X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Цивільно-правові договори

Завантажити презентацію

Цивільно-правові договори

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Київський університет ім.Б.Д.Грінченка Гуманітарний інститут Виконала: студентка II-ого курсу групи ФАІСб-2-08-4д Дайнеко Ірина Цивільно-правові договори

Слайд 2

План Поняття договору. Умови договору. Види договорів. Укладання договору. Функції договору. 1. 2. 3. 4. 5.

Слайд 3

Поняття договору Договір – це угода двох або декількох осіб, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Договір є основною підставою виникнення зобов'язально-правових відносин (зобов'язань), який встановлює певні суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки для сторін, що його уклали.

Слайд 4

Поняття договору Предмет договору певна дія, але ця дія може бути тільки правомірною Якщо предметом договору буде неправомірна дія, тобто незаконна, то такий договір визнається недійсним.

Слайд 5

Поняття договору Договір вважається дійсним за дотримання таких умов: законності дії волевиявлення сторін дотримання встановленої законом форми договору право- та дієздатності сторін

Слайд 6

Поняття договору Головним елементом кожного договору є воля сторін, спрямована на досягнення певної мети, яка не суперечить законові. Змістом будь-якого договору є права та обов'язки сторін, установлені ним. Зміст будь-якого договору характеризується його умовами.

Слайд 7

Умови договору Істотними є умови договору, що визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду. До звичайних умов належать тi, якi вироблені практикою для договорів певного виду та оприлюднені в установленому порядку. Випадкові - умови договору, якi звичайно в договорах не передбачаються, але можуть бути встановленi угодою сторiн.

Слайд 8

Види договорів Багатосторонні – це договори, в яких бере участь понад дві особи. Односторонні – це договори, в яких одна сторона має лише права, а інша — лише обов’язки. Двосторонні, або взаємні – це договори, в яких кожна із сторін має і права і обов’язки.

Слайд 9

Види договорів Реальнi договори вважаються укладеними, тобто набувають юридичного значення лише з моменту фактичного здійснення певних. Консенсуальнi договори вважаються укладеними i набувають юридичного значення з моменту досягнення угоди з основних умов договору.

Слайд 10

Види договорів За своєю формою договори можуть бути Усні Письмові Прості Нотаріально посвідчені

Слайд 11

Види договорів За загальним правилом вибір форми договору залежить від бажання осіб, що його укладають. Однак у ряді випадків закон вимагає, щоб договори були укладені в певній формі. Якщо для договору не встановлено такої форми, він вважається укладеним, поки поведінка осіб свідчить про їхню волю укласти договір.

Слайд 12

Види договорів Усна форма допускається в договорах, що виконуються під час їх укладання, якщо інше не встановлено законом. Проста письмова форма застосовується в разі укладення договорів між юридичними особами, крім договорів, що виконуються під час їх укладення.

Слайд 13

Види договорів Нотаріальне посвідчення письмових договорів обов’язкове у випадках, передбачених у законі. Таке посвідчення здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення даної нотаріальної дії шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

Слайд 14

Укладання договору Договiр вважається укладеним, коли сторони досягли згоди по всiх суттєвих умовах i угоду належним чином оформили.

Слайд 15

Укладання договору У процесі укладення договору розрiзняють двi стадiї: пропозицiя укласти договiр (оферта) прийняття пропозицiї (акцепт)

Слайд 16

Функції договору Функція договору — це не форма, а певний вид дій названого юридичного факту на суспільні відносини. У функціях договору поєднуються і вияв головних цілей, основного призначення договору і його вплив на суспільні відносини, бо без використання цієї форми для конкретних правовідносин не може виявитися головне призначення цієї категорії.

Слайд 17

Функції договору Ініціативна функція договору полягає в тому, що як результат погодження волі сторін договір є водночас актом вияву ініціативи і реалізації диспозитивності учасників договору. Програмна-координаційна функція означає, що договір є своєрідною програмою поведінки його учасників один щодо одного та засобом координації цієї поведінки сторін на засадах рівності, диспозитивності та ініціативи.

Слайд 18

Функції договору Інформаційна функція виявляється в тому, що завдяки чітко сформульованим умовам договір містить певну інформацію, яка в разі спору може бути врахована і юрисдикційним органом для правильної кваліфікації взаємовідносин сторін і прийняття законного та обгрунтованого рішення з цього спору. Гарантійна функція зводиться до залучення для стимулювання належного виконання зобов'язань системи забезпечувальних засобів, які також набувають договірної форми.

Слайд 19

Функції договору Захисна функція полягає в тому, що завдяки договору включається в дію механізм захисту порушених прав шляхом примусу до виконання обов'язку в натурі, відшкодування збитків, застосування заходів оперативного впливу тощо.

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство