X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Критичне мислення

Завантажити презентацію

Критичне мислення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Креативне навчання Креативність – прояв кмітливості – здатність досягати мети, знаходити вихід із безвихідної ситуації

Слайд 3

Критичне мислення — це складний ментальний процес, який починається із залучення інформації і закінчується прийняттям рішення.

Слайд 4

Необхідність у навиках критичного мислення Світ дуже швидко змінюється, тому треба: Вміти орієнтуватися у великому потоці інформації та знаходити необхідне; Вміти осмислити, впорядкувати та використати (застосувати) отриману інформацію.

Слайд 5

Професійна компетентність у наступному тисячолітті стане синонімом вміння вирішувати проблеми Наше завданя, як педагогів, полягає в тому, щоб дати дітям навички й вміння мислити критично для вирішення проблем і прийняття рішень

Слайд 6

Критичне мислення - це уміння урівноважувати у своїй свідомості різні точки зору; уміння піддавати ідею м'якому скепсису; об'єднання активного й інтерактивного процесу; перевірка окремих ідей на можливість їх використання; моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні точки зору в разі; переоцінка та переосмислення понять та інформації; здатність знайти необхідну інформацію та використовувати її самостійно під час прийняття рішення.

Слайд 7

Критично мислити це: Проявляти допитливість; Використовувати дослідницькі методи; Ставити перед собою питання; Здійснювати планомірний пошук відповідей; Розкривати причини і наслідки фактів; Сумніватися в загальноприйнятих істинах; Формулювати власну точку зору і відстоювати її логічними доказами; Дослухатися до аргументів опонента та логічно їх осмислювати.

Слайд 8

Науково-теоретична база

Слайд 9

Необхідні вміння для критичного мислення: Застосовувати у суперечках аргументи; Дивитися на старі ідеї з нової точки зору; Відрізняти факти від припущень; Розрізняти обґрунтовані і необґрунтовані оцінки; Виділяти причинно-наслідкові зв'язки; Бачити невідповідності і помилки в матеріалі, що вивчається.

Слайд 10

Механізм технології розвитку КМ Три фази уроку: Евокація або виклик (фаза актуалізації). Осмислення (фаза вивчення нового матеріалу). Рефлексія.

Слайд 11

Евокація: «Мозковий штурм»; «Асоціювання»; «Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався»; «Запитання- відповідь»; «Займи позицію»; «Ріка очікувань». МЕТА: учитель спрямовує учнів на вивчення нової теми, постановку запитань, визначення проблеми. пробудження інтересу учнів, заохочення їх до формування цілей навчання

Слайд 12

Іменник як частина мови Знаю Хочу дізнатися Дізнався Іменник відповідає на питання хто? що? Поділяються на власні та загальні назви. Власні назви пишуться з великої букви. Чому іменник належить до самостійної, а не до службової частини мови?. Як пишуться власні назви, що складаються із кількох слів.

Слайд 13

Ріка очікувань

Слайд 14

Осмислення: «Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався»; «Прес»; Дискусія; «Читання з позначками»; «Т-таблиця»; «Таблиця передбачень»; «Таблиця Елвермана»; Складання схем, таблиць, малюнків. МЕТА: учитель підводить учнів до пошуку, опрацювання, осмислення матеріалу, відповідей на запитання. дослідження проблеми, набуття нових знань для побудови міркування

Слайд 15

«Те що я чую — я забуваю; те, що я бачу і чую — я трохи запам'ятовую; те, що я бачу, чую і промовляю – я починаю розуміти»

Слайд 16

ТАБЛИЧКА ЕЛВЕРМАНА 20% 80% За Проблема Проти Кожна людина – особистість, і ніхто,навіть мати, не має права вирішувати такі важливі питання за неї. Чи маємо ми право засуджувати матір Наталки за те, що вона намагалася видати заміж за нелюба возного Тетерваковського? Мати – найближча людина, і вона ніколи не буде бажати чогось поганого своїй дитині. Діти завжди повинні прислухатися до думки батьків. Терпелиха жила у нестатках і не хотіла такого злиденного життя своїй доньці.

Слайд 17

ЧИТАННЯ З СИСТЕМОЮ ПОЗНАЧОК «ПОМІЧ» прочитавши речення, треба поряд поставити відповідну позначку: + — відома інформація; ! — нова інформація; ? — здивувала, зацікавила; — — заперечує тому, що знаю. Система позначок дає можливість учням активізувати розумові операції, співставити своє розуміння прочитаного порівняно з тим, що вже знає. Так виникає зв'язок між відомим та невідомим, створюються умови для формування інформаційних компетентностей учнів.

Слайд 18

СХЕМИ, ТАБЛИЦІ (ЕЛЕМЕНТИ ЕЙДОТЕХНІКИ) Ейдетизм являє собою специфічний вид пам’яті, заснований на зорових та словесних образах і враженнях Ейдетизм – феноменологічна форма пам’яті, яка дозволяє утримати, зберегти в пам’яті й відтворити яскравий наочний образ через деякий час. Людина, що володіє ейдетизмом (фотографічною пам’яттю ), здатна уявляти відсутній об’єкт, ніби бачити його із закритими очима. У психології вперше описано явище ейдетизму у 1907р. У 80-х роках ХХ століття перспективами ейдетики зацікавився російський вчений, доктор педагогічних наук Ігор Матюгін. Цим питанням в Україні займається Є.В.Антощук, який заснував Українську школу ейдетики

Слайд 19

Знайомство з морфологією й частинами мови починаю з того, що в українській мові стільки частин мови, скільки пальців на руках Загинаючи шість пальців, зазначаю, що це самостійні частини мови; три пальці – службові, а вигук стоїть осібно – не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. За фалангами великого пальця діти запам’ятовують про 2 особливі форми дієслова – дієприкметник та дієприслівник. Елементи ейдетики під час вивчення частин мови

Слайд 20

ЕЛЕМЕНТИ ЕЙДЕТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Слайд 21

Рефлексія: «Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався»; «Рюкзак»; Проект; Есе; «Незакінчене речення»; «Сенкан»; «Взаємне опитування». визначення змісту ідей, поширення знань у новому контексті МЕТА: учитель спонукає учнів відтворити вивчене, визначити власне ставлення, знайти вирішення проблеми

Слайд 22

Сенкан іменник два прикметника три дієслова речення з 4 слів синонім Літопис Давній, захоплюючий. Знайомить, розповідає, інформує. Вчить любити рідний край. Історія Література Пізнавальна, цікава. Розповідає, навчає, виховує. Готує до дорослого життя. Досвід Наталка Чемна. Порядна. Любить. Поважає. Жертвує Уособлення високоморальності простих людей. Совість

Слайд 23

Есе Українська література. 5 клас. «Мені дуже сподобалася казка про Хуху-Моховинку. Я зрозумів, що поряд із нами живуть різні істоти, яким ми можемо нашкодити, навіть не підозрюючи про це. Я так переживав, що у Хухи немає свого дому, і не міг увечері заснути, а вранці побіг до гаражів і приніс додому п'ятеро маленьких кошенят, у яких пропала мама. Я думав, що мої батьки будуть сваритися, але вони дозволили мені їх залишити. Я не розумію, чому люди бувають такими жорстокими» (Павлик К.).

Слайд 24

УЛЮБЛЕНІ ФОРМИ РОБОТИ «Вітрильний диктант»; Диктант «Мільйонер»; «Диктант на дружбу» Естафета хвилинних випробовувань; Естафета «Передай крейду»; «Лікар граматичної допомоги».

Слайд 25

Поради вчителям: Не поспішайте пропонувати дітям способи розв’язання проблем; Завжди шукайте можливість організувати мозковий штурм; Порівнюйте все, що можна порівняти (ейдотехніка); Заохочуйте учнів до творчості; Заохочуйте учнів до критичного мислення.

Слайд 26

Конфуцій «Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення — найбільш благородний, шлях наслідування — найбільш легкий і шлях особистого досвіду — найбільш важкий».

Слайд 27

Не бійтесь нестандартних запитань чи відповідей учнів, адже ще П.Лессінг зазначав: «Сперечайтесь, плутайтесь, помиляйтесь, але, заради Бога, міркуйте, і хоча хибно, але самі».

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка