X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Джерела української фразеології"

Завантажити презентацію

"Джерела української фразеології"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Джерела української фразеології Підготували учениці 10-А класу Білозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.Б. Хмельницького Бєлих Марина та Коваль Олена

Слайд 2

План 1. Поняття про фразеологізм 2.Фразеологія як розділ науки про мову. 3.Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологічних зворотів. 4. Джерела української фразеології. 5. Список використаної літератури.

Слайд 3

Фразеологія як розділ науки про мову Фразеологією ( гр. phrases- зворот, вислів і logos - поняття , вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв'язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням.

Слайд 4

Як і слова, фразеологізми: 1) не користуються щоразу ,а відтворюються як готові, наявні в мові одиниці з певним значенням; 2) відзначаються стійкістю складу і сталістю структури; 3) часто позначають одне поняття і вступають у синонімічні зв'язки з словами; 4) виконують ту ж функцію, що й слова. Наприклад: накивати п'ятами - втекти; пасти задніх - відставати.

Слайд 5

На відміну від слів, фразеологізми 1) складаються із самостійних одиниць мови – слів, які найчастіше функціонують окремо та мають відповідні форми; 2) відрізняються більшою точністю значення, яке частіше, ніж у словах, супроводжується образною характеристикою. Наприклад: пройти вогонь і воду; чужими руками жар загрібати. Фразеологізми мають сталу конструкцію, одні й ті ж компоненти, заміна чи доповнення руйнує їх.

Слайд 6

Стилістичне використання фразеологічних одиниць Серед фразеологічних зворотів виділяють міжстильові та обмежені вживання у певному стилі. Міжстильовими називаються фразеологічні звороти , що використовуються в усіх стилях мовлення. Наприклад: привертати увагу, із року в рік, робити послугу. Офіційно-ділова фразеологія – це усталені звороти ,що використовуються в документах, ділових паперах. Наприклад: оголосити догану, взяти до уваги, заслухавши і обговоривши.

Слайд 7

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологічних зворотів

Слайд 8

Багатозначність Синонімія Антонімія Багатозначність- наявністьу одногоітого ж словарізних значеньвідповіднодорізних контекстів, коли словоможепереосмислюватись. Синонімія-повнийабочастковийзбігзначеньдвохчикількохслів;подібністьслів, морфем,фразеологічниходиницьзазначеннямпривідмінностіїхзвуковоїформи. Антонімія-важливийстилістичнийзасіб. Вонаєосновоюстилістичнихприйомівантитези, сутьякоїполягаєвзіставленніпротилежнихявищ,образівдляпосиленнявраження. Наприклад:валити(звалювати,скидати,змішувати,горнути), все до купи (намолоти, наплести,набалакати). Наприклад:ледарювати-байдикибити,даватигоробцямдулі,ганятивітерповулицях,лежнісправляти,тинятисязкутка в куток,ізахолоднуводу небратися. Наприклад:вбитисобів голову —викинутизголови,макітрарозуму—пустийлоб,хочгреблю гати — яккітнаплакав,серцезаговорило —серцеспить,набитийгаманець—вітерукишеняхсвистить.

Слайд 9

Джерела української фразеології Переважна більшість фразеологізмів, як і слів, за походженням є корінними українськими. Серед них виділяються спільнослов'янські, спільносхіднослов'янські і власне українські. Основним, невичерпним джерелом української фразеодлогії є народна мова, якій властиві влучність, образність. Саме влучні, метафорічні вислови стають усталеними і поповнюють фразеологічні запаси мови.

Слайд 10

О мово моя! О місячне сяйво і спів солов`я, Півонії, мальви, жоржини! Моря бріліантів, це - мова моя. Це мова моєї Вкраїни! (В.Сосюра)

Слайд 11

Список використаної літератури 1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностр. лит., 1955. 2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М., 1997. 3. Вайнтрауб Р.М. Опыт сопоставления соматической фразеологии в славянских языках // Труды Самаркандского ун-та. Вопросы фразеологии. – 1975. – Вып. 288. – №9. 4. Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры. – М., 1985. 5. Лихтенберг Г.К. Афоризмы. – М., 1965. 6. Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы в двух томах. Т. 1. – М., 1989. 7. Ужченко В.Д. Історико-лінгвістичний аспект формування української фразеології: Автореферат дис. докт. філ. наук: 10.02.02.- Дніпропетровськ, 1994. 8. Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови. – К.: Наукова думка, 1987. – 299 с. 9. Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки: В 3-х т. – Львів, 1901 – 1910. 10. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С., Винник В.О. та ін. Фразеологічний словник української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 1993. 11. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. - К.: Вища школа, 1983.- 137 с. 12. Молотков В.И. Основы фразеологии русского языка. – Ленинград: Наука, 1977.- 183 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова