X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Завантажити презентацію

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра соціальної і гуманітарної політики вул. Е.Потьє, 20, каб. 413, 414 тел.455-65-47; е-mail: ksgp@ukr.net Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 2

Кафедра соціальної і гуманітарної політики (створена в 1995 році) Кафедра є першим в Україні спеціалізованим академічним навчальним підрозділом, покликаним забезпечити підготовку широкого кола управлінців, насамперед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, з питань соціального і духовного розвитку суспільства, здійснення соціальної і гуманітарної політики. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри включає: 1 академіка НАН України, 7 докторів наук, професорів, 6 кандидатів наук, доцентів

Слайд 3

Професорсько-викладацький склад Завідувач кафедри: Трощинський Володимир Павлович – доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НАН України ім.М.Грушевського, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Викладачі: Скуратівський Віталій Андрійович – доктор філософських наук, професор Попок Андрій Андрійович – доктор наук з державного управління, доцент, віце-президент НАДУ Ситнік Петро Кононович – доктор філософських наук, професор Лібанова Елла Марленівна – доктор економічних наук, професор, академік НАН України Ярош Наталія Петрівна – доктор наук з державного управління, доцент Кравченко Мілена В’ячеславівна – кандидат наук з державного управління, доцент Карлова Валентина Володимирівна – кандидат наук з державного управління, доцент Петроє Ольга Михайлівна – кандидат наук з державного управління, доцент Мисів Любомир Володимирович – кандидат наук з державного управління Омельчук Валерій Олексійович – доктор економічних наук Ткачук Руслан Федорович – кандидат філологічних наук Гошовський Володимир Сергійович – кандидат юридичних наук

Слайд 4

Кафедра соціальної і гуманітарної політики Професорсько-викладацький склад Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Слайд 5

Кафедра соціальної і гуманітарної політики підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів науково-дослідна робота навчальна робота співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування Основні напрями роботи

Слайд 6

Навчальна робота кафедри Основу і перспективу розвитку навчальної бази кафедри формують слухачі спеціалізацій «Соціальна і гуманітарна політика» та “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку”, магістранти, які спрямовують свої наукові пошуки на вирішення проблем соціального і гуманітарного розвитку суспільства. Кафедра пишається своїми випускниками, які в різний час займали посади: Антоненко Віктор - міський голова м. Броварів Вакараш Віктор - перший заступник голови Київської облдержадміністрації Григорович Лілія - народний депутат України Корнієнко Владислав - перший заступник Міністра культури і мистецтв Попок Андрій - заступник Голови Держкомнацрелігій України Яцук Ігор - заступник секретаря РНБО України Випускники спеціалізації “Соціальна і гуманітарна політика”, які в останні роки займали перше місце в Національній академії за рейтингом успішності : Веліченков Анатолій, Горбатюк Світлана, Линдюк Олена, Попова Тетяна

Слайд 7

Кафедра соціальної і гуманітарної політики Для всіх форм навчання кафедра забезпечує викладання Нормативних дисциплін: Управління соціальним і гуманітарним розвитком - для спеціальності “Державне управління” Соціальний і гуманітарний розвиток - для спеціальності “Управління суспільним розвитком” Соціальний розвиток - для спеціальності “Публічне адміністрування” Державна політика в соціогуманітарній сфері - для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне управління” Дисциплін спеціалізацій “Соціальна і гуманітарна політика” “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку” Факультативних дисциплін: Соціально-демографічна політика Соціальний діалог і соціальне партнерство в державному управлінні Культурна політика держави Державна політика щодо закордонного українства

Слайд 8

Кафедра соціальної і гуманітарної політики Спеціалізація “Соціальна і гуманітарна політика” за спеціальністю 8.15010001 - “Державне управління” Спеціалізація включає чотири навчальні дисципліни: Соціальні системи та духовне життя суспільства Державна політика в сфері праці Державна політика в сфері охорони здоров’я Державне управління освітою

Слайд 9

Кафедра соціальної і гуманітарної політики Спеціалізація “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку” за спеціальністю 8.15010003 - “Управління суспільним розвитком” запроваджується з 2012-2013 н.р. Спеціалізація включає шість навчальних дисциплін: Людиноцентричні виміри суспільного розвитку Новітні стратегії зайнятості та ринку праці Механізми модернізації системи соціального захисту в умовах сучасних викликів Проектний менеджмент у сфері соціокультурного розвитку Державотворчий потенціал національної самосвідомості Соціальний діалог як інструмент управління суспільним розвитком

Слайд 10

1. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [авт. кол. В.А. Скуратівський, В.П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. В.А. Скуратівського, В.П. Трощинського : у 2 ч. – К. : НАДУ, 2009. – 700 с. (гриф МОНмолодьспорт України) 2. Державна політика в соціогумантарній сфері: підручник / [авт. кол. В.А. Скуратівський, В.П. Трощинський, П.К.Ситник та ін.] ; за заг. ред. В.А. Скуратівського, В.П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2010. – 284 с. (гриф МОНмолодьспорт України) 3. Соціальний захист населення України : Навч. посіб. / авт.кол. : І.Ф. Гнибіденко, М.В. Кравченко, О.М. Коваль, О.Ф. Новікова та ін.; за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. - К. : Вид-во НАДУ, Вид-во «Фенікс», 2010. - 212 с. (гриф МОНмолодьспорт України) 4. Корпоративна соціальна відповідальність : навч. посібник /О. Денис, О. Дубовик, А. Я. Кузнєцова, Є.Е.Матвєєв, О.М.Петроє та ін.; за заг. ред. Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцової. – К.: УБС НБУ, 2010. – 384 с. (гриф МОНмолодьспорт України) Основні підручники та навчальні посібники, видані за останні роки

Слайд 11

5. Етносоціологія. Етнічна динаміка українського суспільства: навч. посіб. / за ред.: Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 355 с.; табл. 6. Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики: навчально-метод. посібник / За заг. ред. В.П. Трощинського, В.А. Скуратівського. – К.: НАДУ, 2009. – 36 с. 7. Соціальний розвиток: опорний конспект навчальної дисципліни / В.Трощинський, О.Петроє, І.Горгес : НАДУ, 2008. - 192 с. 8. Концептуальні засади державної політики в соціогуманітарній сфері на регіональному рівні: Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К.Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 80 с. 9. Соціогуманітарні виміри державної політики: Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К.Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 106 с. Основні підручники та навчальні посібники, видані за останні роки

Слайд 12

Основні монографічні праці, видані за останні роки 1. Соціальний захист населення України : монографія / авт.кол. : І.Ф. Гнибіденко, М.В. Кравченко, О.Ф. Новікова та ін.; за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. - К. : НАДУ, 2009. - 184 с. 2. Далекосхідні українці: історія, культура, форми самоорганізації. / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Попок А.А. – К.: Альтапрес, 2009. – 272 с. 3. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики. Монографія. / Петроє О.М. – К., 2008. – 162 с. 4. Механізм державного регулювання ринку доступного житла: монографія / В.О. Омельчук. - К.: ТОВ «ПанТот», 2010. – 406 с. 5. Регулювання ринку доступного житла в Україні: монографія / В.О. Омельчук. – К.: ТОВ «ПанТот», 2010. – 192 с. 6. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. / Лібанова Е.М. – К.: КНЕУ, 2008. – 330 с.

Слайд 13

Основні монографічні праці, видані за останні роки 7. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір: колективна монографія / Е.М. Лібанова (ред.). – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с. 8. Закордонне українство як об’єкт державної політики. Монографія. / Попок А.А. – К., 2007. – 292 с. 9. Смертність населення України у трудоактивному віці : кол. монографія / [відп. ред. Е. М. Лібанова]. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2007. – 211 с. 10. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз / Е.М. Лібанова. – К. : Ін т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 311 с. 11. Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров'я України. Монографія. / Ярош Н.П. - К. : НАДУ, 2006. - 196 с.

Слайд 14

Наукова робота кафедри Кафедра бере активну участь у розвитку науки “Державне управління“ у частині її соціогуманітарної складової, організує та забезпечує проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з питань державного управління соціогуманітарним розвитком. Напрямами наукової роботи є: упровадження соціально обґрунтованих інновацій з метою створення умов для досягнення гідного рівня життя людини та її духовної самореалізації; відстеження та аналіз тенденцій соціального і гуманітарного розвитку українського суспільства, розробка основних принципів і засад соціального управління та соціальної політики; прогнозування наслідків реалізації управлінських рішень щодо їх відповідності визначеним соціальним і гуманітарним пріоритетам, з використанням результатів соціогуманітарної експертизи таких рішень; співпраця з іншими науково-дослідними установами соціогуманітаної сфери; участь у проведенні конференцій з питань соціогуманітарного розвитку.

Слайд 15

Тематика наукових досліджень стосується формування державної політики у соціогуманітарній сфері та державного управління цією сферою, зокрема таких напрямів, як: Кафедра соціальної і гуманітарної політики Наукова робота кафедри соціальна політика гуманітарна політика соціальний захист та соціальна безпека етнонаціональна політика політика щодо релігії та церкви культурна політика мовна політика політика в галузі освіти та науки політика ринку праці та зайнятості населення формування та становлення середнього класу політика в галузі охорони здоров’я житлова політика молодіжна політика сімейна політика міграційна політика політика щодо захисту дітей політика в сфері туризму політика у сфері фізичної культури та спорту Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Слайд 16

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів Кафедра забезпечує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів шляхом створення умов та забезпечення навчання аспірантів, докторантів, здобувачів з дотриманням принципів доступності та рівності щодо можливостей навчання. За період функціонування кафедри підготовлено та захищено: 3 докторські дисертації, 20 кандидатських дисертацій. На сьогодні на кафедрі готують дисертаційні роботи: 4 докторанти, 19 аспірантів та здобувачів. Кафедра соціальної і гуманітарної політики Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне