X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Завантажити презентацію

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Слайд 2

СИНТАКСИС ЦЕ РОЗДІЛ ГРАМАТИКИ,ЩО ВИВЧАЄ БУДОВУ РЕЧЕНЬ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТА СПОСОБИ ПОЄДНАННЯ В НИХ СЛІВ, А ТАКОЖ ПРАВИЛА ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЧЕНЬ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ.

Слайд 3

ПУНКТУАЦІЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ – СУКУПНІСТЬ ГРАФІЧНИХ ЗНАКІВ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО АБЕТКИ ДАНОЇ МОВИ, А СЛУГУЮТЬ ЗАСОБОМ ВІДОБРАЖЕННЯ ТИХ ОЗНАК ( ЧИННИКІВ) ПИСЕМНОЇ МОВИ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ ЛІТЕРАМИ ТА ІНШИМИ ПИСЕМНИМИ ПОЗНАЧЕННЯМИ. ТАКИМИ ЗНАКАМИ Є: КРАПКА, КОМА, КРАПКА З КОМОЮ, ДВОКРАПКА, ТИРЕ, ДЕФІС, ЗНАК ОКЛИКУ, ДУЖКИ, ЗНАК ПИТАННЯ, ЛАПКИ ТОЩО.

Слайд 4

Основною синтаксичною одиницею є речення. ЦЕ ПОСЛІДОВНІСТЬ СЛІВ ЧИ ОКРЕМЕ СЛОВО, ЩО ВИРАЖАЄ ЗАКІНЧЕНУ ДУМКУ ПРО ФАКТИ, ПОДІЇ, ЯВИЩА, УКАЗУЄ НА ВІДНОШЕННЯ ПОВІДОМЛЮВАНОГО ДО ДІЙСНОСТІ. БАТЬКО ДАВ СИНОВІ ПОРАДУ.

Слайд 5

РОЗПОВІДНІ ПИТАЛЬНІ СПОНУКАЛЬНІ РОЗПОВІДНЕ – речення, комунікативне завдання якого полягає в констатації якого-небудь факту або відповіді на поставлене запитання. Довженко став спадкоємцем великої шевченківської любові до України.

Слайд 6

ПИТАЛЬНЕ МОДАЛЬНИЙ РІЗНОВИД РЕЧЕННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОГО МОВЕЦЬ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ, НАСАМПЕРЕД ІНТОНАЦІЙНІ ТА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ, ЗАПИТУЄ ПРО ЩО-НЕБУДЬ ІЗ МЕТОЮ ОДЕРЖАТИ ВІДПОВІДЬ. Хто прочитав цю книгу, яка віками була на столі в кожній українській хаті?

Слайд 7

СПОНУКАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ, ЩО ВИРАЖАЄ СПОНУКАННЯ СПІВРОЗМОВНИКА АБО ЧИТАЧА ДО ВИКОНАННЯ / НЕВИКОНАННЯ ДІЇ, ПОЗНАЧЕНОЇ ДІЄСЛОВОМ АБО ІНШИМ ПОВНОЗНАЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Пам`ятайте, товариші, не тільки Батьківщина, не тільки весь світ, а навіть прийдешні століття сьогодні дивляться на вас!

Слайд 8

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Слайд 9

ПРИСУДОК

Слайд 10

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Слайд 11

ДОДАТОК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ, ЩО НАЗИВАЄ ПРЕДМЕТ І , ВІДПОВІДАЮЧИ НА ПИТАННЯ НЕПРЯМИХ ВІДМІНКІВ, МОЖЕ ВИРАЖАТИ: об`єкт, на який переходить дія предмета; об`єкт чуття, думки, мовлення, бажання, прагнення доповнити дію; об`єкт володіння, передачі або привласнення.

Слайд 12

ДОДАТОК ПРЯМИЙ ДОДАТОК НАЗИВАЄ ПРЕДМЕТИ, ПРОЦЕСИ, СТАНИ, НА ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕХОДИТЬ ДІЯ (Зн. в. без прийменника, іноді Р.в. без прийменника). НЕПРЯМИЙ ДОДАТОК – В УСІХ ІНШИХ ФОРМАХ. Мамин брат завіз нам зранку цукру. ( прямий) Лоша наблизилося до річки. (непрямий)

Слайд 13

ОЗНАЧЕННЯ ЦЕ ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ, ЩО ВКАЗУЄ НА РІЗНІ СТАТИЧНІ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТА, ЯВИЩА, СТАНУ, ПРОЦЕСУ ТОЩО. ОЗНАЧЕННЯ ПІДПОРЯДКОВАНЕ ІМЕННИКУ Й ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ ЯКИЙ? ЧИЙ? КОТРИЙ? СКІЛЬКОХ? ОКРЕМО ВИРІЗНЯЮТЬ ПРИКЛАДКУ ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ.

Слайд 14

ОЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНЕ – ТАКЕ ОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЄТЬСЯ В ТАКІЙ ГРАМАТИЧНІЙ ФОРМІ РОДУ, ЧИСЛА Й ВІДМІНКА, В ЯКІЙ СТОЇТЬ ОЗНАЧУВАНЕ СЛОВО. До чаю подали густий золотавий мед. НЕУЗГОДЖЕНЕ – В УСІХ ІНШИХ ФОРМАХ. Очі хлопця зупинилися на іграшці.

Слайд 15

ПРИКЛАДКА як різновид означення СПЕЦИФІЧНИЙ РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ, ВИРАЖЕНОГО ІМЕННИКОМ ( АБО СУБСТАНТИВОВАНИМ СЛОВОМ) , ЩО ДАЄ ДРУГУ НАЗВУ ПРЕДМЕТУ ЧИ ЯВИЩУ. БІЛЯ ДЕРЕВА СТОЯЛА ЧОРНЯВА ДІВЧИНА-ГРЕКИНЯ.

Слайд 16

ОБСТАВИНА ЦЕ ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ, ЯКИЙ УКАЗУЄ НА СПОСІБ, МІРУ ТА СТУПІНЬ ДІЇ, ПРОЦЕСУ, СТАНУ, А ТАКОЖ НА МІСЦЕ, ЧАС, ПРИЧИНУ, МЕТУ, УМОВУ ІСНУВАННЯ ПРЕДМЕТА, ЯВИЩА ТОЩО. ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ ЯК? ДЕ? КУДИ? ДОКИ? ЗВІДКИ? ДЛЯ ЧОГО? Яків, усупереч правилам, вирішив зробити по-своєму.

Слайд 17

ОБСТАВИНА СПОСОБУ ДІЇ ДАЄ ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДІЇ ЧИ СТАНУ, ОЗНАЧАЄ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВИЯВУ ОЗНАКИ ВИРАЖЕНОЇ ДІЇ І ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ ЯКИМ СПОСОБОМ? Шляхи засипаючи, завиває лютнева хуртовина. ( виражена дієприслівниковим зворотом)

Слайд 18

ОБСТАВИНА МІРИ І СТУПЕНЯ ХАРАКТЕРИЗУЄ ДІЮ, СТАН, ОЗНАКУ ЩОДО ІНТЕНСИВНОСТІ ЧИ МІРИ ЇХ ВИЯВУ І ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ СКІЛЬКИ РАЗІВ? У СКІЛЬКИ РАЗІВ? ЯК БАГАТО? ЯК ЧАСТО? Я так її, я так люблю мою Україну убогу…

Слайд 19

ОБСТАВИНА МІСЦЯ АБО НАПРЯМКУ ДАЮТЬ ПРОСТОРОВУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДІЇ, ОЗНАКИ І ВІДПОВІДАЮТЬ НА ПИТАННЯ ДЕ? ЗВІДКИ? КУДИ? Попереду колони гуркотіла вантажівка.

Слайд 20

ОБСТАВИНА ЧАСУ УКАЗУЄ НА ТЕ, КОЛИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДІЯ ПРИСУДКА АБО ЯК ДОВГО ВОНА ТРИВАЄ І ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ :З ЯКИХ ПІР? ДОКИ? НА ЯКИЙ ЧАС? КОЛИ? ЯК ДОВГО? Опівночі приїхали до місця призначення.

Слайд 21

ОБСТАВИНА ПРИЧИНИ УКАЗУЄ НА ПРИЧИНУ, ПІДСТАВУ ВИНИКНЕННЯ ДІЇ ЧИ ОЗНАКИ Й ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ : З ЯКОЇ ПРИЧИНИ? ЧЕРЕЗ ЩО? ЧОМУ? НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ? Завдяки допомозі ми змогли подолати труднощі.

Слайд 22

ОБСТАВИНА МЕТИ УКАЗУЄ НА ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ, ПРЕДМЕТИ ТОЩО, ЯКІ Є БАЖАНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЇ СУБ`ЄКТА І ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ : З ЯКОЮ МЕТОЮ? ДЛЯ ЧОГО? Заради світлого майбуття давайте об`єднаємо зусилля.

Слайд 23

ОБСТАВИНА УМОВИ ВИРАЖАЄ УМОВИ, ЗА ЯКОЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧИ МОЖЕ ВІДБУВАТИСЯ ДІЯ, ПЕРЕБУВАННЯ В ПЕВНОМУ СТАНІ Й ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ : ЗА ЯКОЇ УМОВИ? Лежачи й сокира ржавіє.

Слайд 24

ОБСТАВИНА ДОПУСТУ УКАЗУЄ НА УМОВИ, УСУПЕРЕЧ ЯКИМ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДІЯ АБО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ СТАН, І ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ : УСУПЕРЕЧ ЧОМУ? НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЩО? Яків, усупереч правилам, вирішив зробити по-своєму.

Слайд 25

ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Слайд 26

ОДНОСКЛАДНИМ НАЗИВАЄТЬСЯ РЕЧЕННЯ, У ЯКОМУ НАЯВНИЙ ЛИШЕ ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ І ЯКЕ ЗМІСТОМ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДСУТНЬОГО. А над Дніпром уже помітно світало.

Слайд 27

Слайд 28

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ ЦЕ ТАКІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН ОЗНАЧАЄ ДІЮ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПЕВНОЇ ОСОБИ (ОСІБ). ПРИСУДОК МАЄ ФОРМУ ДІЄСЛОВА 1-Ї, 2-Ї ОСОБИ ОДНИНИ Й МНОЖИНИ . ( ВЖИВАЮТЬСЯ У ДІАЛОГАХ, МОНОЛОГАХ ТА ПОЕТИЧНІЙ МОВІ) Заспіваймо знову пісню.

Слайд 29

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ ЦЕ ТАКІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН ВИРАЖЕНИЙ ДІЄСЛОВОМ 3-Ї ОСОБИ МНОЖИНИ ТЕПЕРІШНЬОГО АБО МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ І ВКАЗУЄ НА НЕОЗНАЧЕНУ ОСОБУ. ( ВЖИВАЮТЬСЯ В НАУКОВОМУ, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ, ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТА РОЗМОВНОМУ СЛИЛЯХ). Скоро нам усе розкажуть.

Слайд 30

УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ ЦЕ ТАКІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН, ВИРАЖЕНИЙ ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ, ОЗНАЧАЄ ДІЮ, СТАН. ОЗНАКУ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ ВЗАГАЛІ. ( ТАКИМИ РЕЧЕННЯМИ Є ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ`Я, ЗАГАДКИ) НА ПЕРЕПРАВІ КОНЕЙ НЕ МІНЯЮТЬ.

Слайд 31

БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ ЦЕ ТАКІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНО ПОВНІ, У ЯКОМУ ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН ОЗНАЧАЄ ДІЮ ЧИ СТАН, ЩО НЕ СПІВВІДНОСИТЬСЯ З ВИКОНАВЦЕМ. НІДЕ НЕМАЄ ПОРЯТУНКУ.

Слайд 32

ІНФІНІТИВНІ РЕЧЕННЯ ЦЕ ТАКІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН ВИРАЖЕНИЙ ІНФІНІТИВОМ. ЗОРІ НА НЕБІ НЕ ПЕРЕРАХУВАТИ.

Слайд 33

НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ ЦЕ ТАКІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ, У ЯКИХ НАЯВНИЙ ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН СПІВВІДНОСИТЬСЯ З ПІДМЕТОМ І ВИРАЖЕНИЙ Н.В. ІМЕННИКА ОДНИНИ ЧИ МНОЖИНИ. СОНЯЧНІ ЧУДОВІ ДНІ.

Слайд 34

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ “ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ”

Слайд 35

ПЕРЕКЛАД ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ- ГОД ОТ ГОДА- ЛИЦОМ К ЛИЦУ- ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ- ШАГ ЗА ШАГОМ- СЛУШАТЬ МУЗЫКУ- УВАЖАТЬ СТАРШИХ- НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕДЕЛИ- ЗАНЯТИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ.

Слайд 36

ПЕРЕПИСАТИ І ВИЗНАЧИТИ ВИД РЕЧЕННЯ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ПІДКРЕСЛИТИ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Я ХОЧУ ПРАВДІ БУТИ ВІЧНИМ ДУГОМ І ВОРОГОМ ОДВІЧНИМ ЗЛУ. ПАХНЕ ХЛІБОМ ЗЕМЛЯ,ЩО ДАЛА МЕНІ СОНЦЕ І КРИЛА. НЕПОВТОРНІ КАРТИНИ ДИТИНСТВА! ЩО ЛЮБИШ ТИ НАЙБІЛЬШОЮ ЛЮБОВ`Ю? БАГАТО ЛІТ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ, ВОДИ ЧИМАЛО УТЕКЛО.

Слайд 37

Утворіть з поданих словосполучень поширені реченні і зробіть повний синтаксичний розбір. Шумів вітер; загула хуртовина; забіліли сніги; потекли струмки; розливається річка; хвилі плещуться; линуть журавлі; грім гуркоче; пронеслась злива; зацвіли каштани; настало літо; сонце встає; пахне мед; достигають вишні; спіє жито; почалися жнива.

Слайд 38

Текст розбийте на речення і абзаци, поставте потрібні розділові знаки. Я утомився / мене втомили люди / мені докучило бути заїздом / де вічно товчуться оті створіння / кричать / метушаться і сміються / повідчиняли вікна / провітрити оселю/ викинуть разом із сміттям і тих / що смітять / нехай увійдуть у хату чистота і спокій / хто дасть мені втіху бути самотнім / смерть / сон / як я чекав їх часом / а коли приходив той прекрасний брат смерті і брав мене до себе/ люди і там чигли на мене/ вони сплітали своє існування х моїм в химерну сітку / намагалися налити мої вуха та моє серце тим / чим самі були повні…

Слайд 39

До поданих односкладних речень добери синонімічні двоскладні й запиши їх. У КІМНАТІ ПАХЛО СВІЖОЮ ТРАВОЮ. - ЙОМУ НЕ СПАЛОСЯ. – У ДВЕРНІ ЩІЛИНИ ДМЕ ХОЛОДОМ. – ВСІ СТЕЖКИ ПОЗАМІТАЛО СНІГОМ. – ЇЙ НЕ СИДІЛОСЯ НА МІСЦІ. – НА ДУШІ НЕСПОКІЙНО. -

Слайд 40

ВІДРЕДАГУЙТЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЗАЗНАТИ ГОРЕ ; ПОВІДОМИТИ КЛІЄНТА; НАСЛІДУВАТИ ДОРОСЛИМ; ПРАЦЮВАТИ ПО СУБОТАМ; ХВОРИЙ ГРИПОМ; СМІЯТИСЯ НАД СОБОЮ; ВЛАСТИВИЙ ДЛЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ; ЗГІДНО НАКАЗУ ДИРЕКТОРА; ДОГЛЯДАТИ ЗА ХВОРИМ; ГОВОРИТИ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.

Слайд 41

Поставте розділові знаки в кінці речень і перепишіть, підкреслити ГО. Я повний приязні до сонця і йду просто до нього, лице в лице Повернутись до нього спиною – крий Боже Яка невдячність дуже щасливий, що стрічаюсь з ним тут, на просторі, де ніхто не затулить його обличчя, і кажу до нього :”Сонце Я вдячний Ти сієш у мою душу золотий засів – хто знає, що вийде з того насіння

Слайд 42

Перепишіть, визначте вид односкладного речення. Нікому не дано змінити безповоротний часоплин. Красива ніч, велика ніч, як марево сторіч. Батьківщино, здалека пошли нам терпіння й відваги. День такий сонячний і теплий сьогодні. Мені показували з кручі Дніпро. Решетом воду не носять.

Слайд 43

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З ТЕМИ “ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ”

Слайд 44

1. Складним є речення: А) Мудрість, кажуть, приходить з роками. Б) Про людину кажуть, що вона велетень, бог, гігант. В) Стояв ліс, опушений білим інеєм. Г) Грими, моя пісне могутня, ясна, на всім українськім роздоллі.

Слайд 45

2.Поширеним є речення: А) Хай кожен із вас заспіває. Б) Вони будуть відпочивати. В) Тут весело. Г) Хлопець виявився не ликом шитий.

Слайд 46

3.Непоширеним є речення: А) Двадцять п`ять слухачів зараховано. Б) Дізнався напередодні події. В) Не буду собі цим сушити голови. Г) Я почав читати.

Слайд 47

4. Неповним є речення : А) Тихо, й тепло, й скрізь червоно. Б) Широка ріка спокійно дрімає в легкому тумані. В) А сонце по-новому світилося в небі голубому. Г) Од щастя – кругом голова, і пристрасть невгасима.

Слайд 48

5.Простий підмет ужито в реченні : А) Законів торгівлі пильно дотримують обидві сторони. Б) Кілька променів призахідного сонця прорізалися золотими стрілами крізь хмару. Б) Вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе. Г) Пильно дивляться тисячі вікон.

Слайд 49

6. Складений дієслівний присудок ужито в реченні : А) Світ рухливим і мінливим став. Б) Словом і піснею славити хочу щедре братерство і нашу родину. В) Ніколи пить ворожі коні не будуть воду в Дніпрі. Г) Великі поети не вміють писати віршів.

Слайд 50

7. Складений іменний присудок ужито в реченні: А) Сміливі завжди мають щастя. Б) Я хочу бути корсним Батьківщині. В) Людина починається з добра. Г) Степ став сліпучою, гулкою цілиною.

Слайд 51

8. Виділене слово є означенням у реченні: А) Київ – місто прекрасне, як усмішка долі. Б) Ми часто в клопотах втрачаємо реальне відчуття краси. В) Я відчуваю рівний пульс народу. Г) Вечірній обрій опустив завісу.

Слайд 52

9. Виділене слово є додатком у реченні: А) Красуня задумана осінь золоті паруси нап`яла. Б) Адресовані людям вірші – найщиріший у світі лист. В) Чорнобиль – попередження, набат, його уроків людство не забуде. Г) Поет співав про хлопця, який за Дунаєм Здобуває славу.

Слайд 53

10. Обставину причини вжито в реченні: А) Овідій прокинувся від крику. Б) Люблю дивитися на воду. В) Зараз у нас усього по вінця. Г) То вічність узяла мене у свідки – усе запам`ятати на віку.

Слайд 54

11. Односкладним означено-особовим є речення: А) За один раз не зітнеш дерева враз. Б) По роботі пізнати майстра. В) Нічого не хочу про цей випадок чути. Г) Не лінися рано вставати та замолоду більше знати!

Слайд 55

12. Односкладним узагальнено-особовим є речення: А) Кругом поставили своїх. Б) Зачекайте кілька хвилин. В) Чесне діло роби сміло! Г) У мене немає часу.

Слайд 56

БАЖАЮ УСПІХІВ! З повагою Тетяна Федорівна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова