X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сватівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної ради Луганської області

Завантажити презентацію

Сватівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної ради Луганської області

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СИСТЕМА РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Слайд 2

Дефініції щодо визначення поняття “Культура мовлення”

Слайд 3

ОСНОВНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Слайд 4

“Мова – це віконця, через які дитина бачить світ”. “Багата мова – багатий духовний світ, розвинуте почуття краси слова – висока моральна культура. Убогість слова – це убогість думки, а убогість думки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості” Василь Олександрович Сухомлинський

Слайд 5

”В руках вихователя слово – такий же могутній засіб, як музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця, як різець і мармур в руках скульптора” “…щоб слово не стало батогом, який, торкаючись ніжного тіла, обпалює, залишаючи на все життя грубі рубці. Слово оберігає душу… тільки тоді, коли воно правдиве і йде від душі вихователя, коли воно позбавлене фальші, упередженості…”

Слайд 6

«…жоден вихователь не може бути хорошим вихователем, не може працювати, тому що … він не може розмовляти з дитиною, не знає, в яких випадках як треба говорити” Антон Семенович Макаренко

Слайд 7

“Чим легше вчителю вчити, тим важче учням учитися. Чим важче вчителю, тим легше учням” Л.М.Толстой

Слайд 8

Розробка науково обґрунтованої та методично доцільної педагогічної технології формування культури мовлення

Слайд 9

Сучасна методика і практика роботи з вироблення навичок культури мовлення базується на таких основних принципах:

Слайд 10

Оволодіння нормами:

Слайд 11

ГАРНИМ МОВЦЕМ МОЖНА СТАТИ ЗА УМОВИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ПОКАЗНИКІВ:

Слайд 12

Творчі зустрічі у Харківській гімназії №1

Слайд 13

Читацька конференція у ХСШ №166 “Вертикаль”

Слайд 14

Ефективний добір вправ на уроці, що сприятимуть виробленню навичок культури мовлення

Слайд 15

Розвитку навичок культури мовлення сприятимуть такі види вправ:

Слайд 16

Практика переконує у важливості використання таких видів вправ:

Слайд 17

Лексико-фразеологічні вправи: - добір семантичного ряду слів, - робота над синонімами, антонімами, порівняннями, фразеологізмами, словами, ужитими у переносному значенні

Слайд 18

Орфоепічні вправи сприяють засвоєнню норм вимови, наголошування, інтонації

Слайд 19

Вправи з вироблення навичок монологічного, діалогічного мовлення (складання ліричних етюдів; вправи ситуативного характеру, вправи з використанням дидактичної гри; редагування речень, текстів; взаєморецензування; вправи проблемно-пошукового характеру, нові форми диктантів – акцентологічний, асоціативний, авторський, програмований, складання діалогів, різних видів описів тощо)

Слайд 20

Мовленнєві вправи на формування орфоепічної та граматичної правильності;

Слайд 21

Робота методичної служби спрямована на - забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури; - професійне, культурне і творче зростання педагогів, - удосконалення знань словесників про форми й методи роботи на уроках, сприяння впровадженню в практику досягнень педагогічної науки; - виконання нормативних вимог до навчання і виховання учнів; - вчасне вивчення і максимальний розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей із високим рівнем здібностей до вивчення української мови (створення оптимальних умов для пошуку та розвитку обдарованих учнів та залучення їх до участі у конкурсах, олімпіадах, турнірах, МАН).

Слайд 22

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів - створення плану заходів щодо підвищення якості навчання української мови та літератури; - планування роботи тимчасових творчих колективів із різних питань методики викладання; - організація міжшкільних науково-методичних обмінів між ШМО вчителів української мови; - організація роботи постійно діючих семінарів на базі шкіл;

Слайд 23

- оптимальне використання семінарів на базі шкіл передового педагогічного досвіду; - організація школи становлення молодого вчителя; - відвідування відкритих уроків молодими спеціалістами та спеціалістами ІІ категорії; - проведення майстер-класів вчителями вищої категорії; - відвідування тренінгів викладачів ВНЗ.

Слайд 24

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ - регулярний огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань; - вивчення передового педагогічного досвіду; - впровадження системи відповідних вправ; - впровадження акмеологічних педагогічних технологій (дидактичні ігри, тренінгові технології, технології розвивального навчання, технологія особистісно зорієнтованого навчання, метод проектів);

Слайд 25

- організація індивідуалізації та диференціації навчання відповідно до учнівських потреб; - використання можливостей інформаційного простору ХХІ століття в навчальному процесі (використання медіатек шкільних бібліотек, обмін досвідом на форумах, в соціальних мережах та методичних порталах, угоди з видавництвами); - введення годин консультування (для обдарованих учнів, підготовка до ДПА та ЗНО, індивідуальна робота з учнями з низькою мотивацією до навчальної діяльності);

Слайд 26

- організація самоосвітньої роботи учнів та вчителів; - моніторинг навчальних досягнень та результативності участі в турнірах, конкурсах, олімпіадах; - організація роботи гуртків і факультативів; - активізація позакласної роботи з навчальних предметів; - розробка алгоритмів, пам’яток, інструкцій; - випуск та презентація продуктів творчої самоосвітньої діяльності;

Слайд 27

- відвідування (наставництво та атестація) та взаємовідвідування уроків (у дні відкритих дверей); - контроль стану ведення зошитів з української мови та літератури (під час відвідування уроків); - робота творчих груп вчителів української мови; - організація тематичних заходів з нагоди свят та знаменних дат.  

Слайд 28

Розроблені заходи сприятимуть: - формуванню мотивації до вивчення мови та літератури; - розвитку вмінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й висловлювати власну думку, розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; - підвищенню загальнолінгвістичного рівня учнів,

Слайд 29

- розширенню диференційованого навчання відповідно до запитів і здібностей школярів, - розвиткові гуманітарного мислення й мовного чуття, що спирається на філологічну компетентність, - формуванню духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

Слайд 30

- виробленню вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі; - формуванню вмінь самостійно здобувати лінгвістичні знання, працювати з науковою й довідковою філологічною літературою; - розвитку творчих здібностей учнів.

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ «Розвиток пізнавальної активності шляхом позитивної мотивації на уроках» (на базі Харківської гімназії №172)

Слайд 36

І районний конкурс учнівської творчості “З Шевченком у серці”

Слайд 37

Слайд 38

Роботи на конкурс “Мій родовід”

Слайд 39

“МІЙ РОДОВІД”

Слайд 40

Обмін досві-дом

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Семінар-практикум для учнів та вчителів “Ораторська майстерність” (10 жовтня 2011 року)

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Семінар-практикум для керівників ШМО вчителів української мови за темою “Інноваційні підходи до підвищення ефективності уроку” (на базі Харківського педагогічного ліцею №4 Харківської міської ради Харківської області)

Слайд 48

Семінар-практикум «Розвиток пізнавальної компетентності школярів на уроках української мови та літератури» (10.11.2012, ХСШ №17).

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Семінар на базі ХГ №55 “Морально-етичне виховання школярів старшого віку на уроках української мови (20.01.2012)

Слайд 52

Семінар-практикум для керівників ШМО української мови “Формування навичок наукової діяльності в учнів старшої школи” на базі ХЛ №107 (19.04.2012)

Слайд 53

Педмайстерня на базі Харківської гімназії №55 Харківської міської ради Харківської області “Від творчого вчителя до творчого учня”

Слайд 54

Робота з обдарованими учнями на базі шкільних музеїв

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Творчі зустрічі

Слайд 60

”Людина може володіти кількома мовами. Залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно, рідною мовою” , -зазначав Б. Антоненко-Давидович, сам щиро закоханий в українське слово та глибоко переконаний в тому, що однією й тією ж мовою... можна і полову віяти, й святий вогонь викрешувати, усе залежить від того, як хто вміє володіти цим чарівним інструментом, що ним є мова.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова