X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
30 вправ з української мови

Завантажити презентацію

30 вправ з української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

30 Практичних завдань з української мови Тренажер укладено за матеріалами журналу “Розкажіть онуку”

Слайд 2

Традиційно обіч криниці висаджують калину. Це дерево не тільки прикрашає місце, але й оберігає воду від спеки. З ранньої весни духмяніють тут квіти, гудуть бджоли, витьохкують солов` ї, а восени на рябчастих гілках багровіють пучки соковитих ягід. 2.Спиши. Назви звуки й букви у виділених словах. Поділи ці слова на склади. 3.До дієслів останнього речення добери синоніми. Запиши їх. Завдання 1 1.Прочитай текст. Перекажи його змiст. Добери заголовок. Яка криниця без зеленi?

Слайд 3

Завдання 2 1.Прочитай текст. Перекажи його змiст. Криницi Іменні та безіменні криниці. Скільки їх на безмежній вкраїнській землі? Хоч би в якому регіоні України ви побували, але вам покажуть джерелиці, де призупинялись Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький, Максим Кривоніс, Устим Кармелюк, Олекса Довбуш. 2. Випиши слова з буквами Я, Ю, Є, Ї, поясни їх звукове значення. 3. Випиши іменники- власні назви. Що ти знаєш про цих людей?

Слайд 4

Завдання 3 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Поділи текст на частини, назви їх. Того літа видалась несусвітна спека. В богатьох криницях повисихала вода, обміліла річка, спорожнилися озерця й болiтця. Отодi й надумався наш колодязник вiдшукати таке джерело, яке б у найпосушливiшi лiта не пересихало. Ранкової пори він виманрував на околицю села. Дорогою виламав найзеленішу гілку з кущів верболозу. Одразу за селом зійшов на узбіччя дороги і,прихиливши до землі гілку, став водити нею довкруж. «Тут i копатимемо криницю!»- бадьоро вигукнув дядько Сидiр. 2. Спиши два останнi речення. Зверни увагу на роздiловi знаки. 3. У виписаних реченнях пiдкресли прислiвники, добери до них антонiми.

Слайд 5

Завдання 4 1. Прочитай речення. Випиши спочатку розповiднi, потiм - спонукАльнi. Сьогоднi на небi спалахне ще одна зiрниця, бо скiльки криниць на землi, стiльки й зiрок на небозводi. Дiтки, оберiгайте живi криницi. Нехай кожному з вас яскраво свiтить своя iменна зiрниця. 2.До слова криниця добери i запиши прикметники за зразком: Жива криниця… 3.Якi з них вжито в прямому, а якi - в переносному значеннi?

Слайд 6

Завдання 5 1. Прочитай текст. Про що нового ти дiзнався з нього? До доброї криниці стежка завжди втоптана. Але з доброї криниці неможливо одній людині вичерпати всю воду та ще й тоді, коли джерела живі. 2.Спиши тескт. Визнач частини мови у першому реченнi. 3. Добери спорiдненнi слова до слова «стежка». Познач у них корень.

Слайд 7

завдання 6 1. Прочитай речення i запиши їх. Які ти знаєш пісні про річку? Воду на мапах зображують у виглядi змiйки. Цей образ живе i в сучасних пiснях: «В `ється, наче змiйка, неспокiйна рiчка.» 2. Зроби звуко-буквенний аналiз слова «в`ється». 3. Добери синонiми до слова «неспокiйна».

Слайд 8

завдання 7 1. прочитай вiрш. Про що вiн ? Ось джерело криничне б`є I голосом говорить срiбним: -Тут все священне! Все твоє, Бо зветься просто - Краєм Рiдним, Де слово святиться моє. 2.Спиши вiрш. Пiдкресли слова, де кiлькiсть звукiв i букв не спiвпадає. 3. Поясни правопис слова «священне».

Слайд 9

завдання 8 1. Прочитай легенду. Про що вона ? Криниця на лисiй горi Давно дiло було. Їхав у Київ святий Андрій Первозванний Днiпром та й пристав каючком до Лисої ґори. Зійшов на гору.- Гарно,- каже,- тут та жалко, що людей нема. I став молитися. Захотiлося йому пити, а од Днiпра одiйшов далеченько. Спустився з кучугур у лiс, копнув пiд деревом- i полилася вода. Обiклав вiн тут криницю камiнцями й сказав: - Буде колись iз неї пити мир хрещений. Пiщов тодi до свого човника, сiв i помахав веслом на пороги. 2. Чи зрозумiли ви значення слова «каючок» ? 3. Перепишiть останнє речення. Пiдкреслiть у еьому однорiднi члени. 4. Випишiть власнi назви разом iз загальними, якi до них належать. Допишiть власнi назви вашої мiсцевостi. Зразок: гора Лиса…

Слайд 10

завдання 9 1. Допишiть легенду за поданим початком. Чудодiйна криниця Жили один дiд iз бабою - старi-старi. От пiшов дiд у степ на полювання. Ходив-ходив i нiчого не вбив. Аж дивиться - криниця! Напився води - i став молодим!... 2. Визначте граматичну основу в другому реченнi.

Слайд 11

завдання 10 1. Прочитай. Визнач, який це текст: розповiдь, опис чи роздум. Ще давнi предки українського народу приносили жертви озерам i криницям, любили молитися над водою, звали рiки богинями, свiтили свiчки над криницями, приносили жертви берегиням. I в нашi часи народ поважає воду як основу свiту. Коло криниць ставлять хрести, образи, каплицi. 2. Запиши останнє речення, постав роздiловi знаки. 3. Випишить з тексту в двi колонки iменники, що є назвами iстот й неiстот.

Слайд 12

завдання 11 1. Прочитай вiрш. Яку картину ти собi уявляєш? Ручаї течуть, Бiлу пiну тчуть. По низинах, луговинах Ручаї течуть. Нам на хусточки Ви б наткали полотенця, Ручаї – рiчки. 2. Спиши першу строфу. Познач частини мови. 3. Поясни роздiловi знаки в записаних реченнях.

Слайд 13

завдання 12 1. прочитай вiрш. Визнач головну думку. Джерельце пiд вербою виблискує водою. Прийду до нього й до ладу порозчищаю, обкладу. Все дно камiнням обкладу, в пiсок нi краплi не пущу. I задзвенить, i заспiває вода джерельна, мов жива. Я кору одколю з корча, iз неї вирiжу ковша, Щоб не поплив у далину, його до стовбура припну. Немов маленьке гусеня, пiд вербицею щодня Вiн хлюпатися буде. Бережiть i пийте, люди. 2. Випиши дієслова в теперiшньому й майбутньому часi. Визнач їх особу й число. 3. Розкажи, чи доводилось тобi розчищати джерельце?

Слайд 14

завдання 13 1. прочитай текст. Про яке свято ця розповiдь? Що ти знаєш про освячення води? Там на рiчцi коло броду прикрасили хрест iз льоду, там молебнi щирi правлять, там сьогоднi воду святять. Гей, хрестiться щиро тричi, пийте цю свячену воду, Бог вiдверне злу пригоду. 2. Спишiть текст. Пiдкреслiть прийменники разом iз iменниками, яких вони стосуються. Визначте вiдмiнок iменника. 3. Випишiть з тексту прислiвники, поставте до них питання. На якi ще питання вiдповiдають прислiвники?

Слайд 15

завдання 14 1. Прочитай i запиши речення. Принесем водицi, Замiсим коровай сестрицi, Як ми сестрицi коровай мiсили, Iз семи криниць воду носили. 2. Визнач час дієслів. 3. Випиши спiльнокореневi слова, розбери їх за будовою. 4. Поясни значення вислову «Iз семи криниць водиця».

Слайд 16

завдання 15 1. Прочитай i запиши текст. Пiдкресли займенники. Визнач їх відмінок. Рiчка нашого дитинства. У кожного вона своя.В одних- широкий Днiпро, а в iнших- вузенький, як долоня, ручай. Та всiм нам однаково дорогi цi живi свiчада, на околонах яких ми виростали. 2. Побудуй коротку розповiдь про рiчку свого дитинства.

Слайд 17

завдання 16 1.Прочитай вiрш. Якi слова допомогають уявити рiчку? Сама собою рiчка ця тече. Маленька рiчечка, вузенька, як долоня. Ця рiчечка Днiпра тихенька синя доня, Маленька рiчечка без iменi ще. 2. Випиши iменники з прикметниками. Видiли в них закiнчення.

Слайд 18

завдання 17 1. Запиши назви Рiк в алфавiтному порядку. Прут, Черемош, Збруч, Чорнява, Днiстер, Свiча, Лючка, Бистриця, Лiмниця, Ворона, Чечва, Рибниця, Прудець, Жонда, Пiстинька. 2. Яка рiчка до твоєї мiсцевостi найближча? Розкажи про неї.

Слайд 19

завдання 18 1.прочитай вiрш. Поясни його назву. Річенька безіменна. Сміється між трав джерело. Над ними схилилися колени, І небо на хвильки лягло. Коники дзвонять у травах. Тихо дзвiночки цвiтуть. Бiленькi мої пароплави У дальнi моря попливуть. 2. Запиши слова, вжиті в переносному значенні. 3. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні. 4. До слова «джерело» добери спорiдненнi.

Слайд 20

завдання 19 1. Прочитай строфу вірша. Запиши перший рядок. Хлюпає синя річка, Ой, річка, ой річка! Юрба нас невеличка, зате ж бо гомінка. 2. Підкресли головні і другорядні члени речення. 3. Провідміняй словосполучення "синя річка". Зверни увагу на форму кличного відмінка.

Слайд 21

завдання 20 1. Прочитай i запиши текст, дописуючи пропущенi закiнчення прикметникiв. Над Днiпром Над бистротечн_ Дністром западав вечір. Кривав_ блиск розливався по небу. Білосніжн_ баранчики виглядали у червон_ сяйвi, наче клуби диму пожежі. Чорн_ стіна пралісу оточувала темн_ рамою краєвид. 2. Визнач відмінок прикметника. Від чого залежить форма прикметника? 3. Зверни увагу на правопис виділених прикметників.

Слайд 22

завдання 21 1. Прочитай i запиши текст. Днiпро Чудовий Днiпро у тиху погоду, коли вiльно i плавно мчить крiзь лiси й гори повнi води свої. Розкішний! Немає йому рівної ріки на світі. Чудовий Дніпро теплої літньої ночі, коли все засинає, тiльки Бог величаво озирає небо i землю. 2. Випиши словосполучення дієслова з прислiвником. У дужках запиши питання до прислiвника.

Слайд 23

завдання 22 1. Склади й запиши зв‘язний текст з деформованих речень. Над Дніпром Крутояром, ми, і, в, подиві, спинились, над, заніміли. Мінився, Дніпро, золотом. Явори, по, бік, той, мріли, могутні. Далі, а, хатки, біліли. Бір, темнів, густий, за, ними, сосновий. Тиша, врочиста, стояла. 2. Установи зв‘язок слів у третьому реченні. 3. Яке речення відповідає схемі _____ ... _____ .

Слайд 24

завдання 23 1. Запиши прислiв‘я. Як ти розумієш їх змiст ? Тиха вода береги ломить, а бистра скоро перебiгне. Не виливай каламутну воду, доки чисту не знайдеш. Мала вода - великий шум. З брудної води ще ніхто чистим не вийшов. 2.Випиши з прислiв‘їв антонiми. 3. Зроби звуко- буквенний аналiз слова «нiхто».

Слайд 25

завдання 24 1. Добери й запиши антонiмiчнi сполучення до поданих за зразком. Глибока вода- мiлка вода. Чиста вода, цiлюща вода, швидка вода, бистра вода. 2. Склади й запиши два речення з утвореними сполучниками. Пiдкресли пiдмет i присудок в одному реченнi.

Слайд 26

завдання 25 1. Прочитай і запиши народні прислів’я та приказки. Поясни їх зміст. Куди водиця тече, там травиця росте. Хліб- батько, вода- мати. Щоб спрагу вгасити, треба водички попити. Зелена травиця- недалеко вода. Яка криниця- такий і господар, який поріг- така й господиня. 2. Підкресли букви, що означають м’які приголосні звуки. 3. Випиши спільнокореневі слова, розбери їх за будовою.

Слайд 27

завдання 26 1. Запиши прислiв’я, розкриваючи дужки. Поясни їх зміст. Під лежачий камінь вода (не) тече. Хто у воду боїться лізти, той плавати (не) навчиться. З вогнем та водою (не) жартуй. Води боятися, рибу (не) ловити. (Не) плюй у криницю, схочеш води напиться. Без води каші (не) звариш. 2. Поясни написання видiлених слiв.

Слайд 28

завдання 27 1. Прочитай народнi повчання й запам’ятай їх. Не заглядай у криницю - затягне водяна баба. Не чепурись над водою - обсяде на щоках вiспа. 2. Запиши речення по пам’ятi. 3. Визнач дієвідміну дієслів.Поясни правопис не з дієсловами.

Слайд 29

завдання 28 1. Прочитай i вiгадай загадки. Тече, тече - не витече, Бiжить, бiжить - не вибiжить. (Р…) Впаде з неба – не розіб’ється, Впаде у воду – розпливеться. (Л…) 2. Виписати дієслова з не. Поясни їх написання. 3. Слово- вiдгадку розiбрати як частину мови.

Слайд 30

завдання 29 1. Прочитай i вiгадай загадки. Один біжить, другий біжить, а третій кланяється. Два брати у воду дивляться, а довiдку не зiйдуться. 2. Випиши числiвники, постав до них питання. 3. Поєднай кожен числівник з одним з поданих іменників: берег, джерело, острів, море. 4. Склади й запиши речення з одним словосполученням

Слайд 31

завдання 30 1. Проситай I вiдгадай загадки. 1. Із-під гірки, з-під крутої Прокрадається норою. Та й до моря утіка Через лози по ярках. 2. Зоря- зоряниця, красна дівиця, По небу гуляла, плакала- ридала. Місяць побачив- не підняв, Сонце встало i забрало. 2. Випиши iменники з першої загадки, визнач їх рід, число,відмінок. 3. Спиши другу загадку. Зверни увагу на правопис виділених слів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова