X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Безособові речення

Завантажити презентацію

Безособові речення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Визначити його стильову й типологічну будову. 2.Знайти односкладні речення, у яких дія або стан мислиться незалежно від діяча. 3.Зробити висновок про стилістичну роль безособових речень у мовленні.

Слайд 3

Робота з теоретичним матеріалом (опрацювання опорної схеми) Бажання/ небажання Природні явища, фізичні процесі Переживання, настрої й фізичні відчуття людини, її внутрішній стан Повідомлення про стани і процеси в навколишньому середовищі Головний член безособового речення виражає

Слайд 4

Дослідження-характеристика 1.Записати безособові речення. Виділити в них головний член. Визначити, що вони виражають. 1.У малиннику тихо (М. Коцюбинський). 2. Так сумно стало на душі (М. Коцюбинський). 3. Усіх покарано цією зимою (М. Коцюбинський). 4. Зробилося так легко, так радісно (М. Коцюбинський). 5. Петрові перехопило дух (Б. Грінченко). 6. Унизу вищало, гуло, скреготало гальмами (К. Мотрич). 7. І дня не минуло (В. Сухомлинський). 8. Не хочеться спускатись униз. Хочеться ще далі, на той бік, у снігову вершину гори (В. Винниченко). 9. Як хороше тут! (П. Наніїв). 10. Йому захотілося створити щось неповторне, казкове, не бачене у світі диво (П. Наніїв)

Слайд 5

Кодовий диктант 1.Прочитати безособові речення. Знайти в них головний член. 2.Цифрами позначити спосіб його морфологічного вираження: 1 - безособове дієслово; 2 - особове дієслово в безособовому значенні; 3 - прислівник (слово категорії стану); 4 — безособова форма на — но, — то; 5 — інфінітив.

Слайд 6

Дослідження-зіставлення 1.Дослідити, у яких реченнях виділені дієслова виконують роль присудка, а в яких — роль головного члена безособового речення. 2.З’ясувати, у яких безособових реченнях головний член виражений безособовим дієсловом, а в яких — особовим дієсловом у значенні безособового.

Слайд 7

Творче конструювання 1.З поданими особовими дієсловами скласти пари речень: а) двоскладне; б) односкладне безособове. 2. Підкреслити граматичні основи. Пахне, затихло, шумить

Слайд 8

Лінгвістичний експеримент 1.Утворити за зразком безособові речення, трансформувавши подані синтаксичні конструкції. 2.Указати на спосіб вираження головного члена. Зразок. Трипільці відтворили досконалий тип української печі (В. Таїк). — Трипільцями відтворено досконалий тип української печі. 3.Дослідити, чи змінюється зміст речень при їх трансформації.

Слайд 9

Дослідження-відновлення 1.Відновити безособові речення, уживаючи слова, що в дужках, у відповідній формі. 2.Указати на значення, що виражає головний член у цих реченнях. 3.Проаналізувати відновлені безособові речення. 4.Дослідити, яке речення є «зайвим». Свій вибір обґрунтувати.

Слайд 10

Лінгвостилістичний аналіз висловлювання з елементами вибіркової роботи 1.Прочитати текст. Довести, що він належить до роздуму. 2.Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Яку функцію виконують у ньому односкладні речення? 3.Виписати односкладні речення спочатку особові (означено-особові й неозначено-особові), потім - безособові. 4.Схарактеризувати спосіб морфологічного вираження головного члена в них.

Слайд 11

Домашнє завдання 1.Дібрати заголовки до висловлювань у формі односкладних діє-слівних речень. 2.Заповнити таблицю 4–5 власними прикладами на кожен вид речень. Визначити спосіб вираження головного члена в них. 3.Написати твір-мініатюру на тему «Наодинці з природою», використовуючи безособові речення. Означено-особові речення Неозначено особові речення Узагальнено- особові речення Безособові речення Тримайся! Бережімо багатства планети! Коли вмикають розум? Затишно й хороше вдома.

Слайд 12

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова