X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методи творчого й критичного мислення в проектній технології

Завантажити презентацію

Методи творчого й критичного мислення в проектній технології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи творчого й критичного мислення в проектній технології 11 клас Інваріантна частина Учитель інформатики Конотопської гімназії Мещишена Анна Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Емблема установи Цей шаблон можна використовувати як початковий файл для презентації учбових матеріалів у настройці групування. Розділи Клацніть слайд правою кнопкою миші, щоб додати розділи. Розділи дозволяють упорядкувати слайди та організувати співпрацю між кількома авторами. Нотатки Використовуйте розділ нотаток для нотаток доповідача або додаткових відомостей для аудиторії. Під час відтворення презентації ці нотатки відображаються в поданні презентації. Пам'ятайте про розмір шрифту (це має значення для спеціальних можливостей, відображення, відеозапису та створення в інтерактивному режимі) Узгоджені кольори Зверніть особливу увагу на графіки, діаграми та текстові поля. Розгляньте можливість чорно-білого друку для учасників або відтінки сірого. Виконайте пробний друк, щоб перевірити, чи правильно відображаються кольори під час чорно-білого друку, і відтінки сірого. Графічні об'єкти, таблиці та графіки Дотримуйтесь закону простоти: за можливості використовуйте узгоджені стилі та кольори, які не відволікають увагу. Підписи для всіх графіків і таблиць.

Слайд 2

Завдання курсу Ознайомитися з методами творчого й критичного мислення, навчитися використовувати метод синектики, метод морфологічного аналіз для вирішення завдань проекту Використовувати в проектній діяльності інформаційно-комунікаційні технології для презентації теми або проблеми проекту Ознайомитися з історією становлення ергономічної науки, методами аргономічних досліджень Навчитися проводити ергономічний аналіз виробів, розробляти проект нескладного інструмента Систематизувати знання про глобальні проблеми людства Ознайомитися з поняттям екологічного моніторингу для визначення стану навколишнього середовища, методами екомоніторингу, сучасними технологіями переробки побутових відходів Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Слайд 3

Завдання курсу Реалізувати отримані знання на практиці під час розробки власного проекту створення екологічно стійкої системи Ознайомитися з основними функціями професійної діяльності людини, сутністю процесу професійного самовизначення й становлення Ознайомитися з призначенням, завданнями й складовими частинами портфоліо Навчитися компонувати портфоліо з урахуванням особистих досягнень і життєвих планів Ознайомитися з поняттям професійної кар'єри, факторами, що впливають на професійну кар'єру Навчитися складати план дій щодо особистої кар'єри Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Слайд 4

Яка з названих проблем є для вас найцікавішою (актуальною)? Це інший параметр для оглядових слайдів із використанням переходів.

Слайд 5

Мозковий штурм – груповий метод творчої діяльності за відсутності будь-яких критеріїв оцінювання й напрямків пошуку ідей

Слайд 6

Для проведення мозкової атаки обирається ведучий мозкового штурму й створюються дві групи: Це інший параметр для оглядового слайду.

Слайд 7

Вимоги до особистостей учасників мозкового штурму

Слайд 8

Ведучий Завдання ведучого: забезпечувати якість мозкового штурму, регулюючи його хід Повноваження ведучого: Відповідати за процедуру й регламент роботи (дотримання правил) Припиняти неконструктивне поводження учасників – «перетягання канату», «павиний хвіст» та ін. Забезпечувати психологічну підтримку учасників, атмосферу активності й доброзичливості (повинен уміти миттєво позитивно оцінити будь-яку ідею) Керувати процесом пошуку ідей (необхідно постійно уточнювати формулювання завдання, розширювати поле пошуку, виділяти нові напрямки й аспекти розв'язань, задавати нові напрямки пошуку рішень для учасників) Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Слайд 9

Генератор ідей Завдання генератора ідей: безупинно висувати ідеї щодо поставленої проблеми або завдання Вимоги до генераторів: Висування великої кількості ідей за широким спектром тем, заснованих на нових принципах, перенесення ідей із різних галузей, використання яскравих несподіваних аналогій Використання ідей, висунутих раніше іншим генератором Генераторові ідей має бути притаманна віра в те, що кращі ідеї ще попереду, а також оптимізм Неприпустимо включати в групу генераторів природжених скептиків і критиканів Генератори ідей повинні мати широкий кругозір, а також здатність відходити від нав'язливих ідей Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Слайд 10

Аналітик Завдання критика-аналітика: виявлення раціонального зерна в кожній запропонованій до аналізу ідеї Вимоги до аналітика: Розуміння специфіки проблеми (завдання) Здатність до узагальнення Йому мають бути притаманні оптимізм і віра в те, що краща ідея – це та, котра аналізується саме зараз Гарні аналітики можуть виявити нові принципи розв'язання завдання після класифікації принципів, висунутих генераторами. Дуже часто найцінніше в мозковому штурмі – новий напрямок пошуку, а не конкретне рішення Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Слайд 11

Етапи й правила мозкового штурму Це інший параметр для оглядового слайду.

Слайд 12

Синектика (із гр. – «сполучення різнорідних елементів») - це вид мозкового штурму при допущенні обговорення й відсіювання ідей на стадії їх висування й визначення прийомів генерування ідей.

Слайд 13

Для проведення мозкової атаки обирається ведучий мозкового штурму й створюються дві групи: Це інший параметр для оглядового слайду.

Слайд 14

Метод контрольних питань. Використання при пошуку розв'язань творчих завдань списку спеціально підготовлених запитань

Слайд 15

Метод фокальних об'єктів (МФО) – метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до вихідного об'єкта властивостей або ознак випадкових об'єктів

Слайд 16

Метою методу є вдосконалювання об'єкта за рахунок одержання великої кількості оригінальних модифікацій об'єкта з несподіваними властивостями. Суть метода полягає в перенесенні ознак випадково обраних об'єктів на об'єкт, що вдосконалюється, який лежить ніби у фокусі перенесення й тому називається фокальним.

Слайд 17

Алгоритм дій при використанні МФО Виділити об'єкт, що підлягає вдосконаленню Вибрати три-чотири об'єкти (відкривши будь-яку книгу, газету й т. ін.) Виписати для кожного з них кілька характеристик ознак (властивостей) Отримані ознаки перенести на ФО й одержати нові сполучення Зафіксувати всі цікаві ідеї Оцінити нові ідеї й відібрати найбільш ефектині з погляду реалізації Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Слайд 18

Метод гірлянд випадковостей й асоціацій

Слайд 19

Алгоритм методу Визначення синонімів об'єкта Довільний вибір випадкових об'єктів Утворення комбінацій з елементів гірлянд синонімів і випадкових об'єктів (кожний синонім поєднують із кожним випадковим об'єктом) Складання переліку ознак випадкових об'єктів Генерування ідей шляхом почергового приєднання до технічного об'єкта і його синонімів ознак випадково обраних об'єктів Клацніть, щоб редагувати основний стиль заголовка Дайте стислий огляд презентації. Dопишіть основну тему презентації та обґрунтуйте її важливість. Представте кожен з основних розділів. Щоб надати аудиторії орієнтири, можете повторювати цей оглядовий слайд протягом презентації, виділяючи тему, яка обговорюватиметься далі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика