X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративно-правові норми

Завантажити презентацію

Адміністративно-правові норми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адміністративно-правові норми

Слайд 2

План 1. Поняття адмін.-правової норми. 2. Види адмін.-правових норм. 3. Реалізація адмін.-правових норм.

Слайд 3

Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь права, складається з комплексу юридичних норм. Юридична норма — це правило поведінки, встановлене державою і обов'язкове для всіх суб'єктів права, яким воно адресоване. За допомогою юридичних норм встановлюються, змінюються, припиняються правові відносини, тобто вони виступають регулятивним засобом щодо предмета певної галузі права.

Слайд 4

1.Поняття адмінісративно-правової норми. Адміністративно-правова норма — це обов'язкове правило поведінки, яке встановлене і охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері державного управління.

Слайд 5

Наприклад: ухилення осіб, які представляють уповноважені трудовим колективом органи, від участі в переговорах щодо укладення колективного договору або умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів тягне за собою накладення штрафу (ст. 41' КпАП); транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат (ст. 10 Закону "Про транспорт");

Слайд 6

2. Види адміністративно-правових норм За формою виразу: Зобов’язуючі- зобов'язують здійснювати певні дії. Заборонні — ці норми забороняють вчинення тих чи інших дій. Повноважні -уповноважують адресата діяти в рамках вимог норми за своїм розсудом. Стимулюючі —забезпечують належну поведінку учасників управлінських відносин.

Слайд 7

За галузевою належністю: Матеріальні- що юридичне закріплюють комплекс обов'язків і прав, а також відповідальність учасників управлінських відносин Процесуальні — регламентують динаміку державного управління і пов'язаних з ними управлінських відносин. Ними визначається порядок прийому, розгляду, вирішення скарг і заяв

Слайд 8

За юридичною силою: Викладені в законах; Викладені в указах; Викладені в постановах; Викладені в наказах.

Слайд 9

3. Реалізація адміністративно-правових норм Встановлені адміністративно-правові норми виконують свої функції тільки у тому разі, якщо вони реалізуються. Реалізація норм означає практичне використання правил поведінки, що містяться в них, з метою регулювання управлінських відносин, тобто втілення у життя волевиявлення, яке вони містять. Відомо кілька підходів до питання про реально існуючу кількість способів реалізації адміністративно-правових норм. Найчастіше виділяють чотири способи: виконання, використання, додержання, застосування. Рідше виділяють тільки два способи: застосування і виконання, а використання і додержання розглядаються як форми виконання.

Слайд 10

Виконання — це активна поведінка суб'єкта адміністративних правовідносин щодо виконання юридичних обов'язків. До даного варіанта реалізації адміністративно-правових норм належать такі дії, як сплата податків, подання звітів, здійснення реєстрації, одержання паспорта тощо. Використання — це активна поведінка суб'єкта адміністративних правовідносин щодо здійснення наданих йому юридичних прав (можливостей). Діями щодо використання адміністративно-правових норм є: подання скарги, заява про відпустку, використання наданих державою пільг тощо.

Слайд 11

Додержання — це пасивна поведінка суб'єкта адміністративних правовідносин, який не допускає порушень адміністративно-правових заборон. Застосування — це діяльність державних виконавчо-розпорядчих органів з вирішення управлінських справ і видання індивідуальних юридичних актів, що ґрунтуються на вимогах матеріальних або процесуальних норм.

Слайд 12

Висновки Неправильне тлумачення норм адміністративного права, необ'єктивна оцінка фактичних обставин справи, до яких застосовується норма, видання незаконного, необгрунтованого, недоцільного акта реалізації норми завдає шкоди не тільки окремій особі, а й колективам людей, суспільству в цілому. Це пояснюється особливою значущістю управлінських відносин, що регулюються адміністративно-правовими нормами. Вони торкаються інтересів громадян, організацій, закладів, підприємств, цілих галузей і сфер управління, а різні реорганізації управлінських структур коштують платникам податків великих сум.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство