X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вживання м’якого знака

Завантажити презентацію

Вживання м’якого знака

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вживання м’якого знака

Слайд 2

М’який знак вживаємо: Після м'яких приголосних д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу

Слайд 3

Приклад: Тінь, молодь, ґедзь, сіль, суть, загальний, близько, восьмий Боротьба

Слайд 4

Після м'яких приголосних у середині складу перед о:

Слайд 5

Приклад: Льон, сьогодні, сьомий, чотирьох Трьох

Слайд 6

Також м’який знак пишемо: У суфіксах -ськ(о, ий), -зьк(о, ий), -цьк(о, ий), - еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-

Слайд 7

Приклад: Близько, хвацька, дивацький, людськість, тоненько, сторононька, тонесенький, малюсінький; Військовий

Слайд 8

Не забувайте ставити м’який знак Після м'якого приголосного л перед приголосним

Слайд 9

Приклад: Вільний, польський, сільський

Слайд 10

Виняток! Групи -лц-, -лч-, коли вони походять із -лк- Футболка — футболці, спілка — спілці, спілчанський;

Слайд 11

М’який знак вживаємо: У родовому відмінку множини іменників жіночого й середнього роду на -н, -нн(я), -ц(я, е)

Слайд 12

Приклад Їдалень, друкарень, крамниць, дільниць, колгоспниць, залізниць, вмінь, місць, серць, працівниць Сердець

Слайд 13

М’який знак пишемо: У дієсловах на -ться, а також у дієслівних формах дійсного, наказового способу

Слайд 14

Наприклад Робиться, роблять; будьте, станьте, зробіть, напишіть, накресліть. Будується

Слайд 15

Дай відповідь на запитання: В якому з рядків усі слова написані правильно? 1) Степ, смієшься, сьогодні 2) Календарь, перевірьте, ріж 3) Різьбяр, банщик, голуб

Слайд 16

М’який знак не пишемо: Після літер: б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х, ґ

Слайд 17

Наприклад Дощ , кров, дріб, верф, дишеш, кущ, сімдесят, смієшся, ріж, ріжте Ніч

Слайд 18

Також м’який знак не пишемо: Після р , що позначає твердий звук [р]

Слайд 19

Наприклад Договір, секретар, Харків, календар, чотирма Комп’ютер

Слайд 20

М’який знак не вживаємо: Перед літерами, що позначають м’які або пом’якшені приголосні

Слайд 21

Наприклад: Сніжинка, весняний, ланцюг, сьогодні, кузня Кмітливість Свято

Слайд 22

Запам’ятай! Винятки:тьмяний(бо тьма), різьбяр(бо різьба)

Слайд 23

Зверни увагу! Після н перед ж, ч, ш, щ

Слайд 24

Наприклад: Тонший, кінчик, інженер Барабанщик

Слайд 25

Постав, де потрібно, м'який знак Пишеш... , куз...ня, с...огодні, мен... ший, сіл... , ч…отир…ох, пишаєт…ся, пан…с…кий, календар…, насип…, сторонон…ка, ніч… , сіл…с…кий, футбол…ці

Слайд 26

Перевір себе Пишеш, кузня, сьогодні, менший, сіль, чотирьох, пишається, панський, календар, насип, сторононька, ніч, сільський, футболці

Слайд 27

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова