X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ В РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ В РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Експрес-опитування 1.Що таке звертання? 2.Чи виконує звертання синтаксичну роль головного або другорядного члена речення? 3.Розказати про інтонаційні особливості речень зі звертанням. 4.Які особливості мають речення зі звертаннями в усному мовленні? 5.Які особливості мають речення із звертаннями в писемному мовленні?

Слайд 3

Колективна робота з текстом 1.Прочитати виразно текст, дотримуючись особливостей інтонації при звертанні. 2.З’ясувати стиль і тип мовлення, жанр висловлювання. 3.Описати обставини й умови використання цього тексту. Чому автор називає мову стражденницею, великомученицею? 4.Доповнити текст власними міркуваннями за темою висловлювання. 5.Переказати текст від першої особи, використовуючи слова-звертання. 6.З’ясувати лексичне значення виділених слів (за контекстом або за тлумачним словником).

Слайд 4

Робота з опорною таблицею 1.Розглянути таблицю і скласти розповідь про види звертань за будовою і способи їх вираження. 2.Дібрати 2–3 приклади речень із непоширеними й поширеними звертаннями з творів художньої літератури. Що означає Називає того, до кого звертаються з мовленням Вид за будовою непоширене (одне слово) поширене (сполучення слів) Спосіб вираження іменником: Ніночко, у тебе ж глибокий потяг до літератури! (О. Донченко) іменним словосполученням або цілим реченням: Дорогий діду, а які у сонця ключі? (М. Стельмах); Хто в полі, хто в лісі, стережися (Леся Українка)

Слайд 5

Лінгвістичне дослідження 1.Переписати речення. Підкреслити підмети, знайти звертання. 2.Яку функцію виконують звертання в реченнях? 3.Визначити, які засоби використано авторами для підсилення емоційного забарвлення речень. 4.З’ясувати, чим виражені звертання. Визначити їх вид за будовою.

Слайд 6

Творче конструювання (самостійна робота) 1.Поставити у кличній формі Марія Степанівна, Сергій Петрович, Ігор, Олег, козак, друг. Пояснити орфограми. 2.Використовуючи формули мовного і мовленнєвого етикету шановний, вельмишановний, любий, дорогий, поважний, коханий, скласти речення, щоб звертання були на початку, в середині та в кінці речення. Визначити вид звертань за будовою. 3.Гра «Хто краще?». Заслухати речення однокласників і визначити, які з них є найзмістовнішими і найцікавішими.

Слайд 7

Вибіркове письмо 1.Виразно прочитати уривки з віршів. Якою темою вони об’єднані? 2.Яку роль відіграють звертання в реченнях (називання або увиразнення висловлювання)? 3.Виписати речення зі звертаннями та схарактеризувати їх. 4.Скласти речення (або поетичні рядки) із звертаннями мово, рідне слово, українська мово, народе.

Слайд 8

Дослідження-трансформація 1.Записати речення, змінюючи місце звертання. Прочитати. 2.Пояснити особливості інтонації кожного речення. 1. Мамо рідненька, прийми мої привітання. 2. Відроджуйся і розквітай, рідна мово. 3. Друже, розпочнімо гарну працю. 4. Будьте уважними, сини мої, один до одного. 5. Сестро моя, давай заспіваємо. 6. Весняний дощику, дай напитися земельці. 3.Зробити фонетичний розбір виділених слів.

Слайд 9

Творче конструювання Скласти 5–6 речень зі звертаннями до однокласників, до батьків, до знайомих і незнайомих людей на тему «Ваше ставлення до знань рідної мови»

Слайд 10

Подумати і дати відповіді на запитання: 1.Що таке звертання? 2.Схарактеризувати способи вираження звертання. Навести приклади. 3.Яку позицію в реченні може займати звертання? 4.Яким стилям притаманне найчастіше вживання звертань? Чому? 5.Розказати про види звертань. Навести приклади.

Слайд 11

Домашнє завдання Виписати з творів художньої літератури 5 речень зі звертаннями, що виконують смислову функцію називання, і 5 речень зі звертаннями, що виконують стилістичну функцію увиразнення тексту. Визначити будову та спосіб вираження звертань, пояснити розділові знаки.

Слайд 12

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова