X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розділові знаки у реченні

Завантажити презентацію

Розділові знаки у реченні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування мультимедійних технологій на уроках рідної мови За програмою 7 класу За програмою 7 класу Головенець С.М. учитель української мови та літератури -- Любомльська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Слайд 2

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ КОМУ СТАВЛЯТЬ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ КОМУ НЕ СТАВЛЯТЬ ПОЄДНАНІ НЕПОВТОРЮВАНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ Із хати виходжу і йду за околицю. В.Гетьман. НЕ ПОЄДНАНІ СПОЛУЧНИКАМИ ПОЄДНАНІ ПРОТИСТАВНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, ТА ПОЄДНАНІ ПОВТОРЮВАНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ Сестра відійде, усміхнеться Г.Чубач. Усе пішло у свій не весняний, а осінній цвіт. Є.Гуцало. Були і річка, і дорога. В.Черепков

Слайд 3

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВС РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ СЛОВАХ ВС ВС ВС

Слайд 4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗВ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ ЗВ ЗВ ЗВ ЗВ ….. ЗВ .

Слайд 5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ УС УС ОЧР ОЧР ОЧР ОЧР ОЧР ОЧР РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ

Слайд 6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ

Слайд 7

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Слайд 8

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПМ СА РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ПРЯМОЮ МОВОЮ ПМ СА ПМ СА ПМ СА СА ПМ ПМ ПМ СА СА

Слайд 9

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ РД СА РД СА СА СА СА РД РД РД

Слайд 10

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ СЛУЖБОВІ

Слайд 11

ОРФОГРАМИ БУКВЕНІ ТА НЕБУКВЕНІ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Слайд 12

ДІЄСЛОВО ДІЄСЛОВО - самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? шо зробити? що роблять? що зроблять? що зробили? і под. ДІЄСЛОВО МОЖЕ ОЗНАЧАТИ ВИЯВ ОЗНАКИ РЕАЛЬНУ ДІЮ ПРОЦЕС МИСЛЕННЯ МОВЛЕННЯ

Слайд 13

ДІЄСЛОВО Х НАПИСАННЯ Ь У ДІЄСЛОВАХ

Слайд 14

ДІЄСЛОВО ДІЙСНИЙ УМОВНИЙ НАКАЗОВИЙ Дієслова дійсного способу означають дію, яка відбувається, відбулась або відбудеться реально. Дієслова наказового способу виражають прохання, побажання, спонукання або наказ. Дієслова умовного способу означають дію не реальну, а бажану або можливу за певних умов. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ

Слайд 15

ДІЄСЛОВО ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Слайд 16

ДІЄСЛОВО НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ ЩО РОБИТИ? ЩО ЗРОБИТИ? НАЗИВАЄ ДІЄ АБО СТАН ЯК ПРОЦЕС НЕ ВКАЗУЄ НІ НА ОСОБУ, НІ НА РІД, НІ НА ЧАС, НІ НА ЧИСЛО НА КІНЦІ МАЄ СУФІКС -ТЬ (-ТИ) Є ПОЧАТКОВОЮ ФОРМОЮ ДІЄСЛОВА МОЖЕ БУТИ БУДЬ-ЯКИМ ЧЛЕНОМ РЕЧЕННЯ НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Слайд 17

ДІЄСЛОВО ОСОБОВІ ДІЄСЛОВА У РЕЧЕННЯХ ОСОБОВІ ДІЄСЛОВА Є ПРИСУДКАМИ ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ ЗМІНЮЮТЬСЯ:

Слайд 18

ДІЄСЛОВО НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

Слайд 19

ДІЄСЛОВО ВИДИ ДІЄСЛОВА ДІЄСЛОВО МАЄ ДВА ВИДИ ДЕЯКІ ДІЄСЛОВА МАЮТЬ ВИДОВІ ПАРИ: ДІЄСЛОВА ДОКОНАНОГО ВИДУ означають вже завершену дію та відповідають на питання що зробити? що зробив? що зроблю? ДІЄСЛОВА НЕДОКОНАНОГО ВИДУ означають дію, незавершену, необмежену в часі та відповідають на питання що робити? що робив? що роблю? що буду робити? що робитиму?

Слайд 20

ДІЄСЛОВО Дієвідміни І ІІ Закінчення дієслів у 3 особі множини (вони) -уть ,-ють. Н.: ведуть,пасуть, сіють, миють. Закінченя дієслів у 3 особі множини(вони) -ать,ять. Н.:косять,носять, бачать, мовчать.

Слайд 21

ДІЄСЛОВО Дієвідмінювання Алгоритм визначення Поставити слово у Н.ф. Наявність суф. –и- , -і-, -ї- У І ос.одн.суфікс випадає ІІ відміна Н.:бачити-бачу-бачать.

Слайд 22

ДІЄСЛОВО Перехідні і неперехідні дієслова ПЕРЕХІДНІ Р.в.—частина від цілого Означають таку дію, що переходить на інший предмет З.в. без прийменника Р.в. з часткою НЕ

Слайд 23

виражає ознаку предмета за дією Дієприкметник Дієслово Прикметник ВИД (ДОКОНАНИЙ НЕДОКОНАНИЙ), ЧАС, АКТИВНІ І ПАСИВНІ ВІДМІНОК ,РІД,ЧИСЛО Яке ? Яка? Який ? Синтаксична роль Означення Іменна частина складеного присудка Ставок був замерзлий

Слайд 24

ТВОРЕННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ АКТИТВНІ ПАСИВНІ МИНУЛИЙ МИНУЛИЙ ТЕПЕРІШНІЙ -уч-, -юч-, -ач-,-яч- читаючий, лежачий -л- Згорілий, замерзлий -н-,-ен-,єн- -т- писаний, битий, саджений

Слайд 25

Не з дієприкметниками

Слайд 26

ДІЄПРИСЛІВНИК Дієслово прислівник Що роблячи? Що зробивши? Синтаксична роль – обставина Вид, час, перехід- ність Школярі жартували, крокуючи вулицею. -учи -ючи -ачи -ячи -вши -ши

Слайд 27

ТВОРЕННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ АКТИТВНІ ПАСИВНІ МИНУЛИЙ МИНУЛИЙ ТЕПЕРІШНІЙ -уч-,-юч-, -ач-,-яч- читаючий, лежачий -л- Згорілий, замерзлий -н-,-ен-,єн- -т- писаний, битий, саджений

Слайд 28

Дієприслівниковий зворот Дієприслівник разом із залежними словами утворює ДІЄПРИСЛІВНИКО-ВИЙ ЗВОРОТ Н.: Повільно згасаючи, зоря ховалася за обрій. Одиничний дієприслівник не виділяється комою, якщо стоїть після присудка і відповідає на питання як? яким способом? Н.: Вона пішла плачучи.

Слайд 29

Прислівник Прислівник – самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії чи стану,ознаку іншої ознаки рідше –ознаку предмета. СПОСОБУ ДІЇ РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ МІРИ І СТУПЕНЯ МІСЦЯ ПРИЧИНИ МЕТИ

Слайд 30

ПРИСЛІВНИК Ступені порівняння Вищий Найвищий Проста Складена Проста Складена Форми Форми Суфікси -ш- -іш Більш, менш Префікси Най-,що-, Як-. Найбільш, найменш Важливо, важливіше,більш важливо,найважливіше, найбільш важливо

Слайд 31

НЕ З ПРИСЛІВНИКАМИ Р РАЗОМ 1.Якщо прислівник без не не вжива-ється(незабаром) 2.Якщо прислівник можна замінити близьким за значенням словом. (недалеко-близько) ОКРЕМО 1.Якщо є протиставлення (не близько,а далеко) 2.Якщо прислівник разом із часткою не виражає ступінь ознаки (не дуже , не зовсім) НІ з прислівниками завжди пишемо разом Виняток: фразеологізми (ні так ні сяк)

Слайд 32

Прислівник ДЕФІС У ПРИСЛІВНИКАХ 1.УТВОРЕНІ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕФІКСА ПО- І СУФІКСІВ –ОМУ,-ЕМУ,-ЄМУ, -И ПО-БРАТНЬОМУ, ПО-НАШОМУ, ПО-ВОВЧИ, ПО-ЛАТИНІ 2.УТВОРЕНІ ВІД ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕФІКСА ПО- І СУФІКСА –Е(-Є) ПО-ПЕРШЕ, ПО-ДРУГЕ, АЛЕ ПО ДВОЄ З ЧАСТКАМИ БУДЬ-,НЕБУДЬ-,КАЗНА-, ХТОЗНА-,-БО,-НО,-ТО,-ОТ,-ТАКИ БУДЬ-ДЕ,ХТО-НЕБУДЬ ХТОЗНА-ЯК,ЯКОСЬ-ТО 4.УТВОРЕНІ СКЛАДАННЯМ ОДНАКОВИХХ ЧИ БЛИЗЬКИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛІВ ДАВНО-ДАВНО,ПЛІЧ-О-ПЛІЧ, АЛЕ ДЕНЬ У ДЕНЬ

Слайд 33

СЛУЖБОВІ ЧАСТИ НИ МОВИ СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ПРИЙМЕННИК СПОЛУЧНИК ЧАСТКА

Слайд 34

ПРИЙМЕННИК Виражає залежність іменника,числівника і займенника від інших слів у словосполученні й реченні Прийменник як частина мови Незмінність Не є членом речення Разом з іменником ,числівником або займенником У формі непрямих відмінків укзує на об’єкт дії,напрям, Час,місце,причину,мету та інші значення

Слайд 35

ПРИЙМЕННИК ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ, УТВОРЕНІ ВІД ПРИСЛІВНИКІВ ТА ІМЕННИКІВ ПРИЙМЕННИКИ, УТВОРЕНІ ПОЄДНАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ З, ІЗ З ІНШИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ, УТВОРЕНІ ПОЄДНАННЯМ ПРИСЛІВНИКІВ ТА ІМЕННИКІВ З НЕПОХІДНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ ОКРЕМО ЧЕРЕЗ ДЕФІС РАЗОМ Поруч, навкруги, внаслідок Під час, згідно з, незалежно від З-під, з-над, із-за, із-над

Слайд 36

ПРИЙМЕННИК Похідні Непохідні Складаються з кіль- кох непохідних прийменників : посеред– по+серед; З-за—з+за. Походження прий- меників визначити неможливо: в,на, від,до,при,під, з,за,над,через та ін. Переходять із одних частин мови в інші: Край,близько,коло. Утворені шляхом поєднання самостій- них частин мови з непохідними прийменниками : на відміну від

Слайд 37

СПОЛУЧНИК УЖИВАЄТЬСЯ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ ЧАСТИН СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ АБО ОКРЕМИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ Сполучник Як частина мови Незмінне слово Не має лексич- ного значення Не виступає в ролі членів речення

Слайд 38

СПОЛУЧНИК ГРУПИ СПОЛУЧНИКІВ СУРЯДНОСТІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ПРОТИСТАВНІ РОЗДІЛОВІ ЄДНАЛЬНІ Протиставлення або зіставлення Поєднання або приєднання Чергування явищ або несумісність понять І(й),ТА(У ЗНАЧ І ) ТАКОЖ, НЕ ТІЛЬКИ…А Й, НІ…НІ А,АЛЕ,ТА(У ЗНАЧ. АЛЕ),ПРОТЕ,ЗАТЕ ОДНАК АБО,ЧИ,ТО..ТО, АБО..АБО, НЕ ТО..НЕ ТО, ЧИ..ЧИ

Слайд 39

СПОЛУЧНИК ГРУПИ СПОЛУЧНИКІВ ПІДРЯДНОСТІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ПРИЧИНОВІ ЧАСОВІ МЕТИ УМОВНІ ДОПУСТОВІ ПОРІВНЯЛЬНІ З’ЯСУВАЛЬНІ ЯК,МОВ,МОВБИ,НЕМОВ,НЕМОВБИ,НІБИ,НАЧЕ,НЕНАЧЕБТО

Слайд 40

СПОЛУЧНИК ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ ПРОСТІ СКЛАДНІ СКЛАДЕНІ Не розкладаються на частини : а, але, і, та, бо, як, поки. Утворені внаслідок об’єднання в одне слово двох частин мови: що + б = щоб, як + би=якби, не + мов + би = немовби Складаються з двох або більше слів : для того щоб, у зв’язку з тим що, через те що Щоб добре жити , треба чесно робити.. Кінь знає про те , який на нім вершник. Що б не намагалася вона починати робити , все випадало з рук. Тісний будинок , проте коли власний—найкращий.

Слайд 41

ЧАСТКА Розряди часток за значенням Словотворчі формотворчі модальні Формотворчі Частка -службова частина мови, яка надає словам або реченням додаткових смислових чи емо- ційних відтінків , а також служить для творення нових слів та граматич- них форм

Слайд 42

ЧАСТКА Словотворчі СЛУЖАТЬ ДЛЯ ТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ,ПРИСЛІВ НИКІВ,ЗВОРОТНИХ ДІЄСЛІВ, СПОЛУЧНИКІВ,ЧАСТОК БУДЬ-, НЕБУДЬ-, ХТОЗНА-, КАЗНА-, АБИ-,ДЕ-, -СЯ,-СЬ, -ЖЕ(-Ж), НЕ-,НІ-, Б-,(БИ-) Будь-хто, який-небудь, хтозна-що, казна-де, абиякий, атож, спуститись, невже, неначе, якби, ніколи, якийсь

Слайд 43

ЧАСТКА Формотворчі Для творення форм Умовного способу та 3-ї особи наказового способу дієслова: Би (б), хай , нехай Хотів би, робив би, міг би, полетіла б, нехай зроблять

Слайд 44

ЧАСТКА

Слайд 45

ЧАСТКА 1.Чим би то , все ж таки, 2.Хоча б ,що за, навряд чи 3.Сказав би, хай цвіте, 4.Написав же, швидко й пішли Зробили-таки, такі-от, ходім-бо, казна-чий, хтозна-коли, будь-що, бозна-що, будь-де Якнайкраще, чимшвидше, абиколи, щоб, якби, отже,осьде, онде, немовбито

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Правопис частки НЕ з різними частинами мови Разом 1.З усіма словами, що без не не вживаються: немовля, невід, неволити. 2.З іменниками, прикметниками, прислівниками тоді, коли утворюється нове слово, яке можна замінити синонімом без НЕ : недовіра-підозра, недобре-погано. 3.Коли частка входить до складу префікса НЕДО: недосяжний. недогляд, недобачати, недоконаний. 4.З дієприкметником без залежних від нього слів: Незасіяне поле чекало на дбайливі руки господаря. 5. З дієприкметниками і прикметниками, якщо при них є слова дуже, вельми, надзвичайно , що збільшують ступінь якості : надзвичайно неправдива історія .

Слайд 49

Написання НЕ з різними частинами мови Окремо З числівниками, займенниками, займенниковими прислівниками, службовими словами : Не три, не такий, не який-небудь. 2. З дієсловами, дієслівними формами та деякими прислівниками : Не хотів, не розуміючи, не гаразд. 3. З іменниками , прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, при протиставленні: Він працював не швидко, а повільно. 4. З дієсловами з префіксом ДО , якщо вказує на закінчення дії або додатковий процес: Не досолить – не доїсть. 5.Якщо в реченні є заперечення : Чи не рано я прийшов? 6. З прислівниками : не до лиця, не до смаку.

Слайд 50

Написання НІ з різними частинами мови Разом У заперечних займенниках, якщо після НІ немає прийменника : Нічий,ніякий,ніхто. 2.У заперечних прислівниках: нізвідки, ніде, ніскільки,нітрохи. 3.У словах, які без НІ не вживаються : нівечити, нікчемний.

Слайд 51

Написання НІ з різними частинами мови Окремо 1. Якщо НІ заперечує наявність дії, ознаки предмета: ні людини, ні кроку. 2. У складі фразеологізмів: ні той ні цей; ні риба ні м’ясо; ні туди ні сюди. 3. Якщо НІ виступає як повторюваний сполучник: немає в мене ні грошей, ні хати, ні путнього вбрання. 4. У займенникових сполученнях, якщо після НІ є займенники з прийменником: ні до чого, ні з ким , ні до кого.

Слайд 52

Виражає почуття, емоції, волевиявлення, але не називає їх; звуконаслідування

Слайд 53

Розділові знаки у вигуках Кома ! Якщо стоїть на початку або в середині речення: О, як горить душа моя тривожна Якщо стоїть на початку речення і вимовляється з підвищеною інтонацією: Ой! Як тут гарно.

Слайд 54

Розділові знаки у вигуках КОМУ НЕ СТАВЛЯТЬ 1,Якщо вигук стоїть перед особовим займенником : Ой ти дівчино, з горіха зерня. Після НУ ,ОЙ,АХ, ужитих для Підсилення та О,ОЙ перед звертаннями: Ну що б,здавалося, слова … Ой Музо! Ся пісня двосічна,мов зброя..

Слайд 55

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова