X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях

Завантажити презентацію

Мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПЕРШОКЛАСНИКАМИ Буренко В.М., Завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Слайд 2

Навчання учнів молодшого шкільного віку Навчання учнів молодшого шкільного віку – це особливий вид освітньої діяльності і завдання дорослих – виховати у дитини позитивне ставлення до майбутнього шкільного життя, розвинути їхні загальнопізнавальні, організаційні, мовленнєві та контрольно-оцінні вміння й навички, які гарантують здатність реалізувати можливості розвитку особистості, сформувати творчу індивідуальність.

Слайд 3

Вчитель має пам’ятати, що: збереження психічного і фізичного здоров’я дітей та їх розвиток є основним у процесі навчання; мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях;

Слайд 4

Вчитель має пам’ятати, що: не можна зовсім абстрагуватися від рідної мови, але рідна мова повинна використовуватись у певних межах, коли це доцільно; характерною особливістю пам’яті дітей є здатність копіювати.

Слайд 5

Вчитель має пам’ятати, що: запам’ятовування мовного та мовленнєвого матеріалу дітьми є ефективним, за умови супроводження його відпо відним зоровим унаочненням; ситуативне діалогічне мовлення вважається природнішим для дітей цього віку. Воно є емоційнішою формою спілкування, в якому значну роль відіграють жести, міміка та паралінгвістичні засоби.

Слайд 6

Вчитель має пам’ятати, що: Без мотивів не може виникнути жоден вид діяльності, зокрема мовленнєва діяльність. Використання пасивних методів навчання призводить до формування пасивної особистості. Використання інтерактивних методів навчання сприяє формуванню особистості зі значно ширшими творчими можливостями!

Слайд 7

Вчитель має пам’ятати, що: Одним із ефективних засобів самоствердження дитини є колективна діяльність, яка створює умови для розвитку мислення, виховує інтерес до навчання, задовольняє потреби дітей у спілкуван ні, допомагає дитині налагоджувати стосунки з однолітками, а також у процесі розв’язування певних проблем задовольняє і пізнавальну потребу дитини.

Слайд 8

Фактори, які залежать саме від учителя та які впливають на стан здоров’я дитини. До них належать: невідповідність методик і технологій навчання віковим особливостям та функціональним можливостям дітей; надмірна інтенсифікація навчального процесу; нераціональні форми організації навчальної діяльності дітей; стресова педагогічна тактика; функціональна неграмотність учителя, тощо. Саме внутрішній світ учителя, його досвід, емоції, захопленість своєю справою, професійна майстерність відіграють велику роль у формуванні особистості дитини та впливають на його успіхи і невдачі.

Слайд 9

Навчання дітей має базуватися на принципах: комунікативної спрямованості; орієнтації на учня; особистісної орієнтації; інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо); послідовності; посильності і доступності; позитивного ставлення до помилок.

Слайд 10

Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку: образне сприймання та запам’ятовування; мимовільність уваги, її орієнтація на сильний подразник; підвищена емоційність сприйняття; імпульсивність, недовільность вольових зусиль; велика роль навчальної гри у процесі пізнавальної діяльності; схильність дітей до копіювання, наслідування у діях; конкретне або наочно-образне мислення; екстенсивний характер пізнання навколишнього світу, а також різні стилі навчання дітей.

Слайд 11

kmvml.ippo@kmpu.edu.ua Науково-методичний журнал “Іноземні мови в сучасній школі”, передплатний індекс: 23761

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова