X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Складнi випадки вживання апострофа i м'якого знака

Завантажити презентацію

Складнi випадки вживання апострофа i м'якого знака

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Складнi випадки вживання апострофа i м'якого знака

Слайд 2

Загальні випадки вживання апострофа: Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї:після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного (крім р), який належав би до кореня: солов'їний, зв'язати, п'ю, б'ється, в'яз, В'ячеслав, Стеф'юк, верб'я, верф'ю. Але: свято, морквяний, мавпячий, цвях. Якщо приголосний, що стоїть перед губним, належить до префікса, то апостроф теж ставиться: зв'язок, підв'ялити, обм'яклий, розв'ючувати.

Слайд 3

Після твердого р у кінці складу: подвір'я, сузір'я, на узгір'ї, з матір'ю, кур'єр, пір'їна. Якщо ря, рю, рє позначають сполучення м'якого [р'] із голосними а, у, е ([р'а], [р'у], [р'е]), то апостроф не пишеться: рясний, Рябко, буря, рюмсати, Рєпін. Після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складних слів: без'язикий, від'єднати, з'ясувати, над'їдений, над'ярусний, роз'ятрити, роз'юшений; але з власними назвами через дефіс: пів-Європи.

Слайд 4

Після к у словах Лук'ян, і похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янчик, Лук'янівка тощо. У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох'ярусний, чотирьох'ярусний, дит'ясла.

Слайд 5

Апостроф у словах іншомовного походження Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї; після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, ж, ч, ш, р: б'єф, комп'ютер, п'єдестал, інтерв'ю, прем'єр, торф'яний, к'янті, миш'як, кар'єра; П'ємонт, П'яченца, Рив'єра, Ак'яб, Іх'ямас; Барб'є, Б'єрнсон, Б'юкенен, Женев'єва, Ф'єзоле, Монтеск'є, Руж'є, Фур'є. б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад'юнкт, ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура.

Слайд 6

Апостроф не пишеться: Коли я, ю позначають пом'якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Апостроф у прізвищах: Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг. перед йо апостроф не пишеться: Воробйов.

Слайд 7

Апостроф у географічних назвах: Пишеться: після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї: В'язники, Дем'янськ, Прокоп'євськ, П'ятигорськ, Ак'яр, Амудар'я, Гур'єв. Не пишеться: Коли я, ю означають сполучення пом'якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться: Пясецький, Рюмін.

Слайд 8

Вправа 1 В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений,дит..ясла, духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, В..єтнам, бур..як,опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Слайд 9

В українських словах м'який знак вживається: Після букв д, т, з, с, ц, л, н, які позначають м'які приголосні вкінці слова: нехіть, мазь, паморозь, увесь, ґедзь, мовець, обмаль, сутінь тощо слів перед буквами, що позначають тверді приголосні: молотьба, спільний, тинькувати, Гринько, Федько, Вільно, Луцьк тощо; У дієсловах наказового способу та на -ться: стань, сядь, робиться, коситься тощо. В дієсловах перед часткою -ся (-сь): стань — станься, сядь — всядься.

Слайд 10

В дієсловах перед часткою -ся (-сь): стань — станься, сядь — всядься. На позначення м'яких приголосних усередині складу перед о: дзьоб, дьоготь, льон, сьомий, третьокласник, утрьох тощо. У суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-: запорізький, козацький, київський, близькість, людськість, вузько, хвацько, військо, хлопчисько, пасовисько тощо. У суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: батенько, рибонька, старесенький, білісінький, малюсінький тощо.

Слайд 11

М'який знак зберігається: В утворених присвійних прикметниках: Танька — Таньчин, Зінька — Зіньчин, ненька — неньчин; При відмінюванні: призьба — на призьбі, ненька — неньці, вишенька — вишеньці, але: землянка — землянці, маска — масці.

Слайд 12

М'який знак не пишеться у наступних випадках: Після б, п, в, м, ф, р, ж, ч, ш, щ: дріб, приголуб, сипте, кров, вісім, верф, ніж, їж, знаєш, бачиш, піч, річ, борщ, морщ, воротар, гіркий, кобзар, перевір, тепер, Харків . Виняток: Горький,трьох . Перед м'якими, пом'якшеними або шиплячими:, радість, велетенський, промінчик, кінчик, менший, тонший, Уманщина. Винятки: після букви л (їдальня, читальня, Польща, сільський тощо) та слова тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати, женьшень. Між подвоєними та подовженими приголосними: буття, відлюддя, віддячити, волосся, галуззя.

Слайд 13

В словах іншомовного походження м'який знак пишеться : після м'яких д, т, з, с, л, н перед ї, йо, а також перед я, ю, є, які читаються як [йа], [йу], [йе]: адьє, конферансьє, монпансьє, пасьянс, ательє, барельєф, батальйон, мільярд, бутоньєрка, віньєтка, каньйон, В'єнтьян, Готьє, Нью-Йорк, Ньютон, Ньяса, Реньє .

Слайд 14

Вправа 2 Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр,різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати,Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.

Слайд 15

Вправа 3 Объявление, отъехать, двухъярусный, девять, подъезд, мягкий, взгорье, Лукьяненко, Юрьев, мясорубка, объект, изъясняться, съезд, соединение, Захарьин, развязка, обязательство, племя, съезжать, предъявить, пятидесятилетие, имя, верфью, объединение, посвященный, вьет, интервью, здоровье, Заполярье, разъезжать, пьют, кровью, Пятигорск, пядь, пьеса, Вьетнам, обязанность.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова