X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мовні норми. Мовленнєві помилки

Завантажити презентацію

Мовні норми. Мовленнєві помилки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мовні норми. Мовленнєві помилки

Слайд 2

Типи норм Орфоепічні норми  Регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів. Наприклад: - тверда вимова шиплячих: чай, чому, Польща (а не чьай, чьому, Польщьа); - дзвінкі приголосні в кінці слова або складу не оглушуються: гриб, репортаж, любов, раз, лід (а не грип, репорташ, любоф, рас, літ); - голосний о ніколи не наближається до а : молоко, потреби, дорога (а не малако, патреби, дарога); - літера щ передає звуки шч: вищий, що (а не висший, шо); - буквосполучення дж, дз передають злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не сижу, кукуруза); - літера ґ передає звук ґ: обґрунтування, ґатунок (а не обгрунтування, гатунок)…

Слайд 3

Акцентуаційні норми   Визначають правильний словесний наголос Слід пам'ятати, як правильно наголошувати: новúй, фа ховий, вúпадок, одина дцять, руко пис, машино пис, пере пис, книжкú, шляхú, ненáвисть, серéдина, новúй, близькúй, чотирнáдцять, текстовúй, мáбýть, зáвжди, літóпис, бáйдýже, вúпадок, ідéмо, пíдуть, рáзом, прúятель, пóказ, óлень…

Слайд 4

Лексичні норми Розрізнення значень і семантичних відтінків, закономірності лексичної сполучуваності, встановлюють правила слововживання. Норма Каль- ка постачальник поставщик навчальний учбовий наступний слідуючий відноситися ставитися брати участь приймати участь

Слайд 5

Порушення словотвірної мовної норми маємо внаслідок зросійщення української мови, підсумком чого є суржик - “мова для убогих, метафізична модель духовних бомжів” (Ю.Андрухович). Впорядковану й чітку словотвірну систему нашої мови разюче спотворюють ненормативні афіксальні морфеми, які порушують внутрішню суть української мови. Словотвірні норми Регулюють вибір морфем, їх розташування і сполучення у складі слова Вечо-ринка Вес-ною Пра-чечна Домо-госпо-дарка Вечір-ка Праль-ня Навес-ні Домо-госпо-диня

Слайд 6

Морфологічні норми Регулюють вибір варіантів морфологічної форми слова і варіантів її поєднання з іншими словами. Наприклад: вживання закінчень кличного відмінка: пане професоре, Андрію Петровичу, Ольго Василівно, добродію Панчук; форми ступенів порівняння прикметників та прислівників: дорожчий, найдорожчий (а не більш дорожчий, самий дорогий); швидше, найшвидше, якнайшвидше, (а не саме швидше, більш швидше, більш швидкіше і т.д.); чоловічі прізвища на -ко, - ук відмінюються: Олегові Ткачуку (але Олені Ткачук), Василя Марченка (але Мар’яни Марченко), Максимові Брикайлу (але Тетяні Брикайло);

Слайд 7

Синтаксичні норми Регулюють вибір варіантів правильної побудови словосполучень і речень, уживання прийменників. Правильно: Неправильно: згідно наказу по хворобі згідно з наказом через хворобу за допомогою залежно від незважаючи на це при допомозі в залежності від не дивлячись на це П О Р І В Н Я Й Т Е

Слайд 8

Стилістичні норми Регулюють вибір слова або синтаксичної конструкції відповідно до умов спілкування і стилю викладу велика кількість, а не величезна кількість – у науковому стилі; у зв’язку з тим, що, а не бо…в офіційно-діловому стилі. Наприклад:

Слайд 9

Орфографічні норми Охоплюють правила написання слів та їх частин. Слова в українській мові пишуться за такими принципами: фонетичним (пишуться так як і вимовляються): випробувати, підрозділ , дата, бланк; морфологічним (позначення на письмі складових частин слова незалежно від їхньої вимови): підписуєшся, укладається, безстроковий, зчитувати; історичним (букви, морфеми, слова пишуться за традицією, а не відповідно до існуючих норм): дзвінок, рівень, меншості, черговий; смисловим (різне написання однозвучних слів, які мають неоднакове значення): напам'ять – на пам'ять, вишневе – Вишневе, проте – про те.

Слайд 10

Пунктуаційні норми ? ! , ; : _ Регулюють вживання розділових знаків: крапки, знака питання, знака оклику, трьох крапок, коми, крапки з комою, двокрапки, тире, дужок, лапок, абзацу; вони полегшують сприймання тексту і виклад думок на папері ( ) “ ” … .

Слайд 11

ПРАВИЛЬНЕ МОВЛЕННЯ додержання усталених мовних норм української літературної мови. МОВНА МАЙСТЕРНІСТЬ здатність, використовуючи мовні норми, обирати з них найбільш вдалу для викладення своїх думок. Яскравими прикладами мовної майстерності можуть служити художні твори видатних українських письменників.

Слайд 12

Гра «Я коректор» 1. Знайти помилку у виборі слова. Визначити тип помилки. Правильну відповідь записати. Терміново подзвонити Завдати удару Приймати участь Дав вірну відповідь Перевертати сторінки Давати запитання Піднести квіти Терміново зателефонувати Нанести удар Брати участь Дав правильну відповідь Перегортати сторінки Ставити запитання Вручити квіти

Слайд 13

2. У кожному із словосполучень знайдіть і виправте помилку. Правильні відповіді запишіть. Яку мовленнєву помилку було допущено? грипом Жити Українець Зробити По власному бажанню Дні стали більш на грип Хворіти по проспекту Перемоги на проспекті коротшими короткими по походженню за походженням по всіх правилах за всіма правилами За власним бажанням Вибачте мене мені

Слайд 14

Виправ Осінній карнавал Усміхаюча осінь заворожує мене на кожному кроці. Осінню навкруги така невимовна краса! Ніби готуючись до осінього карнавалу дерева одяглися в багряні шати. Бирізки й клени стали жовті, а осики – червоні. Серед зиленої хвої палає дика груша. Землю вкрили кольорові опалі листя. Здається, ніби крокуєш по чарівному, зітканому із золотих ниток килиму. Йдучи вулицьою, кленові листочки милують мене прикрасними росписами невідомого художника. Дивлячись на цю красу не можна дочекатися, коли на золотогривих конях у золотій кареті прийде королева Осінь і врочисто розпочне карнавал.

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова