X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бізнес-планування

Завантажити презентацію

Бізнес-планування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

A Project implemented by a Scanagri-led consortium This Project is funded by the European Union Improvement of Logistic Services and Marketing Channels for SME’s in Agriculture for Ukraine Бізнес-планування Техніка складання бізнес-плану для малих та середніх сільськогосподарських підприємств

Слайд 2

Схема планування Планування – це невід’ємна частина менеджменту: Завдання – досягати результатів Результати Планування Діяльність Контроль

Слайд 3

Що таке план? План - це документ, який містить: систему взаємопов'язаних у часі й просторі дій колективу підприємства, узгоджених з загальною метою та ресурсами підприємства (організації); зафіксований перелік ідей, цілей, підходів, показників, вимог, відповідно до яких передбачається здійснювати підприємницьку діяльність в майбутньому, та спрямованих на отримання максимального прибутку.

Слайд 4

Процес планування Процес планування включає три аспекти: аналізом місця і стану підприємства в існуючому економічному середовищі (оцінка поточного стану); усвідомленням того рівня, якого збирається досягнути підприємство (бажаний стан); розробкою найбільш ефективних заходів щодо переходу з поточного в бажаний стан.

Слайд 5

Бізнес-план Бізнес-план - це специфічний плановий документ, який містить загальний опис напрямків діяльності підприємства або конкретного проекту та його технічних характеристик за певний період часу. В бізнес-плані відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. Бізнес-план визначає перспективи розвитку ринку збуту продукції, оцінює витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. Бізнес-план дає відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору окупності витрат?

Слайд 6

Бізнес-план Бізнес-план розробляється, як правило, при створенні нового підприємства, його структурного підрозділу, санації підприємства, а також при кардинальній зміні стратегії діючого підприємства. У бізнес-плані аналізуються всі проблеми, перешкоди, на які можна наразитися у ході впровадження ідеї, а також способи їх уникнення.

Слайд 7

Мета використання бізнес-плану: Для розробки концепції ведення бізнесу Для оцінки фактичних результатів діяльності підприємства за період часу, контролю, коригування і моніторингу виконання бізнесових завдань Інструмент залучення грошових коштів

Слайд 8

Класифікація бізнес-планів За сферою бізнесу (виробництво, послуги, будівництво, фінансова діяльність, тощо) За масштабами бізнесу (великий, середній, малий) За характеристиками продукту (традиційний, принципово новий, виробничого або споживчого призначення)

Слайд 9

Схема розробки бізнес-плану

Слайд 10

Особливості сільськогосподарського виробництва Сезонність виробництва, сезонність потреби в коштах Залежність від природних умов Виконання робіт у певний період вегетативного розвитку культури Різна тривалість виробничого циклу (кілька років, кілька місяців у певні проміжки часу, день (щодня)) Диференційована організація обліку витрат (по культурах/продуктах, по групах культур/продуктів, по процесах, по видах робіт) Самовідтворення частини засобів виробництва Витрачання частини продукції на поновлення процесу виробництва

Слайд 11

Зміст бізнес-плану Титульна сторінка Резюме Опис підприємства Аналіз ринку План маркетингу План виробництва Управління та організація виробництва Фінансовий план Ризики Додатки

Слайд 12

Класифікація бізнес-планів Бізнес-плани, які стосуються основного виду діяльності Бізнес-плани, які стосуються зміни виду діяльності Бізнес-плани, які стосуються створення (реконструкції) переробних виробництв Бізнес-плани, які стосуються створення (реконструкції) промислових виробництв Бізнес-плани, які стосуються торгівлі та послуг

Слайд 13

Класифікація сільськогосподарських підприємств Основне виробництво Рослинництво Тваринництво Переробка сільгоспсировини Рослинництво Тваринництво Промислове виробництво Торгівля Надання послуг

Слайд 14

Обмеження кредиторів при надання підприємницького кредиту Форма власності Кількість працюючих Розмір кредиту Частка коштів позичальника в загальній вартості проекту Види діяльності Напрям використанні Ефективність Гарантії щодо погашення кредиту Обмеження на внесення змін до статуту Строк кредиту

Слайд 15

Деякі вимоги кредиторів Ліквідна застава Розрахунковий рахунок у банку-кредиторі Структура бізнес-плану та додаткова документація Інші вимоги

Слайд 16

Резюме (короткий опис проекту Скорочена версія бізнес-плану Мета розділу – зацікавити потенційних інвесторів та дати чітке уявлення про питання, які детально розглянуті в бізнес-плані Обсяг – не більше 2 сторінок Пишеться останнім

Слайд 17

Резюме (короткий опис проекту) Зміст розділу: Назва проекту Повна назва та юридична адреса підприємства Залучені до проекту Мета проекту Характеристика цільового ринку Доцільність проекту Основні фінансові показники проекту Загальна потребу в коштах Забезпечення кредиту

Слайд 18

Опис підприємства Мета розділу – зробити опис ситуації в господарстві, що склалася сьогодні. Зміст розділу: Юридичний статус Загальна мета сільськогосподарського підприємства та конкретні цілі Апарат управління та персонал Виробничі ресурси та інфраструктура Характеристика господарської діяльності Опис продукції чи послуг Патенти, ліцензії, інші права власності та користування Фінансові результати господарської діяльності

Слайд 19

Юридичний статус В розділі наводиться: Організаційно-правовий статус підприємства (як носія різних прав та обов'язків); Повна назва Юридична та фактична адреси Форма власності Засновники

Слайд 20

Мета і цілі Мета має відображати бажаний результат від реалізації проекту. Для досягнення мети формулюються конкретні цілі, які повинні відповідати таким вимогам: Бути досяжними Бути конкретними Мати часові рамки Не повинні суперечити одна одній Мати визначену пріоритетність

Слайд 21

Апарат управління та персонал Загальна кількість працюючих Перелік керівників підприємства та підрозділів Структура та кількість працюючих по підрозділам

Слайд 22

Виробничі ресурси та інфраструктура Опис місця розташування підприємства Кліматичні умови регіону Характеристики земельних угідь Наявність будівель сільськогосподарського призначення та їхнього стану Наявність техніки та обладнання Балансова та ринкова вартості будинків, устаткування, тощо.

Слайд 23

Характеристика господарської діяльності Коротка історія підприємства Стадії розвитку бізнесу Кредитна історія (якщо є) Основні види діяльності (виробництво, послуги, торгівля) Нинішня пропозиція продукції та положення на ринку. Динаміка показників виробництва, порівняння з аналогічними показниками району чи області Частка продукції підприємства в загальній кількості виробництва на ринку Динаміка урожайності культур, продуктивності тварин за останні 3 роки у порівнянні з показниками по району чи області Перелік основних споживачів продукції підприємства Перелік основних постачальників сировини для вашого підприємства 6. Методи просування продукції на ринку

Слайд 24

Перелік основних споживачів продукції підприємства

Слайд 25

Перелік основних постачальників сировини для вашого підприємства

Слайд 26

Методи просування продукції на ринку Яким чином інформація про продукцію вашого підприємства доходить до споживача? Яким чином продукція підприємства потрапляє до споживача? Чи супроводжується виробництво продукції виділенням токсичних відходів або забрудненням навколишнього середовища?

Слайд 27

Опис продукції та/або послуг Фізичні та якісні параметри продукції відповідність діючим нормам, стандартам, сортність, породність, тощо; Ціна продукції (у порівнянні з конкурентами); Привабливість продукції ( які властивості продукції роблять її унікальною? Чому споживачі продукції купують саме цю продукцію?

Слайд 28

Патенти, ліцензії, інші права власності та користування Чи захищені авторські права на продукцію господарства, якщо це продукція унікальна? Чи потрібні будь-які ліцензії, дозволи на виробництво та реалізацію даної продукції? Яка вартість та термін дії ліценцій?

Слайд 29

Фінансові результати господарської діяльності Мета розділу – дати кредитору уявленні про успішність або неуспішність господарства. Основні фінансові показники (загальні активи, зобов'язання і капітал, валові доходи, валові витрати, прибуток, тощо) Основна фінансова звітність подається на вимогу кредитора: Баланс Звіт про доходи та витрати Звіт про рух грошових коштів

Слайд 30

Опис ринку підприємства Мета розділу – пересвідчитись самому та переконати партнерів у наявності ринку для збуту продукції підприємства, розкрити можливості цього ринку. Зміст розділу: Опис продукції, що вироблятиметься Аналіз ринку Аналіз конкурентів SWOT- аналіз господарства

Слайд 31

Опис продукції, що вироблятиметься Якість Різноманітність Зовнішній вигляд Упаковка

Слайд 32

Аналіз ринку Тенденції розвитку ринку, загальний обсяг споживання та виробництва продукту, перспективи розвитку цього ринку. Починається з аналізу попиту та пропозиції продукту на ринку. В основі аналізу лежить сегментація ринку.

Слайд 33

Сегментація ринку Сегментація ринку означає розділення потенційних споживачів на групи (сегменти) з метою їх вивчення Споживачі мають бути згруповані у зручні класифікації (доход, зразки товарів, які вони купують тощо) які визначають що і як вони купують.

Слайд 34

Принципи сегментації ринку Географічний Демографічний Соціально-економічний Культурний Особистий Держава, регіон, місто, село Стать, вік, сімейний склад Рівень доходу, рід занять, певний прошарок суспільства Освіта, релігія, національність Тип особистості, привід для здійснення покупки, вигоди, які він хоче отримати, відношення до товару

Слайд 35

Принципи сегментації у сільському господарстві Географічний Мета для здійснення покупки: кінцеві споживачі посередники переробні підприємства населення

Слайд 36

Визначення потенційного обсягу ринку (попиту) Потенційний обсяг ринку – це сумарний попит всіх покупців продукції певного виду. Для його визначення треба знати: Скільки споживачів (людей, підприємств, закладів) та в якій кількості купуватимуть дану продукцію протягом певного періоду часу.

Слайд 37

Визначення місткості існуючого ринку даної продукції (пропозиції) Пропозиція – це сумарний обсяг продажу даної продукції всіма виробниками на даному ринку за певний період часу. Для його визначення треба знати: Хто є основними виробниками даної продукції на даному ринку Скільки продукції вони сумарно продають протягом певного періоду.

Слайд 38

Визначення частки ринку господарства Частка ринку господарства визначається як відношення обсягу збуту продукції господарством на даному ринку за період часу до місткості існуючого ринку. Виражається у відсотках. Потенційний ринок Існуючий ринок Частка ринку господарства

Слайд 39

Аналіз конкурентів Мета розділу – виявити сильні і слабкі сторони конкурентів для побудови маркетингової стратегії та розробки заходів по підвищенню власної конкурентоспроможності.

Слайд 40

Джерела отримання інформації про конкурентів Статистичні управління Місцеві адміністрації Рекламні проспекти Щорічні звіти Огляди в комерційній періодиці Матеріали конференцій Торгові виставки, ярмарки Самостійні дослідження (опитування) Відомості від споживачів, експертів ринку

Слайд 41

Аналіз конкурентів Хто основні конкуренти вашого підприємства по кожному сегменту? Які методи конкурентної боротьби вони використовують? Яку частку ринку займає кожен конкурент? Які в конкурентів: цінова політика, якість товарів, упаковка? Які їх слабкі і сильні сторони? Чому? По відношенню до яких конкурентів ваші дії успішні? Чи можна поширити цей досвід на інших конкурентів? Чи відповідають товари конкурентів вимогам покупців (споживчі властивості, розміри, вага, колів, смак, запах)? Яка можлива реакція конкурента на: зміну ціни вашого товару збільшення частки ринку вашого підприємства Що відомо про технологію виробництва конкурентів? Які офіційні дані ваших конкурентів про прибутки та витрати? Як вони рекламують товари? Як вони підбирають собі менеджерів? Як вони забезпечуються сировиною? Які комерційні результати їхньої діяльності на виставках та ярмарках?

Слайд 42

SWOT- аналіз господарства

Слайд 43

План маркетингу Мета розділу – визначення методів просування товару на вибраний сегмент ринку, розробка стратегії продажу продукції та способів оптимального розподілу сил господарства для використання в своїх інтересах привабливих можливостей ринкового середовища.

Слайд 44

План маркетингу Зміст розділу: Цінова політика підприємства Прогноз обсягів продажу Канали збуту продукції Просування продукції на ринок

Слайд 45

Цінова політика підприємства Фактори, які впливають на ціну товару: собівартість продукції наявність унікальних властивостей продукції ціни конкурентів можливості отримання прибутку

Слайд 46

Методи ціноутворення Середні витрати + прибуток Забезпечення беззбитковості та отримання прибутку (норма прибутку) Попит Ціна конкурентів

Слайд 47

Прогноз обсягів продажу Надається: на період впровадження проекту по роках, перший рік – по місяцях, другий – по кварталах у вигляді таблиць або графіків супроводжується поясненнями зроблених прогнозів В поясненнях зазначається хто буде покупцем продукції, яку кількість продукції він придбає, коли підприємство отримає гроші від продажу продукції конкретному покупцеві.

Слайд 48

Прогноз обсягів продажу

Слайд 49

Канали збуту продукції Канали збуту – це система забезпечення доставки товару від виробника до кінцевого споживача. Від вибору каналів збуту залежить цінова політика, рекламна політика, тощо. Вибір каналів збуту залежить від особливостей продукції та бажання контролювати систему збуту.

Слайд 50

Типи каналів збуту продукції

Слайд 51

Просування продукції на ринок Основні засоби просування продукції на ринку є: Реклама Пабліситі Співробітництво Стимулювання збуту Розповсюдження зразків

Слайд 52

Реклама Преса Телебачення Радіо Друкована реклама (листівки, плакати, каталоги, проспекти, візитки, тощо) На транспорті В Інтернеті

Слайд 53

Пабліситі Неоплачувана реклама в засобах масової інформації, або формування суспільної думки про імідж конкретного господарства. Відгуки преси Використання редакційного місця в ЗМІ Інтерв'ю Дні відкритих дверей Прес-конференції Публікація річних звітів Участь у виставках, ярмарках, тощо.

Слайд 54

Співробітництво Використання торгової марки, бренду, іміджу відомої фірми-виробника. Досягається шляхом підписання договору на поставку продукції відомій фірмі – виробнику аналогічної продукції.

Слайд 55

Стимулювання збуту: Особливі послуги клієнтам Спеціальні знижки Індивідуальне замовлення Доставка продукції за рахунок виробника тощо Розповсюдження зразків: Співробітник господарства зустрічається з клієнтами та показує продукцію. Перевага – клієнт зразу ознайомлений із характеристиками та якістю продукції.

Слайд 56

Бюджет на рекламу Які засоби реклами будуть використовуватись? Скільки коштуватиме рекламна кампанія? Як витрати на рекламу розподілятимуться по періодах?

Слайд 57

Виробничий план Мета розділу - довести, що підприємство: Спроможне організувати виробництво даної продукції Має чи може придбати (орендувати) необхідні ресурси Здатне виробляти необхідну кількість продукції відповідної якості

Слайд 58

Виробничий план Зміст розділу: Опис технології виробництва Аналіз забезпечення виробництва ресурсами Вибір техніки та обладнання Календарний графік виконання робіт Планування витрат на виробництво продукції Прогноз обсягу виробництва Сертифікати ліцензії дозволи Контроль якості Перспективи розвитку виробництва

Слайд 59

Опис технології виробництва Розділ є необхідним при використанні нової, оригінальної технології. При використанні традиційної технології дається лише стислий опис. Джерело інформації – технологічні карти сільськогосподарських підприємств. Бажано не використовувати спеціальних термінів.

Слайд 60

Аналіз забезпечення виробництва ресурсами Етапи аналізу: Визначення потреби в ресурсах Аналіз наявності ресурсів Заходи, щодо придбання або оренди ресурсів

Слайд 61

Аналіз забезпечення підприємства засобами виробництва

Слайд 62

Аналіз потреби в сировині та матеріалах

Слайд 63

Вибір техніки та обладнання

Слайд 64

Календарний графік виконання робіт

Слайд 65

Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції

Слайд 66

Прогноз обсягу виробництва

Слайд 67

Сертифікати, ліцензії, дозволи Ця частина виробничого плану складається у випадку, якщо дані документи є необхідною умовою здійснення проекту. Вказується: Необхідність документу Вартість документу Термін дії документу

Слайд 68

Контроль якості В даному розділі пояснюється система контролю якості продукції та виконання технологічних операцій з метою встановлення їх відповідності стандартам та вимогам покупця. Система повинна включати: Перевірку сировини та матеріалів Контроль за дотриманням технології Перевірку якості готової продукції.

Слайд 69

Перспективи розвитку виробництва Це завершальна частина плану виробництва. В описовій формі дається оцінка розвитку виробництва протягом планового періоду та висновок щодо майбутнього розвитку.

Слайд 70

Управління та організація виробництва Мета розділу – показати, що: Структура підприємства та управління дозволить ефективно реалізувати бізнес-ідею; Команда має відповідну освіту та досвід; У підприємства є необхідний персонал, який може реалізувати мету.

Слайд 71

Організаційно-правова форма підприємницької діяльності Розділ має місце лише при створенні нового підприємства. Інформація, що подається: Вищий орган управління та його компетенція; Виконавчий орган, функції, повноваження, характеристика; Контролюючі органи, компетенція, функції.

Слайд 72

Організаційна схема управління Містить дві схеми: Схема управління виробництвом (повноваження та відповідальність всіх керівників, основа для розробки посадових інструкцій). Організаційна схема сільськогосподарського підприємства (кількість виробничих підрозділів, їх основні функції та взаємозв'язки)

Слайд 73

Керівники, головні спеціалісти, власники, консультанти Керівники, головні спеціалісти. Від них залежить реалізація бізнес-ідеї. Про них подається коротка біографічна довідка із наголошенням на освіту та досвід роботи. Власники. Вони впливають на вибір напряму діяльності, розподіл прибутків, ліквідацію та реорганізацію підприємства. Інформація загального характеру – кількість та повноваження при прийнятті рішень. Консультанти. Впливають на практичну реалізацію проекту. Інформація подається в разі необхідності.

Слайд 74

Планування персоналу Етапи: Розрахунок потреби в персоналі. Аналіз забезпеченості робочою силою з відповідною кваліфікацією. Розробка заходів по заповненню вакансій.

Слайд 75

Розрахунок витрат на персонал В загальну суму витрат на персонал включаються всі види витрат: Основна та додаткова заробітна плата, премії, винагороди, нарахування, тощо. Розрахунки слід базувати на реальній вартості робочої сили, що склалася на даному ринку праці.

Слайд 76

Фінансовий план Ключовий розділ бізнес-плану, на основі якого інвестор/кредитор приймає рішення про фінансування підприємства. Мета розділу – узагальнити основні положення попередніх розділів та звести їх в одне ціле у вартісному виразі. Обґрунтовує економічну доцільність діяльності сільськогосподарського підприємства

Слайд 77

Фінансовий план Зміст розділу: Визначення та обґрунтування потреби в фінансових ресурсах. Графік погашення заборгованості. Прогноз звіту про доходи та витрати. Прогноз руху грошових коштів. Розрахунок точки беззбитковості. Прогнозування балансу. Оцінка фінансового стану підприємства. Період окупності.

Слайд 78

Особливості фінансового планування Мінімальний термін планування повинен співпадати з часом повернення грошових вкладень. Фінансовий план не повинен містити розбіжностей з іншими розділами плану. Достовірність фінансового плану залежить від достовірності розрахунків в попередніх розділах. Дані фінансового плану базуються на прогнозах, а також на припущеннях. Доцільно розглянути кілька варіантів прогнозів (песимістичний, оптимістичний та найбільш вірогідний). Припущення необхідно детально пояснити

Слайд 79

Визначення та обґрунтування потреби в фінансових ресурсах Необхідна сума грошових коштів; Джерела фінансування; Умови та термін використання грошових коштів; Надходження грошових коштів; Призначення грошових коштів; Забезпечення кредиту (застава, порука, тощо)

Слайд 80

Графік погашення заборгованості Складається на весь період терміну погашення заборгованості перед кредитором

Слайд 81

Прогноз звіту про доходи та витрати Для складання звіту необхідно мати таку інформацію: Планова виручка від реалізації Розмір податків та платежів, які необхідно сплатити Отриманні будь-якої фінансової дотації Витрати на виробництво та реалізацію продукції Сума виплат по кредиту

Слайд 82

Точка беззбитковості Точка беззбитковості – це обсяг продукції, при якому всі доходи будуть дорівнювати всім витратам. З допомогою цього показника прогнозують яку кількість одиниць продукції підприємство повинно реалізувати, щоб господарство вийшло на беззбитковий рівень продажу.

Слайд 83

Розрахунок точки беззбитковості

Слайд 84

Розрахунок точки беззбитковості Для розрахунку точки беззбитковості необхідно знати: Прогнозовану ціну продажу одиниці продукції Змінні витрати на одиницю продукції Постійні витрати Два методи розрахунку – математичний і графічний

Слайд 85

Розрахунок точки беззбитковості Математичний метод постійні витрати змінні витрати ціна на продукцію

Слайд 86

Розрахунок точки беззбитковості Приклад: Виробництво картоплі на площі 10 га

Слайд 87

Розрахунок точки беззбитковості Графічний метод

Слайд 88

Звіт про рух грошових коштів Грошові потоки – це кошти підприємства в касі, на банківських рахунках та грошові еквіваленти. Звіт про рух грошових коштів відображає: джерела надходжень та шляхи використання грошей підприємства за певний період часу; Зміни в структурі грошових коштів господарства; Можливість акумулювати гроші після певного періоду часу для оплати витрат майбутніх періодів.

Слайд 89

Складання звіту про рух грошових коштів Розрахунок всіх можливих грошових надходжень з усіх джерел протягом планового періоду. Розрахунок відтоку грошових коштів як суму всіх обов'язкових виплат. Розрахунок чистого грошового потоку за кожний місяць як різниця між загальною сумою всіх планових надходжень та загальною сумою всіх обов'язкових виплат за місяць плюс грошові кошти на початок місяця.

Слайд 90

Звіт про рух грошових коштів Якщо чистий грошовий потік за місяць має від'ємне значення, це означає, що підприємство не зможе оплатити витрати наступного періоду і для їх здійснення необхідно провести коригування грошових потоків або додатково залучити зовнішні фінансові ресурси на цей період.

Слайд 91

Прогнозований баланс підприємства Баланс – це документ, що характеризує фінансово-майновий стан підприємства на конкретну дату. Баланс дає уявлення про склад та розмір активів, пасивів, зобов'язань та капіталу підприємства. Баланс є основою для розрахунку фінансових коефіцієнтів. У бізнес-плані прогнозований баланс подається на кінець кожного планового року.

Слайд 92

Оцінка фінансового стану підприємства Зацікавлені особи: Кредитори Інвестори Власники Керівництво

Слайд 93

Показники рентабельності Коефіцієнт валового прибутку показує рівень прибутку на кожну гривню обсягів продажу. Потенційна доходність підприємства. Пвал – валовий прибуток РП – реалізована продукція

Слайд 94

Показники рентабельності Рентабельність продажу показує на скільки відсотків підприємство може знизити ціну і не зазнати збитків. Пр – прибуток від реалізації продукції РП – реалізована продукція

Слайд 95

Показники рентабельності Рентабельність виробництва показує розмір прибутку на кожну вкладену у виробництво гривню Пр – прибуток від реалізації продукції Вв – витрати на виробництво

Слайд 96

Показники рентабельності Рентабельність власного капіталу дозволяє оцінити прибутковість вкладення коштів у бізнес ВП – валовий прибуток ВК – власний капітал

Слайд 97

Показники ліквідності Відображають інтереси кредиторів Поточна ліквідність Швидка поточна ліквідність

Слайд 98

Показники платоспроможності Характеризують фінансова стійкість підприємства З - зобов'язання А – загальні активи ВК – власний капітал

Слайд 99

Термін окупності проекту І – розмір кредиту / інвестиції П – середньорічний прибуток підприємства

Слайд 100

Ризики та шляхи їх зниження Мета розділу – показати розуміння можливих загроз для бізнесу та вміння їх подолати. Зміст розділу: Ідентифікація ризиків Кількісна оцінка ризиків Управління ризиками

Слайд 101

Слайд 102

Види ризиків Виробничий Ринковий (кон'юнктурний) Технічний Катастрофічний Правовий Ризик людського фактору Галузевий Політичний Невідповідності документації

Слайд 103

З точки зору управління

Слайд 104

Кількісна оцінка ризиків Аналіз чутливості – визначення впливу негативних факторів на прибутковість від реалізації бізнес-ідеї. При аналізі чутливості змінюють певні параметри бізнес плану (наприклад, ціни на продукцію, ресурси, обсяги виробництва, витрати) і розраховують відсоток зменшення прибутку від кожного фактору.

Слайд 105

Управління ризиками Управління ризиками включає: Уникнення ризиків Контролювання ризиків Передача ризиків Самофінансування

Слайд 106

Додатки до бізнес-плану До частини “Опис підприємства”: Коротка довідка про апарат управління Організаційна структура апарату управління Детальний перелік та характеристика техніки До частини “Опис ринку” – результати маркетингових досліджень, якщо такі були замовлені сторонній організації. До частини “План маркетингу”: Копії договорів на продаж продукції Копії ліцензій, сертифікатів, тощо на продаж продукції До частини “Виробничий план”: Копії ліцензій, сертифікатів, тощо на виробництво Опис нової технології Детальний розрахунок окремих статей витрат До частини “Фінансовий план” – пояснення до розрахунків, графіки. До частини “Ризики” – будь-які розрахунки щодо впливу різних ризиків на фінансовий стан підприємства.

Слайд 107

Бажаємо успіхів!

Слайд 108

Кредитний аналіз фермерських господарств Особливості

Слайд 109

Чому кредитування фермерських та селянських господарств вважається ризикованим? Сільськогосподарське виробництво – це процес біологічний; Продукція виробляється не постійно, а частинами у певні періоди часу; Обсяг отриманої продукції змінюється від сезону до сезону, залежно від погодних умов та природних явищ; Погодні умови та природні явища знаходяться поза контролем фермерів, а тому Обсяги отриманої продукції коливаються в широких межах.

Слайд 110

Що потрібно КС, аби зробити кредитування фермерських та селянських господарств прибутковим? Знати особливості фермерського виробничого циклу та руху грошових коштів; Розуміти бізнес-ризики, що виникають у залежності від спеціалізації фермерського господарства; Встановлювати терміни кредитування з урахуванням руху грошових коштів; Встановлювати ставки з урахуванням відповідних ризиків; При ухваленні кредитних рішень враховувати кредитоспроможність фермера.

Слайд 111

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГАЛУЗЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ Знайомство з методологією Інформація та приклади розрахунків для конкретної підгалузі

Слайд 112

Знайомство з методологією 1.1 Огляд елементів галузі або підгалузі 1.2 Підгалузі с/г виробництва, що розглядалися під час тренінгу 1.3 Необхідна базова інформація 1.4 Валовий прибуток та розрахунок прибутку фермерського господарства 1.5 Різниця між розрахунком валового прибутку та аналізом руху грошових коштів 1.6 Прогнози руху грошових коштів 1.7 Чому кредитний інспектор повинен допомогти фермерові у розрахунку руху грошових коштів?

Слайд 113

Огляд елементів галузі або підгалузі

Слайд 114

Підгалузі с/г виробництва Виробництво зернових (пшениця/кукурудза) для борошномельної промисловості (борошно/кормова суміш) для пекарень (хліб та випічка) або пивоварень Фрукти та овочі для продажу на продовольчих ринках для переробки (соки, варення, фруктове бренді/заморожені фрукти, консервовані овочі) Худоба (велика рогата худоба, свині, вівці) М’ясопереробний комбінат (м’ясо) М’ясна промисловість (ковбаси, шинка тощо)

Слайд 115

Підгалузі с/г виробництва Свійська птиця (виробництво бройлерів та яєць) для продажу на продовольчих ринках (яйця) на м’ясопереробний комбінат та переробку (курчата-бройлери) Молоко молочна промисловість (пастеризоване молоко, йогурт, сир тощо) Риба Виробництво та збір грибів Інше

Слайд 116

Необхідна базова інформація щодо конкретної підгалузі сільськогосподарської діяльності

Слайд 117

Сезонність фермерського виробництва Кредитна спілка повинна розробити матрицю виробництва для різних видів продукції, наявних у районах дії ринку, який обслуговує КС, і ретельно порівнювати дані, внесені до цієї матриці, з інформацією, яку включив у свій бізнес-план фермер.

Слайд 118

Валовий прибуток та розрахунок прибутку фермерського господарства (1) Валові прибутки розраховуються для порівняння ймовірної прибутковості конкретного фермерського господарства (наприклад, щоб порівняти валовий прибуток від 1 га картоплі, від 1 га пшениці або порівняти валові прибутки від 1 га пшениці двох різних фермських господарств). Фермер або кредитний інспектор може використовувати цей розрахунок для того, щоб з’ясувати, яке з фермерських господарств є найбільш прибутковим, а також, щоб порівняти результати роботи даного фермерського господарства-заявника з іншими (бенчмаркінг).

Слайд 119

Валовий прибуток та розрахунок прибутку фермерського господарства (2) Дохід = Валові надходження = Ціна x Кількість проданої продукції на одиницю (+ Ціна x Кількість, використану домогосподарством для посівного фонду на наступний сезон або споживання) Змінні витрати (що можуть бути віднесені на конкретне підприємство/виробництво) = Ціна ресурсів x кількість ресурсів на одиницю

Слайд 120

Валовий прибуток та розрахунок прибутку фермерського господарства (3) Основні фактори змінних витрат: Рослинництво: Насіння/посадочний матеріал Добрива Засоби захисту рослин Обладнання/пальне Виробництво фруктів та овочів: Насіння/посадочний матеріал/заміна дерев Добрива Засоби захисту рослин Робоча сила Пакувальний матеріал

Слайд 121

Валовий прибуток та розрахунок прибутку фермерського господарства (4) Основні фактори змінних витрат: Тваринництво: Молодняк (телята, ягнята, заміна телиць, одноденні курчата, 18-тижневі кури-несушки, поросята) Корми (власного виробництва, наприклад, сіно, люцерна, кукурудза, пшениця) Корми (придбані корми, наприклад, комбікорм або концентрат)

Слайд 122

Розрахунок валового прибутку (зернові)

Слайд 123

Слайд 124

Валовий прибуток та розрахунок прибутку фермерського господарства(7) Постійні витрати у сільському господарстві мають такі складові: 1. Загальні накладні витрати (телефон, плата за електроенергію, воду, споруди і таке інше, що не може бути віднесено на виробництво конкретної продукції); 2. Постійні працівники, зайняті повний робочий день (яких не можна віднести на виробництво конкретної продукції); 3. Амортизація споруд та обладнання; 4. Плата за оренду землі або будинків; 5. Податок на власність (плата за землю). Примітка: якщо фермерське господарство не зареєстроване, вартість праці керівників фермерського господарства та членів родини не розглядається

Слайд 125

Різниця між розрахунком валового прибутку та аналізом руху грошових коштів

Слайд 126

Розрахунок руху грошових коштів для сільськогосподарського виробництва (для незареєстрованих фермерських домогосподарств)

Слайд 127

Чому кредитний інспектор повинен допомогти фермерові у розрахунку руху грошових коштів? (1) Багато малих фермерських господарств не ведуть бухгалтерських книг або інших спеціалізованих фінансових документів і не бажають або не в змозі підготувати прогноз руху грошових коштів, не кажучи вже про бізнес-план; Для надання малих кредитів, не завжди вимагається бізнес-план, однак для перевірки платоспроможності слід підготовути прогноз руху грошових коштів; Якщо фермер не в змозі підготувати прогноз руху грошових коштів самостійно, інспектор/консультант повинен допомогти фермерові розробити рух грошових коштів на основі реальних цифр та розрахунків, які надає фермер.

Слайд 128

Чому кредитний інспектор повинен допомогти фермерові у розрахунку руху грошових коштів?(2) Надані фермером цифри слід порівняти з контрольними показниками (наприклад, з даними, внесеними в головну книгу цього або іншого фермерського господарства) з метою: а) перевірити достовірність наданих фермером цифр та б) порівняти, наскільки ефективно працює даний фермер порівняно з іншими господарствами.

Слайд 129

Слайд 130

Слайд 131

Слайд 132

Слайд 133

ПІД-МОДУЛЬ 2: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГАЛУЗЬ ТА ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГАЛУЗЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ 2.1 Зернові 2.2 Фрукти та овочі 2.3 Худоба 2.4 Свійська птиця 2.5 Молоко 2.6 Риба 2.7 Гриби 2.8 Інше 2.9 Стислий огляд відповідних підгалузей

Слайд 134

Приклад надання вихідних даних про виробництво пшениці у Боснії та Герцеговині

Слайд 135

2.1.Б Приклад розрахунку валової виручки з 1 га землі фермерського господарства, що використовується для вирощування пшениці у Львівській області

Слайд 136

2.1.Б Приклад розрахунку валової виручки з 1 га землі фермерського господарства, що використовується для вирощування пшениці у Черкаській області

Слайд 137

Слайд 138

У чому різниця? Дохід

Слайд 139

У чому різниця? Витрати

Слайд 140

2.1 ЗЕРНОВІ (3) (приклад Боснії)

Слайд 141

2.1.Г Приклад розрахунку валового прибутку для виробництва кукурудзи на зерно з 1 га

Слайд 142

Ситуаційна вправа 1. Розрахунок валової маржі

Слайд 143

Слайд 144

Виробництво цукрових буряків – порівняння регіонів

Слайд 145

ЗЕРНОВІ (5) 2.1. Д Відповідність виробництва зернових вимогам проекту RCF* та певним типам фермерських господарств (I) Виробництво зернових Фермерські господарства, які займаються лише виробництвом зернових, зазвичай, не можуть отримувати кредитів КС, за винятком тих, які мають дуже велике виробництво (тобто понад 50 га землі достатньо високої врожайності). Більшість фермерських господарств вирощують зернові на корм для своїх свійських тварин; ці фермерські господарства розглядатимуться в пунктах, присвячених іншим підгалузям.

Слайд 146

ЗЕРНОВІ (6) 2.1. Відповідність виробництва зернових вимогам КС Ймовірна мета кредиту: Оборотний капітал на придбання насіння, добрив та хімічних засобів захисту рослин (зважаючи на сезонність) Інвестиційний капітал для придбання трактора та/або обладнання, наприклад, для зберігання зерна Переробка Для утримання млинів здебільшого потрібні більші за розміром кредити Пекарні мають можливість отримувати кредити КС

Слайд 147

Кредитний аналіз фермерського господарства Баланс

Слайд 148

Балансовий звіт фермерського господарства Активи Оборотні активи Грошові кошти в касі Банківські депозити Дебіторська заборгованість Наявний врожай на продаж Худоба/домашня птиця на продаж Наявні фермерські постачальники Основний капітал Земля та інфраструктура Фермерські будівлі Машини, обладнання тощо Пасиви Короткострокові зобов’язання Кредиторська заборгованість Короткострокові кредити Капітал

Слайд 149

Кредитний аналіз фермерського господарства Рух грошових коштів

Слайд 150

Розрахунок руху грошових коштів для сільськогосподарського виробництва

Слайд 151

Чому кредитний інспектор повинен допомогти фермерові у розрахунку руху грошових коштів?(1) Багато малих фермерських господарств не мають бухгалтерських книг або інших спеціалізованих фінансових документів і не бажають (або не в змозі) підготувати прогноз руху грошових коштів, не кажучи вже про бізнес-план; Для надання малих кредитів не завжди вимагається бізнес-план, однак для перевірки платоспроможності слід підготовути прогноз руху грошових коштів; Якщо фермер не в змозі підготувати прогноз руху грошових коштів самостійно, інспектор / консультант має допомогти йому скласти звіт про рух грошових коштів на основі реальних цифр та розрахунків, які надає фермер.

Слайд 152

Чому кредитний інспектор повинен допомогти фермерові у розрахунку руху грошових коштів?(1) Багато малих фермерських господарств не мають бухгалтерських книг або інших спеціалізованих фінансових документів і не бажають (або не в змозі) підготувати прогноз руху грошових коштів, не кажучи вже про бізнес-план; Для надання малих кредитів не завжди вимагається бізнес-план, однак для перевірки платоспроможності слід підготовути прогноз руху грошових коштів; Якщо фермер не в змозі підготувати прогноз руху грошових коштів самостійно, інспектор / консультант має допомогти йому скласти звіт про рух грошових коштів на основі реальних цифр та розрахунків, які надає фермер.

Слайд 153

Чому кредитний інспектор повинен допомогти фермерові у розрахунку руху грошових коштів?(2) Надані фермером цифри слід порівняти з контрольними показниками (наприклад, з даними, внесеними в головну книгу цього або іншого фермерського господарства) з метою з’ясувати а) чи реальні цифри, надані фермером та б) як фермер здійснює свою діяльність у порівнянні з іншими

Слайд 154

Ситуаційна вправа 2: яблука

Слайд 155

ПРИКЛАД 1:   Рух грошових коштів: ВИРОБНИЦТВО ЯБЛУК Фермер має 5 га саду і виробляє яблука (середня врожайність: 33 тонни, серендя ціна: 1,50 грн) Він хоче зробити інвестицію, розширивши площу саду додатково на 2 га (високоврожайний сорт, середня продуктивність 40 тонн на рік, починаючи з 4-го року). У 2002 р. фермерові потрібно близько 30 000 грн для закупівлі саджанців плюс 18 тис. грн для придбання обладнання для нового саду (система для поливу тощо). Крім того, передбачаються готівкові витрати на придбання добрив, засобів захисту рослин та на оплату праці найманих працівників.  Будь ласка, розгляньте наведені нижче модельні розрахунки руху грошових коштів, а також дані і припущення (див. таблицю).

Слайд 156

Слайд 157

Слайд 158

ПРИКЛАД 1: Модель: рух грошових коштів – вирощування яблук, 5 га плюс інвестиція з метою розширення площі саду на 2 га

Слайд 159

Висновки, які можна зробити з прикладу 1 “Виробництво яблук” Важливість розрахунків руху грошових коштів в розрізі періодів є очевидною. Якщо розглядати лише рух грошових коштів за рік, то скалдається враження, що кредит цьому фермеру не потрібний. Але якщо врахувати сезонный характер виробництва, фінансова потреба у 2002 р. становить близько 60 тис. грн. Крім того, з розрахунку руху грошових коштів видно, що цьому фермеру необхідно буде мати відстрочку внесення платежів на період не менше 6-8 місяців (з весни по осінь). Що стосується даних, необхідно перевірити, чи має фермер саджанці та чи володіє він техонологією, яка дозволяє одержувати врожай по 40 тонн з га. Щодо припущень, важливо проаналізувати виробничий ризик, тобто зробити оцінку, що станеться, якщо врожай одного року буде втрачений через град аоб пізні заморозки навесні. Необхідно розпитати фермера, які врожаї він збирав з гектара за останні 3-5 років (які були варіації, коли востаннє траплялася повна втрате врожаю). Стосовно ринкового ризику, необхідно спитати, кому фермер поставляє яблука зараз, якими були ціни за останні 3-5 років, які коливання цін від одного сезона до іншого. Кредитний інспектор має також проконсультуватися з іншими фермерами та експертами щодо їхніх очікувань стосовно динаміки цін на майбутні періоди. Примітка: У разі якби у фермера ще було саду і він хотів би інвестувати в 2 га саду (не маючи достатніх доходів), ситуація була б складнішою, оскільки повноцінний урожай з цього молодого саду можна було б одержати лише на 4-й рік).

Слайд 160

Кредитний аналіз фермерського господарства Частковий бюджет

Слайд 161

Частковий бюджет Методи, що використовуються для визначення ймовірного збільшення або зменшення прибутку фермерського господарства; Придатний лише для оцінки відносно незначних змін, таких як зміна типу або норми використання добрива або збільшення виробництва продуктів тваринництва за рахунок існуючої робочої сили та лімітів на будівництво.

Слайд 162

Для складання часткого бюджету потрібна така інформація: Надходження яких існуючих доходів призупинеться? Які додаткові витрати доведеться понести? Які додаткові доходи отримуватимуться? Які існуючі витрати буде скорочено?

Слайд 163

Розглянемо приклад: Фермер має 20 гектарів землі. Він хоче вирощувати кукурудзу замість соняшника. Чи це доцільно?

Слайд 164

Слайд 165

Питання при складанні часткового бюджету Витрати/вигода Питання Відповідь

Слайд 166

Ситуаційна вправа 3: Відгодівля бичків

Слайд 167

ПРИКЛАД 2: Модель руху грошових коштів з використанням методу часткого бюджету на прикладі відгодівлі бичків Зазвичай фермер відгодовує 3-5 бичків, але йому хотілося б збільшити це число до 43. Надлишок готівки в результаті виробництва за попередній період було використано на розширення площі та ремонт сараю для бичків. Фермер сподівається отримати кредит для придбання 43 молодих бичків (вагою 200 кг) та сформувати оборотний капітал для придбання концентрату.   Далі ми представляємо модель розрахунку руху грошових коштів, а також таблицю вихідних даних

Слайд 168

ПРИКЛАД 2: Відгодівля бичків: таблиця даних та припущень для розрахунку руху готівкових коштів

Слайд 169

ПРИКЛАД 2: Модель руху грошових коштів: відгодівля бичків (за 11 місяців з 200 до 600 кг)

Слайд 170

ПРИКЛАД 2: Модель руху грошових коштів: відгодівля бичків (за 11 місяців з 200 до 600 кг)

Слайд 171

Висновок, який можна зробити, розглянувши приклад 2 “Відгодівля бичків” Аналіз руху грошових коштів показав, що фінансова потреба фермера складає 215 тис. грн (в основному для придбання молодих бичків та кормів); а пільговий період, який йому потрібен, повинен становити принаймні 11 місяців (лише після цього періоду розпочнеться основний потік грошових коштів). Цей тип бізнесу доволі ризикований, зважаючи на те, що загальний надлишок грошових коштів за цикл становить лише 51 тис. грн, а перший надлишок за новий період очікується лише через 11 місяців. Ціни продажу також можуть значно змінитися до того, як бичків можна буде продавати. Це може призвести до виникнення фінансових проблем наприкінці циклу. Ситуацію можна було б змінити, якби фермер також мав інші джерела доходів та якби він не займався відгодівлею бичків водночас в двох різних приміщеннях (по двадцять бичків в 2 різних приміщеннях). Можна зменшити ризик (на прикладі голандського проекту “Профарм”): Якщо фермер зможе отримувати корм від постачальника на умовах попереднього фінансування (тобто оплата вимагатиметься лише після продажу бичків). Таким чином, додатковий кредит, наданий кредитною установою, становитиме лише 116,100 грн. для закупівлі молодих бичків. Якщо фермер має попередній контракт з м’ясопереробним комбінатом (у результаті - забезпечується відносно стабільний діапазон цін).

Слайд 172

Ситуаційна вправа 4: Бройлери

Слайд 173

Ситуативна вправа: Виробництво курчат-бройлерів Земля: 8 га власна земля, й окрім того: 17 га землі в оренду Виробництво зернових: кукурудза – 15 га пшениця – 5 га трава для випасу корів – 5 га Виробництво худоби та птахівництво: 10000 курчат-бройлерів – 6 циклів на рік в існуючому приміщенні 7500 курчат-бройлерів - 6 циклів на рік в новому приміщенні (інвестовано 210 тис. грн. в 2001 р) 100 свиней - 100 кг на рік (розмноження у вланному господарстві) 1 корова - молоко для власного споживання Іншого джерела доходів у домогосподарства не існує Активи: 1 приватний будинок, 2 приміщення, обладнані для вирощування курчат-бройлерів (одне збудоване 2001 року), 1 приміщення для вирощування свиней, 1 ангар (для зберігання кормів та кормових сумішів), 1 апарат для змішування кормів (придбаний в 2001 р. за 30 тис. грн.), 1 трактор та обладнання, 1 тягач, запаси кукурудзи вартістю 24 тис. грн.

Слайд 174

Суми кредитів для: Інвестуваня коштів на будівництво нового приміщення, розрахованого на вирощування 10 тис. курчат (разом близько 300 тис. грн.). Фермер хоче збудувати приміщення восени 2002 р. Час на будівництво та обладнання приміщення – близько 3 місяців. Фермер не має звіту про прибутки та збитки і балансу, але ним підготовлено певні розрахунки. Фермер хоче взяти кредит на суму прибл. 210 тис. грн. й відтак, профінансувати частину, що залишається (90 тис. грн) з оборотного капіталу. Кредитна історія та поточні зобов’язання Протягом останніх кількох років фермер отримав від кредитної спілки 4 кредити на фінансування оборотного капіталу строком на 6-12 місяців (закупівля кормів, одноденних курчат) за умови щомісячного погашення платежів. Він повинен був надати 2 гарантії зареєстрованих компаній, що не склало для нього проблеми. Четвертий кредит на суму 39 тис. грн було отримано в жовтні 2001 р., він має бути погашений у вересні 2002 р. Окрім того, фермер отримав на умовах попереднього фінансування від постачальника обладнання для водопостачання та подачі кормів, яке буде встановлено в приміщенні, що буде збудовано в 2001 р. (заборгованіть становить 81 тис. грн., яку планується погасити в січні-лютому 2002 р.). Кредитний інспектор добре знає фермера. Він успішно веде фермерське господарство понад 10 років, добре володіє питаннями управління фермою. Зрештою, він надійна людина. Кредитний інспектор не сумнівається в бажанні фермера погасити кредит. Але, розрахувавши рух готівкових коштів та обговоривши ймовірність виникнення бізнес-ризиків, він хоче впевнетися, що: фермер зможе погасити кредит в результаті своєї виробничої діяльності фермер отримає вигоду завдяки освоєнню кредиту (тобто, матиме додатковий дохід в результаті інвестицій після погашення кредиту). Далі наводяться типові запитання кредитного інспектора та відповіді фермера. На основі цієї інформації потрібно підготувати прогноз руху готівкових коштів на 2002 та 2003 рр. (Звіт про рух готівкових коштів за 2001 р. вже розміщено в додатку

Слайд 175

Слайд 176

Слайд 177

Слайд 178

Сесія 1: завдання для виконання в робочих групах Вирощування курчат-бройлерів А. Прошу, заповніть модель руху грошових коштів на 2002 р. (періоди складають 2 місяці) на основі даних, отриманих від фермера (не беручи до уваги нових інвестицій). Передбачена сума виплати відсотків по новому кредиту становить 29400 грн. Б. Яким повинен бути розмір кредиту, що потрібен фермеру для будівництва та обладнання приміщення восени 2002 р. та фінансування оборотного капіталу для вирощування 10 тис. курчат протягом першого циклу? В. Прошу, розрахуйте прогнозні надходження та витрачання грошових коштів в 2003 р. припускаючи, що фермер розпочне виробництво в новому приміщенні наприкінці 2002 р./початку 2003 р. й отже, продасть в 2003 р. курчат, вирощених впродовж 6 циклів. Слід брати до уваги необхідність погашення кредиту. Який строк кредиту та пільговий період було б доречно встановити?

Слайд 179

Слайд 180

Сесія 2: завдання для виконання в робочих групах Вирощування курчат-бройлерів Г. (Чутливість 1): Розрахуйте річний рівень надходжень грошових коштів в 2003 р., якщо доходи від продажу курчат-бройлерів впадуть на 20%. Якими можуть бути причини падіння доходів від продажу? Д. (Чутливість 2): Розрахуйте рівень витрачання грошових коштів, якщо грошові витрати на закупівлю кормів та одноденних курчат зростуть на 20%. Якими можуть бути причини збільшення таких витрат грошових коштів? Е. Які основні ризики пов’язуються з цим видом господарської діяльності та з новими інвестиціями? Є. Прошу, порівняйте продуктивність та цінові дані з даними, внесеними в головну книгу фермера (див. в додатку): продуктивність цього фермерського господарства (розрахована згідно інструкцій в додатку) в порівнянні з середньої продуктивністю виробництва курчат-бройлерів в Україні; ціни продажу цього фермера в порівнянні з цінами виробників в середньому; ціни ресурсів цього фермера в порівнянні з іншими виробниками; приблизна собівартість виробництва та валовий прибуток цього фермера в порівнянні з іншими господарствами. Ж. Яким ще аспектам, окрім руху грошових коштів, кредитний інспектор має дати оцінку?

Слайд 181

Слайд 182

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне