X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити презентацію

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Однорідні члени речення: поширені й непоширені; зв’язок: сполучниковий, безсполучниковий, змішаний.

Слайд 3

Перлами, росою, сонцем, далиною вмиваються поля В. Сосюра

Слайд 4

Робота з текстом 1.Прочитати текст. Дібрати заголовок у вигляді словосполучення. 2.Визначити основну думку тексту і тип мовлення. Аргументувати свою відповідь. 3.Поміркувати, що мав на меті автор, змальовуючи цю картину. 4.Доповнити текст власними спогадами про красу осінньої природи. Знайти однорідні члени і визначити, за допомогою яких сполучників вони поєднуються. 5.Пояснити розділові знаки в реченнях з однорідними членами. 6.З’ясувати орфограми у виділених словах. Навести власні приклади. 7.Скориставшись тлумачним словником, визначити лексичне значення слів копиці, деркач, таганок, чирята.

Слайд 5

Проблемне вивчення навчального матеріалу на основі одержаних у попередніх класах знань 1.Пригадати відоме вам про однорідні члени речення. 2.Розглянути таблицю і дати відповіді на запитання: 1. Що називається однорідними членами речення? 2. Які члени речення можуть бути однорідними? 3. Які ознаки мають однорідні члени речення? 4. На які запитання відповідають однорідні члени речення? 5. Визначити вид однорідних членів речення із тексту попереднього завдання й назвати їх ознаки.

Слайд 6

Однорідні члени речення Скласти висловлювання в науковому стилі про однорідні члени речення. Види однорідних членів речення за їх синтаксичною функцією Ознаки однорідних членів речення Головні Другорядні підмети присудки 1. Виступають одним членом речення. 2. Зв’язані з одним членом речення додатки означення обставини 1. Виступають одним членом речення. 2. Відповідають на одне запитання. 3. Залежать від одного головного члена в реченні

Слайд 7

Лінгвістичне дослідження на основі аналізу тексту 1.Прочитати текст мовчки. Записати по пам’яті ключові слова і словосполучення та переказати текст. 2.Дати відповідь на запитання, сформульоване автором у заголовку до тексту і в останньому реченні. 3.Назвати речення з однорідними членами. Якою частиною мови вони виражені? 4.До якого слова в реченні відносяться? З’ясувати зв’язок між однорідними членами речення. 5.Визначити їх синтаксичну роль. 6.Зробити фонетичний розбір виділених слів. Увести їх у речення з однорідними членами.

Слайд 8

Колективна робота з таблицею Розглянути таблицю й розказати про відношення між однорідними членами речення, що поєднуються за допомогою сполучників сурядності. Відношення між однорідними членами речення Сполучники З якою метою використовуються Приклади єднальні і (й), та (у значенні і), ані, і—і, ні—ні, ані—ані смислова спорідненість, посилення заперечення, властивість підсилювальних часток Тільки на хмари, на небо виллю і жаль, і жагу (В. Сосюра) протиставні а, але, та, однак, зате, проте, тільки виражають протиставлення Довкола вже не тільки торішнє пріле листя, а й зелена трава (Ю. Смолич) розділові або, чи, або—або, чи—чи, то—то, не то—не то, чи то—чи то указують на непевність або можливість одного з двох явищ Чи то садок, чи то город, чи то поле (Панас Мирний)

Слайд 9

Конструктивне завдання (реконструювання речень з метою поширення їх однорідними членами) 1.Прочитати виразно вірш. Назвати художні засоби, використані поетесою в поданому тексті. 2.Поміркувати, з якою метою письменниця їх використала. Аргументувати свою думку рядками з вірша. 3.Розширити виділені речення поезії однорідними членами. 4.Записати їх. Визначити спосіб поєднання однорідних членів у них. 5.Зробити синтаксичний розбір 2–3 речень. Схарактеризувати однорідні члени речення.

Слайд 10

Гроза пройшла. Зітхнули трави. Квітки головки підняли, І сонце тепле і ласкаве Спинило погляд на землі. Здаля розвіялись тумани, Знов ясно, пахощі, тепло. Спинилась кров, замовкли рани. Прибите серце ожило. Літає радість, щастя світе, Дзвенять пташки в садах рясних. Сміються знову трави, квіти, А сльози ще тремтять на них. (Олександр Олесь)

Слайд 11

Відновлення речень з однорідними членами 1.Прочитати речення. Записати їх, розставляючи й пояснюючи розділові знаки. 2.З’ясувати лексичне значення виділених слів і дібрати до них синоніми.

Слайд 12

Мовленнєва ситуація 1.Уявити себе журналістом: ви берете інтерв’ю у відомої постаті нашої держави про її відпочинок у вільний час. 2.Запитати, у яку пору року найбільше подобається відпочивати, чому саме, яке значення має для цієї людини оточуюча природа під час відпочинку тощо. 3.У висловлюванні використати поширені й непоширені однорідні члени речення, поєднані між собою різними видами зв’язку. 4.Визначити їх синтаксичну роль.

Слайд 13

Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок Подумати і дати відповіді на запитання: 1.Які члени речення називаються однорідними? 2.Яку синтаксичну функцію в реченні можуть виконувати однорідні члени? 3.З якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення? 4.Навести приклади речень з поширеними однорідними членами. 5.Навести приклади речень з непоширеними однорідними членами. 6.Розказати про зв’язки між однорідними членами речення. 7.Які смислові відношення встановлюються між однорідними членами речення, якщо вони поєднуються сполучниками сурядності? Навести приклади.

Слайд 14

Домашнє завдання 1.Скласти й записати розповідь про речення з однорідними членами. Проілюструвати теоретичний матеріал прикладами, дібраними з творів художньої літератури. 2.Виписати з підручника будь-якої дисципліни по два речення з однорідними членами, з’єднаними єднальними, протиставними і розділовими сполучниками.

Слайд 15

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова