X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мовні норми

Завантажити презентацію

Мовні норми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мовні норми Презентацію підготувала вчитель української мови та літератури Пологівської СРШ І – ІІІ ступенів №2 Штандюк С.І.

Слайд 2

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному і писемному мовленні. ПРАВИЛЬНЕ МОВЛЕННЯ

Слайд 3

Типи мовних норм Фонетичні й орфоепічні норми Регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів. Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються як *е+ наближено до*и+ , [и+ наближено до*е+. Ненаголошений *о+ здебільшого вимовляється чітко. Лише в деяких словахперед складом з наголошеним *у+ у вимові наближається до *у+: [зозуля ],[ голуб]. Тверда вимова шиплячих: чай, чому, Польща (а не чьай, чьому, Польщьа); Приголосний *р+ вимовляється твердо в кінці складу і в кінці слова: *комар+, *лікар+. На початку складу *р+буває м’яким: *бурак]. Літера щ передає звуки [шч]: вищий, що (а не висший, шо); Буквосполучення дж, дз передають злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не сижу, кукуруза); Літера ґ передає звук ґ: обґрунтування, ґатунок (а не обгрунту гатунок)… Приголосний *в+ не оглушується і не переходить у *ф+.

Слайд 4

Лексичні норми Норма Брати участь Довідка Мені пощастило Калька Приймати участь Справка Мені повезло

Слайд 5

Морфологічні норми Правильне визначення роду іменнків Укр.мова – рос.мова Ч.р. Біль Дріб Напис Сибір Степінь Ж.р. боль дробь надпись Сибирь степень Правильне утворення форм ступенів порівняння прикметників та прислівників: дорожчий, найдорожчий (а не більш дорожчий, самий дорогий); швидше, найшвидше, якнайшвидше, (а не саме швидше, більш швидше, більш швидкіше і т.д.); Кожній змінюваній частині мови властива певна , чітко встановлена система словозміни: шістдесяти (а не шестидесяти) Вживаннязакінчень кличного відмінка: пане Максиме, Андрію Івановичу, Ольго Василівно.

Слайд 6

Синтаксичні норми Правильно Відпустка через хворобу Через помилку У вихідні дні Хворий на грип За три кілометри Неправильно Відпустка по хворобі По помилці По вихідним дням Хворий грипом В трьох кілометрах

Слайд 7

Орфографічні норми Біла Церква(місто) – Дівчинка Віра – біла церква Розрізнювальний віра в людину Принципи

Слайд 8

Пунктуаційні норми Вживання розділових знаків: крапки, знака питання, знака оклику, трьох крапок, коми, крапки з комою, двокрапки, тире, дужок, лапок.

Слайд 9

Види помилок, які зустрічаються у мовленн Лексичні Вживання слова у невластивому значенні: я вчуся на курсах кіноапараторів Вживання зайвих слів та нагромадженні спільнокореневих: письменник зобразив образ Неправильне слововживання: люди починають сіяти урожай. Порушення у вживанні фразеологізмів: відігравати значення ( відігравати роль, мати значення)

Слайд 10

Стилістичні Неправильне вживання слів з переносним значенням: крила поезії В.Симоненка несли читача. Недоцільне вживання діалектизмів,штампів, емоційно забарвлених слів: говорить файно, учень щоденно крокує до школи. Уживання слів іншого стильового чи емоційно – експресивного забарвлення: механізатори достроково полагодили степові кораблі

Слайд 11

Граматичні помилки Морфологічні Будинок з каменя – будинок з каменю Усміхаюча жінка – жінка, яка посміхається Ходити по хатам – ходити по хатах Синтаксичні Опалі листя – опале листя Занати поразку – зазнати поразки Я чекав ранку і коли почне світати.

Слайд 12

Помилки , що зустрічаються тільки у писемному мовленні Орфографічні Запоріжський - запорізький Лісос – муга – Лісо - смуга Пунктуаційні Які новини.– Які новини?

Слайд 13

Помилки, що зустрічаються тільки в усному мовленні Помилки у наголошуванні Одинадцять Одинадцять Неправильно вимовлений звук На річці = На [р і ц : і ]

Слайд 14

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова