X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток пізнавального мислення через організацію пошуково-дослідницької діяльності

Завантажити презентацію

Розвиток пізнавального мислення через організацію пошуково-дослідницької діяльності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток пізнавального мислення через організацію пошуково-дослідницької діяльності

Слайд 2

Пізнавальний компонент Передбачає висвітлення основних понять, відомостей навчального плану, які за допомогою запитань, коментарів педагога та дітей, мають бути поєднані, уточнені та узагальнені через розвиток пізнавальної активності, оволодіння мислительними операціями, початковими формами дослідництва, експериментування, винахідництва, усвідомлення свого внутрішнього світу, виявлення інтересу до нього, встановлення причинно-наслідкових та смислових зв’язків

Слайд 3

Пізнавальна активність відповідає за : Розвиток загальної активності малюка Розвиток такої, що має математичне спрямування Активність дитини доцільніше розвивати у пізнавальній діяльності. Її основними видами є спостереження, пошукова робота, екологічне моделювання.

Слайд 4

Навчально-виховна робота з логіко-математичної діяльності спирається на мисленнєву діяльність,яка передбачає розвиток таких умінь: Аналізувати, синтезувати, порівнювати Узагальнювати, абстрагувати Систематизувати, серіювати, класифікувати, знаходити принципи закономірності, відшукувати логічні співвідношення між числами та предметами

Слайд 5

“ Педагог працюючи з дошкільниками повинен добре продумати систему заходів, що мають підготувати дитину до елементарних форм шкільної дослідної роботи ” Г.Ващенко Велику роль відіграють спостереження і досліди, що повинні носити ігровий характер і фіксуватися у формі ілюстративних робіт. Для розвитку в малюків активного сприймання предметів і явищ навколишнього світу, засвоєння навчального матеріалу потрібно практикувати : Спеціальні сенсорні пошукові завдання ( наприклад : За допомогою яких цифр намальовано голову лева? ) Порівняльний аналіз двох чи більше об’єктів на основі зіставлення їхніх сенсорних характеристик ( просторових, функціональних, структурних та інших, наприклад : дві іграшкові машини – легковий автомобіль і молоковоз ) Постановка питань, завдань, розв’язання проблемних ситуацій.

Слайд 6

Спостережливість – це цілеспрямоване сприймання, сплав уваги та мислення, складний пізнавальний процес, в якому проявляється єдність чуттєвого та раціонального. Показники: Уміння дитини зосереджуватись на завданні, діяти за інструкцією Повноту спостережень – уміння виділяти частини, характеризувати властивості, дії та стану об’єкта відповідно до поставленого завдання Точність спостереження, вміння помічати малопомітні компоненти ( відтінки, деталі форми, будову пластин, тощо ) Планомірність, продуману послідовність огляду об’єктів Осмислення або інтерпретацію сприйнятого крізь призму попереднього досвіду, наявних знань Самостійність під час виконання завдання

Слайд 7

Обстеження : Сприймання предмета в цілому Виділення основних частин, визначення їхніх особливостей Визначення просторового розміщення одних частин предмета щодо інших Виділення допоміжних та дрібних частин Повторне цілісне сприймання предмета, закріплення враження про нього.

Слайд 8

Експериментування У дитячій пошуковій діяльності експериментування є провідним упродовж усього дошкільного віку. Тут дитина – дослідник, який самостійно діє з предметами задля їх пізнання та оволодіння ними. Вже від самого малечку діти виконують й соціальні експерименти, випробовуючи на дорослих та однолітках різноманітні способи власної поведінки у пошуках найдоцільніших варіантів.

Слайд 9

Досліди Структуру будь-якого досліду становлять: постановка проблеми; пошук способів її розв’язання та побудова гіпотез; вирішення завдання за допомогою практичних дій. У дослідницькій діяльності пошукове завдання виконується практично, що відповідає дійовому типу мислення дошкільнят. Більшість дослідів дають змогу відразу ж отримати результат, це стимулює цікавість дитини. А здатність бачити невідоме ґрунтується на попередньо набутому досвіді, тож успішна дослідницька діяльність можлива за наявності в дітей певних знань про світ природи.

Слайд 10

За умови доброї організації дослідно-пошукової роботи можна стимулювати навчально-пізнавальну діяльність дошкільника. Усе залежить від вихователя, його вміння ставити перед дітьми навчальні проблемно-пошукові завдання, від того, як він, використовуючи досвід і знання вихованця про навколишній світ, зуміє допомогти йому, розвиватиме розумову активність, допитливість.

Слайд 11

Виконала вихователь ДНЗ № 21 “ Жайворонок ” Ющенко О.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка