X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра перекладу та іноземних мов

Завантажити презентацію

Кафедра перекладу та іноземних мов

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра перекладу та іноземних мов

Слайд 2

Загальна інформація про кафедру Кафедру перекладу та іноземних мов створено у 2000 році. Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.020303 „Філологія” ; магістрів за спеціальністю 8.02030304 «Переклад» (галузь знань 0203 „Гуманітарні науки”). 

Слайд 3

Загальна інформація про кафедру Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 2 доктори наук, професори, 3 кандидатів наук, доцентів, 4 старші викладачі.

Слайд 4

Сирота Юлія Олександрівна В.О. Завідувача кафедри кандидат філологічних наук, доцент, PhD Коло наукових інтересів: теорія та практика перекладу перекладознавство літературознавство Працює в ПІЕП з 2004 року.

Слайд 5

Провідні викладачі: Зернова Валентина Костянтинівна доктор філологічних наук, професор, має великий досвід науково-педагогічної роботи, є автором більше сотні наукових праць, започаткувала новий напрямок сучасних лінгвістичних досліджень у германістиці, створила свою наукову школу, на базі ПІЕП створила Центр термінознавства.

Слайд 6

Провідні викладачі: Данилюк Людмила Всеволодівна Кандидат філологічних наук, доцент Коло наукових інтересів: Лінгвістика, перекладознавство Колос Юлія Зіновіївна кандидат педагогічних наук, доцент Коло наукових інтересів: Методика підготовки сучасного перекладача, педагогіка, перекладознавство

Слайд 7

Викладачі кафедри (зліва направо): Дяченко Н.В., Грінченко Н.О., Лифар А.С., Федорцова Г.Є., Сирота Ю.О., Колос Ю.З.

Слайд 8

Особливості навчального плану напряму підготовки 6.020303 «Філологія» Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 1). Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 1.1 Нормативні навчальні дисципліни: філософія; логіка; релігієзнавство; етика і естетика; культурологія; психологія; соціологія; українська мова (за професійним спрямуванням); правознавство; економічна теорія; історія України; фізична культура. . 2) Цикл природничо-наукової підготовки: 2.01 Нормативні навчальні дисципліни: сучасна українська мова; сучасна українська література; історія зарубіжної літератури(всесвітня література); вступ до мовознавства; латинська мова; практичний курс основної іноземної мови; корективний курс фонетики; практика усного та писемного мовлення; практична граматика; екологія. 2.02) Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу: основи теорії та практики мовної комунікації; інформатика і комп’ютерна техніка; основи наукових досліджень. 2.03) Цикл дисциплін вільного вибору студентів: основи маркетингу та менеджменту.

Слайд 9

3) Цикл професійної та практичної підготовки: 3.01) Нормативні навчальні дисципліни: теоретичний курс основної іноземної мови; термінологія; порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов; порівняльна граматика основної іноземної та української мов; курсова робота з порівняльної лексикології та порівняльної граматики; стилістика основної іноземної мови; історія основної іноземної мови; країнознавство (основна іноземна мова); лінгвокраїнознавство (основна іноземна мова); література країн основної іноземної мови; загальна теорія перекладу; вступ до спеціальності; історія та динаміка розвитку перекладу; основи теорії та практики перекладу; двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів; усний послідовний двосторонній переклад; переклад ділового мовлення; практика усного та письмового перекладу з основної іноземної мови (усного та письмового); інформаційні системи і технології у перекладацькій діяльності; проблеми перекладу спеціальної літератури (науково-технічні тексти, юридичні документи); Курсова робота з з Двостороннього письмового перекладу текстів різних жанрів або Проблем перекладу спеціальної літератури; безпека життєдіяльності; охорона праці. 3.02) Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу: техніка усного висловлення перекладача (риторика); практичний курс другої іноземної мови та перекладу; лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови; граматичні особливості перекладу (друга іноземна мова); методика викладання іноземної мови. 3.03) Цикл дисциплін вільного вибору студентів: Основи підготовки гідів-перекладачів; третя іноземна мова; основи послідовного перекладу та техніки нотування.

Слайд 10

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст / магістр Цикл професійної та практичної підготовки 1 Нормативні навчальні дисципліни: основна іноземна мова – практичний курс; практика двостороннього усного перекладу (основна іноземна мова); практика письмового перекладу (основна іноземна мова); теорія перекладу (актуальні питання перекладу); основи редагування перекладів; комп’ютерна лексикографія та переклад; перекладацький аналіз тексту; актуальні проблеми іноземної філософії та методи їх досліджень; болонський процес і методика викладання іноземної мови у вищій школі України; порівняльна типологія англійської та української мов; міжкультурна комунікація та переклад; Інтернет технології і переклад; фоностилістика та риторика англійської мови. 2 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу: практичний курс другої іноземної мови і переклад; семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів; соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу; цивільна оборона; інтелектуальна власність; методика викладання перекладу. 3 Цикл дисциплін вільного вибору студентів: третя іноземна мова; основи написання наукової кваліфікаційної роботи

Слайд 11

Корисні посилання абітурієнту Дізнайся більше про спеціальність: Вікіпедіа (http://uk.wikipedia.org/wiki/ Полтавський_інститут_економіки_і_права) Фейсбук http://www.facebook.com/pages/Poltava-Institute-of-Economics-and Law/140354802704866 ВКонтакте http://vkontakte.ru/pielclub Сайт Університету «Україна» www.vmurol.com.ua/

Слайд 12

Хто такий перекладач? Думати, що ти можеш бути перекладачем лише тому, що ти знаєш дві мови, все одно, що вважати себе піаністом, бо маєш дві руки (Пітер Трент)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо