X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Завантажити презентацію

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національна академія державного управління при Президентові України Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 2

Загальна характеристика Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами У штаті кафедри працює 20 осіб, з яких 6 докторів наук (з них 4 мають вчене звання - професор) та 14 кандидатів наук (з них 8 – вчене звання доцент), у т.ч. докторів наук з державного управління – 3, кандидатів наук з державного управління – 9, що відповідає вимогам МОН України Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 3

Викладачі ВАКУЛЕНКО Володимир Миколайович к.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри ІГНАТЕНКО Олександр Семенович д.т.н., професор, професор кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України ОРЛАТИЙ Михайло Кузьмович д.е.н., професор, професор кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України ЛЕБЕДИНСЬКА Ольга Юріївна д.н.держ.упр., професор, професор кафедри ТКАЧЕНКО Анатолій Миколайович д.н.держ.упр., професор кафедри КУЙБІДА Василь Степанович д.н.держ.упр., професор, професор кафедри ДАВИДОВА Юлія Володимирівна д.м.н., с.н.с., професор кафедри КОВАЛЬ Олег Михайлович к.н.держ.упр., доцент, професор кафедри ДЕХТЯРЕНКО Юрій Федорович к.е.н., доцент, Заслужений економіст України, доцент кафедри Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 4

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом ГРИНЧУК Наталія Михайлівна к.е.н., доцент, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри ЮЗЕФОВИЧ Владислава Володимирівна к.е.н., доцент, доцент кафедри КОЛТУН Вікторія Семенівна к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри СИЧ Наталія Анатоліївна к.е.н., доцент кафедри БЕРДАНОВА Ольга Володимирівна к.е.н., доцент, доцент кафедри БОРЩ Григорій Андрійович к.н.держ.упр., доцент кафедри ВАЛЕНТЮК Інна Вікторівна к.н.держ.упр., доцент кафедри ЛЕЛЕЧЕНКО Анжела Павлівна к.н.держ.упр., доцент кафедри ВАСИЛЄВА Олександра Іллівна к.н.держ.упр., доцент кафедри КРАСНОПЬОРОВА Світлана Вікторівна к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри ТИТАРЕНКО Олександр Михайлович к.н.держ.упр., доцент кафедри Викладачі Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 5

Навчальні дисципліни Спеціальність “Державне управління” Нормативна частина: Територіальна організація влади в Україні Стратегічне планування І. Спеціалізація “Регіональне управління та місцеве самоврядування”: Планування розвитку територій Регіональна економіка Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів ІІ. Спеціалізація “Управління містом”: Планування розвитку міста Економічний розвиток міста та його фінансове забезпечення Міська інфраструктура Факультативні модулі Управління трудовими ресурсами регіону Екстремальні ситуації : прогнозування, попередження та ліквідація їх наслідків. Розвиток підприємництва в містах України Проектний розвиток регіону Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 6

Навчальні дисципліни Спеціальність “Управління суспільним розвитком” Нормативна частина: Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 7

Спеціалізація “Управління на регіональному і місцевому рівнях” (факультет вищих керівних кадрів) Територіальна організація влади в Україні Економічний розвиток регіону та міста Соціальний і гуманітарний розвиток регіону та міста Навчальні дисципліни Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 8

Навчальні дисципліни Спеціальність “Публічне адміністрування” Нормативна частина New Public Management та процеси децентралізації в Європі Територіальне управління в Україні в умовах реформ Планування розвитку територій Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 9

Спеціалізація: Регіональний розвиток: наближення до стандартів ЄС Складові місцевої політики Інструменти територіального розвитку Управління територіальними ресурсами Навчальні дисципліни Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 10

Навчальні дисципліни Спеціальність “Місцеве самоврядування” Нормативна частина Загальні засади місцевого самоврядування в Україні Cистема місцевого самоврядування Виборча система на місцевому рівні Основи муніципального менеджменту Ресурсний потенціал територіальної громади Кадрова політика в системі місцевого самоврядування Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 11

Навчальні дисципліни Варіативна частина Дисципліни спеціалізацій 1.Організація місцевого самоврядування Діловодство в органах місцевого самоврядування Контролінг в системі місцевого самоврядування Планування розвитку територіальної громади Організація надання послуг населенню Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 12

Навчальні дисципліни Варіативна частина 2.Місцеве господарювання Концептуальне проектування розвитку громади Місцевий економічний розвиток Управління комунальною власністю Управління місцевими фінансами та бюджетування Управління місцевими програмами та проектами Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 13

Навчальні дисципліни Спеціальність “Регіональне управління” Нормативна частина Основи регіонального управління Державна регіональна політика Інституційне забезпечення регіонального управління Планування регіонального розвитку Стимулювання економічного розвитку регіону Природні ресурси регіону як об’єкт управління Розвиток людського потенціалу Управління регіональною інфраструктурою Місцеві фінанси Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 14

Навчальні дисципліни Варіативна частина Дисципліни спеціалізацій 1. Організація регіонального управління Інновації в регіональному управлінні Управління якістю надання послуг Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності Антикризовий менеджмент в регіональному управлінні Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 15

Навчальні дисципліни Варіативна частина 2.Регіональний розвиток Маркетинг території Проектний розвиток регіону Публічно-приватне партнерство у наданні послуг Управління логістичними системами Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 16

Дистанційні курси “Територіальна організація влади в Україні”, “Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях”, “Стратегічне планування”, “Управління ризиками та кризами”, “Економічний розвиток регіону, міста”, “Розвиток соціальної інфраструктури регіону” Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 17

Аспірантура, докторантура Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили: 23 кандидатських дисертацій 4 докторські дисертації Зараз на кафедрі здійснюється підготовка: 4 докторантів 33 аспірантів 23 здобувачів Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 18

Напрями досліджень кафедри місцеве самоврядування регіональне управління та регіональна політика регіональна та міська економіка галузеве управління муніципальний менеджмент Наукові дослідження Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 19

Наукові видання Результати наукових досліджень працівників кафедри були оприлюднені в численних публікаціях, серед яких: 2 підручники 19 навчальних посібників 24 монографії 34 брошури 3 довідника 14 навчально-методичних рекомендацій Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 20

Наукові видання у тому числі: “Управління сучасним містом” (підручник) “Економіка міст: Україна та світовий досвід” (навч. посіб.) “Місцеве самоврядування в Україні: становлення та еволюція” (навч. посіб.) “Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України” (навч. посіб.) “Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг” (монографія) “Основи місцевого самоврядування сільських громад” (навч. посіб.) “Економічний довідник державного службовця” серія брошур “Бібліотека сільського голови Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 21

Журнал З метою вдосконалення теорії, методології, узагальнення досвіду державотворення, а також підвищення якості підготовки управлінських кадрів у 2001 р. за безпосередньої участі членів кафедри та за підтримки Університету Північного Лондону засновано науково-практичний загальнонаціональний журнал “УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ”, який визнаний ВАК України фаховим в галузях наук “державне управління” та “економіка”. Кафедра є “робочим” органом з підготовки цього журналу. Журнал орієнтований на науковців та фахівців, практиків, активістів муніципального руху, докторантів, аспірантів, слухачів та студентів вищих закладів освіти, що цікавляться проблемами державного управління та місцевого самоврядування. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 22

Наукові та громадські зв’язки Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України; Міністерство економіки України; Міністерство аграрної політики України; Міністерство регіональної політики та будівництва України; Міністерство з питань житлово-комунального господарства України; Міністерство житлово-комунального господарства АРК; Державний комітет України із земельних ресурсів; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України; Національна академія аграрних наук України; Інститут аграрної економіки УААН; Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста; Інститут демократії ім. Пилипа Орлика; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України; Асоціація міст України та громад; Лондонський столичний університет; Карлтонський університет (Торонто, Канада); Берлінська вища школа управління і права та ін. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 23

Комунікаційні заходи Обговорення проекту нової концепції державної регіональної політики (круглий стіл) Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 24

Законотворча діяльність Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці: проектів законів України: “Про столицю України – місто-герой Київ” “Про автомобільний транспорт” “Про засади державної регіональної політики” постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції реформування транспортного сектора економіки” від 9 листопада 2000 р. № 1684 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від 29 січня 2003 р. № 141 Концепції Адміністративної реформи в Україні Концепції державної регіональної політики інших нормативно-правових актів щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, проведення державної регіональної політики, соціально-економічного розвитку регіонів тощо. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 25

Науково-дослідна робота На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту. Науковці кафедри проводять дослідження в межах комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”, результати якого використовуються у навчальному процесі та при підготовці пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів; проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, наданні консультативної, методичної та іншої допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування тощо. Крім того, працівники кафедри здійснюють наукові дослідження на замовлення державних установ, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства аграрної політики України та ін. Працівники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, експертних комісій та науково-технічних рад центральних органів виконавчої влади, зокрема Всеукраїнського конкурсу проектів та програм з місцевого самоврядування тощо. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка