку; Комплексний підхід до оновлення технічної бази виробництва та модернізації інфраструктури (soft & hard); інтеграція науково-технологічної, інноваційної, промислової політики (єдині цілі, орієнтація на кінцевий результат) Відмінності технічної революції ХХІ століття

Слайд 9

Нова хвиля стратегічних документів країн на шляху до зеленого зростання: Стратегія Зеленого зростання ОЕСР; Ресурсноефективна зелена економіка Європи; Стратегія зеленого зростання Республики Корея Дорожня карта низьковуглецевого зеленого зростання для країн Азії та Тихого океану; План для зростання Великобританії (2011) та Стратегія бізнес-інновацій на 2011-2015 роки Нова стратегія зростання Японії та проект Інноваційної стратегії для енергетики та довкілля Концепція “Зеленої” промисловості ЮНІДО

Слайд 10

Рамка для аналізу зв"язків між економікою, природним середовищем і якістю життя (ОЕСР)

Слайд 11

Групи індикаторів прогресу для стратегії зеленого зростання (ОЕСР)

Слайд 12

Довгострокова Стратегія зеленого зростання Республіки Корея

Слайд 13

ЄВРОПА 2020: Стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого зростання

Слайд 14

Стадії процесу комерціалізації технологій: не працюючі ланцюжки в Україні Джерело: Guriqbal Singh Jaiya (WIPO) in Helsinki Conference “ Policies to Address Financing and Entrepreneurial Challenges in High-growth Firms” 2-4 June 2010

Слайд 15

Форсайт як технологія національного відбору нових напрямів розвитку

Слайд 16

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика